onsdag, oktober 07, 2009

Dialog om att dölja hela sitt ansikte för varandra

Efter en lång dag har jag snabbt skummat en del kommentarer. Eftersom dialog är färskvara vill jag kort resonera vidare kring den svåra och känsliga fråga som jag och Lennart Pettersson väckt en enskild motion om, principfrågan om hur ett öppet, demokratiskt och liberalt samhälle ska förhålla sig om ett växande antal människor vill välja att dölja hela sitt ansikte i skolor, på arbetsplatser och i offentliga miljöer.

Just motionsinstrumentet i riksdagen - som ofta ifrågasätts - kan vara ett sätt att väcka en fråga till diskussion, som behöver diskuteras. Jag är väl medveten om att det inte är "mainstream" att vilja eller våga resonera kring detta, och att det anses utomordentlig känsligt och fel från många - inte minst i politiken - att göra detta.

Jag tror snarare att det är nödvändigt att våga resonera kring den problematik vi tar upp, även om den ju verkligen är svår och känslig. En indikation i vart fall på behovet av dialog kring detta må kanske ändå vara den läsaromröstning hos Expressen, där nu över 9.000 personer röstat, varav 96 procent ansluter sig till vårt förslag.

Motionen har detta konkreta förslag:

"Människans ansikte – ögon, näsa, mun – är hennes kontaktyta mot omvärlden och mot andra människor, och att tänka sig ett öppet samhälle där alltfler människor döljer ansiktet för varandra i t ex offentliga miljöer samt på sina arbeten och i skolor känns inte som en framtidsväg.

Religionsfrihet är en oerhört viktig grundlagsskyddad rättighet, men det finns gränser även för denna. Vi menar att en gräns rimligen går vid att vilja eller åläggas att dölja sitt ansikte i t ex offentliga miljöer och på sitt arbete. Här bör ett öppet demokratiskt samhälle överväga att sätta en gräns, och vi föreslår att regeringen låter utreda denna fråga."

Det handlar idag främst om burka eller nikab från länder med mycket konservativa eller speciella traditioner.

Men rent principiellt kan det komma att handla om även andra grupper om de skulle välja att helt dölja sina ansikten i någon klädnad. Om t ex MC-gäng skulle behålla sin stängda hjälmar på på jobbet eller i andra offentliga miljöer skulle även det begränsas av ett eventuellt regelverk.

Vi är ju självfallet för ett öppet och liberalt samhälle, och bejakar helt centerpartiets arbete för öppenhet, integritet och integration.

Men även ett liberalt samhälle måste sätta upp gränser i vissa frågor.

Sverige har starka regelverk på alkoholens område, från förbud att bränna själv till att sälja vin i en gårdsbutik. Som kan ifrågasättas, men som finns.

Tillhör jag en naturnära organisation som vill gå utan kläder i offentliga miljöer är detta inte accepterat, och föranleder sanktioner.

Människans ansikte "speglar hennes själ", och kommunikation mellan människor i skolor och på arbetsplatser och andra offentliga miljöer begränsas i hög grad om ansiktet döljs. För den som hör lite sämre kan inte läpparna läsas, och man förlorar en stor del av de intryck som ger oss en bild av varandra och hur vi reagerar och kommunicerar.

Kan samhället reglera att vi måste ha någon form av kläder på skolor, arbetsplatser och i offentliga miljöer kan det också vara rimligt att påbjuda att våra ansikten ska synas i dessa sammanhang.

Sveriges två stora lärarförbund vädjar till regeringen att fastställa riktlinjer för detta i landets skolor, och vill att ansiktet inte ska få döljas där. Regeringsföreträdare har sagt att skolorna har instrument för att själva avgöra detta, men många värjer sig för uppslitande debatter, olika riktlinjer och ständig förvirring.

Vi tycker att den här svåra frågan tål att diskuteras, och vår enkla motion är ett sätt att göra detta. Vi förespråkar alltså liksom lärarförbunden behovet av centrala riktlinjer och breddar detta till även utanför skolans värld. Är detta verkligen inte relevant att kunna diskutera?

Frågan blir självfallet extra känslig av att den drivs av Sverigedemokraterna. Jag menar att detta inte får hindra att man vågar diskutera den om man tycker att det finns skäl.
Att lämna Sverigedemokraterna ensamma och avstå från debatt även där den kan vara befogad kan snarare föra dem in i riksdagen än tvärtom, är jag rädd för.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,
.

