tisdag, januari 29, 2013

Debatt om böneutrop i Aktuellt

Frågan om böneutrop med högtalare ska kunna spridas över bostadsområden likt kyrkklockors klang har aktualiserats i Botkyrka kommun, vid moskén i Fittja.

Jag brottas lite med frågan, och har skrivit om den i några blogginlägg, debattartiklar och debatterat den i P1-programmet "Människor och tro" med prästen och politikern Helle Klein.

I gårdagens Aktuellt diskuterade jag den med Aftonbladets Anders Lindberg. Bakgrunden är att Botkyrkas politiker skrev i DN att polisen får avgöra frågan om tillstånd till böneutrop med högtalare där. Miljö- och bullernämnden, som skulle beslutat, kastar den heta potatisen i polisens knä. Just nu diskuterades frågan i SvTs morgonsoffa i ett länge inslag med två ledande Botkyrkabor, länk kommer.

Mina funderingar framgår väl av länkarna ovan. Jag vet att rätt svar på frågan är att självklart ska böneutrop med högtalare kunna ske vid varje moské som så önskar, efter sedvanlig lokal prövning. Absolut inget att diskutera. Punkt.

Och gör man det ändå så är man ute på väldigt farliga vägar, där extrema krafter tidigare åkt. Så jag har fått och får nu igen stark kritik från många progressiva krafter, från partistrateger och andra.

Måste du rota i den här lilla frågan som bara berör några få människor här och där. Låt medborgarna lokalt fastställa regler för detta, och bry dig inte. Lägg dig inte i.

Ändå gör jag det. Och trots att frågan är så pytteliten så väljer Aktuellt att spegla den på bästa sändningstid. Uppenbarligen engagerar den, fastän den är så liten.

Varför tycker jag då inte att det är självklart att religiös reklam, eller "propaganda", ska få spridas via högtalare över stora områden, där ingen kan undkomma den? Tja, kanske just därför..

Den skarpe Anders Lindberg menar att det handlar om religionsfrihet. Punkt. Andra religioner ska få sprida sina budskap exakt på samma vis som kyrkan med sina kyrkklockor. Når klangen långt ska högtalarutropen nå lika långt. Punkt. Och jag tror att han menar att just religiösa budskap ska ha en exklusiv förtur till "det offentliga luftrummet", reklamen/budskapen/propagandan från politiska, ideella och kommersiella intressen behöver inte likabehandlas med de religiösa.

Jag menar att det inte alls handlar om religonsfrihet. Jag har en väldig respekt för de 3 stora världsreligionerna med rötterna i Mellersta Östern, och självfallet har de och andra religioner rätt till en full och ohämmad religionsfrihet, mötesfrihet, yttrandefrihet osv.

Men, och det är min poäng, det innebär inte per automatik en rätt att frekvent marknadsföra sina budskap över stora bostads- och luftområden med högtalare. Det sättet att kalla alla till gudstjänst eller bön har sin tradition från de tider då kristendomen respektive islam var statsreligioner och då alla skulle gå i kyrkan eller moskén. Det fanns heller inte brev, tidningar eller internet som kunde kalla till möten.

Idag är Sverige ett i betydande grad sekulariserat land, har ingen statsreligion och behovet av att kalla till gudstjänst eller bön genom "det offentliga luftrummet" så alla nås av budskapet och ingen kommer undan är inte längre relevant.

Skulle fler religioner ta efter kyrkklockorna och få tillstånd att marknadsföra sina budskap lika långt menar jag att man inte kan diskriminera budskap av politisk, ideell eller kommersiell art från att också använda samma luftrum. Eller kan man det, jag tar gärna emot era synpunkter.

Mitt resonemang landar alltså i att de som beslutar bör vara restriktiva med att låta det offentliga luftrummet fyllas på med olika budskap av olika slag. Och skulle "religiös likabehandling" gälla bör i så fall snarare klockringningen begränsas än att fler budskap ska spridas över nejden. Men min grundtanke är att klockklangen kunde fortsätta som en historisk och kulturell tradition som etablerat sig under många hundra år.

Till slut, varför lägga så mycket energi på denna debatt? Tja, jag brottas ju lite med frågan och tycker att den inte är så enkel. Och det vet jag av erfarenhet, funderar jag över olika frågor så är det  väldigt många andra som också gör det.

Då stör det mig lite att våra funderingar inte får föras fram eftersom de inte stämmer med facit. Jag är övertygad om att det är bättre att bryta olika åsikter i en öppen och sansad debatt, innan frågan kanske landar i lokala beslut med stor restriktivitet. Då hinner frågan mogna fram, och de allra flesta är med på vagnen. Tillåts inte debatten riskerar många att ha kvar sina frågor oförlöst, och det tror jag inte är bra.

Men om Centerpartiets partilinje är att detta är en liten odramatisk fråga där tillstånd lämnas efter lokal prövning, borde inte du som enskild riksdagsledamot hålla tyst och inte delta i debatten utifrån en annan ingång?

Kanske det? Men min grundsyn på demokrati, i landet och inom ett parti, är just att det är högt i tak för en sansad och saklig dialog i olika frågor i respekt för varandra.

Jag är en stolt centerpartist, och jag håller Centerpartiet för att vara ett öppet, modigt och (social)liberalt parti där det är just högt i tak.

Jag är övertygad om att det stärker Centerpartiet om inte alla går exakt i takt. Visst ska partiets uppfattning vara klar och tydlig, men att enskilda medlemmar, eller t o m riksdagsledamöter, kan ha en annan uppfattning och diskutera kring denna är i grunden en styrka mer än en svaghet, det anser jag bestämt.

Min uppfattning är att i liberalismens idé ligger bla just detta, högt i tak för en fri och öppen debatt. Många medlemmar och sympatisörer som inte instämmer i partilinjen i en viss fråga kan känna tröst och styrka i att enstaka ledande partimedlemmar faktiskt resonerar som dem.

Fotnot: Jag diskuterar inte politiska budskap, eller religiösa, vid torgmöten och demonstrationer eller kanske nära en moské där polisen ger tillstånd efter sedvanlig prövning. Det jag ifrågasätter är om religiösa, och andra, budskap ska spridas över stora områden likt klockors klang och som ingen kan komma undan, där jag är för stor restriktivitet.

Nima Dervish, känd debattör, är också tveksam till böneutrop med högtalare över stora områden.
 

söndag, januari 27, 2013

ÖB, försvaret, Sverige och Nato

4 aktuella ord i rubriken..!

