fredag, december 23, 2016

Intervjuad av Patrik Engellau i DGS-TV, med Finn Bengtsson

Patrik Engellau är nyfiken och engagerad och inte helt ung, liksom jag. Han har ett brinnande intresse för samhälle och politik och har startat och drivit tankesmedjor, ofta nära näringslivet.

Han driver nu Det Goda Samhället som enligt dem själva är en opinionsbildande sajt som består av olika röster som undersöker, avslöjar och borrar i de brännande samhällsfrågorna. Här skapas samtidens självförståelse, säger man. Man är en del av de röster som kritiserar Sveriges tidigare migrationspolitik.

Sajten testar nu 10 3/4-timmes intervjuprogram i DGS-TV för att kolla intresset för ev fortsättning. Jag har tittat på flera och tycker att det varit mycket intressant, t ex om islam med Mohamed Omar och Nima Dervish, med Johan Westerholm och Thomas Gur med mera.

Har ni tid under helgerna så kolla gärna.

Även jag blev tillfrågad om att vara med och intervjuas här med min bänkgranne i riksdagen Finn Bengtsson.

Det är inte var dag man får tala lite längre om sin syn på migration och hur Sverige kan styras efter valet med mera. Jag fick sagt det jag ville, har ni frågor så ställ dem gärna i kommentarer eller på FB-forumet Politisk Centerdebatt.

Redaktionen, se nedan, består av personer Redaktionen består av Annika Borg och Patrik Engellau Skribenter: Thomas Gür, Widar Andersson, Kristina Jonäng, Nils Lundgren, Johanna Andersson, Lorentz Lyttkens, Bert Stålhammar, Mohamed Omar, Ulf Öfverberg, Hanna Gadban, Naomi Abramowicz m.fl 

torsdag, december 22, 2016

Om Trelleborg köper ekomat o ger de äldre gröt, illa..

SVT uppger att Trelleborgs kommun för att spara 3 miljoner ger de dementa gröt på kvällen.

Kommunen dementerar detta, och säger inget om något besparingskrav.

Stämmer kommunens version är det ingen skandal. Stämmer SVTs uppgift om att ett besparingsbeting drivit fram detta är det en skandal. Vi får väl se.

Kommunen skryter med att man prioriterar att köpa in 30 % av maten som ekomat från hela världen, vilket ger en inköpskostnad som är 25-60 % dyrare. Huvuddelen av ekomaten torde komma från Sverige men en del även från länder långt bortifrån.

Mitt mantra är att den som vill handla mat utifrån miljö-, djurskydds- och hållbarhetsperspektiv  ska välja närodlat från Sverige före konventionellt och ekologiskt från hela världen.

Skulle kommunen fråga de äldre på boendena vilken mat de vill ha skulle de säkert välja bra husmanskost, inklusive kött, från Sverige. Kravet på "ekologiskt"/organiskt kommer från politikerna som anser sig veta bättre än de äldre vad de vill ha.

Har kommunen råd med det är det en sak, men börjar de spara på sätt som SVT anger, eller genom mer vegetariskt trots protester från t ex de äldre, så är det anmärkningsvärt.

söndag, december 18, 2016

Julupprop och frågan om tiggeri

Jag har naturligtvis all respekt för de kyrkor, och de 5 partiledare från V, FI, C, L och KD som skrivit under ett julupprop att Sverige ska återgå till de mest generösa asylreglerna i EU, alla som får asyl i Sverige ska genast kunna återförenas med sina familjer.

I sak är det givetvis behjärtansvärt och riktigt, det som är bekymmersamt är det söktryck mot Sverige av de asylsökande som lyckas ta sig till EU som åter skulle uppstå. Och det sätter fokus på det som jag fört fram i flera år, ett litet land i norra Europa har svårt att vid stora flyktingströmmar ha asylregler som är betydligt mer gynnsamma än i alla övriga EU-länder.

Jag har skrivit om detta tidigare på denna blogg. Min kritik mot juluppropet utöver att många åter vill till just Sverige är att det är ensidigt, det fokuserar endast på den lilla minoritet av flyktingar som haft kraften och modet att ta sig till EU och Sverige och säger inget om den överväldigande majoritet inklusive de allra svagaste som är kvar i närområdet, många i flyktingläger där FN ibland inte har resurser ens för mat och mediciner. Därför skriver jag inte på.

Jag har också flera gånger öppnat för att kommunerna borde ha möjlighet att reglera, och också förbjuda om man så bedömer, tiggeri. Göran Persson anser detta, och Stefan Löfven vill nu antingen förbjuda det eller införa licenser/ tillstånd för de som vill tigga. Jag är djupt tveksam till att etablera tiggeri genom licenser.

Löfvens uttalande har mötts av stark kritik, bl a från Centerpartiet vars talesperson Johan Hedin istället vill skapa enklare jobb i Sverige åt de EU-medborgare som tigger.

Jag står givetvis helt bakom att öka pressen på, och hjälpen till, Rumänien och Bulgarien men klarar Sverige verkligen att både öka antalet asylsökande och de EU-medborgare som tigger och att skapa arbeten åt dem i Sverige?
fredag, december 16, 2016

Bra besked av justitieministern om ålderskontroll i riksdagen

Jag har sedan min artikel på DN debatt i april 2012 drivit på för vikten av att Sverige vid asylprövning och i t ex brottsmål inte bara aningslöst godtar den enskildes uppgifter om sin ålder utan  av rättssäkerhetsskäl kontrollerar den.

Jag ställde nyligen en interpellation till justitieminister Morgan Johansson som vi diskuterade i kammaren idag.

