måndag, augusti 26, 2013

Lågt i tak i svensk migrationsdebatt


Jag skrev nyligen ett långt länkfyllt resonerande blogginlägg om migrationspolitik med önskemål om ett lite öppnare debattklimat och med mitt förslag till 7-punktsprogram enligt dagens generösa politik men med möjlighet att diskutera enskildheter i både mer öppen riktning eller med någon anpassning till övriga EU-länder.

Jag fick kritik från en journalist på Östgöta Correspondenten som kopplade ihop mitt 7-punktsprogram, fortsatt mest generöst i Europa, med antisemitiska strömningar på 1930-talet.

Jag fick kritik från en ledamot i Centerpartiets styrelse som menade att det är högt i tak i svensk migrationsdebatt samtidigt som han beskyllde mig för att ha "unkna åsikter."

Jag menar att dessa två reaktioner övertydligt visar på svårigheten att föra en sansad migrationsdebatt i Sverige. Takhöjden är hög så länge man föreslår mer generösa regelverk, men noll om man tillåter sig att på några punkter överväga om Sverige borde närma sig alla andra EU-ländernas regelverk.

Visst är debattsituationen komplicerad. SD-sajten "Avpixlat" har nu publicerat en insändare från någon "Magica De Hex", som försöker pådyvla mig att ha samma migrationspolitiska åsikter som Sverigedemokraterna. Jag väljer att motvilligt länka till insändaren och ytterligare klargöra min syn på SD och deras migrationspolitik.

Sverigedemokraterna vill radikalt minska invandringen nästan helt och hållet (över 90 %). Jag står bakom Sveriges nuvarande generösa politik och vill fortsätta med en migrationspolitik i Europatät.

Se mina 7 punkter, scrolla en bit ner.

Jag tycker vidare att Sverigedemokraternas Europapolitik är beklämmande och farlig, med dess återgång till inskränkt nationalism i Europa och upplösning av EU. Vi vet vad detta ledde till före de båda världskrigen. Jag är en varm vän av att Europas länder samarbetar genom EU för att säkra freden och demokratin och och stimulera rörlighet och tillväxt. Sverigedemokraterna har också mörka rötter som fortfarande märks och massor av åsikter som jag inte delar.

Däremot vägrar att jag átt begränsa mina uppfattningar i migrationspolitiken till att de måste relateras till vad SD råkar hävda och vara de motsatta. Jag tänker och resonerar själv över hur en bra och generös migrationspolitik bör se ut, på samma sätt som jag alltid gör i olika politiska frågor, och där jag ju sedan länge vet att mina socialiberala grundvärderingar ligger närmast Centerpartiets.

Glöm därför SD, som jag har gjort, och läs min 7-punktslista och låt oss diskutera den. Vad håller ni med om, och vad ifrågasätter ni och vill ha istället? Jag är övertygad om att en lugn och saklig sådan debatt på en generös grund är det som bäst skulle undanröja grogrunden för SD. Jag vet att en bedövande majoritet bland svenska politiker inte instämmer. Dock har bevisligen inte nuvarande strategi hejdat SDs framfart. Låt oss ta min lista det punkt för punkt:

"1. Sverige ska ha fortsatt generösa regelverk i världstät för arbetskraftsinvandring och asylpolitik, och vara ett av de länder i Europa som tar emot flest asylsökande i förhållande till sin storlek."
Ok, här tror jag vi är överens.

"2. Sverige ska vara starkt pådrivande i EU och internationellt för att fler länder ska föra en öppnare migrationspolitik och för att regelverken successivt ska förbättras i gemensamma överenskommelser."
Även här tror jag vi är överens.

"3. Sverige ska fortsätta att vara världsledande i utvecklingsbistånd, och i första hand stödja utsatta människor i länder drabbade av hunger och sönderslitande inbördeskrig genom insatser på plats."
Jag tror nog vi är överens här också.

"4. Våra regelverk för asyl måste förhålla sig till dels till hur vi själva vill att de ska vara utformade, men även till hur praxis utformas av länderna i vår omvärld. Sverige kan inte som ett av världens rikaste länder avvika alltför mycket från länderna i vår omvärld i sina migrationsregler, i så fall skulle Sveriges andel av asylsökande kunna ta orimligt stora proportioner."
Här är det möjligt med divergerande uppfattningar, all respekt för det. Min åsikt är dock den jag skriver. Sverige ska ha generösa regelverk men måste dock relatera sina regelverk även till internationell praxis. Hur mycket före vi bör ligga måste kunna diskuteras på enskilda punkter.

