söndag, februari 24, 2013

Fortsatt debatt om migration och illegal invandring.

Annie Lööf har varit bra och tydlig om skrivningarna om migration i partistyrelsens förslag till idéprogram.

Per Ankersjö väljer att tolka det som att partistyrelsen går längre än idéprogramgruppen, vilket kommenteras av Ystads Allehanda.

Per Ankersjö m fl kräver också att illegala invandrare - "papperslösa" - inte ska uppsökas av polis för att utvisas, vilket ju vore ett tydligt steg på vägen till fri invandring. Om de idag ca 50.000 som efter prövning av myndigheter och migrationsdomstol inte beviljats uppehållstillstånd i Sverige och därför gömmer sig undan utvisning, inte skulle eftersökas av polis, är ju signalen given och många fler skulle söka sig hit. Signalen till de som respekterar beslutet och återvänder är också tydlig.

Centerpartiets migrationspolitiske talesperson Johan Hedin skriver på debattbloggen Sveriges Resurser att tanken om fri rörlighet inte är så avlägsen som svensk debatt ibland kan påskina. Han jämför invandrares och ungdomars situation och menar att problemen och lösningarna är desamma.

"Oavsett framtidsdröm måste man ta ansvar för att bereda vägen att infria den. För att komma i närheten av den friare rörlighet som föreslogs av Centerpartiets idéprogramsgrupp behöver självklart en rad reformåtgärder genomföras, men det är reformer som vi ändå behöver genomföra för att minska arbetslöshet och utanförskap hos dem som står längst från arbetsmarknaden.

Ju snabbare vi är på att se alla fördelar – som alla företag och nya jobb som tillkommer, alla extra skatteintäkter, ökade handelsrelationer och ekonomisk tillväxt – med att människor kommer hit desto snabbare kommer vi att få njuta av alla vinster. Samtidigt som det gynnar de som kommer hit, oavsett om de flytt eller valt att söka lyckan i Sverige."

Jag instämmer i att migration är positivt och att Sverige ska fortsatt ligga i täten för arbetskraftsinvandring och en generös asylpolitik. Det behövs dock regelverk under överskådlig tid och därför kan tyvärr inte alla som söker sig till Sverige få uppehållstillstånd. Det finns också, menar jag, initialt kostnader för migrationen och därmed gränser för hur många människor som Sverige uthålligt kan ta emot, integrera och få i arbete. Det är oroande att Sverige lyckas dåligt relativt andra länder med detta. Sedan vi visat framgång i att lyckas med integration och sysselsättning kan regelverken diskuteras, i den ordningen.

Polisens arbete med att utvisa illegala invandrare kritiseras i ett debattinlägg på Seglora smedja av Staffan Lundgren som talar om ondska och i sin text nämner tredje riket och koncentrationsläger. Texten har av smedjan märkligt nog godkänts för publicering. Även Oscar Fredriksson (oberoende) drar på Newsmill paralleller långt bakåt i tiden. Inspektör Mattias Eklöf vid gränspolisen i Stockholm skriver på SVT debatt att han oroar sig för att det piskas upp en hatstämning i sociala medier mot polisen.