lördag, oktober 28, 2017

Christina Rogestam, Staffan Danielsson, asyl och amnesti

Christina Rogestam kommer inte bara från min grannsocken, hon är tidigare bl a riksdagsledamot (C) och f.d GD för invandrarverket och f.d ordförande för Seniorerna (SPF).

Hon skriver nu en debattartikel i SvD som visar att vi resonerar lika i mycket på migrationsområdet.

1. "Det fanns goda skäl för att göra en skärpning. Inget land kan i längden mäla ut sig och driva en annan politik än övriga EU. Det sänder signaler ut i världen. Signaler som inget land kan stå för i längden." Skriver Christina Rogestam.
Så sa också jag från redan 2012, ungefär, fast inte lika långtgående. Jag sa att Sverige måste anpassa sina migrationsregler i EU-riktning. För det beskylldes jag som brunfärgad och ibland som rasist.
Idag går de flesta partier längre än jag gjorde. Jag är en varm humanist och gläds nu åt samsynen med Christina Rogestam.

2. Även jag, liksom Christina Rogestam, lider med de ensamkommande som genom vår signalpolitik lockades till Sverige 2015 (40 % av alla till EU valde Sverige) och trodde på asyl. Då kontrollerades inte ålder och skärpningen av regelverken gjordes november 2015.
De har varit flera år i Sverige och fått starka band här med många som arbetar för dem både i tjänsten och ideellt. #vistårinteut#.

Jag förstår den djupa besvikelsen eller desperationen hos den mindre del av dem som inte ges asyl. Och det är svårförståeligt varför inte de som kom till Sverige före sin 18-årsdag behandlas som barn i asylbeslutet. Om staten kan dröja med att behandla asylansökan så att de under tiden blir vuxna, förtar ju inte detta det faktum att de sökte asyl här som barn.

Vad jag förstår vill nu Christina Rogestam precis detta, att de som kom 2015 ska behandlas efter den ålder de hade då. Här tänker vi alltså i samma riktning.

Jag har däremot en större tilltro till de medicinska åldersbedömningarna, även om säkerheten kan ha försämrats något när den oprövade knäledsröntgen ersatte den beprövade handledsröntgen, i båda fallen tillsammans med tandröntgen. Att 83 % av de ca 5.000 som nu har kontrollerats visade sig vara runt 19-20 år istället för under 18, med de säkerhetsmarginaler som tillämpas, visar att min bedömning torde stämma rätt bra, att 30 % och mer av de som det senaste decenniet sökt och i många fall givits asyl som barn under 18 år istället har varit vuxna män mellan 20 och 30.
 

tisdag, oktober 24, 2017

Jordbruk är livsnödvändigt, inte miljöfarligt! IP-debatt.

Jag har i flera år skrivit motioner i riksdagen, samt interpellerat landsbygdsministern, att jordbruket i miljöbalken, och andra sammanhang, inte borde klumpas ihop som "miljöfarlig verksamhet" tillsammans med gruvindustri, tung kemisk industri, oljeindustri, pappersindustri osv utan istället åsättas en egen beteckning, förslagsvis livsnödvändig verksamhet. I andra hand vore miljöpåverkande verksamhet klart bättre än miljöfarlig.

Magnus Oscarsson interpellerade förra veckan landsbygdsministern på samma tema. Jag gick givetvis upp i debatten med miljöministern, som tyvärr var oförstående. Däremot var det givetvis bra att hon hyllade Sverige bönder i tydliga ordalag.

Må droppen urholka stenen.

lördag, oktober 21, 2017

Ung och gammal till riksdagen i Östergötland (C)?

Jag är drygt 70 år, det erkännes. Liksom att jag sedan i juni tydligt deklarerat att jag är beredd att satsa på ytterligare 4 år i riksdagen, om jag har centermedlemmarnas förtroende (och i valet väljarnas). Min hälsa är god, mitt politiska engagemang är oförändrat starkt och jag upplever att min erfarenhet är en tillgång. (för mig, absolut, och kanske för andra).

Det är alldeles utmärkt att vi är många goda kandidater som vill stärka Centerpartiet på en stark riksdagslista för Östergötland.

Och likaså att ungdomen stormar fram, mycket bra!

