söndag, juni 13, 2010

Har Försvarsmakten fått fnatt?

Staffan Danielsson, ledamot i försvarsutskottet, kommenterar Försvarets beslut att förbjuda vindkraftverk på 4 mils radie runt 10 flygplatser, bl.a i Linköping.

- Jag är en varm försvarsvän, men vad är detta. Har Försvaret fått fnatt?
- Hela Gotland och huvuddelen av Östergötland måste alltså rensas från vindkraftverk, om Försvaret får bestämma. I vart fall ska inga ytterligare få byggas.

- Jag är även en varm vän av JAS Gripen, men jag utgår faktiskt ifrån att planets kvalitéer bland annat innefattar start och landning från platser där vindkraftverk och höga byggnader kan skönjas.

- Jag hoppas att nyheterna om Försvarsmaktens plötsliga beslutskraft har missuppfattats, och att contraorder kan komma snarast, slutar Staffan Danielsson

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,