Tillagt 17 dec: Här är debatten på web-TV, vi var mycket överens. Här skriver en expert på SvD Debatt. Här skriver en barnläkare i Expressen. 

Tillagt 1 jan 2017. Under 4 år har Migrationsverket utan kritik från politiker godtagit uppgiven ålder från asylsökande. HD förbjuder rättsväsendet att göra medicinsk ålderskontroll, åklagaren måste acceptera den misstänktes egen uppgift om sin ålder, orimligt, sanslöst, absurt. Då, till slut, börjar politikerna, samfällt, byta åsikt, "visst går det att göra medicinska ålderskontroller, det har vi alltid varit för"..Jag antar att även barnläkarna och advokaterna, som orsakat rättsskandalen, nu oxå anser sig hela tiden ha varit för...Jag kan nu lägga ytterligare en framgång till handlingarna, och hoppas att jag framöver inte behöver skriva så mycket i denna fråga, eller inte alls!

Först, vad gäller vikten av att domstolar kan kontrollera ålder när en brottsling med oklar ålder uppger en tveksamt låg ålder. Idag har tingsrätt och hovrätt fastställt att domstolar ska lita på den enskildes uppgift om sin ålder även om inga identitetshandlingar styrker det, vilket är en fullständigt sanslös, absurd och rättsvidrig rättspraxis. Någon medicinsk åldersbedömning får inte göras eftersom brottslingens integritet och rätt att ljuga om sin ålder går före kontroll och straff.

Besluten är överklagade till Högsta Domstolen.

Tomas Tobé och Beatrice Ask delar min uppfattning i en färsk debattartikel på SvD Debatt.

Det är glädjande att justitieministern i sitt interpellationssvar tydligt säger att regeringen är beredd att föreslå lagändringar om Högsta Domstolen skulle anse att dagens lagar inte gör en ålderskontroll möjlig.

Jag visar i mina inlägg i IP-debatten att migrationsverkets upprörande underlåtenhet att av rättssäkerhetsskäl kontrollera asylsökandes ålder i tveksamma fall har gjort att tusentals ensamkommande som uppgivit sig vara barn under 18 istället har fått asyl som barn, personnummer som barn och placerats på boenden för barn mm.

Under 2014 skrev migrationsverket endast upp 1 av 20 som över 18 (5 %), medan hittills i år var tredje bedömts vara över 18 år. (2.500 av 7.000 beslut, dvs 35 %).

Jag anser migrationsverket inte fullgjort sina uppgifter som myndighet vilket är en rättsskandal. Det är endast tack vare regeringens ingripande genom att ålägga verket att bedöma ålder, som vuxna män inte längre ges asyl som barn i någon stor utsträckning. Det ska justitieminister Morgan Johansson ha cred för.

I debatten var justitieministern och jag mycket överens. Han lyfte fram socialstyrelsens ansvar, när man gav riktlinjer för åldersbestämning och menade att det lyfte en del ansvar från migrationsverket. Jag är oklar på hur migrationsverket är bunden av det socialstyrelsen säger, men ska kolla. Han kritiserade också regeringen för passivitet.

Jag står fast vid att det som skett är en rättsskandal och att ansvaret ligger på myndigheter och regering samt på organisationer för barnläkare och advokater.

Morgan Johansson frågade vad jag själv gjorde i denna fråga från 2012 och framåt och jag redovisade artikeln på DN debatt i april 2012 samt otaliga inlägg på min blogg och i sociala medier mm.

Alliansregeringens bästa försvar för att inget gjordes är kanske att ställa Morgan Johansson samma fråga; vad gjorde socialdemokraterna och Morgan Johansson själva? I den märkliga åsiktskorridor som rådde då var ju alla åtgärder för att säkerställa rimliga regelverk närmast främlingsfientliga, om de skärpte någonting. Och s och Morgan Johansson hade nog då snarast kritiserat regeringen om den gjort någonting...

Jag kritiserade också granskande journalistik och media för att inte ha ägna denna rättsskandal något som helst intresse, med några få undantag på senare tid, t ex dagens eko, studio ett, Anna Dahlberg, Alice Teodorescu m fl.


torsdag, december 15, 2016

Kyrkornas julupprop - ett slag i luften?

Sveriges kyrkor vill återgå till den tidigare asylpolitiken, liksom Vänsterpartiet, i en namninsamling kallad juluppropet. Vänsterpartiets ekonomiska politik för att klara  Sveriges ekonomi om flyktingströmmen till Sverige åter ökar har jag inget förtroende för (Höjda skatter och mer statliga företag och mer bidrag..).
Carolin Hanna Dahlman i Kristianstadsbladet kritiserar kyrkornas julkampanj som "ansvarslös gudfruktighet". Har hon någon poäng eller är hon fel ute?!

Den här texten lade jag ut på min facebooksida och på några debattforum där. Den har givit livliga debatter.

Jag förtydligar min egen inställning i några kommentarer:

Kyrkorna vill det bästa för de asylsökande som haft kraft och resurser för att ta sig till Sverige. Det jag problematiserar är om detta kan medföra att Sveriges resurser för att hjälpa den överväldigande majoriteten och de allra svagaste flyktingarna i närområdet minskar kraftigt. Jag försöker se till helheten, men jag har ju förståelse för att vårt engagemang lätt blir starkast för de som kommer hit och som vi ser i ögonen.

Jag tycker att juluppropet har en stor brist i att fokusera endast på de flyktingar som har kraft och resurser för att ta sig till EU och Sverige medan den överväldigande majoritet som lider i närområdet och i flyktinglägren inte nämns.

