söndag, november 29, 2009

Helikoptrar i Afghanistan - igen

Försvarsmateriel av alla de slag är en viktig del av det svenska försvaret, och de kostar mycket pengar. Jasplan, pansarfordon, korvetter, robotar, ubåtar och mycket annat är föremål för upphandling och drift, och det finns alltid flera olika viljor och analyser och mycket diskussion.

Så även för försvarets helikoptrar, där de beställda är kraftigt försenade och de hittillsvarande i hög grad är avställda.

Annika Nordgren Christensen (MP) är en omdömesgill person med stor erfarenhet av försvarspolitiken.

Tillägg och ändring 1 dec: Hon har inte ännu givit sin bild av behovet av helikoptrar för ISAF och Swecon i Afghanistan, och om denna resurs behöver förstärkas och i så fall hur, vilket jag felaktigt påstod. Jag ber om ursäkt för detta grava misstag och hävdar som vanligt när detta händer att det aldrig ska upprepas...Den blogg som Annika skriver på heter Världens blogg, och ingenting annat.

En bild har dock givits av bl a Peter Hammarberg på bloggen Sverige och världen. Möjligen kan hans analys ligga i samma härad som Annikas, men det vet jag alltså ingenting om!

Slut ändring.

Allan Widman är en engagerad försvarspolitiker med tydliga ståndpunkter i många frågor, så även i denna. Sverige ska ta en del vertolhelikoptrar (HKP 4) ur malpåsen och snabbutrusta dessa med mer skydd och med uppgraderade besättningar. Han har på egen hand startat ett upprop för att rekrytera piloter och personal till detta!

Försvarsminister Tolgfors driver också på för mer helikoptrar till Afghanistan, men inte med samma låsning till HKP 4.

Urban Ahlin, utrikespolitisk s-talesman, hade i riksdagens Afghanistandebatt nyligen också en mycket tydlig uppfattning ; att det främst är upp till försvaret att bedöma hur mycket helikoptrar den svenska styrkan behöver tillgång till och på vilket sätt.

"Jag vill säga en sak när det gäller helikoptrarna. Jag tror att det är väsentligt att vi är medvetna om att vi är med i en multinationell styrka. Precis som Allan Widman sade bryr sig inte en skadad soldat om ifall det är en amerikansk eller ukrainsk helikopter som kommer och räddar soldaten. Jag tror att vi måste vara medvetna om detta. Det går inte att öronmärka några slags resurser och säga att dessa enbart är till för svenska soldater. Vi kommer alltid när vi är ute i multinationell styrka att vara beroende av att tyska eller amerikanska helikoptrar startar.
Det är precis som hemma i norra Skaraborg; det händer olyckor ibland när ambulansen redan är upptagen på annat håll, och det blir långa väntetider. Det är en risk vi får vara medvetna om som politiker.
Varför säger jag då detta? Det beror på att vi är lekmän när det gäller hur Försvarsmakten hanterar situationen. Jag tror att det är viktigt att vi låter professionen, det vill säga Försvarsmakten, själv se till att hantera situationen. Vi riksdagsledamöter ska ge de ekonomiska resurser som krävs för att Försvarsmakten ska kunna genomföra sitt arbete. Jag har alltid innan vi har fattat beslut i det sammansatta utskottet frågat chefen, Anders Lindström i det här fallet, om de har fullgod utrustning för att göra uppdraget på ett bra sätt. Om jag får svaret ja från professionen är jag nöjd med det."
"Jag som lekman kan förstås inte bestämma om det ska vara helikopter 14 eller 10 eller Puma eller vad de nu heter. Det tycker jag att man måste överlämna till professionen att sköta. Jag säger det därför att jag märker i medierna att det ibland låter ungefär som att det här är en svensk insats och att vi flyttar ned alla svenska resurser. Det ska vara svenskt sjukhus, svensk läkare och svenska helikoptrar som ska ta hand om de våra. Det är därför jag vill understryka att det här är en multinationell insats. Vi är beroende av varandra. Vi är ömsesidigt beroende mellan länderna, och det är värt att notera."


Den initierade försvarsbloggaren Wiseman skriver också om detta (med mängder av kommentarer från personer inom försvaret). Jag tycker att hans analys är tänkvärd.

Det här är komplicerat och min utgångspunkt är givetvis att våra svenska soldater i Afghanistan ska ha de bästa förutsättningar för sina uppgifter både vad gäller fordon, vapen, sjukvård och helikoptrar (med mera). I första hand måste det vara upp till försvarsmakten och ÖB att bedöma detta inom de ramar som riksdag och regering drar upp.

Jag följer debatten noga, yssnar gärna på olika synpunkteroch får tillsvidare hänvisa till mitt förra inlägg i denna fråga!

tilägg:
Aftonbladet.

Jag glömde ju att nämna ledarskribenten Claes Arvidsson i SvD, som också kräver och kampanjar för HKP 4 till Afghanistan.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

papperslösa - SvD - centerpartiet,debatt

Den utmärkta Sanna Rayman i SvD skriver idag om de "papperslösa" och deras rätt till sjukvård och skola i Sverige, trots att de befinner sig här efter att ha fått avslag.

Dick Erixon menar att ju mer papperslösas rättigheter likställs med svenska medborgare i övrigt, ju närmare kommer vi en fri invandring för de som kommer hit och inte accepterar ett avslag.

Joel Falk instämmer inte alls, och jag förutser engagerade inlägg från andra engagerade centerpartister som drev denna fråga till "uddamålsseger" vid en sen timme på centerstämman. Jag upplåter utrymme här och här och här och här.

För egen del, då. Jag tycker att Sanna Rayman har en poäng, och jag tillhörde minoriteten på partistämman. Jag tycker att det är en logik i att respektera de regelverk som finns för invandrare och flyktingar, och att ett avslag ska gälla lika både för de som respekterar det och för de som inte gör det.

Jag inser väl att de som håller sig gömda är människor av kött och blod som det är lätt att möta och känna för. Och som Sanna skriver, i deras läge hade jag mycket väl kunnat göra samma sak.

Samtidigt, om vi inte ser till att myndigheternas beslut respekteras, så blir ju signalen att har du kommit till Sverige så kan du nog få stanna även om du fått avslag, bara du är envis. Och uppfattas det så kan många fler välja Sverige till tillflyktsort. Det kan ligga en del i det, men Sverige tar redan en betydande andel av flyktingströmmen, och det måste tyvärr finnas en gräns.

På sikt hoppas självfallet även jag på en fri rörlighet av människor och arbetskraft mellan jordens länder, men vi är inte där än och då erfordras tyvärr lagar och regelverk som myndigheter och domstolar ska följa och som rimligen måste gälla alla lika.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

lördag, november 28, 2009

Djuralliansen dömer - Scan och Handeln verkställer straffen

Några andra "motbildsbloggar" (tack wiseman) som resonerar kring att föda upp grisar och kring den växande import som sker. Och jag funderar vidare kring varför inte "djuralliansen" nödvändigtvis redigerar och presenterar sina olagliga intrång hos mängder av grisgårdar på ett objektivt sätt.

De vill ju att alla människor ska sluta äta kött.

När jag funderar vidare kommer jag inte runt en del frågor.

1. Djurrättssalliansarna erkänner själva att de gjort olovligt intrång hos mängder av grisuppfödare genom nattliga besök där de kunnat sprida smitta och skrämt upp grisar. Hur resonerar Sveriges Radio när man okritiskt förmedlar dessa partsinlägg, tillkomna på ett olovligt sätt?
Och hur agerar Polismyndigheten när man nu erfar dessa lagöverträdelser?

2. Scan stänger nu av 40 grisgårdar som har polisanmälts. De som polisanmält är den organisation som gjort olagliga intrång, och ingen i Sverige är dömd förrän domstol fattat sitt beslut.

3. ICA, Axfood och Coop stoppar nu alla leveranser från de gårdar som polisanmälts. Djurstallsinträngarna har gjort massor av olagliga intrång och har baserat på detta och egna bedömningar valt att polisanmäla en del gårdar. Agerar Handeln korrekt, och vems är ansvaret om gårdarna drivs i konkurs?

4. De olovliga filmerna och bilderna är obehagliga och det är bra att en djupare granskning sker av de gårdar som hängs ut, liksom att branschen nu skärper sin egenkontroll. Mot djursalliansens bilder står de rätt täta veterinärbesök som sker på gårdarna, och de inspektioner som tillsynsmyndigheten gör.

5. Djurrättsrörelser har drivit många pälsbutiker i konkurs eller till nedläggning genom olagliga hot och överfall, och man har dödat mängder av minkar genom attacker som gjort att de svultit ihjäl i frihet. Jämfört med det är det väl bättre med kameravapnet, men jag förstår väl de lantbrukare som känner sig förorättade och utsatta genom den våldgästning som deras grisstallar utsatts för.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

fredag, november 27, 2009

Långsint liberal versus Reinfeldt!

Jag har debatterat mycket signalspaning här på bloggen med Mikael Elmlund ifrån Kalmar (bloggen "Liberal och långsint", vilket verkar stämma), och har fått utstå många totalsågningar vad gäller min politiska oduglighet och mitt och alliansregeringens - och egentligen hela riksdagens - svek mot "brevhemligheten" vad gäller telekommunikationer.

Mikael kan vara centerpartist men gör verkligen precis allt för att sänka partiet på grund av mitt och andras påstådda svek i frågan om underrättelseinhämtning genom en strängt kontrollerad signalspaning mot allvarliga säkerhetshot mot Sverige.

Min bild är ju den motsatta, Centerpartiet har verkligen i denna svåra fråga drivit integritsaspekterna inom regeringen, vi har lyssnat och tagit intryck av kritiken och debatten och genom detta har den nya lagarna successivt förstärkts från integritetssynpunkt. Till detta har de engagerade kritikerna inom och utom partiet, inklusive Mikael, självfallet bidragit.

Nåväl, jag och Mikael borde kanske undvika våra uthålliga debatter, positionerna förefaller rätt låsta från båda håll.

Jag skriver detta av en orsak, nämligen att jag just för första gången hörde Mikaels småländska röst i Studio ett i P1, där han och statsministern hade en saklig och bra debatt om just detta precis före kvart i fem ekot.