16 kommentarer:

Kraxpelax sa...

Liberalismens människovärde heter Pengar. Minns Tyskland 1933. Det var borgarna som förde Hitler till makten. Det har bevisats i undersökningar av valutfallen i det segregerade Berlins olika valdristrikt, vilket har tystats ned av den systematiskt borgerliga historieförfalskningen. Det var inte i Wedding och Moabit Hitler vann! Det var i Dahlem och Wannsee. Bara skrapa på den blå himmelen - och brun latrin framträder.

- Peter Ingestad, Solna

Tor sa...

Staffan,
nu tycker jag allt att du blandar ihop korten. Det är helt väsensskilt att å ena sidan förbjuda människor att bära vissa kläder på offentlig plats och å andra sidan att låta arbetsgivare ha något att säga till om ifall deras anställdas klädsel allvarligt förhindrar deras möjlighet att utföra sitt arbete.

Det första handlar om ett allmänt förbud mot viss klädsel på allmän plats. Det andra handlar om hur långtgående våra diskrimineringslagar ska gå i förhållande till rimliga arbetsgivarintressen.

Debatt om frågan ser jag gärna, men er motion bottnar ju i en vilja till förbud och kommer också att tolkas på det sättet - inte som ett förutsättningslöst samtal.

Personligen tycker jag att det är synd att skolorna inte har några tydliga riktlinjer. Men det är bättre att det blir ett rättsfall som får sätta praxis än att politiker som du går ut och lyfter fram sådana här populistiska frågor. Vad gott tror du ett förbud kan utmynna i?

För mig så framstår det som troligt att de som frivilligt bär heltäckande klädsel känner sig kränkta och att de som känner sig tvingade att bära klädseln kommer att se sin rörelsefrihet beskuren snarare än att få ökad frihet. Samtidigt så tror jag inte att ni tar väljare från Sd. Deras stöd ökar nog snarast av ert sätt att lyfta fram frågan.

micnyd sa...

Det finns två aspekter här som förtjänar att lyftas fram. Det ena gäller vem som skall få bestämma hur man är klädd, det andra gäller religionsfriheten.

I privatlivet är klädval knappast ett problem - det är upp till den enskilde att se ut hur man vill. På arbetsplatsen är det däremot annorlunda. Här måste arbetsgivaren få avgöra hur personal som ska representera företaget/organisationen ska se ut. Finns en dress-code ska den följas, oavsett om det är av säkerhetsmässiga eller PR-mässiga skäl. Arbetstagaren har skyldighet att vara lojal mot arbetsgivaren enligt gällande lagstiftning, och det måste gälla även kläder. Om kommunen väljer att förbjuda burka och/eller nikab så är det inte mer med det - det handlar inte om invidiuella rättigheter.

En helt annan fråga som borde lyftas fram är behovet av religionsfrihet. Vad innebär egentligen det? Givet att vi har yttrandefrighet, tryckfrihet och mötesfrihet - vilka rättigheter ska då ges *extra* till den som har en viss tro? Om man inte menar negativ religionsfrihet, dvs att staten inte får föreskriva vilken religion folk ska ha, så borde religionsfrihet inte vara någon rättighet alls. Avskaffa den!

Anonym sa...

JAG TYCKET DET HÄR BORDE BLI EN VIKTIG FRÅGA INOM SVENSK POLITIK REDAN NU! VAD KAN EN 15 ÅRIG TJEJ GÖRA ÅT DETTA?? SVAR: INGENTING, SÅ SNÄLLA NI SOM HAR EN RÖST ANVÄND DEN!

JAG ÄR TRÖT PÅ DE POLITIKER SOM INTE VÅGAR STÅ UPP FÖR DETTA! DET ÄR JU POLITIKERNA SOM SKA FIXA ETT JÄMSTÄLLT DEMOKRATISK SVERIGE ÅT BEFOLKNINGEN. VARFÖR SKULLE VI ANNARS HA ETT REPRESENTATIV SYSTEM?? DE FLESTA SOM HAR KOMMENTERAT DENA NYHET HÅLLER MED STAFFAN DANIELSSON COH LENNART PETTERSSON, SÅ SNÄLLA VÅGA ÄNDRA PÅ SVERIGE! NI POLITIKER, TROR NI SERIÖST ATT EN KVINNA GILLAR ATT GÖMA SIG BAKOM ETT TÄLT!?? DET TROR JAG KNAPPAST, MEN OM NI VÄGRAR DISKUTERA DETTA ÄMNET SÅ ÄR DET SOM NI INTE BRYR ER OM DESSA KVINNORS RÄTTIGHETER.