Jag har skrivit mycket om vikten av att Sverige analyserar sina militära samarbeten inom Norden, med EU och med Nato. I SvD idag intervjuas bl a jag om detta, även i Expressen.

ÖB uttalade i mellandagarna till försvarsreportern Mikael Holmström, SvD,  att försvarets uthållighet vid olika scenarier kunde vara  nere i en vecka. Därefter fick ÖB avbryta Folk och Försvarskonferensen i Sälen och sjukskriva sig p g av arbetsutmattning.

Chefsåklagare Tomas Lindstrand, ansvarig för säkerhetsmål, överväger att åtala ÖB för brott mot rikets säkerhet...Mikael Holmström kommenterar.

Här mitt uttalande i dagens SvD:

"Centerns Staffan Danielsson menar att det säkerhetspolitiska läget nu gör att Sverige förutsättningslöst måste pröva möjligheten att samverka med andra nationer, inom Norden, Europa eller med Nato.
– Mycket talar för att försvarsbudgeten måste ökas och min analys är att den måste ökas mer om vi inte utvecklar ett närmare samarbete med andra nationer. Sverige har aldrig i modern tid varit mer beroende av sin omvärld för att försvara sig. Ändå blockeras en analys av den frågan i försvarsberedningen av både Moderaterna och Socialdemokraterna. Följden är att vi i stället med många små steg närmar oss Nato allt mer, men helt utan en öppen debatt, säger Staffan Danielsson."

 

torsdag, januari 24, 2013

Klyfta i regeringen C - M om jordbruket

Jag har skrivit mycket om att den svenska livsmedelsproduktionen minskar och att Sverige nu importerar mest livsmedel i Europa, nära 50 %.

Denna utveckling är djup oroande och felaktig av många skäl; världens och Sveriges behov av livsmedel, att sluta kretsloppen i Sverige och behålla åkrar och betesmarker och biologisk mångfald, livsmedelssäkerheten vid kriser och katastrofer, jobb i levande landsbygd och i Sveriges 4:e största industrigren, vikten av ett gott djurskydd, mm.

LRF samlade förra veckan 600 bönder till ett stormöte i Jönköping, där landsbygdsministern och en från varje parti i hade en "löpsedelsutfrågning" med Ja och Nej-skyltar mm.

Jag anser som bekant att för att vända den negativa utvecklingen för den tunga och viktiga animalieproduktionen av mjölk, nötkött och griskött behöver en parlamentarisk livsmedelsberedning tillsättas, nya riksdagsmål för livsmedelsproduktionen beslutas, en bred kraftsamling göras med mera.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson ska - säkert efter hårda förhandlingar med M och finansministern - nu tillsätta en utredare för att får bort tillväxthinder och överväga möjligheter för att öka jordbrukets konkurrenskraft så att  jordbruket att vända utvecklingen.

Någon livsmedelspolitisk strategi - som LRF och oppositionen vill ha - talas det för lite om, trots att även SLUs rektor och VDn för Stockholms environmental institute kräver en sådan bla på grund av klimatförändringar och ökad sårbarhet. Jag instämmer helt i deras analys.

I Jönköping deklarerade moderaternas ledande jordbrukspolitiker, v.ordf i Miljö- och jordbruksutskottet Bengt-Anders Johansson, att Sverige inte ska ha någon egen strategi för sitt jordbruk eller sin livsmedelsförsörjning, eller för den delen några mål för den heller. Om en sådan strategi behövs ska den utarbetas av alla 28 EU-länder gemensamt....

Ett häpnadsväckande och, tycker jag, sanslöst uttalande. Skulle Sverige alltså diskutera sina mål för jordbruk och livsmedelsproduktion med Polen, Kroatien och Grekland??  Eller är vår modernäring så oviktig att riksdagen varken ska ha några mål för den eller någon strategi för hur den ska utvecklas? Och ska alltså Sverige passivt åse hur livsmedelsproduktionen sjunker och ersätts av import, oavsett hur låg självförsörjningsgraden blir?

Tillsammans med det kända faktum att det var M och finansministern som drev igenom den våldsamma skattehöjningen för jordbruket på ca en halv miljard kronor genom att dieselskattens återföring till jordbruket, som Göran Persson och S införde 2004, nu tas bort, är det alldeles uppenbart vilka starka krafter som Centerpartiet brottas med i regeringen när vi kämpar för utveckling av jordbruk och landsbygd.

Tyvärr landade även landsbygdsministern fel när han tog avstånd från politiska mål för livsmedelsproduktionen. Jag vet att han syftar på "sovjetiska" planmål, och sådana vill ju inte heller jag ha. Men vi har idag målet att jordbruket ska vara konkurrenskraftigt, och vi borde växla upp det till att livsmedelsproduktionen i Sverige behöver öka rejält, av skäl enligt ovan!

 

tisdag, januari 15, 2013

"Intellektuell kvicksand" för S och M i Natofrågan!

Årets Folk och Försvar i Sälen är sedvanligt högintressant. Jag bloggade nyss om mina och Centerpartiets ingångar inför konferensen.

Och jag har ju bloggat mycket om försvarsfrågor tidigare, här några länkar, här och här.

Centerpartiet har ju på två stämmor 2009 och 2011 tagit ställning för att Sveriges miltära samarbeten måste analyseras, inom Norden och med EU och med Nato. Försvarsberedningens alla ledamöter exkl V ställde sig 2008 bakom detta krav, inklusive Håkan Juholt.

Men inget har hänt. Kerstin Lundgren och jag skriver idag på SvT Debatt och kritiserar S och M.

Glädjande nog har årets konferens haft denna viktiga fråga om huvudobjekt. Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen talade och stod fast vid att en icke-medlem i Nato faktiskt inte är medlem, och omfattas därigenom inte av NATOs säkerhetsgarantier i §5.

Kerstin Lundgren utvecklade i en debattpanel igår mycket väl ohållbarheten i att flera partier fortfarande motsätter sig en "NATO-utredning", och rönte stor uppskattning från många för det.

Jag deltog just i en panel med Hans Wallmark (M), Åsa Lindestam (S) och Allan Widman (FP). Länk här, gå fram ca 2/3 i klippet.