Statsministern var tydlig och balanserad i sina svar, och Mikael lyfte fram sina farhågor.

Mikael fick sista ordet, och det var det jag i all stillhet tänkte replikera här på bloggen. Han påstod som vanligt att "all expertis" underkänner värdet av den information som underrättelseinhämtning genom signaspaning i tråd över landsgränsen kan ge. Detta, Mikael, är inte sant. Självfallet finns det några i debatten som har denna uppfattning, men den helt dominerande verklighetsbilden från både svensk och utländsk försvars- och säkerhetsexpertis är att denna underättelseinhämtning ger viktig information mot - i Sveriges fall - allvarliga säkerhetshot som avser utländska förhållanden.

Ett litet belägg för detta torde ändå vara att länderna i vår omvärld bedriver underättelseinhämtning på detta sätt, dock att många inte har lagreglerat och diskuterat det lika öppet som vi nu verkligen har gjort i Sverige!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Djurrätt och grisar - en motbild

Jag tar risker ibland för att diskutera sådant som jag finner angeläget, även om det kan bryta mot den main stream bild som helt dominerar. Idag om grisar och djuromsorg.

Djur ska ha det bra, och den svenska djurskyddslagen föreskriver bland de strängaste kraven i världen. Självfallet ska den följas och min uppfattning är att lantbrukarna strävar efter detta, med egenkontroll och under kontroll av samhället.

Finns det missförhållanden, och bryter man mot djurskyddslagen, ska detta självfallet kontrolleras och beivras. Detta gäller självfallet även för den "granskning" som djurrättsalliansen gjort.

I Sverige handlar konsumenterna mat på en fri marknad, där alltmer av griskött och nötkött och kyckling osv är importerat långt bortifrån, där djuren med all säkerhet inte har haft utrymmen och halm osv som i Sverige.

Den allätande svenska människan bör därför - tycker jag - prioritera sina matinköp till närproducerad mat från regionen eller landet.

Lantbrukarna i Sverige är hårt trängda av låga priser och konkurrens från billig importmat. Sedan flera decennier minskar den svenska animalieproduktionen och importmaten breder ut sig. Detta är en trist utveckling, men så väljer konsumenterna i butikerna. Priset betyder mycket.

Djurrättsalliansen har kopplingar till andra djurrättsorganisationer, och till att använda metoder utanför lagen. De vill att människan ska sluta med äta kött och bli vegetarian eller vegan.

De har i två år olovligen gått omkring i 100-talet grisstallar vid många hundra besök. De tar bilder och filmer som sägs vara och förmodligen är autentiska, men självfallet klippta och sammanställda i ett syfte, att visa på att svensk grisproduktion bedrivs felaktigt och borde upphöra.

Någon kritisk granskning av detta sker inte.

Sveriges Radio följer med på deras olovliga intrång och slår okritiskt upp den bild som denna allians ger och vill ge av grisproduktionen.

Alla följer efter, och tar det presenterade som en sanning. En del gårdar stängs av från att få sälja sina grisar, en del polisanmäls, handeln vägrar att ta emot kött från en del gårdar. Utan att någon är fälld för någonting.

En mardröm för en grisproducent, givetvis, som snabbt kan drivas i konkurs genom detta. Är detta rättssäkerhet?

Nu är det viktigt, självfallet, att djurrättsalliansens bild av svensk grisproduktion på de gårdar och stallar som man olovligen gjort intrång i,och även generellt, noga granskas av statens djurskyddsinspektörer, av djurhälsovården och genom en ökad egenkontroll osv.

Vi får se vad detta leder till för bedömning, men jag tror och hoppas att det kommer att visa att helhetsbilden av svensk grisproduktion är att den bedrivs inom djurskyddslagens ramar och med en internationellt sett god djuromsorg. Det är möjligt och det verkar sannolikt att enstaka gårdar har brister, som då ju måste rättas till.

Vi får se hur konsumenterna kommer att köpa sina julskinkor eller ej i december.
Skulle de övergå till vegetariska alternativ kommer ju grisköttsmarknaden att minska, och grisgårdarna med det, det är var och ens enskilda val.

Skulle de köpa importerade julskinkor istället för svenskproducerade vore det rent tragiskt, eftersom min entydiga uppfattning är att man då väljer alternativ där grisarna har en sämre djuromsorg än i Sverige.

Idag kontrollerar stat och kommuner djuromsorgen på svenska gårdar, men väljer oftast vid upphandlingen av mat att köpa billigare importerade produkter. Jag är övertygad om att svenska bönder gärna diskuterar djurskyddslagens regelverk och kontrollsystem med politiker och myndigheter. Vill man höja ribban ytterligare så är det möjligt, givet att kommuner (och medborgare) inte bara kontrollerar den produktion som finns kvar utan också ställer upp samma krav vid sina matinköp.

Höjden av hyckleri skulle det vara om stat och medborgare ställer långtgående krav på den svenska produktionen men sedan köper billigare importmat från länder med sämre djuromsorg. Så är tyvärr utvecklingen sedan flera decennier, detta måste brytas men självfallet underlättas det inte av den debatt som nu sker.

Svenska djur ska ha det bra, och djurskyddskontrollen ska fungera i alla led, det goda har mediabevakningen med sig att detta nu åter måste verifieras och kvalitetssäkras.

Här länk till en tänkvärd artikel i SvD av Johan Wennström.

En annan motbild ger Carina Boberg (FP) från sin verklighet på ett naturbruksgymnasium.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

onsdag, november 25, 2009

Telekompaketet,V-partiet,P-partiet,C-partiet

Jag följer med intresse Eu-parlamentets beslut om Telekompaketet. Centerpartiet och Piratpartiet röstar ja, Vänsterpartiet röstar nej.

Albin Ring Broman skriver initierat om detta på sin blogg.

Eva-Britt Svensson (V) tog munnen mycket full i en artikel i Expressen i måndags.

Några citat om hur hon uppfattar Vänsterpartiet:

"Vänsterpartiet arbetar mot alla former av förtryck, inklusive maktens övergrepp mot den enskilde."

"Vi försvarar människans värdighet och frihet. Åtagandet bottnar i egna erfarenheter - ända sedan vårt parti grundades 1917 har medlemmarna registrerats av säkerhetspolis i olika former."

"Med andra ord, vi vet hur det känns att utsättas för maktens övergrepp. Vi vet vad övervakning och åsiktsförtryck är, för vi har känt av dess verkningar.
Därför värderar vi frihet och den enskildes skydd mot övergrepp. Därför älskar vi det fria internet".

Vad hon inte nämner är att Sveriges Kommunistiska Parti - numera Vänsterpartiet - samarbetade nära under nästan hela 1900-talet med kommunistdiktaturerna i Östra Europa, som tog makten genom "revolution" eller "invasion" med lydregeringar i angränsande länder. Och där konsekvenserna för människorna blev fruktansvärda, med rättslöshet,gripanden, deportationer, säkerhetspolistortyr och avrättningar, tiotals miljoner dödade, spioneri och avlyssning av allt och alla osv.

Hade SKP tagit makten i Sverige hade säkerligen detsamma drabbat vårt land.

Med dessa kommunistpartier i Östra Europa, och Cuba och många fler kommunistländer, upprätthöll SKP och senare Vänsterpartiet kommunisterna (VPK) nära och kamratliga relationer långt in på 1980-talet (med Cuba fortfarande skulle jag tro). Man deltog i kommunisternas partikongresser och många andra besök på olika nivåer, man fick pengar och stöd från Sovjetunionen m fl, medan miljoner människor svalt ihjäl på Ukrainas bördiga landsbygd där maten med skräckregemente konfiskerades, när de baltiska ländernas jordbrukarfamiljer (och andra) under fruktansvärda former skiljdes från varandra och tvingades iväg till olika håll i Sibirien, massor dog i de usla fångvagnarna och massor under otänkbara umbäranden i Sibiriens olika gulagläger.

Lars Ohly kallade sig kommunist fram till 2005, då han motvilligt övergick till någon annan benämning istället.

Så Eva-Britt Svensson "älskar det fria internet"...

Det gör inte kommunistpartiet i China, det gör inte kommunistpartiet i Cuba, det gör inte övriga kommunistpartier.

Det är bra att Eva-Britt Svensson gör det idag, men kom inte och påstå att hennes kommunist- och numera vänsterparti gjorde det under 1900-talet.

Den som älskar frihet och demokrati och integritet och välstånd för människor bör hålla sig till liberalismen och akta sig väldigt noga för kommunismen, som har åstadkommit så mycket omätbart elände där den härjat.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

måndag, november 23, 2009

Agenda resp P1 - Lars G. Josefsson ger helt olika besked..!

En fundering till rörande Vattenfall och Lars G. Josefsson, VD. Igår i Agenda fick han flera gånger frågan ung: "Var du och styrelsen fullt medvetna när ni skrev avtalet mellan Vattenfall och ert tyska dotterbolag att ni kunde drabbas av ett gränslöst skadeståndsansvar vid en kärnkraftsolycka"?

Jag uppfattade att han flera gånger entydigt svarade "Ja" på den frågan.

Men vad sade Lars G. Josefsson i intervjun i P1 Morgon den 9 november?!

Här är några citat nedan som lika entydigt visar att Lars G. Josefssons besked den 9 november var att risken för skadeståndsansvar vid en kärnkraftsolycka inte var känt för Lars Josefsson och styrelsen när avtalet drogs i styrelsen.

Lars G. Josefsson - VD för Vattenfall - ger alltså ett entydigt besked i radio den 9 november och ett annat lika entydigt - fast tvärtom - i SvT Agenda igår den 22 november. Jag tycker det är mycket anmärkningsvärt.

"Varför informerade du inte näringsminister Maud Olofsson?
- Nu är det inte fråga om ett avtal om en kärnkraftsolycka i Tyskland, utan vad det är fråga om är ett avtal mellan Vattenfalls dotterbolag i Tyskland och Vattenfall AB i Sverige avseende styrningen av detta bolag. Det är alltså inte något avtal med tyska myndigheter som har gjorts gällande. Och vi kan varje dag om vi vill säga upp det här avtalet.

Varför slöt ni det då?
- Det slöts vi ju av det skälet att det här är vanligt förekommande, normalt förekommande i tyska koncerner och det gör man för att kunna föra pengar emellan dotterbolaget och moderbolaget.

