fredag, mars 04, 2011

Är Papperslösa illegala invandrare eller ej?

Alliansen har nu träffat en uppgörelse med Miljöpartiet i invandrarfrågor. Det är bra med en bred förankring i riksdagen på detta viktiga politikområde.

Samtidigt är dessa frågor grannlaga och svåra. Bred enighet råder om att Sverige ska ha en öppen och generös syn i dessa frågor, och min bild är att detta stämmer och att Sverige ligger i EU-topp på området. Dock - vilket jag bloggat om tidigare (se punkt 8) - måste det finnas tydliga regelverk för vilka som kan få svenskt medborgarskap, och det finns gränser för hur många som Sverige klarar av att ta emot och integrera i samhället på ett bra sätt.

Vi hade en laddad debatt om detta på senaste centerstämman, där omröstningen sent på kvällen slutade med en rösts övervikt för att personer som invandrat illegalt ("papperslösa") ändå skulle ha tillgång till sjukvård och skola som medborgare i övrigt.

Jag argumenterade ungefär som PJ Anders Linder i denna SvD-ledare. Som sammanfattas i dessa ord: "Personer som gör allting rätt löper risk för utvisning, medan människor som bryter mot lagen får vård och undervisning".

Lars Vikinge, doktor i etik och landstingspolitiker i Östergötland, har också argumenterat väl kring principen om alla (i världen) ska ha jämlik tillgång till svensk sjukvård eller ej (se på web-TV, punkten 16.4 vård för papperslösa.) Skulle denna princip gälla skulle systemet kapsejsa eftersom trycket då skulle bli orimligt stort eftersom så många utan sjukvård och resurser skulle vilja ta sig till Sverige. Därför har vi begränsningar för vilka som får komma till och stanna i Sverige.

Bekymret med att ge människor som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och som väljer att uppehålla sig illegalt i Sverige alltmer jämlika rättigheter med medborgarna är att de får fördelar relativt dem som respekterar beslutet och återvänder till sitt ursprungsland.

Jag tycker att ordet "papperslösa" kan diskuteras. Det ger intryck av att de inte har pass osv och har tillstånd att stanna i Sverige. Men så är ju inte fallet, de har oftast fått sin sak prövad och fått avslag och ska resa ur Sverige. Istället gömmer man sig för polisen och stannar kvar. Det stora flertal som respekterar myndighetens eller domstolens beslut och återvänder får ingen del av svensk sjukvård eller skola, medan de som trotsar beslutet nu ska erhålla det i allt större utsträckning.

Självfallet ska sjukvården alltid vårda dem som akut behöver vård, och självfallet ska barn i hela världen och i Sverige gå i skola. Men kvar står avvägningen mellan rätten till sjukvård och skola för de som är medborgare i Sverige och de som illegalt väljer att uppehålla sig här.

Det sägs att Sverige här har haft en strängare politik än i EU i övrigt och det talar ju för den överenskommelse som har träffats. Jag respekterar uppgörelsen och kommer att rösta för den, men jag tycker att det är viktigt att diskussionen om hur dessa avvägningar ska göras fortsätter.

Kommer uppgörelsen att gynna Sverigedemokraterna eller. Jag tror inte den förändrar något. Riksdagens breda majoritet liksom Sveriges befolkning står ju oförändrat för en generös invandrings- och flyktingpolitik, vilket är bra. Sverigedemokraterna står oförändrat för att mycket kraftigt minska invandringen.

Tillagt: Läs också Erik Laakso och Mattias Svensson-NEO samt Thomas Gur i SvD. Sanna Rayman - SvD - har på sin blogg gjort en rejäl analys som jag instämmer i rakt av..

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,