Jag hade en medveten agenda och fick nog fram det mesta; ungefär så här:

"Låt mig raljera något om den internationella kvicksand som S och M nu sitter fast i vad gäller sin vägran att analysera Sveriges militära samarbeten. Båda partierna sjunker allt djupare ner i sanden - ett vill gå med i Nato och ett vill det absolut inte - men båda är helt överens om att absolut inte analysera den verklighet som finns och starkt förändras däruppe på markytan.
Detta är inte en ansvarsfull hållning, den är ohållbar och jag är djupt kritisk till de båda partiernas passivitet.

Härigenom riskerar försvarsberedningens omvärldsanalys och det kommande försvarsbeslutet att vila på en osäker grund, eftersom en viktig del av omvärlden med stark koppling till Sveriges säkerhet inte får analyseras.

Socialdemokraterna vill annars utreda det mesta, Ryssland, luftvärn på Gotland, ökat nordiskt samarbete, försvarsindustrin osv. Allt utom just Sveriges militära samarbeten. Där fattade vi beslutet kring 1950 att vara militärt alliansfria, det var rätt då,det är rätt idag och det är rätt om 50 år framåt. Peter Hultkvists tvärsäkra analys tar 30 sekunder, och någon djupare genomlysning - vilket Finland gjort 3 gånger - ska absolut inte göras. De väldiga omvärldsförändringar som skett - järnridåns
 fall, Östeuropas länder nu medlemmar i båda EU och Nato, den enorma tekniska utvecklingen för försvarsmaterielen, omläggningen från invations- till insatsförsvar osv osv motiverar inte att den första analysen på 60 år behöver göras.

Centerpartiet är ett modigt och öppet och socialliberalt parti som inser att en analys nu måste göras och som driver på!

Jag känner att en snöboll har kommit i rullning och börjar tro att S kanske kan komma att göra en "EU" igen, dvs säga nej, nej, nej, nej...och så plötsligt ja!...Vi får väl se.

Några artiklar från årets konferens, i SvD, i DN, debattartikel i Expressen, i Aftonbladet,, skandalartikel utan grund i Expressen, ledare i Blekinge läns tidning, Riksdag o departement,

söndag, januari 13, 2013

Natodebatt på Folk och Försvar, mm!

Dags för Folk och Försvar i Sälen, börjar idag. Jag skrev en debattartikel för några dagar sedan på SvD Brännpunkt med mina ingångar, som glädjande nog rönte fullt stöd på ledarsidan hos en av de två stora tidningarna i Östergötland, Norrköpings tidningar.

Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skriver om Rysslands upprustning samt om ÖBs uttalande att vårt försvar är högteknologisk men med begränsat djup och motståndskraften mot ett begränsat angrepp kan bara röra sig om vecka/veckor.  Länkar här och här och här och här

Jag uttalar mig starkt kritiskt till att de två stora partierna inte vill genomföra en genomgripande parlamentarisk analys av Sveriges militära samarbeten i Norden, med EU och med Nato. De passar och agerar inte ansvarsfullt. Därmed riskerar både kommande omvärldsanalys och försvarsbeslut att vila på en delvis osäker grund.

Analysen ska självfallet vara förutsättningslös, men både de som vill att Sverige ska gå med i Nato och de som tycker att Sverige steg för steg kommit alldeles för nära Nato borde bejaka att en analys borde genomföras. Finland har utan någon dramatik gjort ca 4 sådana här analyser, och bedömer sig fortsatt vilja vara militärt alliansfria.

Förutom att en sådan analys skulle klarlägga t ex hur nära Sverige kan utveckla sina militära samarbeten med de nordiska länderna, varav 3 är med i Nato och 2 är militärt alliansfria, kunde den också klargöra hur mycket mer effektivt eller ej ett sådant samarbete skulle kunna utformas om hypotetiskt alla länderna var militärt alliansfria eller alla med i Nato. Kanske finns det betydande skillnader, kanske ej. Och var går gränsen för hur nära samarbete kan ske givet dagens situation, därom råder viss osäkerhet.

Sjävfallet ska också i en sådan analys de kända argumenten för militär alliansfrihet prövas och om de idag är mer eller mindre relevanta än tidigare.
 

lördag, januari 12, 2013

I DN om Centerpartiet och bl a Östergötland

Dagens Nyheter analyserar idag idédebatten i Centerpartiet, bl a i intervju med mig. Jag gillar inte rubriken, men artikeln speglar vår uppfriskande debatt. Några punkter i programmet behöver tas bort, en del bearbetas och en del tillföras, t ex på energi-, -landsbygds- och livsmedelsförsörjningsområdet. I en värld där 800 miljoner hungrar behövs  t ex verkligen visioner om lösningar.


Idéprogramgruppen har till 100 procent lyckats med sin uppgift att få igång och vitalisera idédebatten i Centerpartiet på ett sätt som saknar motstycke, dock till priset av turbulens och t o m en del avhopp. En chockterapi, kanske.

Om vi tillsammans, i respekt för varandra, lyckas landa programmet bra på stämman, kan det faktiskt bli ett kraftfullt avstamp för Centerpartiet inför framtiden. Alltmer lutar, tycker jag, i den riktningen.

 Jag anser att alla på liberal grund som söker sig till Centerpartiet utifrån vår värdegrund är välkomna och kan bidra. T ex Stockholms stad kan driva en mer renodlat liberalt inriktad politik utifrån vårt underifrånperspektiv medan t ex Mönsterås kan luta lite mer i socialliberal riktning. Och i idéprogrammet tror jag att det finns goda utsikter till en bred samling, men naturligtvis kommer en renodlad liberal eller en mer "konservativ liberal" att vardera vara lite missnöjda, sådan är ju demokratin. Jag har en stor respekt för engagemanget hos Stockholmscentern som har vitaliserat centerrörelsen och driver fram viktiga debatter på våra stämmor, och även att de driver på med en tydliga agenda vad gäller idéprogrammet, liksom jag och vi från Östergötland. Min prognos är att partistyrelsen ställer sig bakom ett förslag som kommer att samla en bred majoritet på stämman. Sedan får vi mejsla ut viktiga frågor i kommittéer och debatt, om t ex skatten, decentralisering/federalism mm.  

I skattefrågan är jag själv t ex lite kluven. Jag gillar "skatt efter bärkraft" men också att detta kan innebära att marginalskatten är för hög idag och bör sänkas i varje fall 5 procent, samt att jag i en "vision" inte utesluter att ett litet exportberoende land som behöver attrahera begåvningar från olika länder kanske ska röra sig mot ett enkelt och överskådligt skattesystem där en platt skatt kan vara ett alternativ, kanske samtidigt som vi och andra kan öppna våra gränser för fri rörlighet..