Du har inte informerat styrelsen om vidden av det här avtalet?
- Det här avtalet slöts som sagt och togs i vattenfalls styrelse 17 mars 2008 och varför det gjordes sa jag tidigare, det var för att vi skulle kunna styra bolaget och föra pengar från det tyska dotterbolaget till det svenska moderbolaget. Det innebär också i det här avtalet att den skyldighet vattenfall tar på sig, det är att om det tyska bolaget hamnar på obestånd så ska Vattenfall Ab gå in och täcka det.

Hur informerade blev styrelsen om vidden av avtalet?
- Det blev informerade om precis det jag sade nu. Kärnkraftsolyckafallet diskuterades inte.

Så de fick aldrig informationen om att vid en riktigt allvarlig olycka så kan även Vattenfall bli skadeståndsskyldig?
- Som jag sade, den kärnkraftsolyckan var inte uppe till diskussion den var inte heller uppe till diskussion vid avtalets tecknande utan det är ju först senare när vi har gått igenom alla kärnkraftsrisker som den här lilla, lilla luckan har kommit.

Så om facket då inte känner sig tillräckligt informerat så ger du dem rätt i det?
- Om man tycker att man därmed inte är tillräckligt informerad så är ju det korrekt så att säga men det är ju ngt som vi när vi blivit varse detta vi ju har informerat om och det är därför också vi har det här arbetet att korrigera det här.

Men det faktum att du säger här att styrelsen kanske inte fick all information om alla upptänkliga scenarier här, vad säger det om dig då som vd, varför har du inte informerat bättre?
- Ja alltså det scenariot, det kan jag ju gärna säga, det scenariot var inte heller med i vår egen analys vid den tidpunkten den 17 mars, så att det var ju därför

Det förstod inte du heller alltså?
- Nej det fallet var inte med i den analys som gjordes i vårt bolag.

Så du blev lite tagen på sängen du också?
- Eh jag blev, jag ska inte säga att jag blev tagen på sängen, men att det var en konsekvens som inte var med i förarbetena till det avtalet."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

söndag, november 22, 2009

Enögd Agenda (SVT) om Vattenfall

Agenda ikväll visade diagram och ställde flera gånger frågan; hur kan Sverige vara trovärdiga vid klimatmötet i Köpenhamn när statliga Vattenfall från 1999 till 2009 ökat sina CO2-utsläpp med massor....?

Hur dum får man vara? Och hur mycket får man vilseleda sina tittare?

De kolkraftsverk i Tyskland som Vattenfall (Björn Rosengren)köpte ca 2001 fanns ju 1999 med med andra ägare. Sedan dess är jag faktiskt övertygad om att Vattenfall förmodligen agerat miljömässigt bättre än tidigare ägare hade gjort för att minska CO2-utsläppen givet att kolkraften finns och behövs under överskådlig tid, särskilt eftersom Tyskland ju ska avveckla sin kärnkraft (ett beslut som kan komma att omprövas, vi får se).

Jag tycker faktiskt att det är ett lågvattenmärke av Agenda och SvT att redovisa verkligheten enligt ovan så enögt som man gjorde.

Med samma logik skulle Vattenfall om man sålde sina tyska kolkraftverk plötsligt ha minskat sina CO2-utsläpp våldsamt eller helt och hållet, och skulle alltså kommit till Köpenhamn som en klimatfrälsare som lyckats fantastiskt...

Glöm det, samma kolkraftverk skulle ju finnas kvar men i annan regi.

Så skärpning, SvT/Agenda, ni brukar kunna bättre!

Nå, ska Vattenfall ändra affärsidé och bara syssla med energiproduktion i Sverige, eller bestå med nuvarande affärside och kanske expandera ytterligare? Ska minoritetsdelägare tas in i det senare fallet, eller ska hela koncernen säljas?

Min ingång är att ändå att jag gärna ser staten som ägare av den svenska vattenkraften och ev. av de kärnkraftverk man nu har, plus en massiv satsning på annan förnybar energi.

Om detta ska ske i ett statligt Vattenfall där "all utländsk energi" skalas bort eller i fortsatt "europeiskt" Vattenfall med staten som stor ägare, där har jag inte tillräcklig överblick, känner jag.

Ser man till vad som mest skulle främja miljön och klimatet så vete gudarna om inte ett större europeiskt Vattenfall vore bäst, gärna med nya delägare.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

C mer liberal än FP - om vin

Folkpartiet och Centerpartiet är två liberala systerpartier i den politiska mitten. Folkpartiet har sina rötter i den principiella klassiska liberalismen, spetsad med en del frikyrklighet. Centerpartiet är småföretagar- och landsbygdspartiet som bejakat liberalismen eller socialliberalismen lite mer pragmatiskt, dess frihet på markaden och i sinnet ger en väldig kraft för att utveckla världen och landet både ekonomiskt och mentalt.

Vad gäller friheten att kunna odla och producera vin med en alkoholhalt runt 12 procent så är den strängt reglerad. Framförallt vad gäller att få sälja den färdiga flaskan fylld med gott och ofta nyttigt vin (det är ju faktiskt klarlagt att några glas rödvin i veckan faktiskt befrämjar hälsa och välmående i en del avseenden).

En svensk lokal vingårdsproducent - det finns faktiskt några stycken och de vill bli några fler - har dock svåra bekymmer med att få in några intäkter genom att sälja sin lokala produkt.

- "Sälj den via din närmaste systembolagsbutik, det är väl inga problem," menade Barbro Westerholm på Folkpartiets landsmöte igår. Den lilla vingården skulle alltså koncentrera sin marknadsföring till att dels få människor att upptäcka det egna vinet vid sina besök i gårdsbutiken, dels att förmå dem att åka några eller rätt många mil till den systembolagsbutik som accepterat att mot en säkert rätt dyr kostnad få ha några flaskor på någon dold lagerhylla i butikens inre.

Rätta mig om jag har fel, men detta låter väl knappast liberalt? Och att detta försäljningssätt skulle kunna låta många lokala gårdsvinsbutiker blomma med lönsamhet är ju fullständigt omöjligt, det vore ungefär den helt obefintliga möjligheten att starta ett blomstrande småföretag i Sovjetunionens kommunism.

Jag tillhör de kätterska liberaler som faktiskt inte tror att den svenska världen skulle gå under om t ex vin fick säljas utanför det heliga statliga vinmonopolet.

Och jag tycker därför att det känns väldigt konstigt att till och med förbjuda gårdsbutiker att sälja sitt eget producerade vin...

Jordbruksminister Eskil Erlandsson och Centerpartiet har nu öppnat upp för detta. Bra!

Folkpartiet hade en uppslitande debatt om detta igår med många förbudskramare. Dock blev beslutet ett steg i rätt riktning genom att öppna upp för en gårdsförsäljning om den finska gårdsvinsförsäljningen blir fortsatt accepterad av EU..Lite konstigt, för den ÄR faktiskt accepterad av EU sedan tio år...

Jag väljer att tro att fp lyssnat på den hel del debattinlägg som många centerdebattörer gjort den senaste tiden. Och självfallet inte minst på det inlägg på politikerbloggen som Johan Hedin i Stockholmscentern tagit initiativ till tillsammans med Claes Västerteg, Per Åsling och mig.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

fredag, november 20, 2009

Varning för röd gubbe - "ohlylala"

Som ni vet har jag så svårt för när f.d (?) kommunister och deras efterföljare talar sig varma för demokrati och integritet. Det låter så bra, men vad gjorde de och deras parti under nästan hela 1900-talet??? Jo, samarbetade och kongressade och utbytte vänskap och pengar med kommunistpartier i Östeuropa och Cuba, vars styren inte visste av vare sig någon demokrati eller skydd för integriteten eller gräsrotsdemokrati osv. Lars Ohly lade mycket motvilligt av med att beteckna sig som kommunist för bara 3-4 år sedan...

Centerpartiet har en liten kampanj "Varning för röd gubbe" som är bra och tänkvärd, och har lett till en del diskussion i både gamla och sociala medier.

Jag länkar här till f.d socialdemokratiske riksdagsmannen Bengt Silfverstrands flitiga blogg, där han försöker såga vårt budskap med att ta upp dåvarande bondeförbundets misstag under mellankrigstiden och efter det att riksdagen i bred enighet startat ett "rasbiologiskt" institut...Och visst hade nog Bondeförbundet liksam andra partier influenser av den fruktansvärda tidsandan från Tyskland, det beklagar jag självfallet starkt.

Det intressanta är att Bengt S. får bra och intressanta reaktioner på sin blog som faktiskt försvarar centerpartiets kampanj, och på vikten av att hålla fokus på dagens "Vänsterparti", dess nära historia och - tycker jag - deras krav på förstatligande, väldiga skattehöjningar, stora expansion av statlig och kommunal verksamhet, försvarsmässig närmast isolering från samarbete med Nato- och EU-länder osv.

Heder åt socialdemokratin som under 1900-talet gjorde goda insatser för att bekämpa kommunisterna, och där fortfarande många sossar tycker sig se farligt röda inslag även i dagens vänsterparti. Med all rätt!

Och tyvärr vill Mona Sahlin se Lars Ohly som minister, kan det bli kommun-, skatte- eller försvarsminister kanske...
Kom ihåg; "Varning för röd gubbe"!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

torsdag, november 19, 2009

Jordbruksministern; Kommuner, Ställ miljö- och djuromsorgskrav på maten!!

Interpellationsdebatten med jordbruksminister Eskil Erlandsson i tisdags var mycket klargörande (scrolla förbi s-attackerna på Maud Olofsson, sedan kommer Eskil).

Jordbruksministern var mycket tydlig i sitt budskap till kommuner och andra offentliga matupphandlare, Ni kan inte gömma er längre, ställ krav!!:

"Och jag tycker att man ska ställa krav på det man köper in, precis som man gör på allting annat som man köper in, inkluderande mat som vi talar om i den här debatten. Jag är hjärtligt trött på att väldigt många kommuner döljer sig bakom lagen om offentlig upphandling och säger att det inte går. Jo, det går visst att ställa krav. Och det är klart, säger jag, att man ska ställa krav, för det gör vi på allting annat som vi upphandlar i vårt samhälle och till offentligheten. Därför skulle jag vilja uppmana er som deltar i den här debatten att hjälpa mig att säga till kommuner och landsting att det går att ställa krav. Det har kommit fram i de analyser som har gjorts av Konkurrensverket likaväl som av Miljöstyrningsrådet."