I vår globaliserade värld tolkar jag Bibelns budskap att den gäller både de flyktingar som lyckas ta sig till EU och Sverige, men också den överväldigande majoritet som är kvar i närområdet. Jag uppfattar att fokus i Sverige av mycket naturliga skäl ligger på de som lyckas ta sig till Sverige.  Om Sverige, som kyrkorna vill, återgår till regelverken från 2014 kommer åter en stor del av asylsökande till EU att välja Sverige. Klarar vi det på ett rimligt sätt, och hur kan det åter påverka våra resurser för humanitärt bistånd till FN och flyktinglägren?

Om Sverige som enda EU-land ger alla som får asyl omedelbar rätt till familjeåterförening i Sverige
så kommer detta att göra att en stor andel av asylsökande till EU åter kommer att ta sig till Sverige.

Klarar Sverige detta på ett rimligt sätt, och det har starkt stöd i folkopinionen, så är detta en bra väg. Klarar Sverige det dåligt och folkopinionen är svag, är vägen tyvärr sämre.

Jag har all respekt för att medborgare och organisationer och kyrkor osv driver på i ömmande och aktuella samhällsfrågor. Hur regering och riksdag sedan väljer att agera utifrån ett helhetsperspektiv är en balansgång. Skulle Kyrkornas linje bli svensk politik är jag starkt orolig för att resultatet skulle kunna bli ännu större svårigheter med bostäder och arbetslöshet och integration , och en stor risk för opinionsvängningar i negativ riktning.

Kyrkorna vill det bästa för de asylsökande som haft kraft och resurser för att ta sig till Sverige. Det jag problematiserar är om detta kan medföra att Sveriges resurser för att hjälpa den överväldigande majoriteten och de allra svagaste flyktingarna i närområdet minskar kraftigt. Jag försöker se till
helheten, men jag har ju förståelse för att vårt engagemang lätt blir starkast för de som kommer hit.

....................

Jag har fått väldig kritik från några engagerade i Svenska kyrkan. Jag är typ ond och borde lämna riksdagen.
Låt mig först säga att självfallet ska kyrkorna driva de frågor de vill, all respekt för det. Men gör de politiska ställningstaganden må de också tåla att kritiseras.

Sveriges resurser räcker inte till allt, inte till att både att ta emot flera 100.000 asylsökande per år samtidigt som vi ska betala 1 % av vår BNP i i utvecklings - och humanitärt biståndsinsatser t ex till de svagaste och mest utsatta flyktingarna i närområdet som ibland inte ens får mat och mediciner av FNs länder.

Om Sverige följer Kyrkornas linje att ha betydligt mer generösa asylregler än övriga EU-länder, och resultatet blir att alltfler asylsökande söker sig till Sverige, och vi klarar av
integration, att få i arbete och boende osv allt sämre samtidigt som vi kan betala allt mindre i
humanitärt bistånd och hjälpa allt färre på plats i närområdet, då kan resultatet bli sämre för både de
flyktingar som lyckas ta sig till Sverige och för den överväldigande majoritet som är kvar i
närområdet. I så fall kan vår vilja att främst hjälpa de som lyckas ta sig till EU och Sverige leda till sämre resurser för att hjälpa flyktingar samtidigt som spänningarna i Sverige kan stiga och opinionen svänga.

I ett sådant läge bär de som ville för mycket i Sverige ett tungt ansvar. Jag säger inte att de då är mindre goda än andra som insåg behovet av en mer balanserad politik, för vem är jag att döma vem som är ond eller god, det är det så många andra som gör.

Samhällsdebattören Josefin Utas är både medlem i Svenska Kyrkan och i Medborgerlig Samling (tidigare MP) och tar mycket allvarligt på kyrkornas kampanj.

Även medlemmen i Svenska Kyrkan Stefan Ohlsson ställer frågor till juluppropet och ber för de kyrkoledare som undertecknat det.tisdag, december 13, 2016

Stoppa elbolagens monopolvinster på elnätet!

ATL skriver idag om elbolagens sannolikt för höga marginaler på sina elnät.

Jag skrev en motion i september att regeringen borde utreda detta och ge övervakande myndighet mer muskler för att hävda elkundernas intressen.

måndag, december 12, 2016

Tacksam för moderata ursäkter om migration

Åren i åsiktskorridoren när det var typ "rasistiskt" att hävda att Sveriges betydligt mer generösa asylregler borde anpassas i EU-riktning var naturligtvis tunga för oss som för vår samvetsfrids skull inte kunde göra annat än att att säga som vi sa.

Frågan var och är så pass viktig att t ex jag inte kunde hålla tyst, trots att detta uppfattades som "illojalt" av många inom mitt eget parti. Jag menar det motsatta, att inte driva det jag ansåg inom demokratins ramar i mitt eget parti, det hade varit illojalt av mig.

Ledande moderater nu och då och moderata tidningar ger nu oförbehållslösa ursäkter, t ex Anna Kinberg Batra och Mikael Sandström samt idag Daniel Persson på Svenska Nyhetsbyrån, t ex i NWT. 

Jag kan inte säga annat än att jag uppskattar dem och godtar dem.

Från andra partiföreträdare och partitidningar hörs ännu (?) inget sådant. Jag kan förstå det, delvis står man kanske fast vid samma migrationspolitik som för några år sedan, delvis uppfattades kanske "illojaliteten" som allvarligare eftersom partilinjen ansågs så väldigt rätt och viktig.

