onsdag, juni 02, 2010

A-kassorna diskriminerar unga - Agera! CUF! Och Centerpartiet!

Jag har i flera inlägg här visat på de absurda orättvisorna i den så kallade arbetslöshetsförsäkringen. 20 statliga miljarder pumpas årligen in i den, de rödrödgröna vill plussa på med ytterligare 6 samtidigt som de egna medlemsavgifterna sänks till närmast symboliska 80 kr per månad.

För denna insats, under 1.000 kr per år, ska alltså den som någon gång haft ett arbete på minst halvtid under 6 månader tillförsäkras en inkomstrelaterad inkomst på 80 procent upp till 27.000 kr, dvs nära 21.600 kr per månad eller 259.000 kr per år.. Denna inkomstgaranti vid arbetslöshet blir i praktiken "evig" om man tar anvisade insatser via arbetsförmedlingen.

Den ungdom som lyckats ha ett heltidsjobb i sex månader med 18.700 kr i månadslön får idag ca 15.000 kr per månad och vid lång arbetslöshet inte under ca 12.200 kr per månad. Dvs mellan 146.000 och 180.000 kr per år.

Medan den ungdom som inte haft detta jobb helt utestängs från dessa skattemiljarder. Istället hänvisas dessa unga under 26 år till den s.k jobb- och utvecklingsgarantin och en utvecklingsersättning netto på 135 kr/dag, motsvarande 2.700 per månad eller ca 33.000 kr per år.

Dessa skillnader är absurda, och kom ihåg att det är samma skattepengar som används till båda ersättningstyperna.

Om de unga arbetslösa i desperation går med i en den "fristående" Alfakassan har man lyckats konstruera ytterligare en orimlig diskriminering för de som inte haft något jobb. De får betala 410 kr per månad i a-kasseavgift, medan den som är arbetslös och tidigare kvalat in i a-kassan bara behöver betala 145 kr per månad.

Ja, det låter vansinnigt, men så är det.

Den arbetslösa ungdomen som inte haft jobb får alltså betala 410 kr i medlemsavgift till Alfakassan medan den som haft ett jobb under minst ett halvt år och är arbetslös får en nedsatt avgift till 145 kr per månad....

För denna mycket lägre avgift erhåller den som haft ett jobb ca 15.000 i månadsersättning, medan den som inte haft ett första jobb inte erhåller någonting alls...!!

Sanslöst, javisst, men så är det och så vill det solidariska facket och partiet att det ska vara...

Om någon som har kommit in i sjuk - och a-kasseförsäkringssystemet och ska omprövas till fortsatt sjukförsäkring eller åter gå in i den a-kassa man kanske lämnade under sjukdomen, då har regeringen beslutat att det inte behövs 6 månaders kvalifikationstid utan det räcker med 3 månader.

Som sagt, är man inne i systemet får man del av inkomstrelaterad tryghhet och andra förmåner, medan de unga som står utanför får varken eller.

Centerpartiets ungdomsförbund driver en kampanj mot den orättvisa arbetsmarknadspolitiken, som man i sin desperation kallar för ett skämt.
Jag förstår dem.

Men vad kallar de den sanslöst orättvisa arbetslöshetsförsäkringen? Ett dubbelskämt?

Och hur hårt driver CUF en rättvis fördelning av skattemiljarderna till denna, så att den blir allmän och även innefattar de unga som inte kunnat eller fått kvala in till den?

Upp till kamp, CUF, för rättvisa åt de unga även vid arbetslöshet!!

Upp till kamp emot de unga arbetslösas sanslöst orättvisa kval. Och där de krafter som i blind arrogans kämpar emot är fackförbund och röda partier.

Tala om solidaritet är dessa bra på, särskilt om människor som är inne i systemen. Men för de unga och andra som inte kunnat eller velat ansluta sig till facket och deras A-kassor finns inget förbarmande. De ska leva på 135 kr per dag eller kanske i nåder på 230 kr per dag.

Jag förstår att CUF tar i! Gör det också vad gäller de orimliga orättvisorna vid arbetslöshet mellan olika unga.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,