"Jag kan konstatera att när man använt ordet svenskt har man fått bakslag många gånger, men när man ställer specifika krav får man inte bakslag. Med några specifika krav som ställs upp från en kommuns sida är jag alldeles övertygad om att de kan uppnå det som vi alla eftersträvar, nämligen en höjning av djurskyddsnivån i Europa. Till exempel: Ska grisarna vara fixerade eller icke fixerade? Det är ett kontrollerbart krav som är mycket lätt att ställa och går att uttrycka i en mening."

"Herr talman! Det gläder mig att vi som har debatterat frågan här i dag tycks vilja hjälpas åt att driva frågan att kommunerna ska handla upp bra mat som är producerad med gott djurskydd till dem som äter i det offentliga köket.
Låt oss också hjälpas åt att förmedla till våra kamrater i kommuner och landsting att man inte kan gömma sig bakom dagens lagstiftning. Man kan inte gömma sig bakom att det inte skulle gå att ställa krav. Det går visst att ställa krav på saker och ting.
Slutligen vill jag återkomma till frågan om när- och lokalproducerat. Jag har i mitt interpellationssvar anvisat några sätt att få en större andel ”nära ifrån”. Ett sätt är att dela på upphandlingar. Ett annat sätt är att ta in produktionen och leveranserna till en central fördelningsstation så att man därifrån kan förmedla produkterna ut till respektive kök. Man kan dela på upphandlingarna på andra sätt också.
Återigen, låt oss hjälpas åt att förmedla dessa budskap till dem som är ute i den praktiska verkligheten så att barn och äldre i det offentliga sammanhanget får en god, näringsriktig och sund mat som är framställd på ett etiskt korrekt och bra sätt."

Och några citat från mina lnlägg:

"Det är kommuner och länsstyrelser som svarar för tillsyn och kontroll av att det svenska jordbruket uppfyller de uppställda kraven. Detta görs mycket samvetsgrant, som sig bör. Trots världens bästa mat från miljö- och djurskyddsperspektiv och trots att närproducerad mat från Sverige verkligen garanterat uppfyller stränga regler, garanterat har korta transportavstånd, präglas av klimatvänlighet och öppna landskap med biologisk mångfald just i Sverige minskar den svenska livsmedelsproduktionen stadigt sedan några decennier. Jag tycker att det är en alarmerande utveckling.

Mjölkproduktionen minskar, nötköttsproduktionen minskar, grisproduktionen minskar och livsmedelsindustrin minskar. Den här utvecklingen måste brytas, och jag vet att jag och jordbruksministern och många fler är överens om det.
I stället ökar inköpen av mat som producerats långt bort i andra länder och på andra kontinenter med användande av ofta sämre djuromsorg, trängre ytor och utrymmen, uppbundna eller fixerade suggor, grisar som svanskuperas och som inte har tillgång till halm, betydande salmonellaförekomst, större antibiotikaanvändning samt intensivare användning av växtnäring och i Sverige förbjudna kemiska bekämpningsmedel med mera.

Det här är en mycket trist utveckling. Det tragiska är att samma kommuner och myndigheter som så noga kontrollerar att de allt färre jordbruken i den egna kommunen uppfyller de strängaste miljö- och djurskyddskraven i världen vanligen upphandlar sin egen mat till sina egna skolor enbart efter det lägsta anbudet från länder och kontinenter med lägre krav och långa transportavstånd. Det kan när så sker bara betecknas som absurt.
För att något döva sitt förhoppningsvis lite dåliga samvete brukar en del kommuner vid sidan om den billigare och i stor utsträckning importerade maten uppställa mål om en viss andel matinköp av den dyraste maten, den ekologiska. Den mat som oftast hamnar i kläm är den som kommer från den egna kommunen eller regionen eller det egna landet och som är producerad på närbelägna åkrar eller beten och efter världens strängaste miljö- och djurskyddskrav."

"Jag vill skicka med jordbruksministern och regeringen ett gott råd. Riksdagen har inte lagt fast någon målsättning för hur stor andel av den offentliga matupphandlingen som bör komma från mat producerad med kvalitetskrav för miljö och djuromsorg i nivå med den standard som vi uppställer för svenskt jordbruk. Riksdagen har endast formulerat ett mycket högt ekologiskt mål, vilket skulle kosta åtskilliga miljarder.
Om vi ska ha riksdagsmål på detta område, vilket kan diskuteras, bör enligt min mening ett högt och tydligt mål uppställas där kanske 70–80 procents andel av inköpen är mat med hög kvalitet ur miljö- och djurskyddssynpunkt. Ett ekologiskt delmål kan sedan införas, om man så önskar.
Jag tackar för en bra debatt. Jag hoppas att budskapet till Sveriges kommuner från jordbruksminister Eskil Erlandsson, Ann-Kristine Johansson och mig är tydligt och klart och ger ringar på vattnet med mer upphandling av bra kvalitetsmat med en standard som alla som vill ska kunna leverera och som vi satt nivån på genom den svenska miljö- och djurskyddslagstiftningen som vi är överens om."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

tisdag, november 17, 2009

Grattis Malmström! Mediadrev Vattenfall

Jag tänker alltså i samma inlägg behandla två olika aktuella frågor. Jag klarar det!

Magnus Andersson ger väl uttryck för mina känslor inför valet av Cecilia Malmström som EU-kommissionär.

Cecilia M. är en utmärkt EU-minister - omtyckt i alla läger - och kommer att bli en bra EU-kommissionär. Gratulerar!!

Lena Ek hade blivit lika bra, men nu blev det inte så.

----------------------------

Mediadrevet i full skala mot Vattenfall och näringsminister Maud Olofsson är som alla drev intressanta att följa. Fredrick Federley ger väl uttryck för min egen analys av frågan.


En liten intressant del är hur Vattenfalls styrelses förre ordförande resonerar.

Ungefär som så att "En expert i regeringskansliet sitter i styrelsen och därmed har regeringen direktinformation i alla styrelsefrågor"??

Jag som trodde att ägaren - regeringen - utsåg styrelse och att denna sedan inom givna ramar utvecklar företaget så väl som möjligt. Och att det är styrelsens ordförande som kommunicerar med ägaren, inte enskilda styrelseledamöter.

Lite speciellt om denne inte ser det så...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Mål för Offentlig Upphandling av Mat! (MOUM)

Min interpellation om Offentlig upphandling av mat - - besvaras idag av jordbruksministern, se även riksdagens hemsida. Min motion i samma fråga från oktober är här.

Idag upphandlar kommunerna huvuddelen av maten efter lägsta pris, och en stor del är importerad mat långt bortifrån. En del kommuner köper in en liten ander av den dyraste maten för att kanske döva sina samveten, den ekologiska.

Jag menar att fokus borde istället riktas på den vanliga miljövänliga maten som - i Sverige eller annorstädes - är producerad efter utvalda miljö- och djuromsorgskriterier i nivå med den standard som den svenska lagstiftningen ställer. Det är absurt att samma kommuner som för statens räkning noga kontrollerar att jordbruket i närområdet uppfyller höga kvalitetskrav på miljövänlighet och djuromsorg, inte ställer upp liknande standards vid sina egna upphandlingar av mat.

Riksdagen har idag mål endast för hur stor andel av offentlig upphandling som borde vara "ekologisk mat". Detta mål, 25 procent, skulle om det uppfylldes kosta åtskilliga miljarder kr i merkostnader.

Jag föreslår att - om riksdagen nu ska uppställa mål på detta område - att det uppställs ett högt och tydligt mål på att 70-80 procent av maten bör uppfylla tydliga och kontrollerbara miljö- och djuromsorgskrav i nivå med den svenska standarden. Inom denna ram kan sedan ett ekologiskt delmål inrymmas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

måndag, november 16, 2009

Eneroth (S) undrar om Sahlin kan sitta kvar..?

Tomas Eneroth, socialdemokraternas näringspolitiske talesman, kritiserar nu näringsminister Maud Olofsson för att Vattenfall - som äger tyska kärnkraftverk - tar en risk om en stor kärnkraftsolycka skulle inträffa.

Var det alltså Alliansregeringen och Centerpartiet som styrde när Vattenfall köpte kolgruvor och kärnkraftverk i Tyskland?

Nej, det var Socialdemokraterna och det var Björn Rosengren och Mona Sahlin som härjade i det dåvarande Superdepartementet med bl a näringsfrågorna.

Eneroths fråga borde rimligen formuleras så här: "Var Mona Sahlin medveten om att Tyskland har mycket stora ansvarskrav på de som driver kärnkraftverk, när Persson, Rosengren och Sahlin var ute och shoppade"?

Om hon var det, Thomas Eneroth, kan hon då sitta kvar som partiledare?

Att Tyskland har en sträng syn på kärnkraften och på ansvaret för den, borde verkligen inte ha varit okänt för regeringen när Vattenfall investerade.

Även förhållandet mellan Vattenfall och det tyska dotterbolaget med avtalet om att flytta pengar behöver granskas. Enligt Vattenfalls VD Lars G. Josefsson fanns inte någon ev. risk för en kärnkraftolycka med i analysen när avtalet som möjliggjorde pengaöverföring slöts, och enligt Josefsson kan det sägas upp omgående. Ansvaret för denna analys åvilar rimligen VD och styrelsen, oklart i vilka proportioner.

Och att näringsministern är överraskad och kritisk är ju tydligt.

Sverige skärper nu sina regelverk för ansvaret för kärnkraften, vilket är bra. Den som äger och driver kärnkraftverk i Sverige ska ta ett större ansvar än vad som tidigare gällt.

I Tyskland gäller samma princip, men som det verkar med ett obegränsat ansvar. Den som investerar där tar alltså en större risk. Detta var uppenbarligen Rosengren och Sahlin beredda att med öppna ögon ta.

