söndag, mars 28, 2010

EUs stora krisland styrs av Socialdemokrater

Minns ni Göran Perssons stora föredöme Tony Blair, en skicklig politiker.
Han efterträddes av Gordon Brown.

Sak samma, Storbrittannien har regerats av labour (= S) före och under den djupa finanskrisen och lågkonjunkturen de senaste åren.

Resultatet är förskräckande, ungefär som om det varit den svenska rödgröna oppositionen som styrt och öst på med utgiftsexplosioner på de flesta områden samtidigt.

Ett skenande budgetunderskott på uppåt 13 procent, och ingen ljusning de närmaste åren.

Jämför med Sveriges björnstarka ekonomi under alliansens styre de senaste åren, där Sverige klarat sig utomordentligt väl och endast ökat sin statsskuld i måttlig grad.

Även arbetslösheten börjar snart åter att sjunka, mycket på grund av alliansens konsekventa politik för fler jobb och fler företag.

De rödgrönas gnöl om ökad upplåning och arbetslöshet, och att det skulle bero på alliansregeringen, faller platt till marken. Det är tvärtom, tack vare regeringens ansvarsfulla och konsekventa politik går Sverige genom krisen med mindre påfrestningar än snart sagt något annat EU-land, och med allt bättre utsikter för de närmaste åren.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

torsdag, mars 25, 2010

Varning för borgerliga "frifräsare"!

Ett debattinlägg i Norrköpings tidningar (tyvärr inte utlagt på webben) kring debatten om "riksdagens" makt ökar ju oftare som enstaka borgerliga riksdagsledamöter fäller sin regerings och sina partiers förslag. Jag menar att det är socialdemokraternas och de rödgrönas makt som ökar, inte riksdagens, om oppositionen inte "röstar fritt" utan endast någgra liberaler:

En del borgerliga ledarskribenter - och några borgerliga riksdagsledamöter - efterlyser fler ”frimodiga” riksdagsledamöter, som röstar som de själva tycker istället för på det som deras parti och regering kommit överens om.

Istället för att se huvudkonflikten i politiken mellan de liberala krafterna - alliansen - och de rödgröna socialisterna verkar analysen vara att riksdagen bör regelbundet rösta ner en borgerlig regerings förslag genom att en del liberaler röstar med de rödgröna..

Folkpartiets riksdagskandidat Mathias Sundins främsta vallöfte är just att om han blir riksdagsledamot ska han gå emot en borgerlig regering i frågor där han tycker olika. Han ska t o m i ”väljarkontrakt” tillsammans med andra folkpartister förbinda sig hur han ska rösta som en ”orädd frifräsare”.

Säg att han och andra garanterar att de ska rösta mot signalspaning, mot datalagring, för statligt stöd till kärnkraften och för att värnskatten tas bort. Samtidigt garanterar andra borgerliga riksdagskandidater att de ska rösta för signalspaning, för EUs datalagringsdirektiv, mot statligt stöd till kärnkraften och mot att värnskatten tas bort.

Resultatet blir att eftersom t ex ett tiotal riksdagsledamöter från alliansen kommer att rösta emot varandra oavsett vilken kompromiss regeringen har gjort, så kommer de rödgröna att vara de som bestämmer, eftersom deras minoritetsförslag då kommer att segra. Och snart kommer regeringen att falla.

Märk väl att inom socialdemokratin tolereras inga politiska ”frifräsare”. Ta den aktuella energifrågan, där ju många socialdemokratiska riksdagsledamöter egentligen är positiva till alliansens energiuppgörelse, men inte kommer att rösta ”fritt”. Och det finns många fler exempel, t ex FRA-lagen och RUT-avdragen (där ju Mona Sahlin själv egentligen är för).
Fler borgerliga ”frifräsare” á la Mathias Sundin riskerar därför att bli de rödgrönas bästa vapen. Först när det finns lika många ”socialdemokratiska frifräsare” (vilket är en utopi) skulle det möjligen bli en balans, men då blir å andra sidan många beslut helt oförutsägbara och vi närmar oss en polsk riksdag.

Mathias har en utmärkt blogg om amerikansk politik, och hans föredöme är givetvis just amerikansk politik, där det bara finns två partier och där alltid en del kongressledamöter fronderar och får ”piskas” in till att stödja presidenten, ibland genom att erhålla något litet fläskben i någon fråga.

Svensk politik är något annat, med 7 partier och mycket knappa majoriteter. Socialdemokraterna lyckade under huvuddelen av 1900-talet vara i regering nästan jämt, genom att alltid hålla ihop det egna partiet och sedan liera sig med andra partier.

Jag är varm vän av Alliansen, och jag inser att om inte alliansens riksdagsledamöter klarar av att lotsa regeringens förslag genom riksdagen utan allt oftare misslyckas med detta, så väntar raskt regeringskriser, nyval och rödgröna regeringar som tidigare. Och det vill jag inte se!