Jag gläds ändå över att nya vindar nu blåser i migrationsdebatten i de allra flesta partier. Inte för att det är oproblematiskt att Sverige skärper sina asylregler i EU-riktning, tvärtom, utan för att verkligheten beaktas och har gjort det nödvändigt.

Utan en sådan omprövning skulle Sverige idag ha stått inför mycket större utmaningar/problem är de vi redan har. Och väljaropinionen skulle sett betydligt mer oroande ut.

(denna närmast profetiska artikel som jag skrev på SvD Debatt i september 2013 var insiktsfull och balanserad, enligt min uppfattning. Ändå möttes den av stark kritik, vilket visar svårigheten att då kunna föra en nyanserad debatt).


söndag, december 11, 2016

Sveriges matimport gör att vi importerar 75 % av vårt vatten!

!!!!!!!!!!!!

Mitt mantra är ju att vill man handla mat miljövänligt ska man handla närodlat från Sverige före vanlig eller ekologisk mat från hela världen. 

Även många kommuner kallar sig miljökommuner ju mer ekologiskt man köper från hela världen, medan man inte har samma fokus på att köpa närodlat från Sverige. Men då är man faktiskt ingen miljökommun, anser jag.

Jag läser nu om FNs 2030-agenda där hållbar förvaltning och säkrande av tillgång till vatten är ett av de 17 målen. 

En rapport från UNESCO-IHE säger att länder med stor tillgång till vatten skulle kunna öka sin jordbruksproduktion för att minska beroendet av vatten från andra länder.

Detta gäller i mycket hög grad för Sverige som har Europas relativt sett största import av mat från länder och kontinenter långt bortifrån, hela 55 % av vår mat kommer därifrån.

Beaktar man det vatten som åtgått för att producera den importmaten så kommer faktiskt 75 % av Sveriges användning av yt- och grundvatten från andra länder. En helt sanslös siffra, menar jag.

Och jag begriper bara inte hur miljövänner kan förespråka ökad import av mat till Sverige, tvärtom måste allt göras så att konkurrenskraften i svensk jordbruk ökar så att vår miljövänliga produktion kan fördubblas eller mer! Och så att huvuddelen av Sveriges användning av yt- och grundvatten kommer från det vatten som regnar ner över landet och inte från länder och kontinenter långtbortifrån.

Vill man handla mat miljövänligt så ska man handla närodlad mat från Sverige före vanlig och ekologisk mat från andra länder och kontinenter.

!!!!!!!!!!!!

fredag, december 09, 2016

SMERs etikdag om dödshjälp mkt intressant!

Statens Medicinskt-Etiska Råd, SMER, valde i år att ha sin årliga Etikdag på Rosenbad med den högaktuella dödshjälpsfrågan i fokus. Den var välbesökt och programmet var högintressant, se min rapport nedan. SMER förtjänar stort beröm för sitt initiativ att belysa frågan där så mycket nu händer.

Ordförande Kjell Asplund hänvisade i sin inledning till beskedet från sjukvårdsminister Gabriel Wikström i våras - att SMER borde diskutera denna fråga djupare - vid den interpellationsdebatt som jag initierat.

I riksdagen bildades i november ett nätverk för att i öppen anda diskutera dessa svåra men viktiga frågor, med redan 18 medlemmar som öppet står bakom denna plattform.

Utöver att ca 8 stater i USA vid lika många folkomröstningar (en gång 2 stycken..) med bred majoritet från 1994 och framåt (först i Oregon) infört en rätt till dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede, har nu också Kanada nyligen gjort det. Vid USA-valet nyligen folkomröstade Colorado med bred majoritet för.

Den modell som gäller i USA är "Oregonmodellen" där en människa som enligt 2 oberoende läkare har mindre än några månader kvar att leva ha rätt att få ut medel som kan avsluta livet. Av det fåtal som gör det använder oftast ca hälften det, medan övriga hälften inte gör det. Som belystes under dagen ger bara möjligheten och vetskapen om att själv kunna besluta om lidandet blir för stort en stor trygghet, vilket enligt samstämmiga uppgifter starkt ökat livskvaliteten den sista tiden.

Först talade professor Wayne Sumner från Toronto, som skrivit en bok om dödshjälp, om Kanadas beslut och hur det växte fram. Han är själv positiv till rätten att kunna begära dödshjälp, strängt reglerad.

För dödshjälp talar patientens lidande och rätt till självbestämmande.
Mot talar att skydda de sårbaraoch vikten av "safeguards".

För professor Sumner handlar det inte om att legalisera dödshjälp, utan hur.

Oregonmodellen innebär att läkaren skriver ut medel till de som har rätt att begära det, patienten intar det om han så beslutar.

Hollandsmodellen är både Oregon men också att läkaren injicerar, samt även att lidande människor med längre tid till döden kan ha rätt till dödshjälp.

I Kanada har dödshjälp varit förbjudet, och skulle frågan avgjorts i parlamentet hade det varit så än idag. (Jfr Sverige..).

Men till skillnad från Sverige så har Kanada en författningsdomstol. En kvinna som led svårt och dog i ALS, Gloria Taylor, hann innan döden kräva att enligt § 7 i grundlagen få rätt till dödshjälp, enligt paragrafen som garanterade medborgarna en rätt till liv och säkerhet, typ.

Efter hennes död slog en domstol år 2012 fast att ett absolut förbud mot dödshjälp behövdes inte för att skydda de sårbara/svaga.

Beslutet överklagades men i februari 2015 fastställde en enhällig Högsta domstol § 7 innebär att en medveten person som vill dö och har ett obotligt lidande som inte går att bära ska vara tillåten enligt typ hollandsmodellen.

