torsdag, september 29, 2011

Lena Ek miljöminister - Starkt Centerlag i regeringen!

Det är mycket nu...

Dagens regeringsombildning känns väldigt bra, Annie Lööf ny näringsminister, Anna-Karin Hatt ny IT- och energiminister och Lena Ek ny miljöminister!

Roligt att Östergötland får sitt första Centerstatsråd sedan Anders Dahlgren (som jag ju var informationssekreterare åt!)

Eskil Erlandsson fortsätter, också bra!

Maud Olofsson får ge plats till Annie, och Andreas Carlgren till Lena.

Båda förtjänar att hedras väldigt mycket för sina utmärkta insatser. Maud har jag skrivit om tidigare.

Jag tycker att Andreas Carlgren är en mycket skicklig politiker som varit en utmärkt miljöminister. Han skriver själv på sin blogg om det viktigaste som Alliansregeringen uträttat på området. Det är mycket och det är bra! Att sedan oppositionen bjuder över, så är det, men alliansen har pådrivna av Centerpartiet fört en offensiv och bra miljöpolitik!

Lena Ek är ju en naturkraft som politiker med stor arbetskapacitet, personlighet och rutin, och som har gjort ett imponerande jobb som EU-parlamentariker. Det ska bli mycket spännande att följa henne som miljöminister!

Bra också att Annie lyfter över energifrågorna till Anna-Karin. Anna-Karin H@ är nu en tyngre minister som jag har mycket stor respekt för, och det känns väldigt bra med det nya Centerlaget Annie, Lena, Anna-Karin och Eskil i regeringen!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

lördag, september 24, 2011

Centerstämman fredag - rapport! Och Jordbruk, mat

En fantastisk fredag här i Åre!

Annie Lööf ny centerledare, valdes med enhällig uppslutning och har ett mycket starkt mandat. Bra presidium med de tre A:na; Annie, Anders och Anna-Karin.

Maud avtackades mycket varmt, en historiskt stark centerledare som också hade styrkan att kunna lämna stafetten vidare i precis rätt tid.

Sent på kvällen behandlades jordbruks- och livsmedelsfrågorna. Centerpartiet är efter några förlorade åter på ruta ett, obligatorisk ursprungsmärkning av kött- och chark- och mejeriprodukter, BRA!

Vi hade en intensiv debatt om det dramatiskt allvarliga läget för den svenska livsmedelsproduktionen. Vi var en rad talare som intensivt försökte övertyga jordbruksministern och stämman om nödvändigheten av en parlamentarisk livsmedelskommitté. Det gick väl så där...

Fast det var en bra debatt! Med en rad starka inlägg från Lars Vikinge, Leif Walterum, Lars Kallsäby med flera.

Argumenten för att det måste till en bred kraftsamling är att läget för jordbruket är så dramatiskt illa, med bland Europas lägsta självförsörjningsgrader tillsammans med Norge. Utan en bred kraftsamling förankrad i riksdagen, hos näringen, handeln, industrim, myndigheterna osv blir det mkt svårt att vända den 30-åriga nedgången.

Jordbruksministerns argumenterade för att det skulle vår minoritetsregering klara på egen hand genom arbete i regeringskansliet, där ju det finns betydande låsningar mellan C och M om t ex jordbrukets skatter.

Han menade att en bred kraftsamling förankrad i en utredning skulle försvåra löpande åtgärder för att öka jordbrukets konkurrenskraft. Vi menade att en minoritetsregering måste kunna göra två saker samtidigt, dels löpande nödvändiga och utmärkta åtgärder som nu med lägre kontrollkostnader för industrin och en ny djurvälfärdsersättning. Men också ta ansvar för att åstadkomma en helt nödvändig bred samling för att vända jordbrukets utflyttning till expension.

Stämman beslutade alltså att inte lyssna på önskemålen från LRF och oppositionen - och oss i debatten - om att få vara med och utforma en gemensam kraftsamling. Det här ska minoritetsregeringen klara på egen hand..