Rikta kritiken dit där den hör hemma, Thomas Eneroth!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
Läs även andra bloggares åsikter om

söndag, november 15, 2009

ISAF, Swecon och helikoptrar

(Tätt med blogginlägg nu, det lugnar nog snart ner sig till normal rytm för mig)

Försvarsfrågor är komplexa och med flera bottnar, ibland de mest överraskande..

Jag lär mig ständigt mer, från olika källor i försvarsutskottet, från regeringen och försvarsmakten med flera myndigheter, vid seminarier och konferenser, genom läsning av rapporter och PM med mera. Så har det "alltid" varit.

Vad som är nytt är "rikedomen" på internet, där det på bloggar och i diskussionsfora förs sakliga och osakliga debatter om det allra mesta här i livet, och givetvis även om försvaret.

Jag ska här länka till några intressanta bloggar med en livlig försvarsdebatt och som ger en rätt god inblick i olika synpunkter på aktuella försvarsfrågor. Wiseman kommer först, och jag tar med även Chefsingenjören . Båda under okänd flagg, alltså. Och det som jag nu länkar till handlar om den segdragna frågan om helikoptrar till våra styrkor i Afghanistan. Men läs med omdöme, och värdera vad som - oftast anonymt - förs fram och ställ det mot vad försvarsmaktens samlade bedömning är.

Jag var ju i Mazar e-Sharif i juni och gjorde självfallet noteringar. Den svenska styrkan på snart ca 500 soldater ingår som en del i den internationella ISAF-insatsen under gemensamt befäl och ledning. Sverige har med det allra mesta av egen materiel från vapen och olika typer av fordon till olika stödjande funktioner. Vi bidrar också med Hercules transportplan, som används av ISAF över stora delar av landet.

Sverige kan heller inte på egen hand svara för alla insatser som kan vara nödvändiga, och får då stöd från andra delar av ISAF, t ex vad gäller stridsflygs-, helikopter- och vissa kvalificerade sjukvårdsinsatser. Skulle Sverige på egen hand svara för även detta fullt ut inom ramen för 500 personer så minskar utrymmet för uteffekten i form av mobila skyttesoldater som stöder Afghanistans armé och polis.

Och den effektiva uteffekten omfattar av naturliga skäl redan idag en mindre del av hela styrkan.

Nåväl, helikoptrar...Ett sorgebarn likt några andra materielprojekt med specifikt svenska fördyrande särkrav, med våldsamma leveransförseningar och med dålig överlappning.

Vi ska också ha klart för oss att Afghanistans heta och dammiga förhållanden i kombination med risker för beskjutning och höga berg ställer mycket stora krav på helikoptrarnas och piloternas erfarenhet, kvalitet och utrustning. Sveriges resurser här är begränsade, vilket väl framgår av diskussionen enligt länkarna ovan.

Enighet råder självfallet om att de svenska soldaterna vid sina farofyllda uppdrag ska ha bästa möjliga materiel och sjukvårdsberedskap, där fordonens utrustning och skyddsgrad är mycket viktiga och där enklare fordon nu ersätts alltmer med patrulljeepen "Galten", där Patrias pansarfordon finns och numera också några Stridsfordon 90. En mycket viktig del i sjukvårdsberedskapen är självfallet en snabb tillgång till helikopterkapacitet, vilket idag erhålls genom främst tyska och amerikanska helikoptrar.

Utredning pågår nu om varför helikopterinsatsen för att transportera de skadade svenskarna och den tolk som dog till sjukhus dröjde ca två timmar.

Hade hjälpen kommit snabbare med svenska helikoptrar , eller av Sverige inlejda helikoptrar på lämpligt sätt, på plats? Det verkar sannolikt (men är inte helt givet), och försvarsministern arbetar hårt för detta.

Dock är detta verkligen inte enkelt, och det är tydligt att en del flyg- och helikoptersakkunniga inom försvaret i varje fall tvekar inför alternativet att snabbt iståndsätta svenska helikoptrar och skicka ner dem med besättningar, och visar på andra möjliga alternativ som kanske bättre.

Jag har respekt för sakkunskapen inom det svenska försvaret - även om den också röner en hel del kritik - och det ska bli intressant att lyssna till försvarsmaktens analys och förslag på helikopterområdet med bäring på Afghanistan. Vilka tidsplaner gäller och hur kommer lösningen att se ut? (Vi vet ju att det redan är stora förseningar).

En viktig grund för vårt deltagande lång bort i Afganistan är ändå att vi ingår i den gemensamma Natoledda insatsen ISAF, och att vi måste samarbeta om vissa funktioner där borta.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Öppna ansikten i Skola och Sjukvård!

Jag vet, vår motion om att inte dölja ansiktet börjar kännas lite uttjatad. Jag tycker att jag har fått ut min syn på vad vi ville uppnå och varför vi lade den. Vilket var nödvändigt eftersom det blev en rätt stark reflexbetingad kritik.

Jag gör nu ett debattinlägg på Newsmill som nog är en bra summering om det konkreta förslag som jag nu driver; att offentligt finansierad verksamhet inom skola, sjukvård,äldreomsorg och daghem bör ha centrala riktlinjer för att ansikten inte ska döljas där, i linje med vad många skolor och de två stora lärarförbunden har vädjat till regeringen om för skolan.

Detta sker samma dag som SD når en bit över 4 -procentsspärren i en Sifomätning, och en delorsak tror jag är att de etablerade partierna i grupp gärna fördömer vad SD driver, även när de råkar träffa en fråga som är relevant att diskutera och som bekymrar en del människor.

Det finns en tendens att stämpla alla som på något sätt bejakar någon ståndpunkt hos SD som mörkermänniskor. Jag tar helt avstånd från Sverigedemokraternas mörka förflutna från "Bevara Sverige svenskt" och självfallet även från den grundsyn och invandrarfientlighet som SD står för.

Men världen och Sverige utvecklas ständigt och därför tror jag att bästa sättet att få människor som oroas och lyssnar på tvivelaktiga budskap att inte landa i extrema partier är att ta deras oro på allvar, lyssna till dem och resonera kring de relevanta frågeställningar som förs fram. Inte till några andra, självfallet. Enbart detta torde ta en del udd ur den begränsade opinionsströmning som SD gör allt för att underblåsa.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Eneroth (S): Kan Sahlin sitta kvar?

Tomas Eneroth, socialdemokraternas näringspolitiske talesman, kritiserar nu näringsminister Maud Olofsson för att Vattenfall - som äger tyska kärnkraftverk - tar en risk om en stor kärnkraftsolycka skulle inträffa.

Var det alltså Alliansregeringen och Centerpartiet som styrde när Vattenfall köpte kolgruvor och kärnkraftverk i Tyskland?

Nej, det var Socialdemokraterna och det var Björn Rosengren och Mona Sahlin som härjade i det dåvarande Superdepartementet med bl a näringsfrågorna.

Eneroths fråga borde rimligen formuleras så här: "Var Mona Sahlin medveten om att Tyskland har mycket stora ansvarskrav på de som driver kärnkraftverk, när Persson, Rosengren och Sahlin var ute och shoppade"?

Om hon var det, Thomas Eneroth, kan hon då sitta kvar som partiledare?

Att Tyskland har en sträng syn på kärnkraften och på ansvaret för den, borde verkligen inte ha varit okänt för regeringen när Vattenfall investerade.

Även förhållandet mellan Vattenfall och det tyska dotterbolaget med avtalet om att flytta pengar behöver granskas. Enligt Vattenfalls VD Lars G. Josefsson fanns inte någon ev. risk för en kärnkraftolycka med i analysen när avtalet som möjliggjorde pengaöverföring slöts, och enligt Josefsson kan det sägas upp omgående. Ansvaret för denna analys åvilar rimligen VD och styrelsen, oklart i vilka proportioner.

Och att näringsministern är överraskad och kritisk är ju tydligt.

Sverige skärper nu sina regelverk för ansvaret för kärnkraften, vilket är bra. Den som äger och driver kärnkraftverk i Sverige ska ta ett större ansvar än vad som tidigare gällt.

I Tyskland gäller samma princip, men som det verkar med ett obegränsat ansvar. Den som investerar där tar alltså en större risk. Detta var uppenbarligen Rosengren och Sahlin beredda att med öppna ögon ta.

Rikta kritiken dit där den hör hemma, Thomas Eneroth!

Insiktsfull Virolog om svininfluensan - överdriv inte!

(Ok, jag har lite ont i ryggen och sitter uppe..)

På Newsmill hittar jag ett debattinlägg angående svininfluensan skrivet av professorn i virologi vid Umeå Universitet Fredrik Elgh. Jag klistrar in hans poäng nedan också.

Jag är inte så kunnig i virologi (...) men Professor Elgh ger precis uttryck för mina egna känslor rörande denna pandemi och hur media och expertis hjälps åt att bygga upp ibland en skräckstämning, ibland viftar bort det hela. Den senaste veckan fokuserar man alltmer på de enstaka dödsfall som sker vid alla epide- eller pandemier (jag är genast ute på djupa vatten..).

Jag rekommenderar gärna en läsning av Fredrik Elghs hela inlägg ovan, eller kortversionen nedan.

Det var denna min känsla eller "analys" (en generös beskrivning) som fick mig att svara på enkätfrågan "ska du vaccinera dig" med ett "Sannolikt"...

Nå, ska jag det nu då? (Jag har inte fått något erbjudande från vare sig min arbetsplats eller min vårdcentral).

Jodå, sannolikt..!


Utdrag ur Fredrik Elghs artikel:
"Den första vågen av H1N1v-infektion (Den nya influensan /"svininfluensan") förefaller att vara över på det södra halvklotet och på till exempel Nya Zeeland kom cirka 11 % av befolkningen att insjukna och andelen som dog av dessa var cirka 0,005 %, dvs. 1 per 20 000 insjuknade.

Det är en jämförelsevis mycket låg siffra och om den extrapoleras till en ovaccinerad svensk befolkning skulle den innebära att cirka 50 personer skulle komma att dö av årets pandemiska influensa. Detta skall jämföras med årligen återkommande säsongsinfluenseepidemier som ofta innebär ett till flera tusen dödsfall på årsbasis och de tidigare influenspandemierna som har skördat det flerdubbla antalet. I dag, i mitten av november 2009, har Den nya influensan/"svininfluensan" orsakat cirka 7 000 registrerade dödsfall globalt. Det ska jämföras med den tidigare pandemin Hongkong som antas ha orsakat en eller flera millioner avlidna.

