torsdag, september 13, 2007

Etanol igen...

Brasilien är en stor producent av det förnybara drivmedlet etanol. Den egna bilparken körs i stor utsträckning på etanol, och man är den världsledande exportören.

USA och flera länder i EU har sedan något decennium sett till att få igång en betydande inhemsk etanoltillverkning. Eftersom världsmarknadspriset ligger en bit under produktionskostnaden har en förutsättning för de nya etanolfabrikerna varit ett tullskydd i storleksordningen 1-2 kr/liter etanol.

Sverige hade inte detta EU-givna tullskydd och utbyggnaden av mer etanotillverkning i Sverige krävde därför att Sverige tätade luckan och anslöt sig till EUs tullnivå. Regeringen Persson gjorde detta för några år sedan, och en större svensk tillverkning av förnybar etanol är i full gång, till gagn för att ersätta fossila bränslen med förnybara drivmedel från svenska åkrar.

Nu vill plötsligt alliansregeringen åter ensidigt ta bort detta tullskydd som EU och USA har. Jag är mycket förvånad och besviken.

Poängen med EUs inre marknad är väl gemensamma nivåer på tullar mot andra länder. Och när lönsamheten i vår inhemska tillverkning av förnybara drivmedel nu kraftigt sjunker p g av de kraftigt stigande spannmålspriserna kan ju en samtidigt prissänkning genom borttagna tullar mycket väl leda till att pågående investeringsplaner skrinläggs och befintliga fabriker läggs i malpåse.

Istället köper vi från Brasilien, men när världens länder börjar köa för att köpa in den etanolen är risken uppenbar att Sverige kommer över mindre volymer, liksom att etanolpriserna stiger. På sikt kan kanske priserna stiga så att malpåsen vecklas upp, men under tiden har flera års tillverkning av förnybara drivmedel för att ersätta bensin "kastats i sjön".

Jag ogillar ryckigheten i att först anpassa oss till EUs gemensamma regelverk för att främja en inhemsk etanoltillverkning, och sedan plötsligt vilja återgå till en alldeles egen linje utan tullar. Detta ger inte de som investerar stora belopp någon arbetsro.

Nu måste EU godkänna den svenska contraordern, och det är nog inte alls säkert att EU gör. Heja EU!