Så stärkte 08-falangen sitt grepp om Centern

Staffan Danielsson

65 år.
Riksdagsledamot från Östergötland. 

Centerpartiets talesman i försvarsfrågor och mycket aktiv i partiets interna debatt.

Staffan Danielsson 65 år. Riksdagsledamot från Östergötland. Centerpartiets talesman i försvarsfrågor och mycket aktiv i partiets interna debatt.
Foto: h
En liten liberal falang har tagit sig in i det gamla jordbrukarpartiets maktsfär. Bristen på profilfrågor och ett vikande väljarstöd i de gamla landsbygdsfästena har öppnat för liberalerna. Samtidigt stärktes ”Stureplanscentern” av valframgångarna i Stockholm med hjälp av stödröster från moderata väljare.
Vad ska Centerpartiet vara?
Ett traditionellt jordbrukarparti som fortsatt har rötterna på landsbygden? Eller ett renlärigt liberalt parti som vill tillåta månggifte, avskaffa arvsrätten och ta bort statens ansvar för att barn går i skolan?
Med det omdiskuterade förslaget till nytt idéprogram har den så kallade ”Stureplanscentern” – som tidigare setts som en liten liberal klick – ryckt åt sig en maktposition som kan förändra ett av de fyra regerings­partierna i grunden.
Förklaringen till att idéprogramgruppen lagt fram ett så kontroversiellt förslag är att Centerpartiet befunnit sig i en närmast konstant nedgång sedan toppåren i början av 1970-talet, anser statsvetare. När lantbrukarna blev färre lyckades partiet profilera sig i miljöfrågan. Partiet tog ställning mot kärnkraften och red på den gröna vågen där stadsbor längtade till landet. Den nya inriktningen gick hem och partiet fick 25 procent av rösterna 1973.
– Men sedan har inte Centern lyckats hitta någon ny sådan fråga, säger den S-märkte statsvetaren Ulf Bjereld.
Svårigheterna för traditionalisterna i Centern att hitta en valvinnande profil har öppnat för större inflytande för den mindre gruppen hängivna liberaler. Eftersom det rent allmänt varit brist på idéer har det varit lättare för liberalerna att få gehör. Att partiledaren Annie Lööf rekryterats ur den kretsen spelar också in.
– Lööf gick till val på den politiken. Därför kan man undra varför partiet är så förvånat över förslagen i idéprogrammet, säger statsvetaren Jonas Hinnfors.
Debatten kring idéprogrammet blottlägger de motsättningar som finns i Centern och som inte kom upp till ytan i processen som ledde till att Annie Lööf valdes till ordförande med starkt stöd. Statsvetaren Jenny Madestam anser att det var ett medvetet val att inte sätta de ideologiska frågorna högt på dagordningen.
– Lööf hade troligen inte blivit vald om hon och hennes supportrar bekänt färg, tror hon.
En annan förklaring till att den liberala falangen stärkt sina positioner är personliga kopplingar.
Fredrik Federley, en av riksdagsledamöterna som kom in tack vare ett ökande C-stöd i Stockholm, var tidigare ordförande i ungdomsförbundet Cuf. Samtidigt var den nuvarande partiledaren Annie Lööf vice ordförande.
Tillsammans har de skrivit en rad riksdagsmotioner om platt skatt och minskat statligt inflytande.
Vidare stärktes falangens legitimitet i partiet i riksdagsvalet 2010 när Centerpartiet under förra partiledaren Maud Olofssons ledning backade i 27 av 29 län. Störst var nedgången i flera traditionellt sett starka C-län.
Men Stockholms stad och län, där den liberala falangen är starkast, gick mot strömmen och C ökade i stället.
En körning av Valmyndighetens databas som DN gjort visar att förklaringen till uppgången var moderata stödröster, snarare än på en omsvängning bland centerväljarna: Av de 100 vallokaler där skillnaden för C mellan riksdagsvalet och kommunalvalet var störst, låg 98 i valdistrikt där M fick över 40 procent.
– Det visar att det handlar om stödröstande moderater, säger Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Den sortens stödröster kan bli avgörande i nästa års riksdagsval för om Centerpartiet kan behålla sin plats i riksdagen.
– Men ett antal personer som tänker strategiskt och egentligen är moderater är det inte något att bygga en organisation på, säger Jonas Hinnfors.
En av dem som räknas till den liberala falangens tunga spelare är Cuf-ordföranden Hanna Wagenius.
Hon sitter på kontoret i Gamla stan. I morse tog hon tåget från Uppsala där hon studerat juridik, precis som partiledaren Annie Lööf.
En av Wagenius profilfrågor har varit att sexköpslagen som kriminaliserar sexköp borde avskaffas. Fast den frågan vill hon inte ha med i idéprogrammet.
– Den passar inte där. Men jag tycker inte att staten ska lägga sig i om man som individ vill sälja sexuella tjänster.
När hon läste förslaget till nytt idéprogram skrev hon på sin blogg missbesserwisser.se att det var ”fantastiskt”. Hon vill inte heller att staten ska lägga sig i hur många personer man vill gifta sig med eller ansvaret för barnens skolutbildning. Staten ska vara ”så liten som möjligt” som det står i förslaget.
– Det extremt uppfiskande när man vågar tänka fritt och tänka nytt. Man vågar anta en liberal ton och säga att staten inte ska lägga sig i allting i våra liv.
Den som partistyrelsen gav uppdraget att hålla i pennan till förslaget om nytt idéprogram var Per Ankersjö, borgarråd i Stockholms stad och ordförande i idéprogramsgruppen. Han ses internt som en av de tydligaste förespråkarna för att Centerpartiet ska bli ett renlärigt liberalt parti.
Wagenius vill också att Centerpartiet ska sticka ut i borgerligheten. Hon hoppas kunna locka till sig missnöjda moderater.
– Moderaterna har förflyttat sig långt till den politiska mitten. Det borde vi utnyttja, säger hon.
Innan Lööf blev partiledare i september 2011 var hon flitig gäst hos den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. I ett inslag i Timbro-tv hösten 2008 utvecklade hon sin syn på staten.
– Staten har alltid något ont i sig, sade hon och spände ögonen i webb-tv-tittarna.
Samverkan med Timbro har varit en del av en infiltration av Centerpartiet, anser den tidigare C-ledaren Olof Johansson. Anklagelsen upprör Hanna Wagenius.
– Det är väldigt magstarkt av en partiledare som tog oss från 11 till 5 procent att säga att det är Timbrohögerns fel att vi har backat just nu. Jag tror att det är precis tvärtom. Har man ingen grundläggande ideo­logi, det är då man är ute på hal is om man inte är något av de två största partierna.
Från Cuf-kontoret mitt i centrala Stockholm tar det drygt två timmar med bil till gården där Staffan Danielsson bor. Han är på många sätt urtypen för en traditionell centerpartist.
Den 65-åriga riksdagsledamoten bor 13 kilometer utanför Linköping på en gård som han tagit över efter sin far, är utbildad agronom och har arbetat inom LRF. Mjölkkorna har numera ersatts av hästar.
Staffan Danielsson beskriver sig som en ”pragmatisk centerpolitiker”, en grön socialliberal i politikens mittfåra. Partiets kärnvärden sammanfattar han utan att tveka i fyra punkter.
– Vår roll och uppgift i svensk politik är att stå upp för de svaga, driva miljöfrågan stenhårt, att hela landet ska leva och vikten av ett starkt näringsliv med många småföretag. Där har du min grundplatta, säger han.
Den politik som utvecklades när Bondeförbundet blev Centerpartiet 1957 är fortfarande gångbar, menar Danielsson.
– Den profil som vi danade då, den är tydlig och den bär.
När idéprogrammet presenterades i december slog Staffan Danielsson bakut. Förslaget om fri invandring beskriver han som ”naivt och extremt liberalt”. Men i likhet med många andra centerpartister var det tonen i dokumentet som besvärade honom mest.
– Programmets ton och anda domineras helt av individens frihet. På 53 ställen står ordet frihet, medan rättvisa och trygghet finns på något enstaka ställe, säger han.
Partivännerna i Östergötland med ordföranden Gösta Gustavsson i spetsen reagerade på samma sätt. Den som skrev motförslaget som nu finns att läsa på distriktets hemsida var Lars Vikinge som bor på en skogsgård i Melskog där han är kommunpolitiker. Motförslaget från Vikinge, som också är doktor i etik, vann stöd i stora delar av den traditionella centerrörelsen.
Centerpartiet borde, menar Vikinge, i stället tala mer om klyftorna i samhället, att en del barn inte har råd med nya fotbollsskor medan andra lever i familjer som byter kök vart och vartannat år.
– Det är otillständigt. Det måste komma ett icke-socialistiskt alternativ som på allvar pratar om klassfrågor, sägen han.
Om partistyrelsens ändringar inte blir tillräckligt långtgående är det möjligt att Östgötacenterns förslag läggs fram på kongressen i mars.
– Landar partistyrelsen för nära programgruppen kan det bli en turbulent stämma och då kan vårt förslag dyka upp som ett motförslag, säger Staffan Danielsson.
Han har stöd av riksdagsledamoten Kerstin Lundgren, som i veckan skrev en artikel på DN Debatt där hon lyfte fram betydelsen av en stark stat – rakt motsatt uppfattning till den liberala falangen.
– Jag tycker att vi ska få in ord som solidaritet i idéprogrammet, säger hon och talar sig varm för den ”social-liberala tydlighet” hon tycker att vice partiordföranden Anna-Karin Hatt visade i veckan när hon kritiserat idéprogramsförslaget.
Nu väntar tio veckors het debatt mellan de stridande falangerna innan det är dags att fatta beslut på extrastämman i Upplands Väsby den 22–24 mars. I bakgrunden lurar Anna-Karin Hatt som internt av många ses som mest tänkbar som efterträdare om Annie Lööf inte skulle fortsätta som partiledare.