Den nya lagen trädde sedan i kraft i juni 2016. Den gäller endast för kanadensare. Oberoende läkare ska intyga, en bevittnad skriftlig ansökan ska inlämnas, prövning inom minst 10 dagar. Minst 18 år. Inget livstestamente, beslut först efter ansökan i närtid.

99 procent som ansöker om dödshjälp är redan i hospice. Denna möjlighet som väldigt få ansöker om är alltså en del av den palliativa vården.

Professor Sumner förespråkar den holländska modellen men sa att den är svårare att få gehör för så bäst att föra fram Oregonmodellen.

Wayne Sumner har ändrat sig i denna fråga. Hade han haft svår Alzheimer vill han dö i värdighet i förtid. Han anser inte att en rätt till dödshjälp strider mot patienternas värdighet, tvärtom.

...................................................................

Nästa talare var Anthony Back från universitetet i Washington, en stat som nyligen infört en rätt till dödshjälp. Han har forskat kring palliativa frågor, arbetar nu som läkare (physician) med patienter i livets slutskede.

86 miljoner mänskor i världen har nu rätt till dödshjälp. Utomordentlig få använder denna möjlighet, i Washington, med drygt 7 miljoner invånare, dör årligen ca 54.000 mänskor , varav 166 (0,003 %) valde dödshjälp. I folkopinionen är 54 % för och 24 % emot, Oregonmodellen.

Mer välutbildade (tror jag det var) och stadsbor använder rätten. De som begär ut medel lever ofta ett mycket mer intensivt liv än andra i samma situation.
Anthony Back berättade om flera av sina patienter med t ex svår cancer som med frid i hjärtat fick dödshjälp, t ex ett par i 50-årsåldern där båda, hustrun lever ju än, var lyckliga över det.

Det är viktigt med stränga regelverk.

.......................................................................

Sedan talade Jameson Garland, Uppsala universitet, om vad svenska lagar säger och om Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Han talade på engelska och jag skriver det jag uppfattade, men kolla innan ni använder det..

I Sverige är självmord tillåtet.., liksom även att medhjälpa någon sim begå självmord. Sjukvårdspersonal får dock inte medhjälpa. Och ingen får ta liv, endast hjälpa den som själv sedan gör det.

Ingen svensk lag får gå emot Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

I Sverige är det läkare som bestämmer i sjukvården. Inte individen eller familjen. Men man ska lyssna på dessa..

Vad gäller assisterad död finns det allvarliga luckor i svensk lagstiftning, som jag förstod honom. Det behövs en djupare analys.
(i så fall ett stark argument, utöver flera andra, för att regeringen borde utreda dessa frågor, vilket en arbetsgrupp inom SMER föreslog redan 2008).

Daniel Tarschys, riksdagsledamot emeritus och f.d ordförande för SMER i tio år, talade om ords valörer. Han tyckte illa om ordet själv-mord (self-murder) i dessa sammanhang, det handlar om att undslippa svårt lidande när döden ändå står för dörren. Daniel Tarschys är för dödshjälp, sa han enligt andra jag talade med men som jag inte själv uppfattade.

........................................................................................

Psykiater Anna Lindblad, Karolinska Institutet, redogjorde för de märkligt få studier som finns om medborgares och läkares inställning till "läkarassiterat suicid" som hon kallade Oregonmodellen, och där hon disputerat och gjort flera.

En studie i Stockholm 2007 om typ 1.200 medborgares, och 1.200 läkares inställning till typ Oregonmodellen, gav för medborgarna resultatet 72 % positiva, 16 % emot och 12 % tveksamma. För läkarna (som själva vill bestämma, min notering..) var resultatet 35 % för, 40 % emot och 25 5 tveksamma.

På frågan om medborgarnas förtroende för sjukvården skulle öka eller minska om rätt till dödshjälp infördes svarade 80 % oförändrateller högre förtroenden (!), medan 48 % av läkarna trodde på minskat förtroende. Särskilt för de med lägre förtroende för sjukvården skulle förtroende öka betydligt...

På en generell fråga om dödshjälp i en stor återkommande Europaundersökning i 23 länder har acceptansen för dödshjälp mellan 1981 och 2008 ökat i alla 23 länderna.

..................................................................................................

Pelle Kölhet, från Handikappförbunden med en halv miljon medlemmar, menade att livet inte är någon privatsak och ifrågasatte om det var en barnhärtighetsgärning att låta en svårt lidande människa få dödshjälp. Han ville istället för dödshjälp ha livshjälp och funktionshjälp.

................................................................................................

Inga-Lisa Sangregoria, 80 år och med en genomkämpad svår cancer som just nu låg lågt, talade 15 minuter om sin vrede över att inte få vara med och bestämma om sin död vid svåra lidanden i livets slutskede, det borde vara helt odramatiskt och en självklarhet att få sin yttersta vilja bejakad.
Jag hänvisar i övrigt den som vill veta mer vad hon sa att köpa hennes lysande bok Den sista friheten, eller googla på hennes artiklar och medverkan i media och etermedia.
Inga-Lisa slogs för rätten till abort, som hon alltjämt är för, men som är en mer problematisk fråga än dödshjälp. Varför ska modern få bestämma över ett ofött liv, men inte en gammal kvinna med döden (cancer) i sin mage som levt ett långt liv och strax ändå ska dö???
Inga-lisa har fått ett väldigt starkt stöd från väldigt många kända och okända efter son bok och sina framträdanden i media. Och inga som varit kritiska. Hon har fått höra alltför många uppskakande berättelser om många anhörigas uppslitande svåra och smärtsamma dödskamper.