Jag är tyvärr övertygad om att utmaningen är så stor att det inte räcker. I en livsmedelkommitté skulle oppositionen och även allianskamrater tvingas bekänna färg, tror man att det krympande jordbrukets konkurrenskraft ökar med en ny handelsgödselskatt och att slakteriernas kontrollkostnader ska öka kommer detta att bli synat och avslöjat. Tror man att en höjning av Europas redan högsta dieselskatt är receptet, så avslöjas det också!

Jag är också övertygad om att riksdagens mål för jordbruket måste förnyas, och att den offentliga upphandlingen och ursprungsmärkningen behöver blir kraftfullare instrument samt att det måste till en gemensam kraftsamling över parti och organisationsgränser för att kunna vända livsmedelsproduktionens krätfgång till en ökning. Jag ser inget starkare instrument för att få detta till stånd än en bred parlamentarisk kommitté, och jag känner oro för att Centerpartiet i alliansregeringen inte kommer att kunna nå tillräckligt långt.

Vi får se de närmaste åren hur den svenska animalieproduktionen kommer att utvecklas, fortsatt minskning eller äntligen ett trendbrott. Ansvaret vilar tungt på näringen , självfallet, och på en mycket aktiv minoritetsregering.

Jag noterar dock att stämmans beslut är att regeringen inom sig ska ta fram en ny livsmedelsstrategi, och att detta verkligen inte utesluter att man i det arbetet väljer att tillsätta en beredande parlamentarisk livsmedelskommitté.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

fredag, september 23, 2011

Mitt stämmoinlägg imorgon om invandring och integration

Centerstämman har just valt Annie Lööf till ny partiledare! En högtidsstund, och så roligt och spännande.

Vi har också valt ny partistyrelse efter votering, där "Stockholm" utmanades från några distrikt. Att Jämtland fick två ledamöter var däremot helt OK..!

Valberedningens förslag gick dock igenom med god marginal, och jag är glad över nya partistyrelsen och över att förre västmanlänningen från Kungsör, nu boende i Hammarby sjöstad som lär ligga i Stockholm, Fredrick Federley, nu är vald till partistyrelsen!

Imorgon ska det nya integrationsprogrammet debatteras, och jag avser då att säga följande (ge gärna synpunkter så kanske jag ändrar något.., jag gillar transparens och interaktion!):

"Jag respekterar och delar partistyrelsens vision om en öppen värld utan gränser där Sverige går före.
Vi är överens om att Sverige har och ska ha en generös invandrings- och flyktingpolitik på en helt annan nivå än t ex övriga nordiska länder.
Stämman tar ju ställning till partistyrelsens att-satser, som för dagens regelverk ytterligare lite framåt.
Centerpartiet och stämman har dock ett intresse även av partistyrelsens brödtext, och där är jag kritisk till en del. Den som vill läsa min djupare analys är välkommen till min blogg, sök på google och på Staffan Danielsson.
Partistyrelsens budskap är alldeles uppenbart att Sverige kraftigt bör öka sin invandring. Man beskriver med stort gillande Canadas migrationspolitik som skulle givit Sverige en befolkning på 40 miljoner, man vill se "långt fler" invandrare än idag och man lyfter fram Pakistan som någon måttstock på ett ökat flyktingmottagande.

Centerpartiet tar på sig ett betydande ansvar när man sätter upp ett så ambitiöst mål att öka invandringen, trots att Sverige redan ligger i den internationella täten och trots att det är uppenbart att det idag råder ett stort utanförskap och hög arbetslöshet i stora invandrargrupper där integrationen uppenbarligen inte har lyckats. Några nya radikala grepp för att kunna integrera dagens och morgondagens invandrare tas knappast mer än att inkludera istället för integrera samt att bejaka "segregation" i tex Chinatowns och motsvarande.

Här behöver partistyrelsen i framtiden strama upp sin argumentation, anser jag."

jag ska också göra inlägg i debatten om allmän A-kassa, där ju C slåss för solidariet a la allman sjukförsäkring och allmän folkpension och där S och facket sedan 100 år slåss för att människor ska hamna mellan stolarna och hänvisas till socialen.