Jag utesluter inte att det finns frågor där man kan tvingas att rösta annorlunda än sin regering. Detta ska dock endast ske i absoluta undantagsfall, och jag är bekymrad om alltfler folkpartister redan innan valet binder upp sitt agerande i olika frågor och alltså vägrar att delta i de kommande kompromisser som är helt nödvändiga om en fyrpartiregering ska kunna regera, även i de svåra frågorna

De borgerliga väljare som med hög prioritet vill se en fortsatt alliansregering som får stöd för sina förslag i riksdagen bör vara försiktiga med att kryssa politiker som låser upp sig i ett antal frågor i sin riksdagskandidatur. Och de borgerliga tidningar som uppmuntrar fler borgerliga ”frifräsare” i olika frågor leker faktiskt med elden, priset kan vara en återgång till 1900-talets eviga socialdemokratiska minoritetsregeringar, hemska tanke.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)

länk SvD (tillagd 26 mars)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

tisdag, mars 23, 2010

Förnyenergi, kärn- och fossil...och SNF

Sveriges Naturskyddsförenings ordförande Mikael Karlsson låter ungefär som Mona och Maria (Sahlin och Wetterstrand) när han i tidningar vädjar till mig och andra centerriksdagsledamöter att rösta för förnybar energi och ingenting annat.

Jag har svarat så här, i Norrköpings tidningar:

(Och min kollega Kerstin Lundgren har mycket klokt resonerat om denna svåra kärnkraftsfråga på sin blogg)

"Naturskyddsföreningens ordförande vill att jag ska rösta emot en del i den oerhört viktiga energiuppgörelse som de 4 allianspartierna träffade våren 2009.

Hade centerpartiet varit i majoritet i riksdagen hade säkert satsningarna på förnybar energi och energieffektivisering varit än kraftigare, och skrivningarna om kärnkraft mer restriktiva.

Nu är vi inte det, utan energiuppgörelsen är en kompromiss inom Alliansen som lägger grunden till en historiskt kraftig satsning på energieffektivisering och förnybar energi, på att kraftigt öka kärnkraftbolagens ansvar för kärnkraftens kostnader samt att staten inte ska bidra till nya kärnkraftverk.

Under många år med s-styre med stöd av miljöpartiet hände inte så mycket med den förnybara energin. Nu kommer storsatsningen på förnybar energi att förhoppningsvis bidra till att nya kärnkraftverk inte byggs. Dessutom är det mycket tveksamt om kärnkraftbolagen och bankerna kommer att våga bygga nytt utan stöd av staten.

Dagens stora miljöfråga är klimatfrågan, och att samtidigt ersätta både fossil energi (olja, kol, gas) och kärnkraft med förnybar energi är inte möjligt utan att hota tiotusentals industri- och andra jobb i Sverige. Detta spelar inte Miljöpartiet någon roll, men det är obegripligt att Socialdemokraterna vågar spela rysk roulette med Sveriges energiförsörjning.

Centerpartiet är Alliansens Gröna Röst och det borgerliga miljöpartiet. Jag kommer att stå upp för den viktiga energiuppgörelse som träffats inom Alliansen och rösta ja till både dess helhet och de ingående delarna.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)"

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

måndag, mars 22, 2010

Turbulens inom Piratpartiet

Det känns rätt sensationellt, tycker jag, att Christian Engström petas ur Piratpartiets styrelse, att det påstås att även Partiledare Falkvinge hade gjort det om han inte suttit på ett tvåårsmandat och att Engström drar tillbaka ett halvmiljonlån till partiet. Alltid trist med turbulens och personstrider i ett parti, men tyvärr inträffar det ibland, i alla partier.

Rätt sensationellt även att Engström och Falkvinge verkar vilja avskaffa valberedningen som demokratiskt instrument i Piratpartiet. Vad vill de ha istället...?

Länk till Europaportalen, som rapporterar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

C-riksdagslistan i Östergötland

Jantelagen i Sverige är ju välkänd och präglar många av oss. Vi talar ogärna i egen sak, och jag brukar skämta och säga att jag motvilligt låtit mig övertalats till att åter kandidera till riksdagen...

Visst funderade jag noga över detta, men valet blev till slut rätt lätt. Jag är varm i kläderna och tycker att jag har mer att ge, jag känner ett gott förtroende i länet och hos centersympatisörerna och det fungerar bra med familj och pendling. Och politik, att vara med på riksnivå och kunna påverka samhällsutvecklingen i vårt land är självfallet viktigt, spännande, stimulerande och meningsfullt.

Visst har politiken avigsidor också; det tar väldigt mycket tid, det kan bli påfrestande konflikter både i sak- och personfrågor ibland, man kan få kritik och hängas ut i media osv. Att jag och många andra ändå hänger i rätt länge i många fall är ju ändå för att det känns meningsfullt och ger mycket tillbaka. Dock är kön av nya medlemmar till partierna alldeles för kort, och jag uppmuntrar alltid engagerade människor att gärna aktivera sig i politiken en tid, i något av de demokratiska partierna. Självfallet gärna i "Alliansens gröna röst", Centerpartiet, men vår demokrati blir stark av att det finns goda krafter och konkurrens om uppdragen i alla partier.

Vad kommer jag att driva i riksdagsarbetet, då? Jag kommer att fullt ut stå bakom centerpartiets valplattform och jobba för ett starkt centerparti i en kommande ny alliansregering! Vår inriktning på klimat och miljö samt på jobb och företagande är utmärkt, och i "Alliansens gröna röst" ligger också - tycker jag - centerpartiets rötter i att hela Sverige ska utvecklas, samt att de gröna näringarna och energifrågorna har en nyckelroll.

Ungdomsarbetslösheten är förskräckande och där behövs verkligen de konkreta förslag som centerpartiet driver, och jag menar också att skatten för pensionärer på sikt bör likställas med skatten för oss andra (se tidgare blogginlägg).
Öppenhets- och integritetsfrågorna är nya frågor som är viktiga att fortsätta att driva starkt.

