måndag, maj 30, 2011

Centerpartiets framtid, länk SvD

PJ Anders Linder skriver tänkvärt i SvD om moderaternas lyskraft och om fp-c-kds icke lyskraft..

Sedan den totalt sett framgångsrika Alliansen bildades och vunnit två val har moderaterna fördubblats till över 30 procent medan "småpartierna" minskat lite vart och ett.

Jag gillar ju inte beteckningen "Småpartier" något vidare som beteckning på flera hundratusen väljare, men det ligger ju ändå något i den.

Jag minns ändå en rätt parallell situation för ca 25 år sedan. Då var Centerpartiet borgerlighetens dominerande parti med 25 procent av rösterna medan M och FP väl låg mellan 10 och 15 procent.

Då var centerpartiet där vi ville vara, med en samlad politik för hela Sverige med fokus på tillväxt, företagande, social rättvisa och grundtrygghet.

Sedan fastnade vi i en enda fråga - kärnkraften - och rasade snabbt och uthålligt ner till 5, 1 procent 1998. (Och sedan frågar många hur vi kunde "överge" denna "valvinnande" årtalsexercis..).

PJ lyfter väl fram obalansen i alliansen.

Jag har tidigare här på bloggen givit mitt förslag till strategi för Centerpartiet, som jag är övertygad om skulle fungera. Jag tror nog att vi rör oss i den riktningen också.

Jag ser främst möjligheter i nuläget! Samarbetet inom alliansen fungerar bra och vi regerar Sverige. Moderaterna har fått allt ljus på sig och agerar skickligt, men torde ha nått en toppnivå på 30-35 %. Centerpartiet har de senaste valen fått 5,1 %, 6,1 %, 7,9 % samt 6,6 procent av rösterna vilket för mig indikerar vår golvnivå.

Jag ser goda möjligheter att ifrån denna växa kraftigt!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,