Fakta. Flera kontroversiella frågor kan lyftas ut

Statens roll

Idéprogramsgruppen
Statens roll ska vara så liten som möjligt och målet är att omvandla Sverige till en federalistisk stat med självstyrande regioner.
Motförslaget
Ordet federalism finns inte med över huvud taget.

Inkomstskatt

Idéprogramsgruppen
Vill ha ett plattare skattesystem med lägre marginalskatter vilket betyder att det ska vara mindre skillnad i procent mellan skatten för låg- och höginkomsttagare.
Motförslaget
Vill att skatt efter bärkraft ska vara utgångspunkten. Det innebär att höginkomsttagare ska betala en procentuellt större del i skatt än låginkomsttagare.

Invandring

Idéprogramsgruppen
Är för fri invandring.
Motförslaget
Ingen fri invandring men människor ska kunna röra sig fritt över gränserna.


Hanna Wagenius

24 år
Ordförande i Centerpartiets ungdomsförbund. Räknas till den renlärigt liberala falangen som stöttar det nya idéprogrammet.


Hanna Wagenius 24 år Ordförande i Centerpartiets ungdomsförbund. Räknas till den renlärigt liberala falangen som stöttar det nya idéprogrammet.Foto: Magnus Hallgren
Foto: Magnus Hallgren

Stockholm går mot strömmen

I valet 2010 under förra partiledaren Maud Olofssons ledning backade Centerpartiet i 27 av 29 län. Störst var nedgången i traditionellt sett starka C-län som Jämtland och Gotland.
Men i Stockholms stad och län, där den renlärigt liberala falangen är starkast, gick rösterna mot strömmen och ökade från 5,5 till 6 procent – samtidigt som partiet i riksdagsvalet totalt sjönk från 7,9 till 6,6 procent.
En datakörning av Valmyndighetens databas som DN gjort visar att förklaringen till uppgången i Stockholms stad och län i förra valet var moderata stödröster. Av de 100 vallokaler där skillnaden för C mellan riksdagsvalet och kommunalvalet var störst låg 98 i valdistrikt där M fick över 40 procent.
Ett exempel är valdistriktet Västerled 14 Höglandet i Bromma. I kommunvalet fick Centerpartiet 4,3 procent mot 13,9 procent i riksdagsvalet. I samma valdistrikt fick Moderaterna över 55 procent.

Jens Kärrman

Mats J Larsson

Maria Crofts

Kristoffer Örstadius

fredag, januari 11, 2013

NT: Staffan Danielsson har rätt i försvarsfrågan!

