torsdag, augusti 02, 2007

en världsvid deklaration mot terrormord

Fråga till utrikesminister Carl Bildt

En världsvid deklaration mot terrormord

Mycket i dagens värld går åt rätt håll; samarbete, tillväxt, utveckling.

Men samtidigt ökar en fruktansvärd terror med likgiltighet för oskyldiga människoliv. Med grumliga fundamentalistiska villfarelser utbildas människor i att med dynamit spränga så många oskyldiga som möjligt för att de ska dödas eller lemlästas. Med hemskans list närmar eller lockar man till sig så många oskyldiga barn, kvinnor och män som möjligt innan bomben utlöses.
I Irak och Afghanistan kidnappas, halshuggs och mördas människor blint, respekten för människoliv och FNs regelverk är ingen.

Just nu har en grupp vanliga människor från Sydkorea kidnappats och mördas en efter en.

Jag tycker att Sverige i FN bör ta initiativ till en världsvid deklaration som fördömer attacker på civilbefolkning enligt ovan, som fördömer angrepp och mördande av civila, och som lyfter fram respekten för människors lika värde och de gränser detta sätter för stridshandlingar vid konflikter. Deklarationen bör vara riktad mot de som organiserar, utbildar och vilseleder unga människor att utföra dessa fruktansvärda handlingar. Denna deklaration bör undertecknas av länder, kyrkor och organisationer världen över.

Är utrikesministern beredd att för Sveriges räkning ta initiativ i denna riktning i Förenta Nationerna?

Staffan Danielsson