onsdag, december 08, 2010

Samstämd riksdagsdebatt - Olofsson låter FOI utreda vindkraft och försvar

Igår tisdag besvarade näringsminister Maud Olofsson en lång rad interpellationer om försvarets nya negativa vindkraftlinje från socialdemokrater och en vänsterpartist. Två C-ledamöter deltog också i debatten. Se länk här, från inlägg 10.

Näringsministern arbetade för en dialog mellan riksintressena i denna fråga, och hon informerade om att regeringen givit FOI i uppdrag att analysera hur denna fråga - flygets säkerhet contra vindkraft - behandlas i andra länder i vårt grannskap.

Jag välkomnade självfallet detta, och redovisade hur talespersoner från försvaret tidigare kommenterat detta, nämligen genom att hävda att det inte spelar någon roll eftersom försvaret endast utgår ifrån förutsättningarna i Sverige.

Jag har själv för någon månad sedan givit riksdagens utredningstjänst (RUT) i uppdrag att gräva en del i detta och får snart en första rapport som jag kommer att redovisa bl a här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,