onsdag, december 31, 2008

Gott Nytt År!

Julkorten är sega och finns kvar, men nog gör väl bl a internet och kanske annat att de minskar i volym? Så är min känsla i alla fall. I vaje fall stämmer det på min egen julkortsproduktion. Lite synd, kanske, det är ju ändå ett sätt att tänka på släkt och vänner och låta dem veta det.

I alla fall, ett litet surrogat till alla er som söker eller råkar förirra er in på denna min enkla blogg får vara denna nyårshälning.

Att summera året som gått eller prognosticera det som kommer varken vill eller kan jag göra....Men Ok, några meningar ändå.

Hösten har varit en svår tid för världen med finanskris och annalkande lågkonjunktur. Den har varit bättre för alliansregeringen, hade inte Sverige nu haft nära 200.000 fler i arbete utan istället arbetsmarknadsinsatserna varit hårt ansträngda så hade Sverige varit mycket sämre rustat att möta krisen. Insikten om att en politik för fler i arbete är och har varit värdefull - och blir än viktigare för att komma igenom krisen så bra som möjligt - ökar hos alltfler, och även förståelsen för att de åtgärder som vidtagits nog varit riktiga även om de också kostat på.

Trots krisen lyckade EU - inte minst tack vare Sveriges pådrivande insatser - enas om gemensamma klimatåtgärder, som ligger i den internationella fronten. Bra! Visst finns det kritik för att man skulle kommit ändå längre, vilket självfallet miljörörelserna alltid ska och kommer att tycka. Utan EU-samarbetet hade sannolikt Europa inte kraftsamlat som man faktiskt ändå gör nu.

"Alla krigs moder" - konflikten i mellöstern - har blossat upp igen. Fruktansvärt, givetvis.

Har Israel reagerat för kraftigt? Skulle man inte alls ha reagerat?

Utlösande för Israels attacker mot Hamas är den dagliga bombningen av Israel med raketer. Bombningar som Hamas - som har makten i Gaza - skulle kunna stoppa. Det har man inte gjort, snarare initierar man dem.

Att tro att dessa terrorbombningar kan fortsätta utan att kriget eskalerar är osannolikt. Krav på vapenvila kommer nu, och Hamas verkar kunna överväga slut på terrorbombningarna.

Vart detta tar vägen nästa år är oöverskådligt, givetvis. Förväntningarna på President elect Obama är enorma, här och i Afghanistan och i finanskrisen med mera.

Jag har läst hans "memoarer" om sin far och sitt liv fram till dryga trettioårsåldern. Mycket intressanta och sympatiska.

,


Jag har placerat min blogg i Linköpingbloggkartan.se!