........................................................................................................

Diskussion. En jurist som diskuterat dödshjälp sedan ca 1979 och som nu var 74 år ansåg sig ha haft rätt hela tiden och hade inte ändrat sig, Hon var emot dödshjälp och förstod att läkarna inte ville vara bödlar....Hon var dock för läkares rätt att vid svåra smärtor och svårt lidande kunna bestämma om terminal sedering (drömlös sömn) vilket leder till döden.

Läkaren Ingemar Engström som varit ordförande i läkaresällskapet i många år, begärde ordet. Han sa att detta är inte en läkarfråga utan en fråga för medborgarna. Han hade levt i dödens närhet i 5 år, hans perspektiv hade blivit bredare och han hade fått förståelse för vikten av kontroll i livets slutskede vid svåra lidanden, individen måste ha en rätt att bestämma när den stunden kommer. Ingemar respekterar de som är emot dödshjälp för sig själva, men frågade varför de vill förbjuda det för andra, vars vilja också borde respekteras.

Jag missade en timma om palliativ vård, som väl alla vill se en så bra sådan som möjligt, samt en slutdiskussion med några politiker i SMER.

Läkaren och moderaten Finns Bengtsson är emot dödshjälp liksom vice ordföranden i Socialutskottet Anna-Lena Sörenson (S) (hon hade förhinder) medan Barbro Westerholm (L) vill utreda frågan.

Det var säkert uppåt ett hundratal deltagare (70-100?) på Etikdagen som gav en god nulägesbild av hur frågan om dödshjälp alltmer diskuteras. Jag anser det ju självklart att frågan snarast behöver utreda i sin helhet, både vad gäller gråzoner av olika slag i lagar, i sjukvården och mellan olika sjukhus och olika läkare, t ex när man kan och ska tillgripa terminal sedering. Idag varierar praxis.

Jag anser att både läkare (som inte ska avgöra denna fråga, tycker jag) och politiker borde vara mer ödmjuka och ta till sig den stora folkopinion som finns, inte bara i principfast envishet bara säga blankt nej.

Jag är liksom Inga-Lisa Sangregorio helt övertygad om att Sverige inom 5-10 år, eller kanske tidigare, inför Oregonmodellen (sannolikt). De som fortsätter att av all kraft förhindra detta kommer inte, tror jag, att få några ovationer i framtiden.
Nya vindar i migrationspolitiken - 2

Jag skrev nyligen två blogginlägg, om Reinfeldts statssekreterare Mikael Sandströms oförbehållssamma pudel och avbön om migrationspolitiken under regeringen Reinfeldt 2, samt om Nya vindar i migrationspolitiken.

Även Anders Borg ångrar att alliansen inte anpassade migrationspolitiken, med reservationen att hade vi vetat hur migrantströmmarna skulle öka..

Fredrik Johansson i SvD gör en intressant summering av svensk migrationsdebatt under några decennier, med kritik mot att tidigare politik med reglerad invandring och omfattande välfärdsstat under en tid gick mot friare och mindre reglerad invandring vilket påstods inte påverka välfärdsstaten.

Tillagt 11 dec; Forskaren Henrik Emilsson gör en intressant 30-årig tillbakablick över svensk migrationspolitik. Pull-faktorer är bl a ett rikt land, mer generösa asylregler främst för familjer och barn, upparbetade vägar hit för asylsökande och ekonomiska migranter, att myndigheter och domstol och inte regeringen tar mkt stora beslut.

Några röster från övriga partier som ser tillbaka på samarbetet med Miljöpartiet (som ju själva lagt om sin politik 180 grader i nuvarande regering) under alliansåren hörs knappt.

Centerpartiets talesperson Johanna Jönsson skriver i Expressen under den tillspetsade rubriken "Den gamla asylpolitiken var dålig". Det hedrar henne och Centerpartiet att man ändrat sin politik i en mer, som jag tycker, realistisk riktning.

Jag gläds naturligtvis åt att dagens migrationsdebatt är bredare och inte lika ensidig som när jag och andra skälldes ut för egentligen okontroversiella konstateranden att Sverige inte kan ligga långt före övriga EU-länder i sina asylregler.

Jag har hela tiden stått bakom Centerpartiets många goda förslag för att förbättra integration och få fler i arbete.

Resan för Centerpartiet från partistämman i september 2015 fram till migrationsöverenskommelsen med 5 andra partier i november samma år innebar att den östgötamotions 4 att-satser som avslogs på stämman i stor utsträckning blev partiets politik några månader senare.

Allt det som hänt gör naturligtvis att klyftan mellan mig och Centerpartiets linje i dessa frågor är betydligt mindre idag, vilket självfallet gläder mig. Jag tror också att den mer nyanserade centerlinjen och argumentationen idag är en orsak till att partiet stiger i opinionen.


tisdag, december 06, 2016

Misstänkt serievåldtäktsmans signalement mörkas av Sydsvenskan

Jag har skrivit debattartikel i SvD, motion och har bloggat om att svensk brottsstatistik borde redovisa nationalitet, samt när analyser görs bör även födelseland kunna ingå. Detta görs i övriga EU-länder och sannolikt globalt.

Jag har också förespråkat att polis och media bör vara öppnare med att redovisa signalement, nuvarande pressetiska linje att ofta undanhålla relevanta uppgifter anser jag kontraproduktiv. Här en genomarbetad artikel på SvD Debatt.

