fredag, januari 15, 2010

Sverige bör gå med i Eurosamarbetet fullt ut!

Tre tunga företrädare för m, c och kd öppnade på DN-debatt igår för att det är dags att analysera erfarenheterna av att Sverige står utanför Euro-samarbetet. Utmärkt, bra timing!

Och professor Lars Calmfors har idag på DN Debatt en utmärkt analys - som ligger nära min egen - om hur Sveriges förhållande till Euron kan ses; kanske Sverige kan tjäna kortsiktigt på att stå utanför och devalvera sig ur ekonomiska svårigheter även om vi successivt blir allt mindre välbeställda.., men!

Calmfors slutsats är denna, som jag helt instämmer i:

"Med ett sådant perspektiv är det berättigat att ställa frågan om det verkligen är önskvärt att Sverige, när alla drabbas av ekonomisk kris, ska vinna fördelar på andras bekostnad genom en svag valuta. Men framför allt kan man se det som ett övergripande värde att ett svenskt deltagande i eurosamarbetet kan antas bidra till ökad politisk integration i Europa. Detta argument är enligt min mening det viktigaste och har lett mig till slutsatsen att Sverige bör införa euron."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,