"5. Om EUs länder t ex tillämpar ålderstest för att avgöra om en ensamkommande ungdom är över eller under 18 år bör även Sverige överväga detta, annars blir uppenbarligen resultatet att en stor andel av de som kommer till EU söker sig till Sverige (ca 30 %), varav en del för att kunna söka asyl som barn istället för som vuxen. Givetvis ska man söka och i mycket hög grad få asyl, men är man över 18 år ska prövningen ske som vuxen."
Här håller många inte med, det vet jag. Jag har dock denna uppfattning och hänvisar bäst till min debattartikel i DN och till detta och detta. Jag har ärligt talat svårt att inse det förgripliga i att förespråka samma regelverk som övriga EU-länder tillämpar på denna punkt, med all respekt för att många vill ha kvar dagens mer generösa regelverk.

"6. Om EUs länder i övrigt ger asylsökande från Syrien kortare uppehållstillstånd som omprövas och tillåter anhöriginvandring i takt med att man kan försörja sin familj bör även Sverige överväga liknande regler. Idag är Sverige i särklass mest generöst genom att ge 3 års uppehållstillstånd och tillåta anhöriginvandring nästan oberoende av den egna ekonomin, vilket också medverkar till att Sverige enskilda månader tagit emot upp till hälften av asylsökande från Syrien till EU. Sverige ska visst kunna behålla sina mer generösa regler, eller förbättra dem ytterligare, om medborgare och politiker så vill, men det måste vara möjligt och riktigt att få diskutera regelverken och deras utformning, vilket är nästan ogörligt idag.
Det är Miljöpartiet som drivit igenom nuvarande regelverk. Moderaterna vill se över dem, men Centerpartiet (och övriga partier förutom naturligtvis SD) säger blankt nej. Jag anser att Sverige bör se över reglerna och bl a analysera regelverken i länderna i vår omvärld."

Här säger säkert de allra flesta i 7 av riksdagspartierna nej. Migrationsverkets nuvarande regler är optimala och rätta och ska inte diskuteras. Inte heller ska överenskommelsen med Miljöpartiet om unikt generösa regler för anhöringinvandringen diskuteras ytterligare, den är optimal och korrekt. Jag inser att jag får kritik när jag vill diskutera och analysera nuvarande regler och att de kan behöva närma sig övriga EU-länders. Jag förstår den kritiken, all respekt, men ska man verkligen när man hänvisar till regelverk som övriga 27 EU-länder faktiskt tillämpar drabbas av bannbullor och fördömanden?

"7. Sverige ska ha fortsatt generösa regelverk för arbetskraftsinvandring, där Sverige behöver kompetens och erfarenhet. Det slår däremot fel om McDonalds rekryterar t. ex människor från Indien samtidigt som massor av svenskar söker dessa jobb. Det är också orimligt om människor kan "köpa sig" till ett jobb i Sverige. Regelverken och kontrollerna bör därför fortlöpande ses över för att förhindra missbruk."
Här är vi mera överens, tror jag. Möjligen kan en del ha mera öppenhet än mig för att arbetskraftsinvandring ska kunna ske till enklare jobb som många i Sverige köar till.


Bemöt gärna mina uppfattningar och mina argument där ni inte håller med! Jag tror att en sådan dialog är mycket viktig. Men avhåll er från fördömanden och ogrundade beskyllningar!

...........................................

En annan sak. Jag anser det också viktigt i all politisk debatt, och inte minst i migrationsdebatten, diskutera utifrån korrekta fakta och med saklighet. Trenden för att tolka allt till det allra bästa och trumma ut detta i media är stark, all respekt för det. Men det gagnar ingen om man för ut felaktiga fakta, låt vara i de "bästa" avsikter. Det slår i så fall på sikt tillbaka genom att alltfler människor kan börja misstro media, vilket möjligen det redan finns en början till.
Ett exempel på detta är en färsk TT-artikel med åtföljande tidningsartiklar om invandringens kostnader som DN åsätter rubriken: “Invandrare inte mer bidragsberoende” och SVT skriver “Invandrare inte mer beroende av socialbidrag”.

Jag tycker att ekonomiforskaren Tino Sanandaji övertygande visar att rubrikerna inte har täckning i verkligheten i denna analys. I så fall är detta anmärkningsvärt. Jag tar gärna emot kommentarer och synpunkter på om denna kritik är korrekt eller ej. Jag anser att migration är värdefull och eftersträvansvärd men också att debatten kring den måste utgå ifrån en korrekt verklighetsbeskrivning.