onsdag, maj 28, 2008

Tallin - nära Ryssland

Försvarsberedningens resa fortsätter, från Kirkenes till Helsingfors till nu Tallin.
Mycket givande att lyssna till och resonera kring försvar och säkerhet i Norden och östersjöregionen.
Spännande att titta ut över Varangerfjorden och vidare ut i Barents hav och därute shokmanfältet med dess enorma fossila fyndigheter, som kanske ska transporteras till kontinenten via gasledning genom Ryssland och kanske östersjön.
Vad ger detta för resultat; avspänning och handel eller spänningar och misstänksamhet?
Signalspaning, kritikerna vill endera inte ha den alls eller med fler begränsingar inbyggda än de som nu byggts in. Kontrollstationen 2011, som centern drivit fram, blir viktig. Då ska erfarenheterna av den nya lagen utvärderas.