Självfallet kommer jag att hålla en fortsatt nära kontakt med Östergötland, med väljarna och med centerpartiet, och på allt sätt driva de frågor på riksplanet som gagnar länet. Där är infrasatsningarna på vägar och järnvägar mycket viktiga, och jag kommer att fortsätta att slåss för Ostlänken, E22:an och andra riksvägar och järnvägar som behöver upprustning.

Detta som en inledning till grundorsaken till detta blogginlägg, vår nomineringsstämma i lördags. Som samtidigt firade centerpartiet 100 år med en fin middag med dans och betydligt över 100 glada deltagare.

Östgöta Corren skriver om riksdagslistan, som jag åter fick förtroendet att toppa.

Jag kände också ett starkt stöd i medlemsomröstningen, som är viktig. Sedan ska - tycker jag - motiverade förändringar kunna göras för att få en balanserad lista vad gäller ålder och kön och förankring i hela länet. Jag hoppas att Östgötacentern inför nästa val helst har nomineringsstämman på hösten, samt efter medlemsomröstningen publicerar den på sin hemsida. Nu var vi - tycker jag - sena, och endast stämmoombuden har nog informerats om resultatet av medlemsomröstningen.

Därför redovisar jag den delvis här (för intresserade östgötar och c-medlemmar främst!):

Medlemsomröstning riksdagslistan
(Antal poäng, antal 1:a, 2:a och 3:eplatser,antal röster)

Staffan Danielsson 4917 321 97 48 561
Karin Jonsson 3776 76 116 100 533
Britta Andersson 2972 66 96 61 428
Michael Cornell 2332 42 63 55 351
Muharrem Demirok 2041 18 49 49 342
Gösta Gustavsson 1609 4 32 42 283
Maria Carlsson 1302 15 18 32 244
Johan Knutsson 1218 3 18 29 247
Birgitta Gunnarsson 1006 6 11 14 229
Anders Carlsson 953 8 15 16 192
Maria Grankvist 860 2 5 12 199
Pia Tingvall 856 4 10 8 209
Anders Ljung 812 4 5 8 185
Rune Emanuelsson 795 5 14 15 166
Fredrik Blomberg 783 8 14 21 146
Astrid-Marie Jonsson 704 4 6 15 159
Marie Lindh Eriksson 644 1 2 2 159
Bo Johansson 586 4 3 9 133
Carola Andersson 565 2 7 7 134
Lars Vikinge 560 3 7 8 122

Jag känner ett starkt stöd och tackar för det.
(Obs att nomineringskommitténs listförslag, som blev stämmans beslut, redovisas i den länkade Correnartikeln)

Jag redovisar även medlemsomröstningen på landstingslistan:


Hugo Andersson 2744 96 75 53 373
Michael Cornell 2302 92 35 39 326
Inga Arn. Lindgren 1679 37 46 41 252
Carola Andersson 1503 26 41 29 254
Gösta Gustavsson 1347 28 15 26 228
Anders Ek 1305 9 24 34 242
Anders Agnemar 1298 45 25 20 201
Magnus Berge 1231 20 23 26 219
Anna Creutz 1224 12 33 21 225
Lars-Olof Johansson1173 45 22 14 184
Göran Gunnarsson 1123 19 19 18 196
Katarina Karlberg 1010 9 15 20 203
Lena Berglert 984 13 25 15 184
Sara Larsson 984 10 24 17 197

Stämmans behandling av landstingslistorna blev komplicerad, och den tilltänkta gemensamma landstingslistan blev på valberedningens förslag en i varje valkrets som tidigare.
Tyvärr anmälde Hugo Andersson att han då inte stod till förfogande, vilket känns mycket beklagligt.

(Något uppdaterad 1826 den 22 mars)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

fredag, mars 19, 2010

Hur ser regeringen på dödshjälp - interpellation!

Ber Hägglund svara om dödshjälp
TT-Telegram den 19 mars 2010, 11.42

Socialminister Göran Hägglund (KD) bör tillsätta en parlamentarisk utredning om dödshjälp, anser riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C).

I en interpellation, en skriftlig fråga till Hägglund, vill Danielsson också ha svar på om socialministern kan tänka sig att ta initiativ till att dagens regler för behandlingen av mycket svårt sjuka ändras. (Läs den värdiga och respektfyllda interpellationsdebatten, scrolla längst ner). (Läs också interpellationen och interpellationsdebatten från 2008 och 2009, scrolla långt ner).

Bakgrunden är, även om Danielsson säger sig vara väl medveten om att ministern inte kan kommentera enskilda fall, den begäran som en 31-årig kvinna skickat till Socialstyrelsen om hjälp att få dö. Sedan det hon var sex år har hon varit bunden till en respirator men vill nu att den ska stängas av, efter det att hon sövts av sjukvårdspersonal.

Socialstyrelsen ska senare i vår ta ställning till hennes begäran.

Det andra fall Danielsson hänvisar till är en svårt sjuk man som vill ha hjälp att dö före det att han blir så dålig att livsslutet blir en lång plåga.

Danielsson undrar om socialministern kan tillsätta en utredning för att analysera om det i "mycket svåra situationer" och under "mycket sträng kontroll" borde vara möjligt att hjälpa en person att dö.

Göra Hägglund skrev, i en allmän kommentar till debatten i veckan, att "varje form av aktiv dödshjälp är oacceptabel". Men han välkomnade samtidigt att Socialstyrelsen ska se över rättsläget.

Lars Larsson/TT


.............................

tillagt 1238 19 mars: 128.000 personer (!!!) har röstat om dödshjälp på Aftonbladets websida, 96,3 procent är för. Något att betänka, socialministern!

