lördag, juli 08, 2017

Ström och Leissner mot Sanandaji och Gur - känsla mot fakta

Jag länkade igår till bl a Thomas Gurs varning för att 750.000 människor varken kommer att få arbete eller utbildning. utan finnas i utanförskap fram till pension, typ.

Den kända ekonomen och styrelseproffset mm Pernilla Ström lägger skulden för detta i hög grad på stelbenta myndigheter, invandrare från Syrien har samma utbildningsbakgrund som svenskar menar hon bl a.

Här är hennes facebooksinlägg, som utgår ifrån ett som jag tycker tänkvärt annat facebooksinlägg av förre partisekreteraren och arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin.

I kommentarerna märks bl a nationalekonomen och migrationsdebattören Tino Sanandaji samt flera kvalificerade personer som instämmer med Pernilla ström, bl  a Maria Leissner.

Tino Sanandaji gör också ett eget facebooksinlägg liksom Thomas Gur.

Den här debatten är viktig och belysande för hur fortfarande många lever i tron att orsaken till att det tar 15 år för flyktingar att få arbete på hel- eller deltid inklusive arbeten med lönebidrag är myndigheternas stelbenthet, inte något annat.

Min egen kommentar, inlagd i alla tre debattrådarna bland massor andra kommentarer är denna:

"Pernilla Ström är högt kvalificerad och vill så väl, men är uppenbarligen så förblindad av sitt eget mycket starka engagemang i asylfrågorna att hennes subjektiva bild blir sanning  som framförallt ingen som själv invandrat ska ha mage att ifrågasätta medan den faktiska verkligheten blir en myndigheternas komplott. Att det finns exempel på att Sveriges ofta fyrkantiga integrationsprocess är stelbent och kan förbättras är en sak, de överväldigande fakta om flyktingarnas (från t ex Syrien, Afghanistan eller Somalia) generellt sett betydligt lägre utbildningsnivå, kortare utbildningstid och bristande kunskaper i svenska är tyvärr verkligheten, trots att Sveriges statsminister otaliga gånger ljugit (ja, vilket ord ska annars användas) och påstått att de bara är "några stycken". Debatten mellan Ström och Sanandaji är belysande och viktig och det är anmärkningsvärt att många andra högt kvalicerade och godhjärtade personer reservationslöst ger Pernilla Ström sitt stöd, t ex Maria Leissner."