söndag, november 29, 2009

Helikoptrar i Afghanistan - igen

Försvarsmateriel av alla de slag är en viktig del av det svenska försvaret, och de kostar mycket pengar. Jasplan, pansarfordon, korvetter, robotar, ubåtar och mycket annat är föremål för upphandling och drift, och det finns alltid flera olika viljor och analyser och mycket diskussion.

Så även för försvarets helikoptrar, där de beställda är kraftigt försenade och de hittillsvarande i hög grad är avställda.

Annika Nordgren Christensen (MP) är en omdömesgill person med stor erfarenhet av försvarspolitiken.

Tillägg och ändring 1 dec: Hon har inte ännu givit sin bild av behovet av helikoptrar för ISAF och Swecon i Afghanistan, och om denna resurs behöver förstärkas och i så fall hur, vilket jag felaktigt påstod. Jag ber om ursäkt för detta grava misstag och hävdar som vanligt när detta händer att det aldrig ska upprepas...Den blogg som Annika skriver på heter Världens blogg, och ingenting annat.

En bild har dock givits av bl a Peter Hammarberg på bloggen Sverige och världen. Möjligen kan hans analys ligga i samma härad som Annikas, men det vet jag alltså ingenting om!

Slut ändring.

Allan Widman är en engagerad försvarspolitiker med tydliga ståndpunkter i många frågor, så även i denna. Sverige ska ta en del vertolhelikoptrar (HKP 4) ur malpåsen och snabbutrusta dessa med mer skydd och med uppgraderade besättningar. Han har på egen hand startat ett upprop för att rekrytera piloter och personal till detta!

Försvarsminister Tolgfors driver också på för mer helikoptrar till Afghanistan, men inte med samma låsning till HKP 4.

Urban Ahlin, utrikespolitisk s-talesman, hade i riksdagens Afghanistandebatt nyligen också en mycket tydlig uppfattning ; att det främst är upp till försvaret att bedöma hur mycket helikoptrar den svenska styrkan behöver tillgång till och på vilket sätt.

"Jag vill säga en sak när det gäller helikoptrarna. Jag tror att det är väsentligt att vi är medvetna om att vi är med i en multinationell styrka. Precis som Allan Widman sade bryr sig inte en skadad soldat om ifall det är en amerikansk eller ukrainsk helikopter som kommer och räddar soldaten. Jag tror att vi måste vara medvetna om detta. Det går inte att öronmärka några slags resurser och säga att dessa enbart är till för svenska soldater. Vi kommer alltid när vi är ute i multinationell styrka att vara beroende av att tyska eller amerikanska helikoptrar startar.
Det är precis som hemma i norra Skaraborg; det händer olyckor ibland när ambulansen redan är upptagen på annat håll, och det blir långa väntetider. Det är en risk vi får vara medvetna om som politiker.
Varför säger jag då detta? Det beror på att vi är lekmän när det gäller hur Försvarsmakten hanterar situationen. Jag tror att det är viktigt att vi låter professionen, det vill säga Försvarsmakten, själv se till att hantera situationen. Vi riksdagsledamöter ska ge de ekonomiska resurser som krävs för att Försvarsmakten ska kunna genomföra sitt arbete. Jag har alltid innan vi har fattat beslut i det sammansatta utskottet frågat chefen, Anders Lindström i det här fallet, om de har fullgod utrustning för att göra uppdraget på ett bra sätt. Om jag får svaret ja från professionen är jag nöjd med det."
"Jag som lekman kan förstås inte bestämma om det ska vara helikopter 14 eller 10 eller Puma eller vad de nu heter. Det tycker jag att man måste överlämna till professionen att sköta. Jag säger det därför att jag märker i medierna att det ibland låter ungefär som att det här är en svensk insats och att vi flyttar ned alla svenska resurser. Det ska vara svenskt sjukhus, svensk läkare och svenska helikoptrar som ska ta hand om de våra. Det är därför jag vill understryka att det här är en multinationell insats. Vi är beroende av varandra. Vi är ömsesidigt beroende mellan länderna, och det är värt att notera."


Den initierade försvarsbloggaren Wiseman skriver också om detta (med mängder av kommentarer från personer inom försvaret). Jag tycker att hans analys är tänkvärd.

Det här är komplicerat och min utgångspunkt är givetvis att våra svenska soldater i Afghanistan ska ha de bästa förutsättningar för sina uppgifter både vad gäller fordon, vapen, sjukvård och helikoptrar (med mera). I första hand måste det vara upp till försvarsmakten och ÖB att bedöma detta inom de ramar som riksdag och regering drar upp.

Jag följer debatten noga, yssnar gärna på olika synpunkteroch får tillsvidare hänvisa till mitt förra inlägg i denna fråga!

tilägg:
Aftonbladet.

Jag glömde ju att nämna ledarskribenten Claes Arvidsson i SvD, som också kräver och kampanjar för HKP 4 till Afghanistan.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

papperslösa - SvD - centerpartiet,debatt

Den utmärkta Sanna Rayman i SvD skriver idag om de "papperslösa" och deras rätt till sjukvård och skola i Sverige, trots att de befinner sig här efter att ha fått avslag.

Dick Erixon menar att ju mer papperslösas rättigheter likställs med svenska medborgare i övrigt, ju närmare kommer vi en fri invandring för de som kommer hit och inte accepterar ett avslag.

Joel Falk instämmer inte alls, och jag förutser engagerade inlägg från andra engagerade centerpartister som drev denna fråga till "uddamålsseger" vid en sen timme på centerstämman. Jag upplåter utrymme här och här och här och här.

För egen del, då. Jag tycker att Sanna Rayman har en poäng, och jag tillhörde minoriteten på partistämman. Jag tycker att det är en logik i att respektera de regelverk som finns för invandrare och flyktingar, och att ett avslag ska gälla lika både för de som respekterar det och för de som inte gör det.

Jag inser väl att de som håller sig gömda är människor av kött och blod som det är lätt att möta och känna för. Och som Sanna skriver, i deras läge hade jag mycket väl kunnat göra samma sak.

Samtidigt, om vi inte ser till att myndigheternas beslut respekteras, så blir ju signalen att har du kommit till Sverige så kan du nog få stanna även om du fått avslag, bara du är envis. Och uppfattas det så kan många fler välja Sverige till tillflyktsort. Det kan ligga en del i det, men Sverige tar redan en betydande andel av flyktingströmmen, och det måste tyvärr finnas en gräns.

På sikt hoppas självfallet även jag på en fri rörlighet av människor och arbetskraft mellan jordens länder, men vi är inte där än och då erfordras tyvärr lagar och regelverk som myndigheter och domstolar ska följa och som rimligen måste gälla alla lika.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,