Men både unga och äldres erfarenheter behövs i riksdagen. En liten del i mitt val att ställa upp är att det finns en hel del yngre i riksdagen (bra!) men allt färre äldre, kanske ingen över 65 år i Centerpartiets riksdagsgrupp efter valet 2018. Så kan det givetvis bli, varje distrikt fastställer sina riksdagslistor helt oberoende av varandra, som det ska vara.

Medlemsomröstningen i Östergötland är nu klar, jag är glad över ett fortsatt starkt förtroende och jag gratulerar varmt CUFs ordförande Magnus Ek, från Valdemarsvik, som fick flest poäng samt Muharrem Demirok och Karin Jonsson som också ligger i toppen, samt Birgitta Gunnarsson och Lars Vikinge med goda resultat och många fler.

Detta säkerställer att Östergötland också i nästa års val får en stark riksdagslista med god bredd, utmärkt. Det kan bidra  till 2 riksdagsmandat för Centerpartiet, som vi alla på listan ju kommer att göra vårt yttersta för!

Valberedningen kommer snart att lägga sitt förslag till riksdagslista och sedan kommer nomineringsstämman att slutligt fastställa den lördagen den 25 november. Valet är den 9 september 2018!

tisdag, oktober 17, 2017

Medmänsklighet och avstånd

Det som bekymrar mig i migrationsdebatten i Sverige är det oerhört stora fokus som läggs på dem, flyktingar och ekonomiska migranter, som haft resurser och mod att ta sig hit, medan vårt fokus på den väldiga majoritet av de allra svagaste som är kvar i närområdet och i flyktingläger under ofta eländiga förhållanden faktiskt är så litet. Jag förstår det naturligtvis, det är så mycket närmare att ha en medmänniska bredvid sig än att hen finns 400- 500 mil bort eller mer.

fredag, oktober 13, 2017

Klargörande ip-debatt om Systembolaget. Styrelsen och socialministern visste..

Jag diskuterade idag det famösa agerande från Systembolagets styrelse och VD genom att i annonser och brev till Sverige alla riksdagsledamöter ge direktiv till hur reglerna för bolagets verksamhet ska utformas, med ingen öppning för gårdsförsäljning på några få vingårdar.

Socialministern informerade om att hon vid ett möte med Systembolagets styrelse och ledning den 11 september fick information om att man skulle genomföra externa opinionsaktiviteter. Alltså är annonser och VDs brev förankrade i Systembolagets styrelse, och har även rapporterats till regeringen i samtal med ministern.

Socialministern ansåg att detta agerande i ett statligt ägt bolag, att driva opinion i politiska frågor om sin egen verksamhet, är fullt i sin ordning.

Med samma passivitet skulle alltså t ex ÖB kunna driva opinion för ett svenskt medlemskap i NATO, och enligt ”Strandhälldoktrinen” skulle regeringen passivt låta detta ske utan att ingripa.

Jag anser det sensationellt att regeringen anser att statliga bolag, och myndigheter, antar jag, ska kunna tolka sitt uppdrag så att man skriver sina uppdragsgivare på näsan i annonser och brev hur reglerna för den verksamhet de är satta att sköta ska utformas. Det är en himmelsvid skillnad mellan att föra fram detta i remissvar och dylikt, eller att göra det i en kraftfull opinionsbildning så som skett.


Jag tycker att det borde finnas skäl för KU att granska detta.

söndag, oktober 08, 2017

Beröm från Ledarsidorna, Johan Westerholm

Den socialdemokratiske fritänkaren Johan Westerholm driver den intressanta bloggen Ledarsidorna med enligt uppgift 450.000 besök per vecka. Den finansieras i hög grad av de som läser den.

Teologen med mera Ann Heberlein, nu riksdagskandidat för moderaterna, skriver krönikor där, här om extremism, enligt henne ett existensiellt problem där ideologier betyder mycket.

I en personlig kommentar skriver Johan Westerholm att Heberleins artikel inte varit möjlig att skriva för ett år sedan. Han nämner också Magnus Norells bok Kalifatet samt 6 andra personer  som genom folkbildande arbete har bidragit till att förändra debattklimatet och bidragit till att Johan Westerholm börjat intressera sig för frågor kring migration.

