söndag, januari 21, 2018

Naiva, dumsnälla Sverige...Naiva, dumsnälla Sverige...
* Hälften av asylsökande uppger olika personuppgifter hos olika myndigheter.... Sanslöst. Men än mer sanslöst är att detta fortgått i många år utan att staten/ myndigheterna agerar. Eller att någon granskande journalist grävt djupare i detta.
Och en orsak är givetvis att samkörning av uppgifter mellan myndigheter inte har fått göras, av integritetsskäl.
Förra flyktingombudsmannen Merit Wager har i många år genom anonyma rapporter inifrån Migrationsverket larmat om hur oerhört mycket missbruk detta har möjliggjort.
* Här är ett exempel till, att stulna båtmotorer och mycket annat förs ut landet i växande mängder av utländska stöldligor, som inriktar sig på de land där risken är minst, utan att tullen ens ingriper eller kan ingripa. Ofattbart.
* Jenny Sonesson knivskarp i GP. Hon tvingades som barn gifta sig med sin dubbelt gamla kusin, födde barn, nu flyttar han till Sverige och har/får vårdnaden om barnen.
* Storbråk i Skara. Människor har knivskurits. Vad handlar detta om? Jag menar att det är ett rimligt allmänintresse att media, och polisen, ger relevant information. Men icke. Två ”grupperingar” har slagits. Varför söker sig så många till rykten på sociala medier?
* Expressens Anna Dahlberg ger exempel på hur dålig kontrollen ofta är vid arbetskrafts- och s.k "kärleksinvandring" till Sverige. Tillsammans med ett överbelastat migrationsverksom som har fullt upp hela tiden, och ett system som belönar de som avgör ärenden snabbt och positivt, så är sannolikt Sverige ett av de länder som det är enklast att invandra till, även om ibland skälen för att få medborgarskap ibland är svaga eller obefintliga. Jag delar Anna Dahlbergs uppfattning att Sverige behöver skärpa sina regelverk och förbättra kontrollen vid ansökningar. Anna Dahlbergs ledare hade nog varit otänkbar att publiceras för 3-4 år sedan då den sannolikt hade beskyllts för att vara "främlingsfientlig". Hon efterlyser ordning och reda och att missbruk ska bekämpas, vem kan vara emot det?
* Den här artikeln är från 2012. Tyvärr tror jag att den är toppen på ett isberg, vilket Anna Dahlberg också är inne på. Eftersom den som kan visa att man har fått arbete i Sverige, även av enklare art som på McDonalds, som städare eller som personlig assistent, får uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare så kan det sägas innebära att det är arbetsgivaren som "beslutar om" att personen på sikt ska få medborgarskap i Sverige. I denna härva på McDonalds misstänktes två chefer ha tagit betalt för detta genom att de sannolikt i efterhand, med inkomsterna från jobbet, fått betala ca 100.000 kr till de båda cheferna. Att avslöja detta är naturligtvis ytterst svårt, jag vet inte ens om det blev fällande dom (ska kolkla) och omfattningen av missbruk som detta är omöjligt att veta. Jag anser att arbetskraftsinvandring från andra världsdelar till Sverige bör omfatta bristyrken i Sverige, inte till enkla jobb som många i Sverige redan köar. Det är inte rimligt, enligt min mening, att arbetsgivare kan välja att gå förbi alla de som vill ha de enkla jobben i Sverige för att istället anställa personer utan utbildning från t ex Indien som därmed i praktiken vartefter blir svenska medborgare. Enbart risken för att detta stora ansvar missbrukas, utan möjlighet till egentlig kontroll, borde räcka för att skärpa dagens regelverk.
* Sverige börjar först nu införa krav på fingeravtryck eller ansiktsidentifiering för utlänningar vid in och utresa. Ofattbart att det dröjer till nu.
* (Tillagt 4 februari: PM Nilsson skriver på ledarplats i en av Sveriges största tidningar om Ronneby och den otrygghet och det vakuum som den frånvarande och otillräckliga polisen medverkat till, där konkurrerande gäng med olika bakgrund istället slåss om makten.
Förfärligt, ur alla aspekter och ett sanslöst misslyckande från politik och myndigheter.
Bara ett exempel, polisens begäran (antar jag) om övervakningskameror på stora torget har avslagits..).

(Tillagt 2 april 2018; Migrationsverket får inte samla info om de som begått brott och inte bör få uppdrag som biträden i migrationsmål. Resultat, många biträden är olämpliga.)
(En överläkare i Expressen skriver på samma tema.)