tisdag, februari 17, 2015

Centerpartiet, det mest öppna partiet!

Jag gillar Centerpartiet starkt bl a för att det nog är Sveriges mest öppna och välkomnande parti. När jag aktiverade mig ca 1980 kunde jag som medlem direkt få access till kommungruppens möten två gånger i månaden. Och så är det fortfarande. I andra partier ofta endast förtroendevalda välkomna.

Medlemmar kan också lägga motioner till kommunkrets, distriktsstämma och riksstämma. Antingen via krets- och distriktsstämma, eller direkt till riksstämman (senast den 30 april i år, tror jag, via Center-Centralen på nätet t ex).

Medlem kan därtill när som helst väcka ett medlemsinitiativ till riksdagsgruppen, som rätt omgående besvarar det.

Rätt fantastiskt, faktiskt. Centerpartiet är nog svensk mästare i demokrati!

Jag kommer i år att utnyttja dessa möjligheter genom att lägga samma motion - om Centerpartiets politik vad gäller regelverken för att söka asyl - till kommunkretsen i Linköping, distriksstämman i Östergötland och till riksstämman i Falun i september. Jag har också lagt ut den på min blogg, med uppmaning till att meningsfränder gärna kan låna av den om de tänker motionera i sina kretsar eller distrikt.

Jag skickade också in den som medlemsinitiativ, för att få en uppfattning om hur partistyrelsen i nuläget bedömer dessa viktiga frågor.

Och jag fick just svar efter bara någon månad. Det uppskattar jag, tack så mycket, från Anders W Jonsson.

Att svaret är rätt försiktigt och formellt, det kan jag förstå, typ att arbetsgrupper nu tillsatts och att min förslag bör behandlas av kommande partistämma eftersom de vill ändra på gällande stämmobeslut. Jag ser det ändå som ett litet framsteg att man inte bara ställer sig bakom de alltför radikala, som jag tycker stämmobesluten, punkt.

Det ska bli intressant att se hur kommunkretsens styrelse och distriktstyrelsen, och till slut partistyrelsen, formulerar sig kring mina precisa förslag. Och även om liknande förslag kommer att väckas i andra distrikt, eller ej.