tisdag, november 10, 2009

Linköping och Norrköping är bäst!

På Facebook pågår nu en ädel tävlan i de två grupperna "Linköping är bättre än Norrköping" respektive "Norrköping är bättre än Linköping".

På lek eller allvar har uppenbarligen människan alltid behov av att tävla utifrån ett regionalt perspektiv där det alltid gäller att överträffa och konkurrera med närmaste socknen eller staden eller regionen eller landet eller världsdelen.

Detta kan vara positivt och stimulerade - använt med distans och självironi - eller det kan vara fruktansvärt och förödande när det blir blodigt allvar och t o m kan leda till krig.

Min egen magkänsla är givetvis att Bankekind, Linköping, Östergötland, Sverige och EU(ropa) är väldigt bra.

Vad gäller Linköping contra Norrköping finns här ett gammal kollega/konkurrensförhållande som ibland har hållit tillbaka gemensamma strävanden för att tillsammnan med varandra och övriga kommuner utveckla Östergötland.
Det är oerhört viktigt och positivt att det senaste decenniet präglats av ett allt tätare och bättre samarbete mellan dessa både utmärkta kommuner.

Så till Facebookstävlingen, som jag hoppas kommer att präglas av godmodighet, humor och självdistans.

Jag hade tänkt att avstå från att rösta, eftersom detta ju handlar om två stycken mycket trivsamma och driftiga kommuner som båda hårt jobbar för att utvecklas positivt, var för sig och tillsammans.

För att markera detta så gör jag härmed en röstförklaring, sannolikt nog så laddad men jag får ta risken att få kritik från min egen utmärkta kommun för väl stor objektivitet:

Jag kommer att rösta på båda grupperna eftersom summan av att båda är bättre än varandra rimligen är att båda faktiskt är lika bra...!!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,