Interpellation till socialminister Göran Hägglund

Svåra lidanden vid livets slut

Jag har i motioner och en tidigare interpellation efterfrågat en parlamentarisk utredning om rätt till dödshjälp vid svårt lidande, nära livets slut, och under mycket noga reglerade förutsättningar. En given förutsättning är att det är den enskilda människan som entydigt och uttryckligen vädjar till samhället att kunna få dö – somna in - något i förtid.

Socialministern är för smärtlindring, även med starka droger som kan leda till en tidigare död, men mot att i en parlamentarisk utredning gå igenom dagsläget och överväga dessa mycket svåra frågor. Läkare och statliga myndigheter ska själva inom dagens ramar sätta de gränser som kan behövas, och någon möjlighet att respektera den enskildes vilja vid mycket svåra lidanden ska inte kunna ske, annat än om livsuppehållande apparatur möjligen kan få stängas av.

Händelsen vid Astrid Lindgrens sjukhus där en barnläkare åtalats för att ett dödsjukt litet barn kan ha dött några timmar tidigare genom stark smärtlindring har gjort läkarkåren och sjukhusen mer inriktade på att vara försiktiga med stark smärtlindring som kan leda till en något tidigare död vid svåra plågor.

Två aktuella fall aktualiserar nu det fåtal fall där dessa frågor sätts på sin spets; en trettioettårig kvinna som lider svårt och entydigt vill sövas ner och att hennes respirator sedan stängs av, samt Lars-Olov Hammergård som lever i ångest inför att bli allt sämre och sluta på sjukhus ”som ett neddrogat kolli”. Lars-Olov är dödssjuk och talet och andningen börjar svikta. Han har skrivit sitt livstestamente och vill så småningom kunna somna in – dö – lite tidigare för att undslippa svåra plågor.

Kvinnans brev kommer nu att utredas av socialstyrelsen, som vill överväga rättsläget och därför återkommer om några månader med ett eventuellt besked till kvinnan och läkarna. Oklart i vilken riktning eftersom två principer står mot varandra; dels den enskilda människans rätt att själv bestämma, dels samhällets rätt att helt bestämma.

För Lars-Olov är situation entydig, enligt gällande regelverk kan hans vilja inte villfaras utan han måste oåterkalleligen genomlida hela den gradvisa försämringsprocess och svåra dödskamp som väntar. Lars-Olovs uttryckliga vilja kan därmed inte respekteras, utan samhället förbjuder honom den hjälp som han innerligen efterfrågar.

Jag är medveten om att socialministern inte kan och ska kommentera enskilda fall, och låt mig därför ställa följande frågor till socialministern:

Det finns svårt lidande människor som entydigt vill undslippa fortsatta och förvärrade plågor och därför begär att samhället ska respektera deras vilja och efter nedsövning stänga av en livsuppehållande hjälp genom respirator.

Rättsläget är oklart och omdebatterat. Socialstyrelsen råd är allmänna och sjukhuset/läkarna kan landa i att inte våga eller vilja eller kunna respektera den människans yttersta vilja.

Det finns vidare människor som är dödsjuka och där svåra plågor och en utdragen dödskamp väntar.
Några av dessa skriver som sin entydiga och bestämda vilja ett livstestamente. De vill uttryckligen när försämringen och plågorna nått ett visst stadium få hjälp med att dö något tidigare för att undslippa ett utdraget lidande.

Är socialministern beredd att vidta åtgärder så att gällande regelverk för att avbryta en livsuppehållande behandling snabbt förtydligas, särskilt om enskilda människor kommer i kläm genom motstridiga uppfattningar inom socialstyrelse och på olika sjukhus?

Avser socialministern mot bakgrund av vad jag anfört att tillsätta en bred parlamentariskt utredning för att på djupet analysera om inte enskilda människors vilja att dö något i förtid vid svåra lidanden nära livets slut, och under mycket sträng kontroll, borde kunna respekteras i mycket svåra situationer?

Staffan Danielsson (C)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

torsdag, mars 18, 2010

Rätt till dödshjälp - Kvinna nekas

Det rapporteras nu i media om den 31 - åriga kvinna som lider svårt och hotas av en kvävningsdöd och vill få avsluta sitt liv.

Aftonbladet skriver om detta, bla med min synpunkt, och med kommentarer från partier och med hennes egna ord. Svd skriver också, liksom DN och DN igen
Jag har skrivit rätt mycket om denna fråga på min blogg, jag har motionerat och skrivit debattartiklar.

Det här exemplet är mycket tydligt, en svårt lidande kvinna vill entydigt få hjälp med att dö för att slippa sina plågor och den svåra dödskamp som annars väntar.

Jag har interpellerat socialminister Göran Hägglund som vill att han själv och riksdagen ska fortsätta att förbjuda människor att kunna få hjälp med att somna in i förtid i situationer med svårt lidande och där den enskilde entydigt vill detta.

Jag menar att det måste finnas en ventil för detta under sträng kontroll, och vill att detta utreds.

I det fall som nu är aktuellt borde staten snabbt kunna ge ett jakande besked, eftersom det handlar om en begäran att stänga av den respirator utan vilken kvinnan inte kan andas.