Jag måste ju bara länka till dagens insiktsfulla och mot mig mycket vänliga ledare i Norrköpings tidningar, i alla fall om försvarspolitiken. Det är inte varje dag som en debattartikel om försvarspolitiken från en centerpartisk talesperson i försvarsfrågor gör att densamme av en ledande moderat landsortstidning (låt vara i fjärde storstadsregionen) nomineras till en försvarsminister rookie!

Och jag kan inte annat säga än att NTs ledare uppfattar vad jag ville säga i min debattartikel helt korrekt, vilket gläder mig.

NT riktar dock en kritik mot det bearbetade förslag till idéprogram som Centerpartiet i Östergötland nu mycket öppet diskuterar med sina medlemmar. NT anser att detta förslag "handlar om en ganska traditionell och därmed oförarglig skrivelse".

Usch, vad tråkigt det låter.

Jag instämmer dock i NTs slutsats att det inte borde vara omöjligt att sammanjämka de båda idéprogramsförslagen!

När jag för andra gången lusläser NTs ledare förefaller möjligen ledaren tro mig om förutsättningar för än viktigare poster. Jag kan upplysa om att den frågan redan har prövats av LRFs valberedning och senare stämma år 2004. Valberedningen föreslog mig som ny LRF-ordförande men stämman valde istället tydligt om sittande ordförande Caroline Trapp. Ska man sammanfatta stämmans tvekan mot mig torde orden "Juholtsvarning" rätt väl sammanfatta det hela.

Jag är faktiskt en mycket allvarlig person vad gäller att kämpa för det jag anser vara rätt och riktigt men jag har en lättsam yta och ådra också som kan missförstås. Och jag är nog liksom Håkan Juholt rätt "yvig och ostrukturerad", för att använda vännen Håkan Juholts egna ord.

Och så är jag lite tråkig också. Jag har nämligen ett stort förtroende för både försvarsminister Karin Enström som jag samarbetat nära med sedan 2006, och med Centerpartiets utmärkta partiledare Annie Lööf som jag arbetade intensivt för i det vänliga "trekejsarslaget" i Centerpartiet förra året och som jag haft och har ett utmärkt samarbete med.

Vad gäller det som jag tycker konstruktiva och snabbt och professionellt framtagna reviderade idéprogramförslaget från Centerpartiet i Östergötland så stämmer det att det har en tung förankring i distriktet, inklusive hos mig.

Dess huvudredaktör är dock en annan glödande och engagerad centerpartimedlem i länet - Lars Vikinge -, tillika med stora kunskaper i statskunskap och doktor i etik vilket gjort honom väl lämpad till både den skogsföretagare han är idag liksom till att skriva fram östgötaförslaget! Vore jag Centerpartiets styrelse skulle jag nog ha övervägt att anlita  honom som någon form av konsult i den viktiga och grannlaga bearbetningen av programförslaget som nu förestår! 

onsdag, januari 09, 2013

Ög-förslag i riksmedia om Centerprogram!

Så här skrev jag på facebook ikväll, och jag menar det verkligen:

""Spännande politisk debatt i Centerpartiet. Våra sakfrågor diskuteras i både Aktuellt 21 och TV4nyheterna 22. Om partistyrelsen landar det här rätt, vilket jag tror, kan programgruppens djärva sätt att ta ut svängarna faktiskt ha vitaliserat hela Centerpartiet. Och jag menar att Centerpartiet ska rymma både mer renodlade liberaler och mer socialt inriktade liberaler, stämman är den som lägger fast kursen!"

Och jag gjorde igår detta blogginlägg om Östergötlands arbetsmaterial om idéprogrammet.

Jag uppdaterar fortlöpande sedan den 21 dec press- och andra röster om vårt idéprogram. Mycket intressanr för den intresserade, faktiskt!

Igår dominerade Centerpartiets sakpolitiska diskussioner, och en del spekulationer, riksmedia, inte minst efter det att Östgötacentern på sin hemsida lagt ut sitt nuvarande arbetsförslag till partiprogram. Länkarna till olika medier framgår nedan av detta urklipp från bloggsidan "Några pressröster..


Tillagt 8 jan: Riksdagsledamot Ola Johansson (C) skriver i Hallands Nyheter. Han föredrar begreppet decentralisering före federalism och kritiserar programmet som för långtgående, men tycker i övrigt att programmet är bra och markerar mot SD. I Östran i Kalmar län skriver Peter Akinder om uttalanden i olika riktning inom Centerpartiet. Yngve Sunesson gör i Hallands Nyheter analysen att debatten kan stärka Centerpartiet om partistyrelsen hanterar frågan rätt! (Jag delar helt hans analys).
Håkan Boström skriver intressant i DN om "Liberalismens många ansikten", med anledning av Svante Nycanders artikel den 7 jan. Centerpartiet i Östergötland ger sina medlemmar chansen att ge synpunkter på ett bearbetat programförslag (se t ex min blogg) som i Aftonbladet naturligvis beskrivs i mer laddadade termer. Aftonbladets skickliga journalist Elisabeth Marmorstein har snabbt gjort en jämförelse om vad som skiljer Ög-förslaget mot programgruppens. SVT Nyheter (Aktuellt) gjorde dels ett inslag med en rundringning till alla distriktsordförande som alla var emot något i programmet (inte så underligt) samt intervjuer från Skåne med, tycker jag, balanserad kritik samt med avståndstagande från några förslag av Anders W Jonsson (Det gjorde ju Annie redan för någon vecka sedan). TV4-nyheterna kl 22 hade ett reportage från Östergötland mm.

Tillagt 9 jan. I Expressen en begynnande öppning mellan Per Ankersjö och Östergötland, hoppas jag.

Per Ankersjö och jag talar förbi varandra, tyvärr.

Det här lade jag ut på facebook ikväll och jag menar det verkligen:
"Spännande politisk debatt i Centerpartiet. Våra sakfrågor diskuteras i både Aktuellt 21 och TV4nyheterna 22. Om partistyrelsen landar det här rätt, vilket jag tror, kan programgruppens djärva sätt att ta ut svängarna faktiskt ha vitaliserat hela Centerpartiet. Och jag menar att Centerpartiet ska rymma både mer renodlade liberaler och mer socialt inriktade liberaler, stämman är den som lägger fast kursen!"
Så till rubriken. Per och jag diskuterade åter fri invandring i en lång facebookstråd, utan att mötas. Kan någon föra oss närmare varandra?

