söndag, november 15, 2009

ISAF, Swecon och helikoptrar

(Tätt med blogginlägg nu, det lugnar nog snart ner sig till normal rytm för mig)

Försvarsfrågor är komplexa och med flera bottnar, ibland de mest överraskande..

Jag lär mig ständigt mer, från olika källor i försvarsutskottet, från regeringen och försvarsmakten med flera myndigheter, vid seminarier och konferenser, genom läsning av rapporter och PM med mera. Så har det "alltid" varit.

Vad som är nytt är "rikedomen" på internet, där det på bloggar och i diskussionsfora förs sakliga och osakliga debatter om det allra mesta här i livet, och givetvis även om försvaret.

Jag ska här länka till några intressanta bloggar med en livlig försvarsdebatt och som ger en rätt god inblick i olika synpunkter på aktuella försvarsfrågor. Wiseman kommer först, och jag tar med även Chefsingenjören . Båda under okänd flagg, alltså. Och det som jag nu länkar till handlar om den segdragna frågan om helikoptrar till våra styrkor i Afghanistan. Men läs med omdöme, och värdera vad som - oftast anonymt - förs fram och ställ det mot vad försvarsmaktens samlade bedömning är.

Jag var ju i Mazar e-Sharif i juni och gjorde självfallet noteringar. Den svenska styrkan på snart ca 500 soldater ingår som en del i den internationella ISAF-insatsen under gemensamt befäl och ledning. Sverige har med det allra mesta av egen materiel från vapen och olika typer av fordon till olika stödjande funktioner. Vi bidrar också med Hercules transportplan, som används av ISAF över stora delar av landet.

Sverige kan heller inte på egen hand svara för alla insatser som kan vara nödvändiga, och får då stöd från andra delar av ISAF, t ex vad gäller stridsflygs-, helikopter- och vissa kvalificerade sjukvårdsinsatser. Skulle Sverige på egen hand svara för även detta fullt ut inom ramen för 500 personer så minskar utrymmet för uteffekten i form av mobila skyttesoldater som stöder Afghanistans armé och polis.

Och den effektiva uteffekten omfattar av naturliga skäl redan idag en mindre del av hela styrkan.

Nåväl, helikoptrar...Ett sorgebarn likt några andra materielprojekt med specifikt svenska fördyrande särkrav, med våldsamma leveransförseningar och med dålig överlappning.

Vi ska också ha klart för oss att Afghanistans heta och dammiga förhållanden i kombination med risker för beskjutning och höga berg ställer mycket stora krav på helikoptrarnas och piloternas erfarenhet, kvalitet och utrustning. Sveriges resurser här är begränsade, vilket väl framgår av diskussionen enligt länkarna ovan.

Enighet råder självfallet om att de svenska soldaterna vid sina farofyllda uppdrag ska ha bästa möjliga materiel och sjukvårdsberedskap, där fordonens utrustning och skyddsgrad är mycket viktiga och där enklare fordon nu ersätts alltmer med patrulljeepen "Galten", där Patrias pansarfordon finns och numera också några Stridsfordon 90. En mycket viktig del i sjukvårdsberedskapen är självfallet en snabb tillgång till helikopterkapacitet, vilket idag erhålls genom främst tyska och amerikanska helikoptrar.

Utredning pågår nu om varför helikopterinsatsen för att transportera de skadade svenskarna och den tolk som dog till sjukhus dröjde ca två timmar.

Hade hjälpen kommit snabbare med svenska helikoptrar , eller av Sverige inlejda helikoptrar på lämpligt sätt, på plats? Det verkar sannolikt (men är inte helt givet), och försvarsministern arbetar hårt för detta.

Dock är detta verkligen inte enkelt, och det är tydligt att en del flyg- och helikoptersakkunniga inom försvaret i varje fall tvekar inför alternativet att snabbt iståndsätta svenska helikoptrar och skicka ner dem med besättningar, och visar på andra möjliga alternativ som kanske bättre.

Jag har respekt för sakkunskapen inom det svenska försvaret - även om den också röner en hel del kritik - och det ska bli intressant att lyssna till försvarsmaktens analys och förslag på helikopterområdet med bäring på Afghanistan. Vilka tidsplaner gäller och hur kommer lösningen att se ut? (Vi vet ju att det redan är stora förseningar).

En viktig grund för vårt deltagande lång bort i Afganistan är ändå att vi ingår i den gemensamma Natoledda insatsen ISAF, och att vi måste samarbeta om vissa funktioner där borta.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Gustav Wasa sa...

Så länge som den svenska särlösningen av NH 90 kallad HKP 14 lever, så kommer detta gigantiska utvecklingsprojekt att kräva i storleksordningen tio gånger mer resurser än vad en fattig stat som Peru lägger på fältmässig operativ förmåga att på hög höjd och i hett klimat med helikopter föra krig mot ideologiskt motiverade och med narkotika finansierade upprorsrörelser.

Den dag svenska staten slutar att betala sina fakturor till NH Industries, så slutar de senare att betala sin svenska underleverantör. Det är så som kontrakt om motköp formuleras.

Anonym sa...

Problemen i försvaret och för insatsen i Afghanistan handlar om att ni och tidigare regeringar alla valt att skära ned (vissa säger stympa) försvarsmakten. Gör om, gör rätt!