UTAN DEN HÄR LAGEN ÄR SVERIGE INTE DEMOKRATISKT.UTAN DEN ÄR LAGEN ÄR SVERIGES INVÅNARE INTE JÄMSTÄLLDA.

-JOHANNA, 15

Anonym sa...

varför är det alltid vi som diskuterar detta?? jag skriver in ''i wear a burka'' på google. och det kommer inte upp ett smack! det kommer istället upp sådant här:

why I wear a burka....

''Let’s start with the obvious: The water retention problem. You know what I mean – you get up, put on a pair of freshly washed jeans and try to button them – “Damn! Water weight gain!” That’s when you wish you had a pair of dirty, already stretched out jeans to put on. But you don’t because you stupidly washed clothes this weekend. That’s when the burqa would come in handy. Just thinking about that kind of non-binding, clench-free comfort makes me want to go up and put mine on right now!''

''reason two: bad hair day''

http://observantbystander.wordpress.com/2007/10/14/why-i-wear-a-burqa/


JAG HITTAR INTE EN ÄNDA RIKTIG HISTORIA. JAG UNDRAR BARA VARFÖR?

VÅGAR DOM INTE BERÄTA DET DOM TYCKER PÅ RIKTIGT? FINNS DET NÅGOT SOM HINDRAR DOM?? jag vill ha riktigt info om dessa kvinnor, vad tycker dom igentligen om att bära burka?? hur ska vi veta vad dom vill??

Tor sa...

micnyd,
jag håller med om att religionsfrihet egentligen är en konstig frihet. Som jag ser det handlar det om identitet snarare än om religion som sådan. Religion råkar bara vara en mycket viktig del av vissa människors identitet.

Johanna,
vad skulle du säga om förbudet leder till att de kvinnor som känner sig tvingade av sin omgivning att bära heltäckande slöja istället känner sig tvingade att stanna hemma och inte gå ut? Har man vunnit någonting då?
Lagar är sällen speciellt bra sätt att tvinga fram attitydförändringar på.

Anonym sa...

lagen skulle upprätthålas på ett väldigt milt sätt. om man syns med burka (cirkustältet) på offentliga ställen skulle det kosta en summa, det skulle inte utföras på ett diktaturiskt sätt, som att slita av burkan haha. + man får ha burkan på sig hemma om man så gärna vill, men inte utanför så att det stör den jämställda miljön.

Anonym sa...

fan hela detta problemet stör balansen i svenska demokratin! det måste bli förbud. flytta inte hit om du inte kan följa vanliga västerländska regler! det här regeln skulle inte ha något med invandrarfientlighet att göra, utan den skulle bara användas för att skapa jämställdhet.

Anonym sa...

sanningen är den att vi inte vet mycket om dessa kvinnor, det känns ju lite fel att bara gå upp till en kvinna i burka och fråga. det känns som om dom inte får tala ut om vad dom igentligen tycker. man borde kanske ta reda på hur många de e i sverige som bär burka, och se om deras barn bär burka, liksom om det pågår från generation till generation i sverige och inte bara i deras hemländer. och kan de kvinnor säga till männen att dom inte vill bära burka, vill dom över huvudtaget bära burka. om vi inte vet vad dom vill så kan vi som demokratiskt land begå stora misstag, om lagen genomförs kan vad some helst hända och om vi inte genomför lagen kan vi ha gjort ett misstag. vi måste förstå mer inan vi agerar. det är lite klurig fråga, men jag tycker absolut inte att politiker bara ska låta frågan vara. för sverige är ju faktist ett demokratiskt land, där jämställdhet spelar en stor roll.

-Johanna, 15

Anonym sa...

Tack, tack för att du och din partikamrat Lennart vågar! Äntligen någon som offentligt vågar ifrågasätta att vi här i Sverige ständigt ska vika oss för hitflyttades seder och bruk. Är man inte villig att ta seden dit man kommer, hör man inte hemma här. Jag skulle aldrig drömma om att gå runt i shorts och t-shirt i Mecka eller Teheran, så varför vi ska acceptera deras enmanstält kan inte jag förstå. Jag vill inte att mina barn ska mötas av Bläckplumpen i skola, på fritids och på dagis. Så stå på er, Staffan och Lennart, för ni har rätt. Kram!

