söndag, januari 22, 2017

Regeringsalternativ 2018, 11 stycken, varav 7 tänkbara...

Jag har varit och är bekymrad över hur Sverige ska regeras efter valet 2018.

Trots högkonjunkturen, som i hög grad beror på 8 års framgångsrik allianspolitik vad gäller ekonomi och jobb, är det min uppfattning att Sverige lever med små marginaler. Vårt välstånd beror av ett konkurrenskraftigt näringsliv som expanderar och inte flyttar ut.

Nuvarande rödgröna politik ökar skatterna för företag och personer, vilket försämrar konkurrenskraft och viljan att jobba i Sverige. Tillsammans med växande kostnader på flera områden; migration, sjukförsäkring, LSS, bostäder/byggande, skola, försvar, sjukvård mm kan statsbudgeten bli ansträngd samtidigt som kommunerna bedöms behöva höja kommunalskatten med 2 kr de närmaste åren, vilket är väldigt mycket.

Sverige behöver inte en mandatperiod till med en svag minoritetsregering, Sverige behöver en stark alliansregering.

Det vill alla partier i alliansen ha.

Vilka är de huvudsakliga regeringsalternativen nästa mandatperiod? Detta är en mycket viktig fråga, vilket kan motivera de spekulationer som jag nu går in på. Jag ser 9 huvudalternativ, varav 6 rimligt sannolika.

Regeringsalternativ 1 är en alliansregering som har majoritet i riksdagen, som var fallet 2006-2010.
Tyvärr är detta mindre sannolikt.

Regeringsalternativ 2 är en rödgrön regering med majoritet i riksdagen. Det är som väl är ännu mindre sannolikt.

Regeringsalternativ 3 och 4 är en alliansregering i minoritet med stöd av S/MP eller SD,  och nr 5 och 6 är en rödgrön regering i minoritet med stöd av allianspartier eller SD. Alliansen regerade 2010-2014 med passivt stöd av SD, som inte motsatte sig Reinfeldt som statsminister eller röstade på S. Löfven regerar nu med hjälp av decemberöverenskommelsen som i praktiken fortfarande gäller så länge som allianspartierna inte lägger en gemensam budget. Så lär dock inte bli fallet efter 2018. Därför kommer då sannolikt både allians och rödgröna vara beroende av att antingen partier ur det andra blocket eller SD aktivt eller passivt godtar lagda regeringsförslag.

Regeringsalternativ 7 kan vara en minoritets- eller majoritetsregering med S, C och L.

Regeringsalternativ 8 kan vara en minoritetsregering med M och KD som söker stöd i riksdagen från främst C och L, och även SD.

Regeringsalternativ 9 kan vara en minoritetsregering med C och L som söker stöd i riksdagen från M, KD, MP och S, alla partierna eller enstaka av dem.

Regeringsalternativ 10 kan vara en bred "samlingsregering" över blockgränserna med S/MP/M/C/L/KD. Jag kan i ett svårt läge för Sverige tänka mig detta, men ser risker med att det skulle kunna gagna V och SD.

Regeringsalternativ 11 kan vara en minoritets- eller majoritsregering S och M.

Anna Kinberg Batras omsvängning till att samtala med alla partier i riksdagens utskott, inklusive SD, öppnar för regeringsalternativet 5.

C och L avvisar detta vilket innebär att de möjliga regeringsalternativen att ingå i eller stödja för dessa partier är nummer 3 och 5, nummer 7, 9 samt nummer 10. Alla dessa alternativ innebär samverkan med S förutom nummer 9 som skulle kunna bli möjlig utan S.

Kommentarer?!