måndag, augusti 21, 2017

Diskutera asylregler sansat och med respekt!

Sverige måste, enligt min uppfattning, ha en reglerad invandrings- och asylpolitik. Visionen på lång sikt är självfallet en värld med fri rörlighet, men dit har vi tyvärr långt ännu, med de stora ekonomiska klyftor som finns liksom trycket från väldigt många ekonomiska migranter och massor av människor på flykt, i sitt närområde och som vill till Europa.
Sverige har tagit emot många som söker asyl, men ca hälften får avslag, ofta efter upprepade prövningar i flera led.
Nu demonstrerar många, varav säkert en hel del själva berörda, för att utvisningarna till Afghanistan ska stoppas. Det har de naturligtvis full rätt till, enligt de regler som finns för detta.
Ett litet antal motdemonstranter utan tillstånd gick över alla gränser med hatiska och hemska rop vilket är fruktansvärt och naturligtvis av all kraft ska fördömas.
Själva sakfrågan är inte enkel, många har sökt sig till Sverige delvis på grund av våra generösa regelverk vid asyl och känner sig nu väldigt besvikna när de nu har skärpts och när ålderskontroller värda namnet åter genomförs.
Samtidigt, vad gäller situationen i Afghanistan, är det Migrationsverket som gör bedömningarna vilket innebär att utvisning kan ske till stora delar av Afghanistan. Detta kan naturligtvis förändras, men idag gäller det.
För ca 15 år sedan var det regeringen som avgjorde dessa frågor och det finns de som vill ha en återgång till det. För detta kan tala att det handlar om väldig viktiga beslut för berörda människor och för Sverige, eftersom konsekvenserna för berörda människor och för Sverige är och kan vara mycket stora ur olika aspekter. Mot talar att det kan vara bättre att en oberoende myndighet fattar besluten efter fastställda riktlinjer.
Jag anser att vi måste kunna diskutera även svåra frågor sansat och i respekt för varandra och för olika uppfattningar, samtidigt som vi givetvis tillsammans tar avstånd från och fördömer extremister som går över alla gränser i främlingsfientlighet och kanske även rasism.

onsdag, augusti 16, 2017

Ny framgång om ålderskontroll vid brott, bra Morgan J!

Sedan jag 2012 på DN Debatt förde fram att Sverige likt andra länder måste kontrollera ålder på de som söker asyl och uppger sig vara barn under 18 år, när oklarhet råder, har äntligen detta nu åter börjat ske.

Jag gläder mig nu åt två nya framgångar, verkligen välbehövliga de också.

Den skandalösa ordningen har rått vid Sveriges domstolar att lagen har förbjudit dem att göra medicinska åldersbedömningar på brottslingar med oklar ålder. Oftast har domstolen tvingats godta brottslingen egna uppgifter om sin ålder, när den varit oklar. Brottslingen uppger naturligtvis sig vara 17 år, eller lägre, även om hen är 20 eller 25, om åldern är oklar och när han då kan få inget eller mycket lägre straff.

Ovanpå det, lika skandalöst, har rättsväsendet inte fått heller fått begära resning i ett brottmål om det visar sig att det dömda "barnet" är en vuxen man långt över 18 år.

Detta vill regeringen nu ska ändras, och tillsätter en lagman att utreda och föreslå att åklagare ska kunna begära resning i ett brottsmål om det framkommit att brottslingen som dömts som barn inte är det utan är en vuxen man eller kvinna (sällan).

I dessa tre frågor, som jag drivit länge och uthålligt, har ju justitieminister Johansson agerat precis som jag föreslagit, ålderskontroller görs nu vid asylansökningar om åldern är oklar, domstolar ska givetvis kunna åldersbedöma brottslingar och det ska nu utredas att rättsväsendet ska kunna ta begära resning i ett brottmål när det framkommer att den som fått straff som vore hen ett barn egentligen är en vuxen man eller kvinna.

Bra, justitieminister Morgan Johansson!

Men! Kan någon nu begripa hur Migrationsverket i ett antal år kunnat godta den asylsökandes egen åldersuppgift utan någon medicinsk kontroll i tveksamma fall? Jag anser det ju vara en rättsskandal.
Och de barnläkar- och advokatföreningar som lyckats tvinga migrationsverket till underkastelse bär ett mycket tungt ansvar för att 1.000-tals vuxna män fått asyl som barn, personnummer som barn och placerats på asylboenden för barn.

Och likaså, kan någon begripa varför inte domstolar fått göra medicinska ålderskontroller på brottslingar som uppger sig vara barn men där åldern är oklar, eller ens begära resning i efterhand om sanningen kommer fram?

Hur många vuxna män som undgått straff eller fått mycket lägre straff på grund av detta vet ingen, men skandal är det.torsdag, augusti 03, 2017

IS-krigare och Självmordsbombare - bra ord? Nej!

Ord och deras valörer är mycket viktiga. Ord kan användas för att beskriva något som det är eller till att glorifiera det eller svartmåla det eller till att tona ner det.

Jag reagerade redan 2005 mot att ordet "självmordsbombare", och skrev även 2008 en riksdagsmotion, användes slentrianmässigt som begrepp för vidriga och fruktansvärda massmord med många svårt skadade och lemlästade. Istället för att fokusera på om gärningsmannen också dör ansåg, och anser, jag att fokus borde vara på de mördade och lemlästade och föreslog ordet "massmordsterrorist" istället. Hittills utan framgång men jag anser verkligen alltjämt detta.

Flera medier började efter terrordådet i Stockholm på Drottninggatan att använda ordet "lastbilsattacken". Jag reagerade i ett kort facebooksinlägg och befarade att detta skulle kunna sätta sig som begrepp. DN var ett av de medier som använt begreppet och reagerade mycket irriterat på twitter och t o m på ledarsidan mot mina farhågor i nedsättande ordalag mot mig.

Nu använder svenska medier, t ex TT och Dagens Eko, ordet "IS-krigare" som begrepp för de terrorister som massmördat och förtryckt befolkningen där de härjat.

Jag kritiserade detta redan 2014 i en tweet:

"SR Ekot benämner dem som "krigare" som i IS bedriver terror, som halshugger och tar kvinnoslavar. Jag vet massor lämpligare ord."

Författaren mm Johanne Hildebrandt kallade sin bok om svenska soldater på fredsuppdrag i Afghanistan för "Krigare". 

Det är inte rimligt att kalla IS-terrorister för krigare, enligt min uppfattning. Det är ett ord som mer har en positiv värdeladdning än en negativ.

Johan Westerholm på Ledarsidorna.se summerar detta väl. 

Min uppfattning står fast. Media, och medborgare, bör använda bättre begrepp än "självmordsbombare" och "krigare" för att beteckna massmordsterrorister och IS-terrorister!

Ping Dagens Eko, SVT, TT och Dagens Nyheter, m fl.

(Det finns en tendens att beteckna de som anslutit sig till IS och som nu återvänder till Sverige som "återvändare". Ett närmast urskuldande eller t o m positivt ord. Även här bör ett mer relevant ord användas!)