fredag, april 17, 2009

Fildelningsdomen - Den känns inte alls bra.

Jag har skrivit en del om internet, upphovsrätt och fildelning här på min blogg.

På temat respekt för upphovsrätten på rimligt sätt, men också insikt i att teknikens utveckling sätter gränser för hur långt man kan kriminalisera människor som använder ny teknik för att kommunicera på olika sätt.

Jag har skrivit om paradigmskifte och att det gäller att hitta en rimlig avvägning mellan upphovsrätt och att rätt kunna utnyttja internets fantastiska möjligheter.

Att det föreslås på sina håll att upphovsrätten bör gälla i 90 år istället för "bara" 50 känns helt absurt.

Och att dömas till ett års fängelse och 30 mkr i böter i det gränsland som tillhandahållandet av en teknisk plattform utgör känns som en hård dom.

Den uppmärksammas nu världen över.

Det känns också märkligt att böterna inte är för var och en utan "solidariskt", dvs att om 3 st inte kan betala så ska den fjärde krävas på rubbet. När skedde detta i någon annan rättegång?

Jag känner mig mycket obekväm med domen, nu får se se vad kommande processer och domar mot fildelning för "vanligt folk" kommer att resultera i. Det har ju uttalats att det inte ska bli konsekvenser för privat nedladdning i liten skala, och inga drastiska ekonomiska straff om skalan har varit lite större. Vi får noga följa detta, i nya lagstiftningen finns ändå inlagt att man kontinuerligt ska följa och utvärdera hur utvecklingen blir.

Jag tycker att redan dagens dom understryker vikten av detta.

Jag väljer att länka till två av de många som kommenterat detta under dagen, Erik Hultin och Jonas Morian.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,