tisdag, juli 10, 2018

Samtalsklimatet hårdnar. Aftonbladet ser domprosts klockringning som ett föredöme.

Aftonbladets Jonna Sima skriver idag en mycket anmärkningsvärd ledare, där hon hyllar domprosten i Visby Mats Hermansson som ett föredöme mot rasism när han använder Visby kyrkas kyrkklockor för att varna att det är "fara å färde" när en mycket seriös borgerlig samhällsdebattör, Thomas Gur, under almedalsveckan talar om migration någon halvtimme bredvid kyrkan.

Nyheter Idag summerar i en artikel. Tidningen Dagen skrev tidigt om det inträffade.

Domprosten uttalar sig i Aftonbladet och slirar på sanningen när han påstår att trädgårdsmöbler fick bäras tillbaka (en stol hade använts) och att han fick knuffa sig fri (se videon) samt framförallt när han påstår att Thomas Gur kopplat ihop våldtäkter och invandrare.

Domprosten ansåg att Thomas Gurs teser stred mot svenska kyrkans värderingar och att det därför var befogat att ringa i kyrkklockor för att stoppa diskussionen.

Smålandspostens beskrivning av det inträffade kan jag instämma i. Liksom i Johan Hakelius starka kritik mot den inträffade, och mot Hermansson, i Fokus.

Jag har försvarat klockklang som kallelse till gudstjänst som en tusenårig etablerad tradition i Sverige och som har en speciell ställning vilket inte ger grönt ljus för de som vill sprida religiösa, politiska eller kommersiella budskap via högtalare.

Skulle kyrkklockor börja användas som domprosten, och Aftonbladet vill, för att störa och stoppa dem som har fel värderingar, dvs inte värderingar som socialdemokraterna eller Svenska Kyrkans vänsterfalang har, så kan grunden för kyrkklockors speciella ställning ryckas undan.

GPs Jenny Sonesson reagerar oerhört starkt på Aftonbladets stöd till domprost Mars Hermansson som ett föredöme.