Tillagt 19 mars: SvD intervjuar idag Lars-Olov Hammergård, som skrivit livstestamente och inte vill sluta livet neddrogas på långvården, som han ungefär skriver.
En annan svårt lidande människa i Aftonbladet idag.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

söndag, mars 14, 2010

Slutrapport från FN och Hillarys .. tal

Så är två mycket givande veckor på den svenska FN-delegationen och i FN över. Stort tack för alla goda briefingar från våra diplomater med ambassadörerna Anders Lidén och Per Örnéus i spetsen. Och till Inga-Lena Bengtsson som med stor drivkraft fått ihop ett mycket bra program, med flexibla anpassningar utefter verklighetens förändringar!

Flyget till Köpenhamn blev 1 timme försenat, så jag missade tåget från Malmö med två minuter (att SJ alltid..ska vara så förbaskat punktliga)och har just fördrivit två timmar på stationen...

Avslutande programpunkter på FN var bl a ett givande besök på FNs barnfond - Unesco -och befolkningsfonden UNFPA. Samt USAs utrikesminister Hillary Clintons personliga och engagerade anförande i samband med kvinnokonferensens avslutning. Min kollega Christer Winbäck lyckades få trycka hennes hand, medan jag i tumultet efteråt fotograferade henne och hennes medföljande dotter Chelsea. Även Madeleine Albright var där.

Hon fick ett starkt stöd av församlingen och hade flera slagkraftiga one-liners; t ex att 1800-talet var kamp mot slaveriet, 1900-talet kamp mot totalitarismen (nazism och kommunism antar jag) medan 2000-talet blir kamp för kvinnors rättigheter.

Hon berättade också om besök i ett utvecklingsland, där hon såg kvinnor i arbete överallt. Utan deras insatser skulle ju länderna falla ihop. Och hon kunde inte förstå ekonomerna som sa att deras arbete inte räknades.

Förenta nationerna är ett oerhört viktigt organ för världens nationer. Sverige är en stormakt där som en av världens stora bidragsgivare. USA är ändå outstanding som betalar nära 25 procent av FNs budget, medan världens socialistiska länder av någon anledning ger väldigt lite, en förklaring kan ju vara att det ekonomiska systemet ger väldigt lite pengar att kunna fördela.

G77-gruppen organiserar nu nära 130 av världens 192 FN-länder, och är en viktig kraft som ibland kan bromsa rätt mycket. Gruppen är dock mycket heterogen, och vi får se hur sammanhållningen kommer att utvecklas.

Säkerhetsrådet med sina 5 fasta medlemmar (med veto) och 10 cirkulerade är FNs centrala maktsfär. 65 år efter andra världskriget borde detta egentligen reformeras - är t ex Frankrike och Storbrittannien viktigare stormakter än Indien. Men sannolikt kommer nuvarande strukturer att kanske vara lika svåra att rucka på som att låta Europaparlamentet sluta pendla till Strassbourg...

Jag tar med mig intrycken och erfarenheterna från FN i mitt fortsatta politiska arbete, och kommer att ha stor nytta av dem!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

fredag, mars 12, 2010

riksdagen och folkmord, regering och opposition..

Under min tid här i New York har jag funderat lite över Folkmord. Det mest fruktansvärda av allt. Det förekommer fruktansvärda terrordåd blint riktade mot oskyldiga barn, kvinnor och män. Men Folkmord, då handlar det om att en nation, en statsledning medvetet mördar och fördriver och plågar och svälter ut människor i sitt eget land, oftast särskilda grupper och gärna också politiska motståndare av alla de slag.

Hitler och nazismens fasansfulla jakt och massmord på människor som kan betecknas som judar, Stalins och kommunismens besinningslösa förtryck och massfördrivningar och gulag-läger och massmord genom utsvältning av många miljoner landsbygdsbor i ukraina, Mao och China-kommunismens motsvarigheter, mindre kända men lika utstuderat effektiva och fasansfulla, de röda khmererna kommunisternas folkfördrivningar och folkmord i Kambodja med mera.

Jag noterar att Vänsterpartiet (och Miljöpartiet) nu vill klassa t ex Saddam Husseins brott som folkmord. Det är märkvärdigt hur svårt gamla kommunister har att minnas och fördöma kommunismens brott, ynkligt, tycker jag.

Och så Turkiets dåvarande statslednings folkmord på främst armenier kring åren kring 1915, väl beskrivna av Lisbeth Lindeborg i denna SvD-artikel från 2005. Läs den gärna, man saknar ord. Och betänk att terrorn mot offren för de övriga folkmord - nazistiska samt oftast kommunistiska - som jag beskrivit ovan är väl så fruktansvärd.

Utrikesutskottet i USAs kongress beslutade i veckan med 23-22 att uttala att folkmordet på armenier är ett folkmord.

Anneli Enochsson, kd, har samma uppfattning och vi samtalade en del kring detta under denna resa. Hon reste så hem i förtid och valde att rösta med oppositionen och för det som hon arbetat för sedan länge. Och tillsammans med 3 andra borgerliga så har den svenska riksdagen nu uttalat med en rösts majoritet att folkmordet 1915 var folkmord.

Johan Linander (C) har på sin blogg väl redovisat orsaken till att alla svenska regeringar sedan "urminnes tid" inte velat besluta om vilka folkmord som är folkmord. Även socialdemokraterna, märk väl..!

Och rent principiellt kan jag hålla med. Samtidigt är politik inte alltid rent principiell utan situationer kan uppstå som är speciella. De av folkmordet drabbades - de massmördade och fördrivna - ättlingar bär detta enorma trauma, dessa enorma oförrätter, och de vill få upprättelse, att folkmordet erkänns.