När det gäller dödlighet förefaller bilden totalt sett betydligt mildare än den för tidigare pandemier. Samtidigt måste det påpekas att vi inte har den fullständiga bilden av dödligheten eftersom vi inte kan veta med säkerhet hur den totala dödligheten ett influensaår som 2009 kommer att se ut när vi tar fram de relevanta siffrorna i efterförloppet av pandemin. Men, om pandemin fortsätter att utvecklas när det gäller influensaorsakad dödlighet som hittills, så kommer vi att få en helt annorlunda och beskedligare bild än den av tidigare pandemier. Å andra sidan vet vi inte alls vad framtiden har att överraska oss med. Man ska komma ihåg att i sin debut var Spanska sjukan mycket beskedlig och kom några månader senare, under hösten 1918, att förvandlas till den dödsmaskin som jag beskrivit ovan. Samtidigt vill jag understryka att vi står oändligt mycket bättre rustade idag än vad vi gjorde för drygt nittio år sedan.

Därför är det märkligt att media rapporterar om, och sjukvården med flera aktörer kallar till presskonferens, när enskilda dödsfall i influensa inträffat under den aktuella pandemin. Människor dör av skilda infektionsåkommor varje dag, året runt, och särskilt många brukar göra det under de årliga säsongsinfluenseutbrotten. Årets influensapandemi är förstås särskilt intressant eftersom vi inte har haft någon regelrätt pandemisk situation i Sverige sen 1969. Det är självklart viktigt att informera och skriva om vad som händer. Däremot förefaller det opåkallat att försöka framkalla en apokalyptisk stämning kring de tragiska, enskilda och i influensapandemisammanhang fåtaliga dödsfall, som nu uppträder i anslutning till den influensapandemivåg som vi nu verkar vara på väg in. Min forskargrupp har gjort en genomgång av samtliga artiklar som skrivits i Dagens Nyheter om de senaste fyra influensapandemierna (1889 till 1970). I dessa artiklar finner man mycket sparsamt med rapporter om enskilda dödsfall. Särskilt lyser detta helt med sin frånvaro i rapporteringen avseende Hongkonginfluensan som trots allt innebar flera tusen dödsfall i Sverige.

Det är viktigt att understryka att årets influenspandemi, trots att den förefaller mild med avseende på antalet dödsfall, är en allvarlig påfrestning på enskilda, på sjukvården och samhället i övrigt på grund av de myckna och många gånger besvärliga sjukdomsfallen. Därför är det viktigt att så många som möjligt låter vaccinera sig med det vaccin som erbjuds alla invånare genom landstingens försorg."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Om Oscar Swartz, signalspaning och piratpartiet

Jag kollar runt på intressanta bloggar och hittar Oscar Swartz beskrivning av sitt engagemang och sin bakgrund i integritets- och signalspaningsdebatterna med mera.

Och beskedet att han inte kommer att satsa på riksdagen för Piratpartiet. Det är hans val, all respekt för det. Att det behövs fler som engagerar sig politiskt, i olika partier, kan vi vara helt överens om.

Däremot har jag mycket svårt att se att Piratpartiet har någon chans att komma in i riksdagen, ett riksdagsval är något helt annat än valet till EU-parlamentet. Detta tror däremot Oscar, skriver han. Min analys är den motsatta. Verkligheten kommer att avgöra den 19 september 2010.

Oscar Swartz ger också en bild av hur den nya lagen om signalspaning enligt hans uppfattning kommer att tillämpas:

"Varenda Googlesökning en riksdagsledamot gör, vare sig det sker från riksdagen eller hemifrån kommer att analyseras. Det har med rikets säkerhet att göra. Eftersom FRA nu skall garantera denna säkerhet blir varje ifrågasättande och kritik av denna organisation en säkerhetsfråga. Och eftersom det är riksdagsmännen som har den slutliga makten att reglera dem (på papper ...) är de högst legitima objekt. Liksom varje journalist."

Oscar Swartz är en erkänd debattör i dessa frågor, men det citerade är verkligen inte kvalitetskontrollerat, enligt min uppfattning. Det är helt gripet ur luften. Underrättelseinhämtning genom signalspaning rörande allvarliga säkerhetshot mot Sverige ska avse utländska förhållanden och handlar till helt dominerande grad om internationell teletrafik. Stränga tillstånds- och kontrollmekanismer kringgärdar verksamheten, och en kontrollstation ska redan år 2011 genomlysa om lagen fungerar som avsett, eller om ytterligare åtgärder från integritetssynpunkt behöver vidtas.

Oscar Swartz redovisar också de nya signalerna från de rödgröna vad gäller signalspaning även i kabel och kravet på att fler myndigheter ska få inrikta signalspaning...

Det visar - menar jag - på hur svår den här frågan faktiskt är, och på den plågsamt svåra avvägning som riksdagen liksom andra länders parlament eller regeringar tvingas göra mellan landets säkerhet och människors integritet, så som världen tyvärr ser ut.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

fredag, november 13, 2009

Låång EU-nämnd - mjölkfond och GMO

EU-nämnden, där ministrar på fredagen kommer till riksdagen för att förankra sina förhandlingsupplägg inför nästa veckas Brysselministerråd, är alltid intressant, men 09-14 i oavbruten ministerrad tar lite på krafterna.

Några intryck idag.

Carl Bildt, alltid påläst och intressant.
Cecilia Malmström, brinner för EUs utveckling.
Gunilla Carlsson, samtalade med stort allvar i någon timma om vikten av att utveckla Sveriges och EUs biståndsinsatser i världen, med intensitet och engagemang.
Eskil Erlandsson, kunnig i det stora men även i det nog så viktiga om fisknätens maskstorlek och torskens längd.
Hans Lindblad, statssekreterare på finansdepartementet, var oerhört tydlig om vikten av en stram EU-budget och talade klarspråk från hjärtat om Europaparlamentets utgiftsökningsiver...

Några observationer bara om mitt "gamla" specialområde där jag fortfarande bär ett stort engagemang, jordbruket.

Sverige är idag nog ledande i EU att driva på för fri handel och minskade stöd. I bred politisk enighet.
Ibland blir det nästan rörande hur total samstämmigheten är över alla blockgränser.

Mjölkproduktionen inom EU - som är mycket arbets- och kapitalkrävande - har det oerhört kärvt med pressad likviditet och konkurser som ökar.
En kvalificerad majoritet av 21 länder kräver extra insatser genom en temporär mjölkfond, vilket ordförandelandet Sverige motvilligt tvingats acceptera. Under stort jämmer.

Polen medgavs vidare att genomföra statliga insatser för att stimulera en nödvändig "struktur-rationalisering" av det mycket småskaliga jordbruket till lite större enheter. Sverige har stött detta på olika sätt under många decennier, men i EU-nämnden var det veklagan över att inget land kunde rösta nej för att förhindra Polen - och kanske några andra länder i liknande situation - att göra detta.

GMO-frågan var uppe helt kort, och regeringen kommer att rösta för godkännandet av en växtsort som både EUs och Svensk expertis gav helt OK för. Men den samlade rödgröna oppositionen gick helt emot detta, liksom många EU-länder.

Vi vet ju hur de flesta kommuner och landsting resonerat, matinköpen sker till stor del från länder som inte uppfyller de höga miljö- och djurskyddskrav som svensk lagstiftning ställer upp för det svenska jordbruket. Här behövs verkligen ändring, vilket jag har interpellerat jordbruksmnistern om, debatt nästa vecka, tisdag.

Och vad gäller GMO, då? Europa bromsar men denna växtförädling sprider sig över Nord- och Sydamerika och även i Asien. Även här minskar den svenska GMO-fria produktionen medan importen säkert ökar av mat och foder från växter med ursprung i förädling med hjälp av GMO. Jag återkommer till detta.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

torsdag, november 12, 2009

Rekordsnabbt Försvarsutskottsbeslut om Afghanistan!

Allvaret i Afghanistan bevisas återigen dramatiskt genom de 5 skadade två soldaterna, varav två allvarligt skadade. Och deras tolk dog.

Min kollega Allan Widman (FP) i utskottet skriver insiktsfullt om detta på sin blogg.

Denna gång var det en vägmina, en annan gång ett eldöverfall, en tredje gång en massmordsterrorist (min beteckning på "självmordsbombare") på någon marknad eller nära någon militärförläggning.

De internationella freds- och säkerhetsstyrkorna i Afghanistan ska långsiktigt stödja Afganistans väg framåt och förhindra inbördeskrig och terror genom att stödja uppbyggnaden av Afghanistans egna arméstyrkor och poliser.

Engagemanget är långsiktigt.

Det var glädjande att stödet på socialdemokraternas kongress var så stort för detta, trots en mycket svårförståelig argumentation från Maj-Britt Theorin och Thage G. Peterson med flera som kräver att FN och Sverige ska lämna Afghanistan och släppa loss ett förödande inbördeskrig och kanske Talibanernas återkomst med allt vad det innebär. Vi har ju facit i vad som skedde under deras maktperiod, avrättningar, fundamentalististisk diktatur, extrema sharialagar, förstörda och stängde flickskolor, kvinnors extrema underordning osv.

Idag har Utrikesutskottet beslutat att gemensamt med Försvarsutskottet i ett nytt sammansatt utskott behandla regeringens proposition om fortsatt svenska fredsfrämjande insatser i Afghanistan under kommande år. För att tydligt markera att engagemanget är långsiktigt och med tanke på de hotbilder som finns skedde behandlingen snabbt och utskottets betänkande är redan klart.

Det finns dock reservationer, Vänsterpartiet vill som bekant "lämna Afghanistan åt sitt öde" genom att Sverige och övriga länder ska upphöra med sina militära fredsinsatser.

Och Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill se över den svenska Afganistaninsatsen med formuleringar som kan ge ett intryck av ett rätt kort tidsperspektiv. Till detta får vi återkomma i riksdagsdebatten den 18 november.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

onsdag, november 11, 2009

Bloggdebatt med Kalle Larsson (V)

Så här skrev jag i ett tidigare blogginlägg om kommunismen:

"Det svenska kommunistpartiet hade ett mycket nära samarbete med Sovjetkommunisterna, hade ett stort utbyte med dem, fick pengar från dem, besökte deras förtryckarstyren med mängder av delegationer på både hög och lägre nivå långt in på 1970- och 1980-talen.