Staffan Danielsson sa...

Tor: Jag har väckt en enskild motion för att driva på en nödvändig diskussion i denna svåra fråga. De reaktioner detta väcker tycker jag bara underbygger vikten av att föra en dialog som mynnar ut i lösning med bred acceptans.

Vilken lösning, det får vi vartefter se, jag har varit tydlig med att jag tror att det vore bra med tydliga centrala riktlinjer.

I första hand för skolor och arbetsplatser, jag instämmer.

Offentliga miljöer,jag tror ju på tydliga regelverk även där. Men hur man i så fall formulerar dem och drar gränser, det är svårare och där behövs utredning.

Jag har ju full respekt för Peace, love and capitalism och andra tvärsäkra liberaler som ju har facit i denna fråga, och ger mig betyget Svarte Petter eller lägre. Tyvärr verkar inte alla ha någon respekt mig och för de faktiskt väldigt många människor som resonerar i samma banor som jag.

Jag beklagar det, jag är övertygad om att vi behöver ha en dialog i den här frågan och det är trist att det ska vara så svårt.

Och som sagt, jag tycker att ditt argument att burka bör fortsatt accepteras överallt (?), för annars kommer en del kvinnor att inte lämna sina hem, är svagt. Skulle det bero på omständigheter utanför deras kontroll är det lagbrott, skulle de själva välja det i protest mot ev riktlinjer på arbetsplatser, skolor eller i offentliga miljöer..., ja då är vi tillbaka i principfrågan, vilken vikt - eller ej - lägger samhället på att vi ska möta varandra utan att dölja våra ansikten för varandra.

Johanna 15 år. Tack för att du är med och diskuterar i en komplicerad och svår fråga, som jag tycker att detta är , där vi behöver höra olika röster komma till tals.

Ola Berg sa...

Det här är dialog. Det råkar bara vara ett stort antal som inte håller med dig.

Med förslaget utmanar du principen att människan är fri att göra som hon vill så länge som hon inte kränker andra människors frihet.

En nikab som bärs frivilligt kränker inte andra människors frihet. Att folk känner ett obehag får de själva ta ansvar för.

Vi är rätt många som gärna tar en debatt och dialog i frågan. Men inte en debatt som syftar till att komma fram till en lämplig avvägning mellan slöjbärarnas och omgivningens intressen. En sådan debatt har ju redan accepterat som ett faktum att omgivningen har något att säga till om när det gäller andra människors kläder.

Nkari sa...

Tycker det hela är främmande för mig, du vill alltså förbjuda folk att ha på sig vissa klädesplagg?

Är det ok att gå omkring med en maskerad mask hela dagen ?

Är det för att vi ska skaffa massa CCTV i sverige också och om folk springer omkring med masker så blire svårt som fan för "face recognision" programmen att indentifiera personerna?

Är det för att du själv är inskränkt och kan inte tänka dig att andra människor har annan världsyn än din, och du tycker att du har rätt så du kan tvinga på andra din egen världssyn ?

Asso, skärp dig lite o sluta fiska SD väljare.. :P

Johan Gustafsson sa...

Det är synd att ni inte tar upp de problem som finns med den svenska integrationspolitiken istället. Det är där det verkliga problemet ligger, för nysvenskar såväl som för samhället. Det är där något kan göras för att motarbeta sd.

Tor sa...

"Offentliga miljöer,jag tror ju på tydliga regelverk även där. Men hur man i så fall formulerar dem och drar gränser, det är svårare och där behövs utredning."

Men varför? Hur kan man på liberala grunder tvinga människor som inte arbetar eller på något särskilt sätt behöver samverka med andra människor, utan bara rör sig på ett torg att inte bära vissa kläder?

Du skrev uttryckligen att du har problem även med människor som frivilligt bär den här klädseln. Vad är det om inte renodlad moralism och pådyvling av sina egna värderingar på andra människor?

Om du bara värnade om människor som är utsatta för ett tvång vore det ju en sak, men när du nu säger att även frivilliga beslut som inte skadar någon annan måste inskränkas, då kommer också ditt förslag att ses i ett annat ljus.

"Och som sagt, jag tycker att ditt argument att burka bör fortsatt accepteras överallt (?), för annars kommer en del kvinnor att inte lämna sina hem, är svagt. Skulle det bero på omständigheter utanför deras kontroll är det lagbrott, skulle de själva välja det i protest mot ev riktlinjer på arbetsplatser, skolor eller i offentliga miljöer..., ja då är vi tillbaka i principfrågan, vilken vikt - eller ej - lägger samhället på att vi ska möta varandra utan att dölja våra ansikten för varandra."