Per Ankersjö
för ungefär en timme sedan ·
 • "Låt oss diskutera öppet. Tror det är bra. En tweet nyss fick mig att ställa frågan:

  Är det socialliberalt att vara emot fri invandring?"
Jag tror att han syftar på denna, som jag tycker mycket anmärkningsvärda, Tweet:

"Gustav Andersson@GustavAndersson
Intressant också att begreppet socialliberal skändas och görs till beteckning för de som är mot fri invandring ... "
 
Sedan denna långa dialog som jag tycker visar att vi pratar förbi varandra, jag tycker jag är glasklar men det menar säkert Per också. Kanske någon som kommenterar kan föra oss närmare varandra?´
 
(Och ja, jag lägger ut den på bloggen eftersom Per och jag vardera har över 1.400 facebookskontakter av bred karaktär och samtliga som varit med i dialogen säkert varit medvetna om det)


Gilla ·

 • Bo Åslund Jag tycker personligen att du ställer till mer än du gör nytta just i den här debatten.Du har ett massivt motstånd i det du jobbar för. Jag möter mina medlemmar och de jag hoppats på inför kommande val, dagligen.Jag möts av stor irritation och ifrågasä...Visa mer

 • Per Karlberg Hur tänker du Per? Om fri invandring leder till låt säga 100.000 invandrare på kort sikt, hur ser du på effekten på t ex arbetsmarknaden och hur bör vi förhålla oss till de effekterna?

 • Per Ankersjö Per, ingen kan väl vid detta lag ha missat att vi pratar om en vision, en kompassriktning. Därför är ju de i sig korrekta invändningarna om våra system och lagar som finns idag inte helt relevanta. Grundfrågan här är om man är beredd att arbeta för den långsiktiga visionen eller om man inte ens vill göra det?

 • Marie-Anne Björn Jag tror att det är fel att påstå att det är ett massivt motstånd till det Per prata om. Jag är inte så säker på det. Jag själv förstår inte vad problemmet är med fri invandring, tror ni att alla rusar till Sverige för att komma in i vårt land? Vi har ...Visa mer

 • Oscar Fredriksson Vi kan givetvis inte låta dagens system och regelverk begränsa tanken för vilket samhälle vi skulle vilja ha. Det är att börja i fel ände. Först måste vi sätt visionen - sedan är det en politisk utmaning att föra oss dit.

 • Per Karlberg Nej, det har inte gått mig förbi. Även om jag är en idealist är skeptisk till idealistisk politik. Det finns gott om historiska avarter där idé blir dogm som blir tyranni. Jag är med på idén med om att man får bosätta sig var man vill. Men jag är inte ...Visa mer

 • Staffan Danielsson Vi talar förbi varandra. har du läst min debattartikel på Newsmill om "Migrationens Kraft", Per där Norbergs Segerfeldts budskap av en liberal rescensent beskrivs så här. "Det enda som kan vara problematiskt för den bredare publiken, är författarnas ty...Visa mer

 • Per Karlberg Prcis Staffan. En idé utan praktidk konsekvensanslys blir närmare filosofi än politik. Intressant rent intellektuellt blir det först när man funderar på praktisk politik.

 • Per Ankersjö Boken du pratar om Staffan är bra och intressant. En viktig bok. Men förväxla den inte med programmet vi diskuterar här. När har jag sagt att vi ska försämra välfärdsstaten? Jag vill rädda den genom att diskutera olika framtidslösningar.

 • Per Karlberg Men nu diskuteras ideer och inte lösningar.

 • Staffan Danielsson Men Per, jag ber, läs min artikel på Newsmill. Per Petterson på frihetssmedjan är det som skriver det jag citerar, och det handlar alltså om hans uppfattning om vad bokens budskap om öppna gränser leder till, förhoppningsvis menar han i relativ närtid.

 • Per Ankersjö Ja och utifrån värderingarna måste vissa slutsatser dras. Annars blir de vackra formuleringar som alla partier kan skriva under på. Slutsatser kan dras utan att man behöver prata dagspolitik, det är själva formen på programmet.

 • Per Ankersjö Återigen Staffan så tar jag ansvar för formuleringar som finns i programförslaget och inte för andra personers böcker hur intressanta och bra de än må vara.

 • Per Karlberg Så, Per A, hur det du på "vissa slutsatser"?

 • Fredrick Federley Kan man över huvud taget ha visioner som fri invandring, hela landet ska leva, vi ska bruka utan att förbruka, alla människor ska behandlas lika? De är ju alla principiella ställningstaganden som innefattas i programmet men bara en av dem ska avkrävas en exakt handlingsplan?

 • Per Karlberg Ser, ska det vara

 • Staffan Danielsson Men då är ju slutsatsen , Per, att du vill att Centerpartiet ska gå till val med ett budskap som gör vårt nuvarande välfärdssamhälle svårt att upprätthålla enligt Norberg/Segerfeldt. Eller menar du att de alltså har fel och proigramgruppen rätt?

 • Per Ankersjö Men sluta Staffan. Vi pratar ju inte närtid, har aldrig gjort. Varför påstår du det?

 • Per Karlberg Poäng, Fredrik, det är klart! Detsamma gäller dem. Det är oerhört svårt att leverera hela Sverige ska leva om leva är att alla ska ha samma av allt, vilket det ofta förstås som.

 • Oscar Fredriksson Synsättet att invandringen skulle vara ett hot mot skapandet av den svenska välfärdsstaten har präglat argumentationen för reglerad invandring sedan början av 1900-talet. I takt med att världen förändras så blir denna argumentation allt mer föråldrad o...Visa mer

 • Per Karlberg En konsekvens av fri invandring kan ju bli som det blev med schengen - nästan ingen! I så fall är jag med. En konsekvens av att hela Sverige ska leva är att medborgarna accepeterar olika även om de är arga och kräver robinhoodskatt. Isåfall är jag med där också.

 • Per Karlberg Mao, priciper, Ja, men inte till vilket pris som helst!

 • Staffan Danielsson Tyvärr, Per, så har det tolkats som att du gjort det, annars hade medai och vi reagerat. En annan debattartikel på Newsmill av mig belägger detta mycket tydligt:http://www.newsmill.se/artikel/2012/12/30/d-rf-r-borde-c-v-lja-socialliberalism-framf-r-fri-invandring

  www.newsmill.se
  Artikel av Staffan Danielsson - Därför borde C välja socialliberalism framför fr...i invandring - Riksdagsledamot (C): Jag känner mig tyvärr träffad när vi som ifrågasätter om Sverige ensidigt kan öppna sina gränser utpekas av programgruppens ordförande Per Ankersjö, och nu av Fredrick, för att inte st...Visa mer

 • Fredrick Federley Eller så kan det bli så här (o här vet vi ju svafret i dag)

 • Fredrick Federley http://www.youtube.com/watch?v=fzVRfUDEM9k


  ‎10.000 tyska bögar! Busringning till föreningen JA TILL EU inför folkomröstningen om svenskt medlemskap 1994.