Turkiet av idag är märkvärdigt fastlåsta vid att ingen bär någon stor skuld till det fasansfulla som hända då. Det känns inte bra på något vis. Jag deltog inte i omröstningen, men det hade känts mycket svårt att rösta för att folkmordet mot armenier m fl ska bedömas av historiker enbart.., som läget nu är.

Samtidigt vet ni att jag starkt förespråkar att allianspartierna i riksdagen måste hålla samman genom att ledamöterna står bakom sin regering. Dock ska självfallet regeingen innan sina viktiga beslut förankra den hos sina riksdagsledamöter, och göra kompromisser. Det här är dock en fråga som är svår och komplicerad, och inte så knuten till regeringens kärnfrågor kanske.

Folkpartiets kommunalråd i Norrköping Mathias Sundin kandiderar till riksdagen med mottot att ofta rösta mot den regering som hans parti medverkar i. Han verkar inte se huvudkonflikten i politiken mellan de liberala krafterna - alliansen - och de rödgröna socialisterna, utan mera mellan regeringen - oavsett partifärg - och riksdagen.

Att resultatet av en sådan analys och syn kan bli ett evigt rödgrönt regeringsinnehav verkar inte Mathias inse. Eftersom de röda oerhört sällan röstar blågrönt så skulle ett ökat inslag av "fritt röstande" borgerliga riksdagsledmöter i olika frågor snabbt kunna leda till att alliansregeringen förlorar allt fler voteringar och tvingas avgå.

Mathias gläds därför nu över regeringens nederlag och hoppas på att det snabbt blir många fler, särskilt om han och andra liberala frifräsare skulle komma in i riksdagen.

I just denna sakfråga verkar min och Mathias analys ligga rätt nära varandra. Det som skiljer oss är min övertygelse att förutsättningen för en fortsatt stark borgerlig fyrpartiregering i Sverige är förmågan att kunna hålla ihop och regera, och att därför det ska väldigt mycket till för att rösta emot sin egen regering.

Medan Mathias sorglöst verkar mena att ju fler nederlag för regeringen dess bättre (eftersom riksdagens makt då ökar). Hej och hå.

Det är snarare så att det är de rödgrönas makt som ökar, Mathias, och är det verkligen det som du så hett eftersträvar?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

onsdag, mars 10, 2010

En passionerad Margot Wallström i FN

Igår var en intressant dag i närbelägna småstaden Washington - stor som Stockholm -, 2tim 40 min med ett X2000-liknandne tåg, olika tät bebyggelse hela vägen, inga åkrar.

Möte med den som alltid energifyllde ambassadören Jonas Hafström som gav intressanta utblickar innan diskussionen tog vid. Clinton och Reagan var "doers", tidigare guvernörer. Obama en kort senatorskarriär innan han valdes, mer lagstiftare och resonerande. Den stora frågan är jobben, finns risk att USAs arbetslöshet fastnar på högre nivåer än tidigare. Nu knappt tio procent, egentligen kanske mellan 15 och 20 procent.

De illegala invandrarna är ca 13 miljoner, republikanerna alltmer skeptiska till invandring.

Vi träffade en tankesmedja, helt oberoende (det är de flesta) men de lät rätt demokratiska. Både de och en medarbetare till finansutskottets ordförande i representanthuset trodde nog att Obama skulle få igenom sjukvårdsreformen, men oerhört knappt och inte alls säkert.

Republikanerna "filibustrar" - långpratar - i kongressen nu för att förhala beslut, skjuter in sig på att en sjukförsäkring för även de 46 miljoner som står helt utan kostar pengar och ger staten för stor roll. Frågan är om de 85 procent som har vill ställa upp för dem som inte har något grundskydd. Det har demokraterna slagits för i många decennier och nu har man chansen. Det vore ett oerhört misslyckande för dem och president Obama om de inte ny lyckades, jag tror och hoppas att det går vägen.

Idag har vi lyssnat på Margot Wallström vid hennes första (?) framträdande i FN som generelsekreterarens ansvarige för att motarbeta det fruktansvärda sexuella våldet i världen, särskilt hemskt som systematisk krigsmetod i t ex några afrikanska pågående konflikter. I en fullpackad mötessal gjorde hon en stark och passionerad programförklaring, och fick starkt stöd från deltagarna.
Det här är för mig inte mission impossible, sa hon, utan mission irresistible!

måndag, mars 08, 2010

Möte med FNs nya polischef

Ann-Marie Orler är född i Motala - en klar merit! - och var för några år sedan länspolischef i Västmanland.

Idag börjar hon sitt nya jobb som chef för FNs polisinsatser i världen, med nära 13.000 poliser insatta.

När vi några riksdagsledamöter idag fick tillfälle att träffa henne på tjänsterummer i New York gratulerade vi givetvis, och hade sedan ett intressant samtal.


FN har 17 pågående fredsinsatser just nu, de flesta i Afrika. 4.900 poliser i Darfur i Sudan, 2.200 i Haiti, 1.300 i Liberia, 1.200 i Kongo, 1.500 i Östtimor, 1.200 i Elfenbenskusten osv.

Vilka länder bidrar då med poliser? Även här blir man lätt lite överraskad. 1600 från Bangladesh, 1600 från Jordanien, 700 från Indien, 900 från Pakistan, 900 från nepal, 800 från Nigeria, 600 från Senegal, 400 från Ghana, 400 från Filippinerna, 300 från Egypten osv!