Lars Ohly - tilltänkt minister i en ev rödgrön regering - har säkert varit i Sovjet många gånger och är kommunist även om han tvingades i ord ändra detta för bara några år sedan, 2005.

Kalle Larsson, säkert med en liknande bakgrund fast yngre, ömmar i riksdagsdebatter för integritet, flyktingmottagande och demokrati med mera. Det är bra, men den rörelse han representerar har den ideologiska bakgrund som jag har redovisat och har mängder med lik i lasten genom så långt nära samarbete med så många kommunistiska diktaturer där yttrande- och tryckfrihet och fria val var förbjudet och straffades blint med fängelse eller döden."

I ett "anonymt" inlägg undertecknat Kalle Larsson (V) - jag utgår ifrån att det är du - skrevs följande:

"Staffan, försök nu vara lite seriös när du skriver. Vad vet du om mig? Vad vet du om vad jag har varit? Och om du skriver så slarvigt och utan koll om detta, vad i övrigt har du noll koll på? resten av innehållet. Ja, faktiskt.

Kalle Larsson (V)"

Och jag har replikerat:

"Hej Kalle Larsson!

Jag tror och utgår ifrån att det är du!

Jag vill ha en saklig och ärlig debatt, inget annat, och har jag påstått något som är fel så kan jag givetvis backa.

Så här skrev jag:
"Lars Ohly - tilltänkt minister i en ev rödgrön regering - har säkert varit i Sovjet många gånger och är kommunist även om han tvingades i ord ändra detta för bara några år sedan, 2005.

Kalle Larsson, säkert med en liknande bakgrund fast yngre"...osv.

Jag vet inte säkert om du har kallat dig kommunist eller om du har besökt kommunistländer i dåvarande Östeuropa eller Cuba eller andra, men det är vad jag tror efter att ha läst media kring v, vpk och även dig sedan många år.

Övertyga mig gärna om motsatsen!

Sedan välkomnar jag självfallet att Vänsterpartiet idag har kommit ut som väldiga förkämpar för demokrati och integritet med mera, men jag anser att respekt för detta kan och bör förenas med att visa på de rötter ni ändå har."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Vattenfalls elnät - är du kund?

Vattenfall tog under s-regeringen ett avgörande strategiskt beslut. Vi behöver bli större för att vara en kraftfull aktör på Europas energimarknader, var analysen, och i fullt samförstånd med ägaren - Staten - köpte man mycket energiproduktion i form av kol och kärnkraft mm i Tyskland. Jag tror nog att detta kan vara en riktig strategi, men Vattenfall blir ju med detta ett internationellt energibolag mera än ett energibolag i Sverige.

Jag är övertygad om att Vattenfall nu arbetar hårdare än andra energibolag för att öka sina förnybara energikällor, och jag tror också att man arbetar ifrån tydliga miljöutgångspunkter även med hur man utvinner kolkraften.

Det råder en bred politisk enighet mellan alliansregeringen och oppositionen att Vattenfall ska förbli ett statligt energibolag. Jag tycker att det är bra att förvaltningen av de svenska älvarnas vattenkraft ägs av staten genom Vattenfall, men att tillämpa samma principiella resonemang på ägandet av kol- och kärnkraft i Tyskland m fl länder är ju inte alls lika rimligt..

Hur löser man då motsättningen mellan att gilla att Vattenfall äger den svenska vattenkraften medan det är mer tveksamt att investera i utländsk kol- och kärnkraft?

Tja, ett sätt är att äga Vattenfall som nu, ett expanderande och starkt energibolag i Sverige och Europa. Och ha analysen att de stora investeringar i energiproduktion utanför landet som svenska skattebetalare gör kommer att ge god avkastning på kapitalet.

Ett annat sätt är att behålla majoritetsägandet, men att dyrt (!) släppa in minoritetsägare. Vattenfall är ju värt oerhört stora pengar.

Att sälja hela Vattenfall kan vara ett tredje alternativ, men är ju inte aktuellt eftersom både majoritet och minoritet vill behålla Vattenfall. I ett millennieperspektiv måste det ändå vara rätt att också nämna denna principiellt möjliga väg.

Så till dagens braskande nyhet, Vattenfall lär överväga att sälja sitt svenska elnät.
Oppositionen rasar.

Tja, enligt morgonnyheterna svarar Vattenfall för elnätet till 890.000 svenska hushåll. Kanske för två miljoner människor.

Hur får övriga 8 miljoner invånare, däribland jag, vår ström. I mitt fall är det Eon som sköter detta, det kan vara Fortum eller en rad regionala aktörer som också svarar för detta i sina områden.

Uppenbarligen fungerar strömförsörjningen även när icke-statliga aktörer äger och förvaltar ett elnät. Bättre eller sämre? Tja, kraven från samhället och abonnenterna är stora på alla elnäts"operatörer", och jag vet inte om Vattenfall fungerar bättre och billigare än de andra, sannolikt inte (?). För egen del var min strömnätsleverantör mycket länge det lokala Forskraft som sedan sålde till Vattenfall som snabbt sedan sålde till Eon..

Jag kan visst tro att det kan vara bra att Vattenfall fortsätter att äga sitt nuvarande elnät, men jag vill heller inte utesluta att det kan fungera även med andra aktörer. Det avgörande blir ju då varför man ev vill sälja och hur de frigjorda pengarna i så fall bättre skulle kunna användas.

Självfallet låter det för mig bättre och mer framtidsinriktat om investeringar istället skulle ske i stor skala i förnybar energi. Ordet "engelsk kärnkraft" framkallar inte alls samma positiva vibbar, vilket ju heller "tysk kolkraft" aldrig gjort.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

tisdag, november 10, 2009

Linköping och Norrköping är bäst!

På Facebook pågår nu en ädel tävlan i de två grupperna "Linköping är bättre än Norrköping" respektive "Norrköping är bättre än Linköping".

På lek eller allvar har uppenbarligen människan alltid behov av att tävla utifrån ett regionalt perspektiv där det alltid gäller att överträffa och konkurrera med närmaste socknen eller staden eller regionen eller landet eller världsdelen.

Detta kan vara positivt och stimulerade - använt med distans och självironi - eller det kan vara fruktansvärt och förödande när det blir blodigt allvar och t o m kan leda till krig.

Min egen magkänsla är givetvis att Bankekind, Linköping, Östergötland, Sverige och EU(ropa) är väldigt bra.

Vad gäller Linköping contra Norrköping finns här ett gammal kollega/konkurrensförhållande som ibland har hållit tillbaka gemensamma strävanden för att tillsammnan med varandra och övriga kommuner utveckla Östergötland.
Det är oerhört viktigt och positivt att det senaste decenniet präglats av ett allt tätare och bättre samarbete mellan dessa både utmärkta kommuner.

Så till Facebookstävlingen, som jag hoppas kommer att präglas av godmodighet, humor och självdistans.

Jag hade tänkt att avstå från att rösta, eftersom detta ju handlar om två stycken mycket trivsamma och driftiga kommuner som båda hårt jobbar för att utvecklas positivt, var för sig och tillsammans.

För att markera detta så gör jag härmed en röstförklaring, sannolikt nog så laddad men jag får ta risken att få kritik från min egen utmärkta kommun för väl stor objektivitet:

Jag kommer att rösta på båda grupperna eftersom summan av att båda är bättre än varandra rimligen är att båda faktiskt är lika bra...!!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

måndag, november 09, 2009

Väl uttalat, Statsrådet Littorin, om ungdomsavtal!

Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin är en tydlig och ambitiös minister som oftast har rätt. Dock inte i allt, där centerpartiet som bekant driver på för fler insatser framförallt för att öka ungdomars sysselsättning.

Littorin, som Astudillo med flera socialdemokrater i riksdagen skulle kalla honom eftersom de har så fruktansvärt svårt för att få hans ämbetstitel ur munnen, har över 1500 vänner på Facebook, varav jag är en.

Med denna spridning må det väl vara mig tillåtet att här på bloggen citera ett purfärskt inlägg från Arbetsmarknadsministern under sin resa till Holland:

"Sven Otto Littorin har lärt sig mycket i Nederländerna. Liksom i Danmark finns här ett välutvecklat lärlingssystem och ungdomsavtal som underlättar insteget på arbetsmarknaden."

Väl uttalat, Statsrådet Littorin!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Dölja ansiktet-debatten igen

Debatten om vi bör acceptera att man döljer ansiktet för varandra i olika miljöer fortsätter.

Helen Törnqvist skriver intressant på sin blogg om ett givande möte med muslimska kvinnor.

Ayse Sungur, f.d. medarbetare till Mona Sahlin, skriver i Aftonbladet om slöja i skolan.


Anna Ekelund, kolumnist i Aftonbladet, totalsågar vår motion om att dölja ansiktet med ord som hjärndöd och kortslutning i hjärnan mm. Det är inte alltid så högt i tak i liberal debatt, vilket jag verkligen fått erfara. Vår motion vara kanske väl tillspetsad i att utreda även "offentliga miljöer" men vad gäller centrala riktlinjer för skola, sjukvård osv har jag uppfattat att många instämmer.

Dilsa Demirbag-Sten skrev i september på DN-debatt ett intressant inlägg om bl a detta.

Nalin Pekgul och andra ledande s-kvinnor skriver på Newsmill om slöjor i skolan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Ta avstånd från kommunismen och dess arvtagare - rösta liberalt!

Det är tjugo år sedan Berlinmuren föll. Centerns partisekreterare Anders Flanking skriver bra om detta och om kommunismen - ränderna går inte ur - på Newsmill.

Kommunister talar ju alltid väl om "folket"och "folkviljan". förtalar och hatar ofta de "rika", talar nuförtiden väl om integritet och demokrati och vill ständigt förstärka statens makt och inflytande över allas våra liv.

Ungdomen - så även jag - föds med starka känslor för rättvisa och solidaritet med andra. Kommunismens budskap kan låta förledande bra, och ungdomar är ofta "vänster".

