onsdag, maj 22, 2013

Omdömeslös naturskyddsförening om världsjordbruket

Svenska Naturskyddsföreningen - SNF - lanserar nu en kampanj att all matproduktion i Sverige - och världen, antar jag - borde ske utan tillförsel av växtnäring genom mineralgödsling, och utan att någon gång bekämpa ogräs, svampsjukdomar och skadegörare med kemiska medel.

Här försöker SNF rätt populistiskt "döda 8 myter om ekologiskt jordbruk".

Jag anser att odling utan modern teknik som mineralgödsel visst är ett OK miljöalternativ, men det ger ca 30-40 procent lägre skörd och maten blir 30-60 procent dyrare trots betydande stöd från staten. Eko är därför en viktig nisch för dem som av ideologiska skäl vill stödja konceptet, samt för dem som har råd.

Idag omfattar ekomaten ca 5 procent av vad vi köper, vilket ligger högt i världen. Skulle Sverige och världen i stor skala välja bort modern teknik i jordbruket skulle världssvälten öka kraftigt, och skulle vi i Sverige gå ännu mera före skulle importen av mat till Sverige ersätta ännu mer av vår produktion och konsumtion.

SNF vill i sin kampanj att just barnfamiljer ska köpa ekomat och alltså öka sina matkostnader med 30- 60 procent. Jag anser det viktigaste om man vill gagna miljön och bor i Sverige är att välja mat som är producerad inom ramen för världens strängaste miljö- och djurskyddsregler, dvs i Sverige. Jag kallar den maten för närproducerad!


Jag har i många blogginlägg fört fram mina synpunkter, bl a i dessa:

2009.http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ekologiskt-till-vilket-pris_3269827.svd

2012. http://www.newsmill.se/artikel/2012/08/31/naturskyddsf-reningen-hotar-svensk-livsmedelsf-rs-rjning


2012. http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1047994-ekojordbruk-hotar-vart-behov-av-livsmedel

2013. http://staffandanielsson.blogspot.se/2012/11/invektiv-fran-naturskyddsforeningens.html