söndag, november 15, 2009

Om Oscar Swartz, signalspaning och piratpartiet

Jag kollar runt på intressanta bloggar och hittar Oscar Swartz beskrivning av sitt engagemang och sin bakgrund i integritets- och signalspaningsdebatterna med mera.

Och beskedet att han inte kommer att satsa på riksdagen för Piratpartiet. Det är hans val, all respekt för det. Att det behövs fler som engagerar sig politiskt, i olika partier, kan vi vara helt överens om.

Däremot har jag mycket svårt att se att Piratpartiet har någon chans att komma in i riksdagen, ett riksdagsval är något helt annat än valet till EU-parlamentet. Detta tror däremot Oscar, skriver han. Min analys är den motsatta. Verkligheten kommer att avgöra den 19 september 2010.

Oscar Swartz ger också en bild av hur den nya lagen om signalspaning enligt hans uppfattning kommer att tillämpas:

"Varenda Googlesökning en riksdagsledamot gör, vare sig det sker från riksdagen eller hemifrån kommer att analyseras. Det har med rikets säkerhet att göra. Eftersom FRA nu skall garantera denna säkerhet blir varje ifrågasättande och kritik av denna organisation en säkerhetsfråga. Och eftersom det är riksdagsmännen som har den slutliga makten att reglera dem (på papper ...) är de högst legitima objekt. Liksom varje journalist."

Oscar Swartz är en erkänd debattör i dessa frågor, men det citerade är verkligen inte kvalitetskontrollerat, enligt min uppfattning. Det är helt gripet ur luften. Underrättelseinhämtning genom signalspaning rörande allvarliga säkerhetshot mot Sverige ska avse utländska förhållanden och handlar till helt dominerande grad om internationell teletrafik. Stränga tillstånds- och kontrollmekanismer kringgärdar verksamheten, och en kontrollstation ska redan år 2011 genomlysa om lagen fungerar som avsett, eller om ytterligare åtgärder från integritetssynpunkt behöver vidtas.

Oscar Swartz redovisar också de nya signalerna från de rödgröna vad gäller signalspaning även i kabel och kravet på att fler myndigheter ska få inrikta signalspaning...

Det visar - menar jag - på hur svår den här frågan faktiskt är, och på den plågsamt svåra avvägning som riksdagen liksom andra länders parlament eller regeringar tvingas göra mellan landets säkerhet och människors integritet, så som världen tyvärr ser ut.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

8 kommentarer:

Unknown sa...

Tja, Centerpartiet svajar nu farligt nära 4%.

4.5% gav senaste Sifo er. Vi får väl se :-)

Vad gäller spaningen så handlar det om tillit. Om man kunde lita på att kontrollorganen till 100%, nu och för överskådlig framtid kommer att hålla sig inom regelverket, då kanske man skulle vara lugnare?

Problemet är att vi har att göra med en organisation som spanat i femton år utan lagstöd, dvs i strid med Europakonventionen, del av vår grundlag. Varför ska man lite på att allt går rätt till där?

Tvärtom menar jag att vissa verktyg är för farliga att någonsin sättas i händerna på tjänstemän och politiker. Lärde vi oss inget av IB-affären?

Anonym sa...

Det går inte att ge legitimitet åt
brottslighet som bryter mot grundlagen. Så länge grundlagen finns, och även Europakonventionen, så är det brottsligt.

I praktiken är det en statskupp.
Sådana kan ske på många sätt, valfusk, våld.
I detta fall genom att dom grövsta bristerna i den svenska konstitutionen utnyttjas av en regim som handlar tvärtemot sina påstådda ideal, och vallöften.
Men i Sverige står politikerna (och kungen) över lagen.
En lag om tortyr kan komma, och införas, eftersom politikerna inte gjorts ansvariga inför grundlagen och Europakonventionen.

Jag kan inte påstå att jag skulle sörja Centerpartiets stilla insomnande, eller detsamma för alla av dom partier som deltagit i detta.

grey sa...

Du sätter en oerhört stor tillit till en psevdomyndighet som varje dag i 33 år och fortfarande i detta ögonblick medvetet, ostraffat och obekymrat bryter mot svensk grundlag.

FRA håller nämligen redan nu på med det som kallas "signalspaning i kabel", vilket fram till 1 december är ett grundlagsbrott, och detta har de gjort sedan 1976, allt enligt deras förra chef.

Tor sa...

"Underrättelseinhämtning genom signalspaning rörande allvarliga säkerhetshot mot Sverige ska avse utländska förhållanden"

Nu vet jag inte om Swartz exempel var det bästa på riskerna/nackdelarna med FRA-lagen (speciellt inte på kortare sikt), men du vilseleder också när du antyder att utländska förhållanden inte skulle involvera svenskar. Om det är någonstans som det finns några som sysslar mycket med utländska förhållanden så är det väl tex. utrikesdepartementet.

