torsdag, oktober 15, 2009

Debatt i SvT 22.05 i kväll - att dölja sina ansikten för varandra.

Jag har ju inte gått in i politiken för att ligga lågt och "fega"..Utan jag vill driva på och engagera mig i samhällsutvecklingen utifrån mina grundvärderingar, vilket jag gjort rätt länge nu.

Som riksdagsledamot och med regeringsansvar för Allians för Sverige inriktas givetvis mycket av arbetet på att forma och genomföra Alliansens politik, med så starka centeravtryck som möjligt,i mitt fall med stor inriktning på försvars- och EU-frågor.

Allmänna motionstiden är dock en möjlighet att lyfta fram olika frågor som kan behöva diskuteras och där man tycker att åtgärder bör vidtas.

Där lade jag och Lennart Pettersson en motion i en svår och känslig fråga, som jag tidigare gjort flera inlägg om här på bloggen. Och där jag har all respekt för att starka liberaler - t ex min gruppledare Roger - menar att jag är fel ute, ett liberalt samhälle ska inte vare ett förbudssamhälle. Jag instämmer helhjärtat i detta, men argumenterar ändå enligt nedan att ibland kan gränser behöva sättas, t ex i denna svåra och känsliga fråga.

Ikväll medverkar jag i Debatt (från Göteborg) om just detta. Det är bra att frågan kommer upp till diskussion, och jag hoppas att det blir en lugn och konstruktiv debatt...Vi får se, jag ska ändå göra mitt bästa för att klargöra varför jag menar att detta behöver upp till ytan i en god och demokratisk debatt, istället för att sopas under mattan med att det finns inga problem.

Inför debatten har jag sökt summera min argumentation enligt nedan:

1. Det är en enskild motion, inte c-politik. Motionsinstrumentet - som kritiseras - ska t ex kunna användas av enskilda riksdagsledamöter för att lyfta frågor som engagerar medborgarna.

2 .Motionen skrevs kring frågan om skolorna ska ha centrala riktlinjer eller ta ibland upprivande beslut var och en, i olika riktning. Två lärarförbund och många skolor vill se centrala riktlinjer på att inte dölja sina ansikten för varandra i skolor. Regeringen är emot centrala riktlinjer (Björklund, Sabuni).

3. Även ett liberalt samhälle sätter gränser och ger riktlinjer, typ mot gårdsförsäljning av vin, mot månggifte och mot att gå utan kläder i offentliga miljöer. Jag tycker att en tydlig riktlinje på att inte dölja sina ansikten för varandra i offentliga miljöer som sjukhus, äldreomsorg och t ex i allmänna kommunikationer är värt att diskutera.

4. Motionen gäller generellt, dvs även om killar skulle vilja anlägga t ex rånarluva i skola eller i tunnelbanan. Men i praktiken är det väl idag just en del kvinnor som vill helt dölja sina ansikten, av konservativt religiösa skäl, och då fokuseras ju debatten där.

4. Finns det laddningar i denna fråga. Visst. Av 12000 så stödde 96 % i Epressenenkät (rekordintresse) motionen. Att inte alls våga eller få resonera kring frågan är sämre än att göra det, det är faktiskt komplicerad och svår.

5. Sverigedemokraterna driver detta, därför bör ingen politiker i andra partier ta upp den? Tvärtom, är en fråga relevant och människor funderar kring dem, måste även politiker i etablerade partier kunna föra en dialog. Blir debatten bannlyst, ökar möjligheten för SD att ta sig in i riksdagen.

6. Motionens förslag:
”Människans ansikte – ögon, näsa, mun – är hennes kontaktyta mot omvärlden och mot andra människor och att tänka sig ett öppet samhälle, där alltfler människor döljer ansiktet för varandra i t.ex. offentliga miljöer samt på sina arbeten och i skolor känns inte som en framtidsväg.
Religionsfrihet är en oerhört viktig grundlagsskyddad rättighet men det finns gränser även för denna. Vi menar att en gräns rimligen går vid att vilja eller åläggas att dölja sitt ansikte i t.ex. offentliga miljöer och på sitt arbete. Här bör ett öppet demokratiskt samhälle överväga att sätta en gräns, och vi föreslår att regeringen låter utreda denna fråga.”

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Signalspaningslagen beslutad - frågan lever vidare

Då sattes det efter flera års behandling i riksdagen en slutpunkt för lagregleringen av den underrättelseinhämtning genom signalspaning i till helt dominerande grad internationell teletrafik, som Försvarets radioanstalt under sträng kontroll bedriver.

Riksdagsdebatten var lång och givande, får jag väl säga som deltog i den..Och likaså är ju min uppfattning rätt naturlig, att de rödgröna har stora svårigheter i den här frågan. Här en länk till debatten, scrolla ner tills partiledardebatten slutar.

Nu gäller det att noga följa hur lagen kommer att fungera, de olika tillstånds- och kontrollinstanserna har mycket viktiga uppgifter och kontrollstationen redan om knappt två år är mycket viktig.

Så frågan lever och jag och centerpartiet kommer givetvis att följa den nära.

Jag tycker att TT väl sammanfattade gårdagens debatt och vad jag ville få fram:

Tidningarnas Telegrambyrå - 2009-10-15


Centerpartiets Staffan Danielsson riktade in sig på inlägg från Peter Rådberg (MP) och Alice Åström (V) som han kallade sanslösa, inlägg som varnade för massavlyssning. Danielsson var upprörd över att regeringen och de borgerliga partierna sägs strunta i grundlagen och mänskliga rättigheter genom att stå bakom lagen och dess tillägg.

Danielsson hävdade att Centerpartiet gjort allt som går för att se till att integritet och rättssäkerhet tillgodoses men att frågor om underrättelseverksamhet innebär svåra avvägningar mellan skydd för landet och människors integritet.

Hans råd till oppositionen var att släppa kravet på en bred, parlamentarisk utredning om signalspaning.

Inrikta er i stället på den kontrollstation för lagen som kommer redan 2011, sade Danielsson och underströk att Centern kommer att följa verksamheten med signalspaningen mycket noga och ta kontrollstationen på "mycket stort allvar".
©Tidningarnas Telegrambyrå eller artikelförfattaren.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,