söndag, juni 04, 2006

Rubar en skicklig journalist

har sett hälften av kvällens program om centerpartiet. Har också läst Stefan Tornbergs och Per Ankersjös kommentarer på sina bloggar (ska lägga in Tornberg t.h.)

Per var en gång 2:e v. ordf i CUF och är nu Stockholmscenterns ordförande. Läs gärna hans kommentar, länken t.h, som jag har kommenterat som följer:


Instämmer. Rubar är uppenbarligen en skicklig journlist. Stefan Tornbergs kommentar är också givande.
jag instämmer helt i din analys av Lennart Daleus betydelse. Anders Ljunggren hade ju helt rätt i att varken Thorbjörn Fälldin eller andra centerpartister använde ordet borgerlig. Lennart gjorde det i ett rikstingstal - "borgerligt mittenparti" - men nu har vi ju lärt oss gilla läget att det ord som gäller i Sverige för att beteckna liberalism, frihandel, marknadskrafter, konkurrens, mångfald osv, det är - tyvärr... - borgerlig.

Lennart visade också en mycket stor kraft och omsorg om partiet när han hade modet att avgå i rätt tid. Det är bara stora ledare som klarar något sådant.

upphovsmannarätt contra "allemansrätt"

Jakten på fildelare blir allt intensivare. Hollywood och USAs regeringen har legat på Sverige att agera gentemot det här Piratföretaget. Oklarhet råder om juridiken kring detta, många småföretagare som nyttjat berödra servrar drabbas nu.

Visst är grundprincipen att upphovsmannarätten gäller och ska respekteras. Men någonstans går en gräns när en låt eller film blir "allmän egendom. Jag kan nynna eller sjunga en låt utan krav på upphovspengar, jag kan lyssna på en kompis cd-skiva utan bekymmer.. med sedan börjar det att brännas. Kan jag kopiera hans cd eller lägga in på min mp3 från hans dator?, kan jag skicka till någon eller flera via nätet?
Det är oerhört lätt att kopiera och distribuera både musik och filmer. Att upphovsmannarätten gäller all originalförsäljning, all CD-försäljning osv är givet. Men var går gränsen när upphovsmannarätten börjar övergå till en "allemansrätt". Jag undrar om inte den nya teknikens möjligheter kan leda till ett paradigmskifte där det man har producerat - musik eller film - skrider sig snabbare än någonsin över världen, men där en del av den spridningen blir till "allmän egendom" och där upphovsmakaren således inte får betalt i alla läger.
Däremot har upphovsmakaren alltid rätten till originalförsäljning, och till att skicka med allehanda erbjudanden i CD:n eller internethemladdningen. Det kan också vara så att de flesta som ladder ner från kompisar i många fall också skaffar originalet, liksom att spridningen via kompisar osv ökar intresset för prodkterna liksom möjligheterna att ta betalt för dem för upphovsmakaren.

Centerpartiet lägger som bekant stor vikt vid integriteten för oss som människor, och jag är starkt oroad över utvecklingen där internetpoliser spejar på allas datortrafik och kan göra raider in i våra hem och ta våra datorer.
Anipriatbyrån lär enligt uppgift ha registrerat 400.000 svenskar som tagit hem filer från internet, det känns i så fall mycket tveksamt.

Johan Linander, centersn man i justitieutskottet bevakar dessa frågor bra, och jag stöder helt hans initiativ nyligen med KU-anmälan för det eventuella ministerstyret i frågan.

jag tänker nog agera också, om jag hittar rätt vinkling.