Jag ingår bland de 6 nämnda personerna tillsammans med SvDs ledarskribent Per Gudmundsson samt 4 modiga utlandsfödda kvinnor; Merit Wager, Hanna Gadban, Sara Mohammad och Nalin Pekgul.

Jag är hedrad över att omnämnas av Johan Westerholm och har stor respekt för de som jag nämns tillsammans med.


torsdag, oktober 05, 2017

Mina 26 + riksdagsmotioner sept 2017

Mina riksdagsmotioner september 2017

Jag lägger en del energi på att ta fram motioner i mindre och större frågor som jag vill lyfta fram för diskussion i riksdagen och dess utskott.

Visserligen avslås de oftast, men utskotten tvingas motivera sig och ibland tar regering eller riksdag intryck.

Jag har länge motionerat om att den byråkratiska och orättvisa TV-avgiften ("public service”) borde ersättas av en avgift på skattsedeln, vilket nu verkar bli fallet.

Jag har också länge stridit för att det uttryckligen skulle bli förbjudet att sms:a eller använda telefonen i bilen utan handsfree, vilket också nu är på g.

Likaså kravet på skriftliga avtal vid telefonförsäljning.

Rätten till dödshjälp är en annan, svår fråga, som alltjämt är tabu men där jag är övertygad om att en noga reglerad rätt kommer att införas inom 3-5 år, typ..


Förra året lade jag fram de här motionerna.

Detta är de flesta av årets motioner:3. Utred vin och öl i livsmedelsbutiker och lanthandel på landsbygden.
11. Körduglighet och brister i synfältet.

12. Enklare körkortsprov.

21. Fingeravtryck och ansiktsidentifiering.

22. Garantipension och vanlig pension.

23. Stångådalsbanan, Tjustbanan och riksväg 35.

24. Arbetsmiljön i skolan.

25. Skrotningspremie för gamla bilar.


tisdag, oktober 03, 2017

Arla; Välj ekomjölk och gör skillnad..

Arla annonserar på en helsida i Corren, dominerande tidning i Östergötland. Och säkert över hela landet.

"Det spelar jättestor roll för mig vilken mjölk du väljer" är rubriken.

Och sedan bl a: "Runtom i Sverige ställer fler och fler av våra gårdar om till ekologiskt jordbruk. På en ekologisk Arlagård odlar man utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel och mer än hälften av kornas foder ska odlas på den egna gården.Korna får också gå ute och beta längre. Det bidrar i sin tur till öppna landskap och biologisk mångfald.
Du kanske tänker att ditt bidrag är en droppe i havet men genom att välja Arlas ekomjölk är du faktiskt med och gör skillnad. Ju fler som väljer Arlas ekomjölk, desto fler bönder kan ställa om till ekologiskt jordbruk. Och varför det är så bra - ja, det vet du ju redan om du har läst ända hit".

Världens bästa vanliga miljöjordbruk är naturligtvis inte alls lika bra, det nämns bara som underförstått att ska väljas bort. Jag inser naturligtvis att Arla ska vara med och tillgodose den växande ekomjölksmarknaden. Min uppfattning är dock att Arla, och LRF, och riksdag och regering, ska respektera både svensk ekomjölk och den vanliga, dominerande, svenska miljömjölken. Ska det vara så svårt?

Eller är det som Arlas annons ju innebär? 
Alla borde välja ekomjölk och ingen världens bästa vanliga miljömjölk? 
Min uppfattning är att mat från det svenska jordbruket är världsklass, både från det vanliga  miljövänliga jordbruket och från ekojordbruket som är två utmärkta och rätt likvärdiga alternativ, med lite olika för- och nackdelar. Det ena kostar 25-60 % mer i butiken och uppbär betydligt mer statligt miljöstöd,  all respekt för de som väljer det ena eller det andra.

Arlas annons pekar i en enda riktning. 
Visst måste man vara tydlig i annonser. Men när en annan annons någon gång kommer om att världens bästa miljömjölk kommer från Sveriges Bönder, hur trovärdig kommer den då att vara...?

Arlas annons ligger i linje med den världsbild som MP i Halland (och Sverige) har.