måndag, april 01, 2013

Öka matimporten till Sverige - för Östersjöns skull!

Staffan Danielsson - jag själv - tänker om! Det är stort, givetvis.

Jag har envetet slagits för en ökad svensk livmedelsproduktion, lägre diesel- och andra skatter för ökad konkurrenskraft i jordbruket och för en offentlig matupphandling fokuserad på djur som fötts upp med god djuromsorg i nivå med svenska regelverk.

Jag har kritiserat S, MP och SNF för att vara alltför ekofixerade och hävdat att alltför höga politiska mål i denna riktning istället riskerar överskott och prispress för ekomatsproduktionen samtidigt som importmatens segertåg riskerar att öka ännu mer. Jag har också varnat för att världens livsmedelsförsörjning skulle riskera kollaps om jordbruket avstod från modern teknik.

Jag har idag drabbats av den smärtsamma insikten att jag haft fel.

Naturligtvis har Miljöpartiet och SNF rätt i sin vision om att Sveriges - och sedan världens - jordbruk ska bedrivas utan någon mineralgödsling, och att växtförädling med hjälp av genteknik är förkastligt, trots högre skördar och stor användning på andra kontimenter.

Visserligen är ekomaten 30-60 procent dyrare på grund av lägre skördar, men det får konsumenterna ta! Skulle de istället välja den billigare importmaten är det dessutom bara bra, av rena miljöskäl.

Redan står matimporten för nära hälften av Sveriges livsmedelskonsumtion, mest i Europa. Genom nya politiska mål på kanske 80-90 procents importandel skulle ju växtnäringsläckaget till Östersjön från Sverige minska rejält, om marken läggs i grönträda eller skogsplanteras. Naturskyddsföreningen skulle jubla.

Att läckaget istället skulle öka kraftigt från t ex Polen, Tyskland och Danmark, om vi importerar vår mat från dem, det får man ta, liksom också det faktum att både miljö- och djurskyddsreglerna är mindre stränga där.

Det är obegripligt med talet om hyckleri om vi ökar importen av mat som producerats med i Sverige olagliga metoder. Om djurskyddslagen skärps ytterligare så att t ex grisproduktionen närmast upphör i landet minskar ju behovet för djurrättsallianser och andra att göra nattliga besök för att inspektera världens trots allt bästa djuromsorg för grisar.

Att importen av griskött kommer från djur som haft ett sämre djurskydd, det får man ta.

En offensiv lösning kunde ju vara att inrikta matimporten så långt bortifrån andra kontinenter som möjligt, och kanske tillsammans med Tyskland och Danmark. Utan det ofrånkomliga näringsläckaget från något jordbruk runt Östersjön skulle även mycket högt satta miljömål kunna uppnås.

Visserligen bara runt Östersjön men det får man ta.

Många "miljökommuner" har i sin matupphandling redan gått före och kräver 10-20 procents ekomatsandel från hela världen. Övriga 80-90 procent är sedan oftast billigare importmat, vilket dock inte brukar påverka deras miljögloria. Här är det bara att fortsätta, man tänker ju helt rätt!

Om Sverige, och kanske hela Europa, går före och importerar sin mat minskar utöver växtnäringsläckage och CO2-utsläpp även alla bekymmer med att djur hålls fångna i boxar och stallar.

Visserligen är importmaten från andra kontinenter ofta från djur som fötts upp under mycket sämre förhållanden än här, men det får man ta. Andra kontinenter ligger ju också mycket långt bort, och kanske är miljö- och djuromsorgen där bättre än vi tror.

Om Sverige, och kanske Europa, lägger ned sitt jordbruk, eller producerar väsentligt mindre genom 100 procentiga ekomål, och istället köper maten på världsmarknaden långt bortifrån så kommer stor matbrist att uppstå och priserna att explodera.

Det får man ju ta, och kanske är riskerna överdrivna. Att 800 miljoner hungrar idag behöver ju inte betyda att många fler skulle göra det om matproduktionen i världen minskar rejält. Jag ser inte sambandet.

Det finns de ( t ex tidigare jag själv)  som vill att Sverige ska anta nya riksdagsmål för jordbruket, upprätta en livsmedelsstrategi och tillsätta en parlamentarisk livsmedelsberedning. Detta är naturligtvis feltänkt, just vad gäller livsmedelssäkerhet och matförsörjning behövs ju inget av detta utan det löser marknadskrafterna bäst på egen hand i kombination´med politiska mål om kraftigt ökad import enligt ovan.

Men om Sverige lägger största delen av jordbruket i malpåse, då utarmas ju landsbygden, livsmedelsindustrin monteras ner och det blir omöjligt att sluta kretsloppen. Och Centerpartiet kanske krymper.

Det får man ta.

Erikstad, Linköping den 1 april 2013

Staffan Danielsson
riksdagsledamot (C)

Tillagt 2 april.
Verkligheten överträffar dikten. Östersjöforskaren Seppo Knuuttila på finska miljöinstitutet föreslår nu att åkermark läggs ner...- För Östersjöns skull...