tisdag, november 20, 2007

I öster- och västerled

Några intryck, då från försvarsberedningens intensiva resa till Kina och USA. Jag börjar med att klippa in miljöpartiets Annika Nordgren Kristenssons kommentar på sin blogg, en mycket läsvärd sådan trots namnet (?) "www.Falköpingsskvaller.blogspot.com"...Annika har varit med i försvarsberedningen sedan 1995, och är omvittnat mycket kunnig.

"Det blev inte något bloggande från Försvarsberedningens resa till Kina och USA. Det berodde dels på ett intensivt program och dels på avsaknad av trådlösa nätverk vid rätt tillfälle.
Det kommer ta lite tid att smälta alla intryck och budskap. Men för alla de som eventuellt undrar om det var klokt av beredningen att åka utomlands i tio dagar när den rapport som vi arbetar med snart skall överlämnas till regeringen, till er vill jag säga att beredningen trots ett tätt program utnyttjade varje tillfälle att arbeta med rapporten. I en lounge i San Francisco, på ambassaden i Washington efter dagens program, på hotell (istället för att sova, enligt principen det kan man göra när man är död)...
Det är effektivt att kunna föra samtal med alla inblandade kring de frågor vi diskuterade, ingen som skyndade iväg till riksdagsgrupp eller andra möten (eller kunde fly undan!), utan diskussioner fortsatte under transporter till möten, under flygningar och vid måltider.
Ordförande Göran Lennmarker (m) går från klarhet till klarhet och imponerade på samtliga ledamöter med brillianta sammanfattningar, skarpa frågor och över huvud taget ett skickligt sätt att leda delegationen. Ambassaden i Beijing hade utformat ett oerhört gediget program, Sheriffen i Los Angeles, med sitt resoluta intryck, kommer jag att minnas länge liksom det gula täcket över Beijing (värre sedan sist jag var där) och informationen om att där öppnas två kolkraftverk i veckan. Den nya ambassaden, Sweden House, i Washington, både förtjuste och förbryllade en aning, det sistnämnda med anledning av att man har byggt det med material från många platser på jorden, utom från USA eller Sverige.
Programmet under hela resan, i Beijing, Los Angeles och Washington D.C, illustrerade det faktum att försvars- och säkerhespolitik omfattar långt mycket mer än de militära frågorna."

Så några av mina intryck:

* Mitt intryck av det väldiga landet Kina är blandade, men grundtonen är positiv. Landet är fortfarande en enpartistat, en kommunistdiktatur. Men frågan är hur kulturrevolutionens och inbördeskrigets Mao (med många miljoner liv på sitt samvete) hade känt igen sig idag. Efter Maos död valde efterträdaren Deng att släppa loss marknadskrafterna, och en fantastisk ekonomisk utveckling som lyft flera hundra miljoner människor från extrem fattigdom satte fart. Ryssland efter kommunismens fall började ju med politisk demokrati och en chockövergång från planekonomi. Kina börjar med frihandel och marknadsekonomi i stor utsträckning, men kommunistdiktaturen består. Dock är de liberala krafterna starka och påverkar hela samhällets utveckling, så trycket på öppenhet och frihet är allt starkare i landet och delvis kanske även inom KKP (Kinas kommunistiska parti). Lagstiftning och domstolsväsende utvecklas i rätt riktning, men Kina är alltfort en enpartistat där mänskliga rättigheter kränks och där yttandefriheten är begränsad.
* Det finns ca 1 miljard 340 miljoner kineser, dvs ca 150 gånger antalet svenskar...
Landet söker alltmer desperat efter energi (olja, gas, kol mm), vatten är en bristvara i osv. Man är både ett u-land och ett i-land, i tillväxtens spår ökar både miljöförstöring och CO2-utsläpp.
* Med en allt starkare ekonomi så ökar även satsningarna på försvaret, även om dess andel av BNP på i häradet kanske 3 procent ligger långt under Maos nivåer. Kina eftersträvar enligt sig själva harmoni och stabilitet för fortsatt ekonomisk utveckling, vilket delvis torde stämma....(och vilket även Göran Persson upptäckte...).
* Efter inbördeskriget på 1940-talet flydde den besegrade nationalistarmén - Kuomintang - till Taiwan, en stor ör nära Kinas kust med idag ca 90 miljoner invånare och en stark ekonomi. Kina ser -liksom FN - Taiwan som en del av Kina och frågan om "återförening" står mycket högt upp på dagordningen.
* Kina är ett fullbefolkat land, medan dess granne Ryssland är ett än väldigare land med enorma naturresurser och en sjunkande befolkning på snart under 140 miljoner människor ("bara" 16 gånger Sveriges befolkning)...
* Den enorma jakten på fossil och förnybar energi i världen är och kommer uppenbarligen att vara en ständig konfliktskapande faktor, som mycket noga måste analyseras och följas. I Sveriges närområde finns Rysslands väldiga olje- och gastillgångar och även den kommande exploateringen av stora tillgångar norr om oss i Barents hav.
* Beijing/Peking ligger i "Mittens rike" i "tvåflodslandet" med mycket bördiga slätter, där starka kulturer mycket tidigt växte fram. Bara några mil i väster börjar sedan bergen visa sig som fortsätter in i Gobiöknen och i asiens väldiga bergsområden och högplatåslätter. Därifrån kom under århundraden ryttarfolk i mindre eller stora skaror och plundrade och krigade. Därför byggdes den väldiga muren för 1-2.000 år sedan, ett mäktigt 600 mil långt byggnadsverk som tidvis tog 1/4 av Kinas dåvarande befolkning i anspråk...Muren besteg vi i brittsommarväder där den slingrade sig fram någon halvmil från slätten längs bergskammarna.