tisdag, april 08, 2008

Om Pensionerna

Det går bra för Sverige. Allt fler i arbete, allt färre i utanförskap, allt starkare finanser och allt mindre statsskuld. Detta tryggar pensionssystemet, och uppräkningssystemet gör att pensionärerna får successivt högre pensioner.

Jag känner ju starkt för de pensionärer som har lägst pension, och centerpartiet driver på för att förbättra dessas villkor.

Det gäller dock att förbättra med eftertanke, eftersom garantipension och fullt bostadstillägg gör att skillnaden i disponibel inkomst mellan en garantipensionär (7.300 kr/månad) med fullt bostadstillägg på ca 4.600 kr/mån och de som har en pension på respektive 10.000, 12.000 och 14.000 kr bara är mellan 400-900 kr/mån.