Med tiden inser man att det som frigör människors skaparkraft och skapar ett bättre liv för alla - ekonomiskt och mentalt - är friheten och demokratin, yttrande- och tryckfrihet osv. Därför är den utveckling i liberal riktning som världen ändå genomgår oerhört viktig och glädjande.

Debatten om hur principiellt liberalt långtgående som t ex Sverige bör vara relativt mer socialiberala strömningar där staten sätter upp lite mer ramar än inga alls är konstruktiv och givande, och där folket i allmänna val löpande kan avgöra frågan.

Däremot är det fara å färde när en liten förblindad kommunistisk elit - som vill så väl men som regelmässigt far så fruktansvärt fel - verkar för "revolution" och för "folkets diktatur".

Priset som många tiotals miljoner människor världen har fått betala för detta ett liv i skräck för sig själva och sina närmaste, fattigdom, svält, fängelse, tortyr och avrättning.

Med "folkets fiender" visas ingen misskund, ändamålet får helga medlen och den som motsätter sig revolutionens syften är fördömd och må förföljas, "omskolas" och "oskadliggöras" hur långt som helst, ofta tillsammans med sin släkt, sina baran och sina vänner.

Kommunisterna i Ryssland som grep makten 1917 och som under Lenin och Stalin och deras efterföljare förde ett totalitärt skräckregemente med folkfördrivningar, koncentrationsläger (Gulag), fängelser och så vidare, med lidande och liv i skräck för otaliga människor som är faktiskt obeskrivliga och som det för en utomstånden är omöjligt att inse vidden av. Tiotusentals familjer i de baltiska länderna bortforslade mitt i natten till Sibiriska läger i omänskliga förhållanden, män, kvinnor och barn till olika håll, många döda under oerhörda lidanden under vidriga fångtransporter eller utslänga utan mat eller värme i sibiriska arbets- och koncentrationsläger.
Miljoner bönder och landsbygdsbor i Ukraina svältes till döds eftersom skördarnas mat drevs in till staten, och den som undanhöll något drabbades av fruktansvärda straff.

Kommunisterna i Kina, längre bort men ännu värre grymheter och kanske över 50 miljoner människor döda och avrättade i olika "befrielsekrig" och "kulturrevolutioner". Skräckregementen med förföljelser och fruktansvärda straff för "oliktänkande" människor som på minsta sätt motsatte sig kommunisterna.

PÅ 1970-talet i Kambodja tog kommunistpartiet makten, med starkt stöd från kommunisterna i Kina, tömde under dödshot de stora städerna och mördade och dödade under några år kanske 25 procent av människorna, flera miljoner. Detta försvarar än idag Jan Myrdal.............

De ryska kommunisterna bildade Sovjetunionen och grep makten genom kupper i många östeuropeiska länder, med samma skräckregemente i varje land.

Det svenska kommunistpartiet hade ett mycket nära samarbete med Sovjetkommunisterna, hade ett stort utbyte med dem, fick pengar från dem, besökte deras förtryckarstyren med mängder av delegationer på både hög och lägre nivå långt in på 1970- och 1980-talen.

Lars Ohly - tilltänkt minister i en ev rödgrön regering - har säkert varit i Sovjet många gånger och är kommunist även om han tvingades i ord ändra detta för bara några år sedan, 2005.

Kalle Larsson, säkert med en liknande bakgrund fast yngre, ömmar i riksdagsdebatter för integritet, flyktingmottagande och demokrati med mera. Det är bra, men den rörelse han representerar har den ideologiska bakgrund som jag har redovisat och har mängder med lik i lasten genom så långt nära samarbete med så många kommunistiska diktaturer där yttrande- och tryckfrihet och fria val var förbjudet och straffades blint med fängelse eller döden.

Jan Guillou, aktuell i dagarna, var i sin ungdom kommunist och samarbetade med terrororganisationer som PFLP, och lämnade uppgifter till Sovjetunionens spionchef i Sverige. Jag saknar ett tydligt avståndstagande från honom från vad han då höll på med, och han kan vara ett gott exempel på hur många som i ungdomlig entusiasm dras med i faktiskt totalitära "frihetsrörelser".

Mona Sahlin vill nu bilda regering med det vänsterparti vars rötter är det gamla Kommunistpartiet i Sverige.

Jag måste sluta nu, men vädjar till dig som läser detta, rösta liberalt och ta avstånd från kommunism och statssocialism.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

lördag, november 07, 2009

Rikshemvärnsting - ÖB - och Silvermedalj!

Hemvärnet/de Nationella Skyddstyrkorna har i dagarna tre sitt varannat års Rikshemvärnsting, i år vid Markstridsskolan i Kvarn mellan Linköping och Motala, vid Prästtomta skjutfält.

Jag deltog i lördagseftermiddagens mycket givande program, med anförande av Rikshemvärnschefen General Roland Ekenberg, med anförande av och frågor till ÖB Sverker Göransson, med motionsgenomgång och beslut och med utdelningar av förtjänsttecken mm.

jag tar det sista först, eftersom vi var några (3) riksdagsledamöter som överraskande tilldelades Hemvärnets silvermedalj "för förtjänster om Hemvärnet". Det gladde oss alla och gjorde oss stolta och rörda.

Försvarsutskottet håller både Försvaret och Hemvärnet högt, och vi har oftast en god samsyn om Hemvärnets vikt och betydelse.

Else-Marie Lindgren (KD) och jag lyfter ofta fram Hemvärnet/Nationella skyddsstyrkorna liksom även Åsa Lindestam (S).

Roland Ekenberg visade hur det nya försvarsbeslutet prioriterar Hemvärnet, och lyfte kort fram viktiga punkter.

Överbefälhavaren Sverker Göransson ger samma intryck som förre ÖB Håkan Syrén, av lugn men fast beslutsamhet och en humanistisk människosyn. Han gav en god bild av det nya försvarsbeslutet och av sina prioriteringar.

Ledningssystemet är centralt, personalförsörjningen går i rätt riktning och får utvecklas successivt, försvaret ska öva mer och synligt och förankra sig och sin uppgift bättre i samhället.

På frågan "varför har vi för gammal materiel på många håll i Hemvärnet" var ÖB klar och tydlig; första prioritet är och måste vara de förband som är insatta i skarpt läge, förband i övrigt ska också erhålla bättre materiel men intill detta sker måste befintliga resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.

Stämningen i Kvarn var positiv, och det ska bli mycket spännande att följa Försvarets och Hemvärnets utveckling med en övergång till frivillig personalförsörjning!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

fredag, november 06, 2009

Gasledningen och säkerheten i Östersjön

Min värderade och mycket moderate kollega i försvarsutskottet ifrån Gotland - Rolf K Nilsson - har på sin blogg kommenterat min kommentar om Regeringens tillståndsbeslut angående Nordstream.

Han menar att försvarsberedningens omvärldsanalys vad gäller Östersjön och den ständigt ökande fartygstrafiken med väldiga volymer olja, på internationellt vatten och säkert ofta i Sveriges ekonomiska zon, och på vad en ev gasledning skulle tillföra i form av ökat skyddsbehov relativt ett läge med endast fortsatt ökande olje- och gastankertrafik ovanför vattenytan, inte är något sanningsdokument eftersom försvarsutskottet i riksdagen inte diskuterat försvarsberedningens rapporter.
(en rekordlång mening, jag vet...)

Självfallet står inte försvarsberedningen för Den Enda Sanningen i någon fråga, men däremot har beredningen bestående av en representant för varje parti i riksdagen och med tunga experter från regeringskansli, försvaret och andra myndigheter lagt tid och kraft på att analysera Sveriges säkerhet genom en omfattande omvärldsanalys.

Denna har sedan redovisats till regeringen, som har ställt sig bakom beredningens slutsatser i allt väsentligt och haft dem som en grund för sina propositioner till riksdagen, vilka sedan försvarsutskottet diskuterat och slutligen riksdagen beslutat om.

Försvarsberedningens bedömning av vad en gasledning tillför i ev ökat säkerhetshot mot Sverige relativt att istället olje- och gastankerstrafiken expanderar ännu mer på vattenytan, har jag redovisat i tidigare inlägg här på bloggen.

Jag är medveten om att Rolf K Nilsson målar upp en bild av ett aggressivt Ryssland som har en dold agenda just med gasledningen, och att den ökar spänningen i Östersjön.

Jag hoppas att Rolf K och jag är överens om att regeringen vid sin prövning av gasledningens tillåtlighet måste utgå ifrån och respektera FNs internationella Havsrättskonvention, som ju Sverige ratificerat. Och att den ger länder rätt att dra fram t ex gasledningar på internationellt vatten där ett annat land har en ekonomisk zon, förutsatt att detta kan accepteras efter en sträng miljöprövning. Konventionen och internationell rätt ger alltså inte möjlighet till att med föregivande av eventuella säkerhetshot kopplade till ledningen inlägga ett veto mot densamma.

Nåväl, givet detta, hur kan en gasledning i Östersjön på internationellt vatten öka det eventuella ryska hotet mot Sverige?

Rolf K Nilsson citerar gärna något uttalande av premiärminister Putin vid en teleutfrågning av soldater, där han sagt ungefär att den ryska marinens uppgift bl a är att skydda energitransporter t ex i form av gasledning.

Hade inte Putins uttalande varit mer anmärkningsvärt om han sagt att marinens uppgift inte är att bla skydda transporter på och under vattenytan av olja och gas och andra produkter, i den mån dessa utsätts för hot på internationellt vatten?

Om svenska fartyg på Östersjön skulle utsättas för hot på internationellt vatten utanför Sveriges eller andra länders kuster, skulle inte då den svenska marinen ha en uppgift i att avvärja dessa genom att skydda de svenska fartygen?

Rolf K Nilsson har rätt i att min slutsats efter långa diskussioner i försvarsberedningen var och är att det är svårt att se att en gasledning på havsbottnen på internationellt vatten genom Östersjön medför en väsentligt ändrad hotbild relativt den mycket omfattande och växande fartygstrafik med väldiga mängder fossila bränslen som redan sker på vattenytan.

Och Rolf K Nilsson har ju också rätt i att Rolf K Nilssons slutsats i denna fråga hela tiden har varit att en gasledning innebär stora risker och hotbilder och därför borde ha stoppats alldeles oavsett vilka internationella förpliktelser som Sverige har genom FNs Havrättskonvention.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,