 • Oscar Fredriksson Göran Persson slog på stora trumman och varnade för "social turism" från Polen - helt i linje med argumentationen om att skydda den svenska välfärdsstaten - men nu i efterhand vet vi att det inte blev någon "social turism" från Polen utan att det endast var ett tankespöke eller möjlightvis en retorisk fint från Perssons sida

 • Lars Carlsson Nu tycker jag att många börjar blanda bort korten väl mycket...

 • Per Ankersjö Men Staffan om vi nu ska komma framåt och efter att jag upprepade gånger sagt att vi inte pratar närtid, på vilket sätt är det ett socialliberalt ställningstagande att motarbeta visionen om fri invandring?

 • Fredrick Federley Sorry att det blev hack till länken. Behövde löpa o trycka i en napp

 • Inge Svensson Jag fick precis höra det mest vansinniga argumenten mot fri invandring hittills.

  Vad gör Sverige om Nordkorea skickar 10 miljoner invånare för att ta makten i Sverige och krossa vår välfärd?

 • Lars Carlsson Varför vill ingen i programgruppen svara? Jag har hela tiden bejakat den invandringspolitiska delen i förslaget. Men konstaterar att EU knappast kommer acceptera att Sverige blir en genväg in i EU och in i Schengen för många utan att en rad invandrings...Visa mer

 • Fredrick Federley Inge, det är egentligen samma tanke som den om det muslimska övertagandet. En del tror ju att lågt utbildade afghaner och somalier har haft en konferens som kommit fram till att Sverige står på tur. Därför skickar man hit sina barn och kommer efter och vips är man muslimer här. Som om alla muslimer tyckte o tänkte lika. Och som om ett sådant beslut fanns fattat.

 • Lars Carlsson Dessutom kryssar EU-skutan bara i en riktning mot en EU stat och idéprogrammet tycker ju att stat är av ondo i stor utsträckning. Vilket ben ska väljas att stå på?

 • Per Karlberg Fredrick Federley, tack för gott skratt! Väckte hustrun:-(
  Men otroligt träffande på denna diskussion förstås!

 • Per Ankersjö Lars eftersom vi inte skrivit ett migrationspolitiskt program utan bara i några enstaka meningar slår fast visionen om en gränslös värld och fri invandring så har vi inte gått igenom alla hinder som finns på vägen. Det finns ju, som debatten visat, flera sådana vid sidan om EU:s regelverk.

 • Fredrick Federley Lars, en hel del (dock ej allt) är nyligt beslutat på stämman i Åre. Så också om fri invandring. Sen tycker vi inte att "stat är av ondo" däremot säger vi att den inte ska vara större än den behöver, att fria sammanslutningar i civila samhället ska ges större utrymme, att beslut ska decentraliseras till regioner o kommuner samt att man ska få göra fler val själv. Det är kärnvärden i partiet och har så varit länge.

 • Inge Svensson Fredrick Federley, problemet är ju att diktaturer som Nordkorea faktiskt har kontroll över sitt folk och skulle kunna genomföra någonting liknande. Eller Kina?

 • Lars Carlsson Japp och eftersom lite tyder på att en tillräcklig mängd EU-länder kan tänkas acceptera att vi ensidigt öppnar Schengenfösnstret måste vi välja Storbritanniens och Irlands väg och åtminstone lämna Schengen. Görs inte denna klara analys är allt tal om fri invandring bara luftprat. Bara ett torrt tekniskt konstaterande från en enkel paragrafryttare...

 • Fredrick Federley Inge Svensson vi spårar liiiiiite nu o jag måste i säng men det finns ju en annan sak som gör att det inte kommer att hända. Kim Jong Ping Pong kommer då inte att ha ngn att vara diktator över. Det är nog inte vad han tänkt sig. Därtill är just det landet lite "stökigt" vad avser demokratisk skolning osv.

 • Staffan Danielsson Per, som jag sagt så ofta, visionen om en värld utan gränser, och utan krig, delar jag ju helt och fullt. Likaså att vi gemensamt med andra länder/demokratier successivt monterar ner gränshinder. Däremot kan vi tyvärr inte ensidigt gå före, och det är så du uppfattats och därför denna väldiga debatt. Är den alltså byggd på ett missförstånd?

 • Fredrick Federley Njae Lars. Vi har världens mest generösa system för arbetskraftsinvandring (kan bli ännu bättre) och det har inte blivit "over ruled".

 • Inge Svensson Lite? Mycket menar du
  Samtidigt. Kina ser jag som ett större hot. Där är 10 miljoner människor ingenting.

 • Lars Carlsson Men Fredrick varför vill många både att EU går mot mer stat (ingen kan säga att den utvecklingen inte går åt det hållet) och samtidigt vilja minska staten i Sverige. Praktfull dubbelmoral tycker i alla fall jag…

 • Fredrick Federley Staffan, om man säger så här då: Vi kan inte öppna upp för att hela landet ska leva. Hur vore det om alla skulle kräva fiber till sina hus och samhällsservice? Det kommer vi inte ha råd med. Som vision delar x den uppfattningen men det kan inte stå i ett idéprogram. Kostnaderna och konsekvenserna skulle bli för stora."

 • Per Ankersjö Så du Staffan kan alltså aldrig ställa upp på en vision om fri invandring, oavsett hur långt fram i tiden vi hamnar, utan att ha förbehållet att det måste vara helt fritt från krig i hela världen? Och det är ditt socialliberala ställningstagande?

 • Fredrick Federley Lars, njae det tycker jag inte. Jag tillhör ju dem som vill avskala en hel del av det EU gör och de EU mer beslutsrätt där de ska agera. Miljö, handel. int brott, diplomati o säkert ngt mer (jag r mkt trött och MÅSTE i säng så missade säkert ngn) Men d...Visa mer

 • Fredrick Federley Sorry guys, måste sova. Min chef är 13 månader och skoningslös. Läser ikapp i morgon.