torsdag, september 08, 2016

Avgå, GD Anders Danielsson! Därför!

Tillagt 8 september: Mkt intressant inlägg av advokar Henrik Sundström. Ett fel dock. Migrationsverket ska bestämma ålder när oklarhet råder till att den asylsökande är vuxen. Då har denne rätt att begära medicinsk åldersbedömning. Ingen gör dock detta eftersom Migrationsverket enligt sina egna uppgifter endast skriver upp ålder om åldern "uppenbarligen" är över 18, vilket tolkas som typ över 30 år och mer. Ansvaret för detta bär GD Anders Danielsson.)

Jag skriver i Dagens Samhälle att bristen på ålderskontroller i Sverige när oklarhet råder om asylsökande är barn eller vuxna är en rättsskandal. Jag har med anledning av detta inte längre förtroende för Migrationsverkets GD Anders Danielsson, jag anser att han borde avgå.

Genom Migrationsverkets upprörande passivitet när man inte kontrollerar ålder har många tusen ensamkommande vuxna givits asyl som barn till mångmiljardkostnader, varav många av detta skäl sökt sig till Sverige. Likaså har dessa vuxna "barn" fått asyl som och placerats på boenden för barn och gått i skola som barn med störningar och påfrestningar för barn och personal och lärare, i en del fall övergrepp och t o m något mord. Migrationsverket frånsäger sig nu allt ansvar för att kontrollera och bestämma ålder, trots att ingen annan har det ansvaret än Migrationsverket.

Om någon anser att detta INTE är en rättsskandal, kommentera och motivera.

Migrationsverket har ansvar för att pröva asylsökandes ansökan samt avgöra om de ska söka asyl som vuxna eller som barn. Det gör uppenbarligen inte Migrationsverket sedan många år, man gör inga medicinska ålderskontroller utan låter barnläkares och advokaters diktat bestämma. Man klassar endast asylsökande som vuxna om de "uppenbarligen" är det vilket förefaller handla om främst okulär bedömning när åldern kan bedömas vara över 30 år och mer.

Det innebär att Migrationsverket sviker sitt myndighetsansvar att kontrollera asylsökandes ålder vilket är mycket allvarligt. Istället för att som i andra länder genom medicinska åldersbedömningar med god säkerhet t ex klassa de som i dessa test bedöms vara över 19 eller 20 år (dvs med säkerhetsmarginal) så har Migrationsverket passivt de senaste åren givit sannolikt 1.000-tals vuxna män personnummer som barn, asyl och förmåner som barn och placerat dem på boenden för barn.

En docent och skolöverläkare talar om att 40 % som han undersökt kan vara 20-30 år eller mer.
Alltfler rapporter kommer nu om att det över hela landet finns många vuxna män på asylboende för barn, som går i skola för barn (vilket Svenska kommuner och landsting nu säger är ett problem) osv.

När kommuner ibland protesterar säger nu Migrationsverket ynkligt nog att de minsann inte haft något ansvar för att avgöra om asylsökanden utan papper är barn eller vuxna. Det ansvaret, att åldersbestämma, åvilar istället kommuner och HVB-hem hävdar man, typ. Man borde skämmas. Först sviker man sitt ansvar att kontrollera om asylsökande är barn eller vuxna, och sedan lägger man fräckt nog och felaktigt över ansvaret på kommunerna och påstår att ansvaret är deras. 

Är detta inte ett tjänstefel så stort att den högsta ansvarige, GD, snarast borde avgå eller avskedas så begriper jag ingenting. Hur ska en GD som så gravt underlåtit att ta sitt ansvar kunna leda Migrationsverket vidare när nu regeringen kräver att man ska bestämma ålder regelmässigt i tveksamma fall?

Jag tycker att den uppfattning som jag förfäktat sedan min artikel på DN Debatt i april 2012, att Sverige likt övriga EU-länder måste kontrollera asylsökande ålder vid tveksamhet, nu får alltmer stöd. Jag får cred på ledarplats i både Göteborgsposten (L) och Nya Wermlandstidningen (M) vilket naturligtvis gläder mig. Det var tungt att ibland pekas ut som främlingsfientlig vilket jag naturligtvis inte är ett uns och denna fråga handlar därtill inte alls om detta.

Få se om partivänner eller centerpress kommer att kommentera. Har jag en poäng eller är det barnläkarna och Migrationsverket som har rätt?