Jag tycker att jag var ganska tydlig med att jag anser att arbetsgivare bör ha ett visst utrymme att kunna säga till om deras anställda klär sig på ett sätt som förhindrar dem att utföra sitt arbete och det inte finns något rimligt sätt att komma runt det. Förstår inte hur du kan tolka det som att jag är för rätten till heltäckande klädsel i alla sammanhang. Nu är inte jag jurist, men jag håller det inte för otroligt att det finns många tycker av sociala påtryckningar som inte utgör lagbrott. Du ser det alltför svartvitt tycker jag.

Du väljer återigen att blanda ihop arbete och tex. att röra sig på ett offentligt torg. Jag tycker inte att man kan blanda ihop avtalsfrihet och friheten att vistas på offentliga platser i vissa kläder. Visst skulle man kunna jämföra med att gå naken och det förargelseväckande betéende det skulle klassas som, men jag har svårt att se hur heltäckande klädsel skulle kunna jämföras med det. Visst kan det väcka viss uppståndelse, men väl knappast anstöt.

Nicklas Sundberg sa...

Jag beklagar inte primärt att slöjan diskuteras, även om jag har svårt att se den som ett problem i sig och snarare skulle vilja att fokus lades på djupare frågeställningar som synen på svenskhet, kroppsideal och jämställdhet. Frågor som jag försöker ta upp både som ungdomsledare och lärare när jag ser en möjlighet. Lärare med olika religiös bakgrund och sätt att uttrycka sin tro på behövs i skolan för att ge skolan och eleverna den mångfald som Sverige idag är och skall vara.

Det jag primärt ifrågasätter är att ni använder motionsverktyget. Att två riksdagsledamöter, som skriver under motionen med partibeteckningen och som i media blir omnämnda som centerpartister, ger uttryck för något som Sverige demokraterna driver, utifrån i deras fall en föråldrad och stigmatiserad bild av Sverige och islam, tror jag på ett olyckligt sätt ger dem som vill generellt motverka islam i Sverige en ökad legitimitet. Att ni använder människors rädslor som argument för också mina tankar allt för lätt åt den traditionellt känslomässiga argumentation som brukar användas av t ex rasistiska grupper.

Motionen är inte skriven i Centerpartiets namn, men kommer ändå att påverka bilden av ett parti som jag tycker på ett föredömligt sätt tar just människor frihet, integritet, jämställdhet och integration på allvar.

Jag tror inte på lagstiftning för att förändra människors och familjers grundläggande värderingar och kvinnosyn. Det är för mig inte ett centerpartiskt sätt att arbeta, utan som lärarstudent och centerpartist tror jag istället att jämställdhet och integration skall utvecklas genom satsningar på kunskap och dialog.

För mig har inte en opinion för att inskränka en minoritets seder och bruk per definition rätt. Det finns flera exempel på det, däribland en lång rad av historiens religiösa förtryck som vi idag ser tillbaka med avsky på. Jag är också osäker på om opinionen som givit sig till uttryck i Expressen är så representativ för Sverige i stort som ni vill göra gällande. Det kan vara så, men det kan också vara så att det framförallt är de som är för förbud som ger sig in i debatten. Många bryr sig överhuvudtaget inte om människor i affären bär burka eller inte. Det är inte ett större problem än de vida kjolar som affärsägare varit rädda för i långa tider.

Jag håller med om att ett öppet samhälle kan behöva sätta gränser. Det skall göras när människor löper en övervägande risk för att komma till skada, som t ex när det gäller alkohol. Det finns ingen sådan risk när det gäller slöja. Att likställa slöjfrågan med frågor om alkohol är i mina ögon att blanda äpplen och päron.

Att slöjan väcker känslor för i mina öron tankarna till debatten om kvinnors klädsel skulle ha betydelse för om det var våldtäkt eller inte. Låt människor i största möjliga utsträckning både få klä sig som man vill och få ta ansvar för sina egna känslor. Det främmande är ofta mindre farligt och mer likt oss själva, om möter det djupare än till ytan.

Nicklas Sundberg, kristen religionslärarkandidat, arbetat ideellt med att starta muslimsk scouting på lokal och nationell nivå inom KFUK-KFUM och ledamot i Umeå Centerns kretsstyrelse