Ett som jag tycker klockrent exempel där både polis och media verkar ha felat rör en våldtäkt på ett barn i Malmö i somras. Det kan också vara så att det handlar om flera våldtäkter som inträffat senare.

Denna nyhetsartikel i Sydsvenskan redovisar att det är flera våldtäkter mot barn på dagtid som kan ha samband, och att det finns goda samstämmiga signalement. Men inget rimligt signalement redovisas eller har redovisats sedan sommaren 2016.

Min uppfattning är att detta gör det svårare att ringa in gärningsmannen och kan vara att svika både offret och medborgarna.
(Jämför med alla fantombilder och signalement på hagamannen i Umeå, vilket gav resultat)

Nu, i december, väljer Malmöpolisen att gå ut med ett detaljerat signalement på sin hemsida och vill ha allmänhetens hjälp att få tips.

Det är bra men, som sagt, det förefaller vara väldigt senkommet.

Självklart vill polisen nu ha medias hjälp med att få ut signalementet för att kunna få in tips.

Sydsvenskan anser dock inte att deras läsekrets är betrodd att få veta signalementet utan skriver inte om detta, istället har man med alla detaljer om gärningsmannens cykel. Detta är absurt.

Undra på att Sydsvenskans läsare i stor utsträckning säkert väljer att istället hämta sin information på sociala medier av blandad kvalitet, och kanske hos alternativmedia närstående t ex SD. Jag tycker att Sydsvenskan sviker både brottsoffret och sina läsare.

Nättidningen Nyheter Idag redovisar korrekt, vad jag kan förstå, hela bilden i en sansad nyhetsartikel.

Tillagt 15 dec; Till slut så redovisar Sydsvenskan motvilligt den misstänktes signalement, bra men väldigt sent. Brottsforskaren Sarniecki ifrågasätter detta, anmärkningsvärt nog....
måndag, december 05, 2016

IP - Vikten av korrekta åldersbedömningar

Ända sedan min artikel på DN debatt i april 2012 har jag drivit på för att Sverige som andra länder av rättssäkerhetsskäl och rättviseskäl måste bestämma ålder över eller under 18 år när ensamkommande asylsökande hävdar att de är under 18, när tveksamhet råder.

Jag har själv talat med HVB-hem och de som vårdar unga brottslingar och det är glasklart att många som Migrationsverket godtar som barn egentligen är vuxna män vilket givit ibland stora problem.

Jag har flera gånger JO-anmält Migrationsverkets ledning, senast för några månader sedan. Trots att det är uppenbart att Migrationsverket genom sin passivitet att godta egna åldersuppgifter från asylsökande bär ansvar för att sannolikt 10.000 och fler vuxna män mellan 20 och 30 fått asyl som barn under 18 år, fått förmåner som det och placerats på boenden som det, så anser JO att Migrationsverket ledning inte gjort något fel. Jag anser denna bedömning från JO vara utan sans och reson.

Nenad Zeba, specialist på bl a åldersbedömningar, skriver på SvD Debatt att åldersbedömningar har hög säkerhet och riktar  förödande kritik mot Socialstyrelsen.

Jag har nyligen lämnat in följande interpellation till justitieministern; Vikten av korrekta åldersbedömningar.

Den ska besvaras fredagen den 16 december.

Utöver vikten av att staten bedömer ålder vid asylinvandring i tveksamma fall tar jag oxå upp det märkliga faktum att domstolar tydligen måste acceptera den ålder en brottsling uppger, även om inga dokument bestyrker den och trots att straffet kan bli mycket lägre om man påstår sig vara under 18 eller 15.

Här är mina frågor till justitieministern:

Är ministern beredd att vidta någon åtgärd för att säkerställa att Migrationsverket, när skäl föreligger, ska bedöma ålder till över 18 år?

Är justitieministern beredd att ta något initiativ för att göra det möjligt för åklagare och domstol att göra medicinska åldersbestämningar, när skäl föreligger att inte godta den enskildes uppgifter?

Är det justitieministerns ställningstagande att ett domstolsbeslut inte ska kunna tas upp på nytt om nya uppgifter kommer fram om en brottslings ålder, vilket skulle ha gett ett strängare straff, och om så av vilka skäl?

Avser justitieministern, oavsett Högsta domstolens kommande utslag, att låta utreda dessa viktiga frågeställningar så att nuvarande oklarheter för myndigheter och domstolar klaras ut?söndag, december 04, 2016

E22 förbi Söderköping får ej försenas mer


Förbifart Söderköping (E22) får inte försenas mer

Någon mil söder om Norrköping passerar Europaväg 22 genom Söderköping och över Göta Kanal.
Vägen är starkt trafikerad. På grund av många trafikljus genom staden och de många broöppningarna sommartid uppstår ofta mycket långa köer och trafikproblem, till stort förfång för alla trafikanter och lokalbefolkning och turister och butiksägare m fl.
Stora delar av östra Östergötland påverkas starkt negativt av den ohållbara trafiksituationen i Söderköping. E22 utan trafikstörningar kommer att gynna näringsliv och sysselsättning i regionen och göra Söderköpings och Valdemarsviks kommuner än mer attraktiva för pendlare och turister.
Samhällsnyttan för vägprojektet är stor. Den s k nettonuvärdeskvoten är +2,3 vilket är bra.
Redan för 20 år sedan började planeringen för att leda E22 förbi Söderköping. Efter många turer inbegripande ett båtlyft har projektet nu landat i en akvedukt under Göta Kanal.
I transportplanen för 2014-25 skulle byggstarten, med ett båtlyft, ske 2017 och vägen vara klar 2020.
Vid ett informationsmöte i Söderköping nyligen var bedömningen från de som projekterar från Trafikverket att byggstart kan bli 2021 och att vägen kan vara klar 2023/2024.
Med en viktig reservation. Att detta kommer att bekräftas i den nya transportplanen för åren 2018-29.
Förhoppningsvis kommer Trafikverket att ge Förbifart Söderköping hög prioritet så att det som faktiskt är möjligt också tas in i transportplanen.