Partistyrelsen vill dock ha kvar arbetsvillkoret, att en ungdom som lyckats få ett jobb på ett halvår ska ha full av a-kassans statliga miljarder, medan hans eller hennes kamrat som inte fick något förstajobb ska hänvisas till socialen under samma tid som hans mer lyckligt lottade kamrat uppbär A-kassa.

Alla bör omfattas av A-kassans grundskydd så snart man söker jobb och står till arbetsmarknadesn förfogande! det handlar om skattepengar och det handlar om integritet, att få en basersättning utan att socialen kollar alla ens personliga förhållanden. Mycket dyrare blir det inte heller, eftersom ju socialbidrag kostar rätt nära som en basersättning.

Jag ska också tala för en parlamentarisk livsmedelskommitté för att samla alla goda krafter i politiken, näringen, industrin, handeln, myndigheterna osv att gemensamt ge jordbruket förutsättningar för att vända dagens dramatiska krympning till en ökning!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

torsdag, september 22, 2011

analysera Sverige-EU-Nato!

Jag skriver idag ett debattinlägg på SvD.se om att Sveriges militära samarbeten i Norden, i EU och med Nato bör analyseras inför nästa försvarsbeslut, lämpligen av försvarsberedningen som alliansen i sin valplattform sagt ska göra en omvärldsanalys inför nästa försvarsbeslut 2014.

Tiden lider, och försvarsberedningen bör snart börja arbeta. Skulle uppdraget vidgas, som jag föreslår, till att att också analysera Sveriges militära allianser , blir detta än angelägnare.

Min artikel bygger på en bred enighet i försvarsberedningen från år 2008, samt på Centerpartiets stämmobeslut från 2009 och på partistyrelsens (C) förslag till årets pågående stämma, där man skriver:

"Under denna mandatperiod ska ett nytt beslut tas om försvarets framtida inriktning.
Insatsberedskap i kombination med en stark teknisk utveckling och avancerade vapensystem gör tillsammans med starkt begränsade resurser att samarbeten med andra blir alltmer viktiga. Det är nödvändigt att göra en bred analys av såväl vår omvärld som våra försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Det gäller såväl EU, Norden och NATO. Frågan om ett NATO-medlemskap bör vara en del av denna analys."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

tisdag, september 20, 2011

Ta strid för jordbruket, Centerpartiet!

Centerpartiets stämma med 1.100 anmälda i Åre närmar sig. Annie Lööf väljs till partiledare fredag den 23 november. Hon vill se en livsmedelsstrategisk kommitté för att kraftsamla och bryta livsmedelsproduktionens mångåriga krympning.

I en debattartikel i dagens (20 september) ATL utvecklar jag argumenten för detta och uppmanar Centerpartiet att ta strid i regeringen i frågan! Vi måste våga se sanningen i vitögat och inse det allvarliga läget för den svenska livsmedelsproduktionen.

Ta strid för jordbruket, Centerpartiet!

Situationen för den svenska livsmedelsproduktionen är mycket allvarlig. Den har minskat kraftigt och Sveriges självförsörjningsgrad är tillsammans med Norges bland Europas lägsta, ca 50 procent.

Importen av mat från länder med sämre miljöhänsyn och djuromsorg väller in.

Detta är ett stort livsmedelshyckleri, att ställa höga krav i Sverige och sedan inte bry sig när produktionen flyttar ut. Är den svenska jordbruksmodellen en succé, eller snarare ett fiasko?

SNF och MP har ett stort ansvar som driver allt högre krav, men som är blinda för att de motverkar sina syften.

Alliansregeringen bjuder till och gör en hel del, det är bra. Motkrafterna till Centerpartiet är dock ibland betydande, statsministern har offentligt beklagat att handelsgödselskatten sänktes, och finansministern gläds i riksdagen över att han lyckades driva igenom kommande starka dieselskattehöjningar som försämrar konkurrenskraften.

LRF – med stöd av de rödgröna (!) - vill se en livsmedelspolitisk kommitté, där berörda parter – politiker, industri, handel, myndigheter – analyserar krisläget och arbetar fram en samlad livsmedelsstrategi för att gemensamt kunna vända utvecklingen, självfallet inom ramen för EUs och WTOs regelverk.

