fredag, mars 23, 2012

Ska Polisen få använda datalagring för brottsbekämpning?

Debatten har rasat om riksdagens beslut i onsdags, att Sverige införlivar EU-direktivet i sin lagstiftning på en rätt nära miniminivå, sex månaders datalagring.

Jag hänvisar gärna till riksdagsdebatten, som var informativ och där Johan Linander (C) argumenterade mycket klart och tydligt och satte så stor press på V och MP att han inte fick svar på sina berättigade frågor. (Varför V och MP 2006 och 2010 i riksdagsdokument ställde sig bakom analysen att Sverige som EU-medlem måste införa direktivet, samt att de rödgröna 2006 var överens om att ha lagringstiden ett år, vilket V lanserade som en framgång).

Några anmärkningsvärda inlägg i debatten var när Maria Ferm (MP) två gånger ställde´datalagringsdirektivet mot frågan om vargjakt (!), samt när Jens Holm (V) uttalade följande om uppgörelsen inom de rödgröna 2006 om ett års lagringstid: ""Mycket snart efter att den gått igenom sa vi att den inte gäller"...

Jens Holm yttrade lite överraskande också detta: ""Vi vet även att polisen alltmer använder sig av kameraövervakning och telefonavlyssning. Det är någonting som vi i Vänsterpartiet tycker är bra".

Ett bärande motiv hos kritikerna var också detta, här åter uttryckt av Jens Holm: "Som Maria Ferm sade tidigare svarade den svenska regeringen i augusti i fjol till EU-domstolen att syftet med datalagringen uppnås idag med gällande regler. Vad är då vitsen med att införa massövervakning av alla svenskars mobil- och datatrafik"?

Det är här jag inte riktigt hänger med. OK, det är fel att EU ålägger alla EU-länder att datalagra. Jag är med på det.

Men om polisens tillgång till teletrafikdata - låt vara frivilligt lagrade av teleoperatörerna - ändå är ungefär densamma, varför så högt tonläge om direktivet?

Varför inte också kräva att polisens tillgång till dessa data borde förbjudas? De finns ju uppenbarligen lagrade och polisen använder dem för att lösa brott. Viserligen är polisen endast ute efter trafikdata som rör de misstänkta men man letar ju bland alla lagrade trafikdata som självfallet rör allas våra samtal mm.

Men detta accepterar MP och V. Ja, det gör faktiskt jag också, och - tror jag - den största delen av svenska folket. Eftersom det uppenbarligen är så att polisen med hjälp av detta kan klara upp många brott som annars blivit ouppklarade.

Det gavs några exempel i riksdagsdebatten. Jag kan återge ett, som motiverade varför Sverige gått lite längre än direktivet på en punkt och tillåter polisen även att kunna få reda på mobilnummer till telefoner som nåtts av samtal men där ingen svarat.

En åtta-årig flicka fördes bort av en man i bil till en skog och utsattes för övergrepp. Hon kunde uppge att mannen under tiden fått två mobiltelepåringningar som han inte hade besvarat. Genom att kontrollera mobiler i området som fått samtal på det sättet kunde en abonnent identifieras, som visade sig vara våldtäktsmannen vilket stöddes av annan bevisning. Genom att han åkte fast minskade hans möjligheter att begå ytterligare dåd.

Hade jag och min mobil varit i området under samma tid hade även vilka som ringt till mig, och om jag svarat eller ej, kunnat lokaliseras. Självklart hade detta varit ett ingrepp i min integritet, att polis då fått reda på att min mobil befunnit sig där och fått samtal.

Jag är nog beredd att leva med denna lagring, eftersom polisen med hjälp av den klarar upp många grövre brott. Jens Holm och Maria Ferm uppenbarligen också.

Däremot är det relevant att diskutera gränsdragningen för vilka brott som får klaras upp med hjälp av detta. Ska t ex fildelning höra dit?

Min fråga rakt ut i bloggosfären är denna, accepterar ni som så hårt kritiserar EUs datalagringsdirektiv att lagrade data på frivillig väg enligt ovan får användas av polisen för att lösa brott? Ja eller nej? Det verkar ju logiskt att både motsätta sig DLD och att polisen som idag får tillgång till lagrade data. Uppenbarligen svarar dock många kritiker nej på fråga ett och ja på fråga två, inklusive mig själv.

Expressen.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,