"och handlar till helt dominerande grad om internationell teletrafik"

Hur länge kommer det att dröja innan svenskars teletrafik i helt dominerande grad är internationell teletrafik? Ungefär hälften av min teletrafik är tex. internationell.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Oj, oj Staffan. När jag började jobba som förbundssekreterare på Centerstudenter (dåvarande CHF) insåg jag hur naiv och blåögd jag varit tidigare.

Jag försöker fortfarande tro gott om alla människor jag möter, men efter att ha sett vad som föregås i maktens korridorer har insett att en sund skepsis ibland är ett måste för att klara sig.

Och att du tror att en organisation som till 99% har sekretessklassad verksamhet kommer vara fullt kontrollerbar anser jag att du är enormt naiv Staffan. Ett FRA som börjar känna trycket utifrån, att exempelvis lägga ner, kommer nog att fungera på ett annat sätt än du hoppas...

Om Piratpartiet kommer komma in i riksdagen vet vi ännu ganska lite om, men nog tror jag de kommer ge övriga riksdagspartier en rejäl match!

Staffan Danielsson sa...

Mikael,Grey: Många länder fortsätter idag att signalspana typ Sverige fram till nu, dvs med ett rätt öppet mandat för hur det ska utföras. Dock förbjöds spaning i tråd i början av 1990-talet, men tillåts nu under strängt reglerade former.
Och Sverige har inte brutit mot sin grundlag eller Europakonventionen, det skulle ju i så fall t ex lagrådet ha slagit ner på.

Tor: Hälften av de flesta svenskars teletrafik är inte samtal med utlandet, men din är det. Endast om du kommunicerar med någon i utlandet om allvarliga säkerhetshot mot Sverige ska kunna riskera avlyssning.

Magnus: Vi är säkert överens om en sträng kontroll av FRAs verksamhet, och utöver en stark internkontroll och en stark medvetenhet där om att som lojala statstjänstemän respektera uppsatta regler så finns ju en rad kontrollfunktioner och mekanismer.

Och om Pirat- och övriga partiers valresultat får vi som sagt se!

JohanR sa...

I förhållande är det väldigt mycket diskussioner kring FRA-lagen. Den har naturligtvis sina nackdelar, och måste förljas upp hårt, för att säkerställa att integritetsfrågorna blir hanterade på ett bra sätt.
Personligen tycker jag att trafikdatalagringsdirektivet är en långt mer skrämmande utveckling och ett större hot mot den personliga integriteten. Detta kopplat med privata aktörers rätt att bedriva polisiär verksamhet, så som är fallet med IPRED-lagen, gör det hela väldigt otäckt.

Så blans mellan otäcksheterna, tack.

Jakob sa...

Så har du satt fart på FRA-debatten igen, Staffan.

Begränsningen "utländska förhållanden" betyder inte så mycket i praktiken. Har inte väldigt många inhemska hot utländska förgreningar? Det var ju precis så IB-agenterna försvarade sin massövervakning. Och med viss framgång, eftersom ingen av dem dömdes.

Jag har gått igenom gamla pressklipp och funnit att dåtidens beslutsfattare använde identiska formuleringar som FRA-förespråkarna idag. Ett av dessa mantran var just "utländska förhållanden".

Retoriken har inte ändrats. Men nu har ni även sett till att göra det hela lagligt, inklusive åsiktsregistrering. Dessutom med avsevärt potentare verktyg.

Det enda som skiftat sedan 1970-talet är spaningsobjekten. Idag torde övervakningen i högre grad träffa människor, vars klädsel du har synpunkter på. Och vilka det blir härnäst vet varken du eller jag.

Härutöver får helt oskyldiga personers trafikuppgifter masslagras, även svenskars. Som du själv skrivit räcker det med att trafiken råkar gå i en signalbärare som FRA fått tillstånd att övervaka. (Och om trafiken går i luften kan FRA rikta spaningen mot valfria trafikstråk.)

Dessa personuppgifter behöver inte alls ha någon direkt koppling till allvarliga säkerhetshot. Trots detta måste de kunna sparas för framtida behov.

Du är därför föga trovärdig när du säger att det bara är personer med kopplingar til yttre hot som kommer att övervakas. Varför upprepar du detta, när du redan förklarat att FRA helt lagligt kan kringgå den begränsningen?

Här har du dessutom vilselett dina väljare. Tidigare har du förklarat att trafikuppgifterna "bara" får användas för utvecklingsverksamhet (vilket egentligen är illa nog). Men plötsligt nu i höst avslöjade du att FRA även får utnyttja informationen i underrättelserapporteringen inom ramen för spaningsuppdragen. Materialet görs sökbart i underrättelseverksamheten under 12 månader. Det finns alltså en inbyggd ändamålsglidning i lagpaketet.

Allt tidigare tal om inhämtning av små trafikmängder och smala sökbegrepp faller härmed platt till marken.

Det vore därför önskvärt att du slutade lägga ut dimridåer. I synnerhet som talar emot dig själv.