tisdag, april 06, 2010

Raul Castro till Kommunistisk ungdom på Cuba

När jag var i FN några veckor nyligen - i New York - var det oerhört slående vilka länder som stod för finansieringen av FNs arbete för utvecklingsbistånd och för FNs kamp mot hunger.

De västliga demokratierna i mycket hög omfattning, och biståndsmässigt är Sverige en stormakt.

De länder som inte syntes i den statistiken var regelmässigt kommunistiska eller socialistiska länder som t ex Nord-Korea och Cuba.

De pratar om solidaritet och samarbete och hur jordbruket och industri ska utvecklas genom statssocialism och kommunism osv. Men den gör ju aldrig det, den går på halvfart och den producerar inget överskott som kan hjälpa fattiga länder att utvecklas eller att stilla sin hunger.

Produktionen står stilla eller går back, och de kan knappeligen eller inte alls föda sin befolkning, och friheten är starkt eller helt beskuren.

Flosklerna har stått som spön i backen på Cuba under Fidel Castros ständiga mastodonttal.

Nu har hans kommunistiske bror Raul Castro tagit över, Cubas ambassad skickar ständigt ut alster av - oftast - Fidel, men ibland även av Raul. Jag ska bara citera hans Fidelcitat vid ett tal till kommunistisk ungdom på Cuba nyligen, och hans sista mening om kommunism i all framtid på Cuba...:

"The Young Communist League was born on a day like this, 48 years ago. That historical April 4, 1962, Fidel stated in concluding:

“Believing in the youths is seeing in them not only enthusiasm but capacity; not only energy but responsibility; not only youth, but purity, heroism, character, willpower, love for their homeland, faith in their homeland! Love for the Revolution, faith in the Revolution, and confidence in themselves! It is the deep conviction that the youth can do it, that the youth is capable of doing it; the deep conviction that the youth can carry on great tasks.”

That’s how it was yesterday, how it is today and how it will continue to be in the future."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,