Idag är 6,5 procent av poliserna kvinnor, men Ann-Marie Orler har satt upp målet 20 procent till 2014. Kanske inspirerade av henne har Rwanda nu målet att bidra med lika många manliga poliser som kvinnliga!

Sjukförsäkring och A-kassa - S hyckleri

Man får alltid lite perspektiv på Sverige när man är utomlands. I USA rasar sjukförsäkringsdebatten oupphörligt, republikanerna anser sig ha "folket med sig" i att inte låta de 30-40 miljonerna som står utanför få ett grundskydd. Det blir för dyrt och kostar för mycket skattepengar.
Och det räcker inte med nära 60 procent i majoritet för demokraterna för att genomföra reformen, också annorlunda.

I Sverige har vi allmän sjukförsäkring och allmän folkpension vilket jag gillar starkt. Och socialdemokraterna lever rövare om någon som kommit in i sjukförsäkringen skulle "omförsäkras" till A-kassa med risk för på lång sikt något sämre villkor.

Men för alla dem som inte kommer in i A-kassa eller sjukförsäkring överhuvudtaget, som inte får sitt första jobb på något halvår, och det är många, för dem finns ingen nåd. För dem återstår osäkra aktivitetsstöd och socialbidrag, varså god.

Hyckleri.

Omsorgen om medlemstillströmingen till det s-kontrollerade facket går före tryggheten för dem som inte kommer in på arbetsmarknaden. Solidaritet, jo pyttsan!

Allmän A-kassa, nej tack, absolut inte, säger arbetarrörelsen.

Skamligt, säger jag.

Och alliansen! Fast moderaterna tyvärr verkar fega ur även på den här punkten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

torsdag, mars 04, 2010

Mitt möte med Ban Ki-Moon och Bill Clinton..

...tillsammans med några andra...

Att följa FNs och Sveriges arbete här i New York är fortsatt mycket intressant.

Utöver den arbetande kommissionen om kvinnors rättigheter och likaställning har vi nu diskuterat säkerhetspolitik en hel del, vilket ju är mumma för en försvarspolitiker.

Ambassadrådet Staffan Hemrå drog utifrån FN-stadgans grundidéer upp tankeväckande analyser och samband urifrån dagens verklighet. Mycket av dagens svåra konflikter finns i dag i Afrika.
Generalsekreterare Kofi Annan definierade 2005 terrorism som "systematiskt våld mot civila". Att använda det som stridsmetod är fruktansvärt, och kan aldrig accepteras, anser jag.

FN har nu 17 pågående missioner/fredsinsatser i olika länder, med 120.000 soldater insatta från främst icke-västliga länder. Rekord.

Säkerhetsrådets sammansättning är ett arv från andra världskriget, mänga skäl talar för att modernisera det. Men ingen av de 5 fasta medlemmarna med veto (USA, Ryssland, China, Storbrittannien, Frankrike) är nog intresserad av det..

Det kommer nog att ske ungefär samtidigt som Frankrike accepterar att Europaparlamentet slutar sammanträda i Strassbourg..

Idag utlystes snabbt ett möte med FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon och Bill Clinton i spetsen. Vi svenska observatörer lyckades närvara när man presenterade ett initiativ för att flygpassagerare med ett "klick" när man betalar sina flygresor också kan välja att stödja FNs verksamhet för sjukvård åt de fattiga.
Tillsammans talade de båda för detta "enormt viktiga" (enligt Bill Clinton) initiativ samt några till, bl a en norsk minister och prinsessan Christina från Spanien.

Bill var sig lik men har blivit äldre (Ok, då, jag är nog inte "Bill" med honom riktigt än..).

Ett annat sent eftermiddagsmöte som var mycket givande var sammanträffandet med FNs nya specielle representant för generalsekreteraren i Afganistan, Staffan de Mistura, med svenska och italienska rötter.

Han är precis nyligen tillträdd och berättade om sin bild av sitt uppdrag och läget i Afghanistan.
Uppslutningen bland FNs länder kring fredsinsatsen i Afghanistan är massiv.

Min slutsats är att en ökad debatt i t ex Sverige om att minska sin fredsinsats kan öka riskerna för svenska soldater i landet.

onsdag, mars 03, 2010

Äntligen på Broadway - Mamma Mia!

Jag fortsätter mina observationer från New York, som vore jag en upptäcksresare..(Ursäkta alla vana NY-resenärer som tar mina små noteringar som banala konstateranden, med stor rätt).

Visst är FN viktigt och intressant. Integrationsminister Sabuni informerade och diskuterade på FN-representationen, därefter en bra genomgång av FNs utvecklings- och biståndsorgan, UNDP. Det UNDP arbetar för är oerhört viktigt; reducera världens fattigdom, främja demokratiutveckling, förhindra kriser och återuppbygga samt arbeta för en hållbar utveckling genom energi- och miljöfokus.

UNDPs verksamhet är FNs mest spridda, i över 130 länder och med en årlig budget på över 4 miljarder dollar. Bidragsländerna är inte alls lika många, bara 20-30 stycken. Det är en total dominans av västliga demokratier som satsar på liberalism och marknadsekonomi, medan underskottet av kommunistiskt eller socialistiskt inspirerade länder är monumentalt.

UNDPs budget är över 4 miljarder dollar. De största bidragsgivarna är USA, Storbrittannien och Japan med Norge, Nederländerna och Sverige (190 miljarder dollar per år) strax efter. I förhållande till BNP eller invånarantal är självfallet Sverige en stormakt på bistånd.

