söndag, juni 25, 2006

En ny regering med ett starkt centerparti!

Valet närmar sig. Opinionssiffrorna mellan blocken är jämna. Centerpartiet ligger mellan 6-7 procent och hamnar nog mellan 7-10 procent i valet (vi brukar alltid komma högre i val än i Sifo). Får vi genomslag kan det gå bättre.

Men inget är avgjort och några viktiga månader väntar. Sverige behöver verkligen ett maktskifte, av många skäl. Demokratier behöver maktväxling, annars stelnar politiken och människorna som företräder makten. Se på alla skandaler och fringisar som ständigt kommer upp till ytan.

S plus v plus mp är ingen lyckad kombination. Vad förhandlar man fram efter valet?Sannolikt mer skatter, mer offentliga utgifter, mindre av konkurrens och mångfald osv.

Sverige surfar på en enorm internationell högkonjunktur, ändå är den verkliga arbetslösheten (öppet arbetslösa, i åtgärder, studeranden) runt 9 procent och över en miljon människor står utanför arbetsmarknaden. Den globala konkurrensen hårdnar och de svenska företagens konkurrenskraft måste öka, inte minst småföretagen.
Allians för Sverige har enats om ett starkt och tydligt program för att skapa fler företag och jobb. Centerpartiet har haft ett starkt inflytande, skattesänkningrana inriktas på låg- och medelinkomsterna och småförtagens villkor står i centrum.


Centerpartiet har haft modet och kraften att förnya sin energipolitik, med dagens stora miljöhot - växthusgaserna - i centrum. Vi kommer att i regeringen driva på för kraftfulla åtgärder för att minska koldioxidutsläppen, för förnybar energi och förnybara drivmedel.
Vi tar också med oss våra andra hjärtefrågor in i den nya koalitionsregeringen och kommer att driva dem hårt; t ex miljön, landsbygden, näringslivet och småföretagen, barnfamiljerna, ungdomarna och de äldre.

Jag ser fram mot en spännande valrörelse och ska tillsammans med alla engagerade i östgötacentern göra mitt yttersta för föra ut centerpartiets program och bädda för ett bra valresultat. Juli blir en blandning av semester och politik, sedan blir det intensivt!