I sista hand är det dock regeringen som äger frågan.
Det finns en oro i regionen för att konkurrensen med andra stora infrastrukturprojekt kan riskera att försena Förbifart Söderköping ytterligare. Detta skulle vara mycket olyckligt.
Därför ställer jag denna interpellation till trafikminister Anna Johansson, så att ministern förhoppningsvis kan stilla denna oro. Söderköpingsborna och regionen har redan väntat länge nog.
Är det trafikministerns bedömning att Trafikverket och sedan regeringen kommer att med hög prioritet ta in Förbifart Söderköping i transportplan 2018-29 så att den nu vid samrådsmöten presenterade tidsplanen kommer att kunna hållas?

Staffan Danielsson

Riksdagsledamot (C

Jag har arbeteta för att ställa en interpellation en tid. Edvard Hollertz ledare i Norrköpings Tidningar  fick fart på mig

Söderköpingscentern med Magnus Berge i spetsen arbetade mycket hårt med denna fråga när man ledde kommunen. Grunden till min interpellation är löpande kontakter med Magnus. Även Jenny Ek (C) från Valdemarsvik har legat på m fl. 

Tillagt 13 dec; Edvard Hollertz skriver ytterligare en tänkvärd ledare i NT idag.


fredag, december 02, 2016

Reinfeldts statssekreterare ber om ursäkt - Tack!

Jag skrev ett blogginlägg nyligen om "Nya vindar i migrationspolitiken". Anna Kinberg Batra gjorde bla avbön för sin motion om fri invandring för 15 år sedan och framförde en ursäkt till de som i hård motvind kritiserat Reinfeldtsuppgörelsen med Miljöpartiet, där de godas "Öppna hjärtan" ofta ställdes mot de "ondas" uppfattning att det finns gränser för Sveriges förmåga att ge asyl och integrera.
Några centertidningar står obekymrat fast vid att Centerpartiet ska ha den mest generösa asylpolitiken och att det inte finns något att be om ursäkt om, typ.

Mikael Sandström var Fredrik Reinfeldts statssekreterare under hela allianstiden. Han skriver en lång artikel i nättidskriften Kvartal, där han oförbehållslöst säger att humaniteten i Sveriges migrationspolitik har brutit ihop och att ansvaret för det är "vårt eget". Det är mycket starka ord som skakar om, i alla fall mig.

Han skriver: "I högtidstalen hyllas fortfarande ”den humana migrationspolitiken”. Sanningen är att den humana svenska migrationspolitiken är död. Den dog inte på grund av avsiktligt fattade beslut utan på grund av välvilja mot människor som lider och ovilja att se de problem som stor invandring på kort tid för med sig. Humanismen i migrationspolitiken har gradvis förtvinat under många år, men dog slutgiltigt förra hösten när 10 000 människor per vecka sökte asyl i Sverige. Det finns inget vi kan göra för att återskapa den. Många människor kommer att fara illa, oavsett vad vi gör".

Mikael Sandström tar på sig ansvaret, tillsammans med alla andra som haft maktpositioner, för att migrationspolitiken har havererat och skäms för att ha medverkat till riksmobbing av ett fåtal insiktsfulla och modiga debattörer som vågade gå mot strömmen och varna för de konsekvenser som vi nu ser. 

Jag känner mig träffad och tackar för denna upprättelse, även om den kommer från en annan  partiföreträdare. 

Mikael Sandström: "Alternativet till den åtstramning som genomfördes förra hösten var sämre. Hade åtstramningen inte genomförts hade migrationsströmmen till Sverige fortsatt. Situationen för migranterna hade blivit än sämre och påfrestningarna på det svenska samhället än allvarligare.
Det är svårt att erkänna att man gjort fel, särskilt om konsekvenserna blivit allvarliga. För att kunna hantera dessa konsekvenser är det dock nödvändigt att jag och alla andra som haft ansvarspositioner i dåvarande regering, i nuvarande regering, i tidigare regeringar och i nuvarande och tidigare opposition, liksom opinionsbildare i media och intresseorganisationer, inser att det är vår skuld och vårt ansvar att migrationspolitiken havererat.
De fanns ett fåtal insiktsfulla och modiga debattörer som vågade gå mot strömmen och som varnade för de konsekvenser vi nu ser. Vi avfärdade dem. Många av dem som på ett högst rimligt vis kritiserade migrationspolitiken buntades ihop med rasister, populister och mörkermän. Jag skäms för att jag medverkat i riksmobbning av dessa debattörer."
Jag inser att jag nog aldrig kommer att få samma upprättelse inom mitt eget parti, där verklighetsuppfattningen, ännu idag, nog bäst speglas av denna ledare i Hallands Nyheter (C), där Maria Haldesten inte har något till övers för de som Kinberg Batra ger sin erkänsla åt, hon ställer dem istället i motsats till "vanligt hederligt folk" som kavlar upp ärmarna och jobbar med integrationen istället för att "ynkligt och ansvarslöst blunda och hissa upp vindbryggan när människor flyr för sina liv". 
Hennes syn på Kinberg Batras och nu Mikael Sandströms "avbön" är att den är "ynklig".