Efter en intressant lunchdiskussion med FNs revisionsspecialist Inga-Britta Ahlenius fick vi förmånen till ett möte med Helen Clark, chef för UNDP och tidigare mångårig Nya Zeeländsk statsminister (S).

Kvällen ägnade jag åt en rejäl långpromenad längs Broadway enorma ljusreklamer och teatrar och musikaler och matställen och soppåsar.

Vadå soppåsar? Jo, det var mig obekant att sophanteringen i världsstaden sker genom att fastighetsägarna sent på eftermiddagen lägger ut små berg av sopsäckar på trottoarerna, som sedan under natten hämtas av sopbilar där jobbarna slits ut genom att de slänger upp säckarna med armkraft. Känns inte modernt, tycker en sopmässigt bortskämd svensk.

Det finns verkligen många teatrar och shower, och några hade jag faktiskt hört talas om! Mamma Mia tog stor plats med lysande rescensioner, med Björn och Bennys fantastiska glada musik som så förkättrades av de politiskt vänsterkorrekta på 1970- och 80-talet.

Mångfalden av matställen av alla de slag, liksom mängden av små frukt- och andra mobila försäljare med små vagnar, är stor.

Mångfalden av människor av alla de kulörer och ursprung är en smältdegel, och New York är numera en riktigt trygg och lugn stad, till skillnad från den höga brottsligheten för 10-20 år sedan. Heder åt borgmästare R. Guiliano (ungefär) som med delvis kontroversiella metoder, nolltolerans och strikt ansvar för cheferna faktiskt gjort stor skillnad.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

tisdag, mars 02, 2010

New York som Linköping - fast lite större

Det gäller ju att inte imponeras när man reser till främmande land. Sverige är ju ändå på något vis alltings moder och Linköping jordens medelpunkt..

Några intryck från New York och FN, efter en dryg dag...(Jag borde nog varit här redan för 20-30 år sedan, men det har jag ju inte). Då vet man nog så lite att man kan egentligen kan allt. Så är det, som en känd svensk statsman brukar säga. Punkt.

Skämt åsido. Kvarteren runt FN skrapan, kring ca 45 till 49.onde gatan någonting, och kring 1 -3 avenyn är visserligen mycket höga ibland - skyskrapor - men kvarteren i marknivå är lättgångna med massor av små och större butiker i en charmig blandning. Vi bor ju centralt och har korta gångavstånd till mycket. Faktiskt lite små stadskaraktär så världshuvudstad det är!

I FNs centrala administration här jobbar kanske 4.000 människor av Fns totalt ca 63.000 i olika organ. Jämfört med Bryssel och EU-byråkratin känns FN närmast - ja, litet är ju fel att säga - mindre än EUs högborgar i Bryssel. FN-skrapan - ett av de första höghusen i hötorgsskrapestil (fast tvärtom) - är byggd på 1950-talet och renoveras nu. Salarna för generalförsamlingen, ekonomiska och social rådet och säkerhetsrådet är byggda räcker fortfarande till trots väsentligt fler medlemsländer idag, och rymmer alltså med råge 192 delegater från alla medlemsländer, 54 delegater i ekosoc och 15 medlemmar i säkerhetsrådet, där mycken makt ligger. Inte minst hos de 5 ständiga medlemmarna med veto; USA, Ryssland, China, Storbrittannien och Frankrike.

Generalförsamlingens tak, ja, ryktet säger att snömassorna knäckte det lite för någon vecka sedan, problem vi ju denna vinter känner igen även från Sverige.

Indien, Japan, Brasilien, Tyskland m flera klappar på porten. En prognos kanske är att säkerhetsrådets sammansättning förändras ungefär samtidigt som EU-parlamentet lämnat Strassbourg...

Idag har vi främst besökt den svenska ständiga FN-representationen med ett trettio-fyrtiotal personer, ledda av ambassadör Anders Lidén och vice chefen ambassadör Per Örnéus. Vi hade förmånen att få lyssna och diskutera en hel del med dem idag, med stort utbyte. Sverige gör bra bilar (..!), högkvalietsmat men vi har i snitt en mycket bra standard på våra diplomater också.

Fns generalförsamling träffas på hösten, nu pågår arbete i t ex säkerhetsrådet och i de 6 fasta utskotten, i ekosoc-rådet och dessa veckor över 8.000 personer samlade kring kvinnokommissionens arbete, inte minst många företrädare för NGO:s - fackförbund, organisationer, en representant för Sametinget osv osv.

Inflytandet i FN har under åren delvis förskjutits till de nya stormakterna enligt ovan, samt till G77-gruppen (som idag är ca 130!), dvs en mycket brokig blandning av utvecklingsländer från jordens alla hörn.

FNs tre grundpelare känner ni väl till..; insatser för fred och säkerhet, länders utveckling samt att lyfta människors rättigheter och ge bistånd. Visst är det mycket byråkrati i FN, men tänk bort FN och världen vore sämre rustad i betydande grad. Inte minst vad gäller FNs mycket stora insatser på det humanitära området, som inte alltid ger lika mycket rubriker som de handfasta säkerhetsfrågorna.

Viktiga frågor i säkerhetsrådet just nu är t ex situationen i Tschad och FNs mission där (just nu pågår 17 olika fredsbevande FN-missioner i världen), läget i Sudan med val i södra delen i januari, samt Afganistan.

Kvällen avslutades med en mottagning i ambassadörens residens för besökande politiker och NGO:er (Non Governmental Organisations). Svenska FN-föreningen i Stockholm ska ha en eloge för sin stora grupp engagerade personer i olika åldrar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,