Det är ett bra förslag! Då synas korten och man måste ta ställning. Att öka skatter vore orimligt, de måste sänkas. Nya politiska riksdagsmål ser jag som en självklarhet, de nuvarande är mycket ekokoncentrerade. All respekt för ekonischen, men nu måste fokus riktas på det moderna miljövänliga jordbruket som alltmer ersätts av import! Det behövs mål för den offentliga upphandlingen och en bättre ursprungsmärkning med mera.

Till Centerstämman om några veckor föreslår partistyrelsen att Landsbygdsdepartementet inom sig ska ta fram en livsmedelsstrategi. Det är bra men det räcker inte. Sannolikt bedömer man att M och finansen inte vill ha en parlamentarisk kommitté som kan kosta pengar.

Här måste Centerpartiet ta strid! Regeringen använder utredningsinstrumentet för lite. Och är läget dramatiskt och det krävs gemensamma kraftansträngningar för att vända utvecklingen, då sker det bäst i en kommitté som analyserar och föreslår ett batteri av åtgärder inklusive nya riksdagsmål! Skulle regeringen göra det på egen hand blir det mycket svårare att få en bred förankring.

Självfallet måste det parallellt vidtas åtgärder även på kortare sikt, typ regeringens utmärkta förslag att anpassa livsmedelsindustrins kontrollkostnader till andra EU-länders.

Min maning till ombuden på Centerstämman är att våga ta matchen med moderaterna, och att därför bifalla Lars Vikinges (Linköping) motion om en parlamentarisk livsmedelskommitté!

Skulle jag ha fel och M också deklarerar att man vill kraftsamla kring livsmedelsproduktionen genom en kommitté, desto bättre! Men även då är centerstämmans beslut viktigt!

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

lördag, september 17, 2011

SvD om Centerns Nybyggarland

Jag har ju stuckit ut huvudet och kritiserat partistyrelsens förslag om "Nybyggarlandet Sverige". Jag har bloggat och skrivit på Newsmill, vilket 2 andra centerpartister också vågat göra utifrån ett kritiskt synsätt.

Detta har orsakat massor av kommentarer på främst Newsmill, en del otrevliga men faktiskt många som sakligt diskuterar både Nybyggarlandets visoner och vår kritik.

Jag är alldeles övertygad om att vi i Sverige - och i vårt modiga öppna och (social)liberala Centerparti - måste öppna upp för att det ska bli OK att ställa och diskutera frågor på detta område som även kan vara ifrågasättande och kritiska i olika delar, frågor som en hel del människor går och bär på.

Förhoppningsvis kan dialogen göra att frågetecknen ofta rätas ut och politiken blir bättre förankrad, och skulle frågorna någon gång ha poänger kan detta ju också påverka politiken.

Jag har all respekt för partistyrelsens vilja att vara visionär och självfallet har programmet goda principiella poänger om vikten av öppenhet över gränserna och värdet av både flyktingmottagande och arbetskraftsinvandring. Däremot står jag fast vid den kritik jag framfört, att programmet tar ut svängarna fär mycket och inte relaterar visonerna till den verklighet vi nu lever i, med ett stort utanförskap och hög arbetslöshet, framförallt för särskilda grupper.

Jag har fått mycket få kommentarer - vare sig bu eller bä - från aktiva centermedlemmar och förtroendevalda och vet inte rikigt hur jag ska tolka det. Innebär det en stor kyla för att jag är fel ute i denna debatt och borde låtit bli?

Jag skulle nog tro det.

Men återigen, jag är självfallet för en öppen och generös politik både vad gäller flyktingmottagande och arbetskraftinvandring. Men detta innebär inte att Sverige som världen ser ut kan öppna sina gränser väsentligt mer än t ex övriga EU-länder, eftersom det är så många miljoner människor som i så fall skulle söka sig till Sverige.

Sverige tar ju nu emot nära en tredjedel av de ensamkommande flyktingungdomar från främst Afghanistan som anländer till 11 jämförda EU-länder. Att komma hit innebär en lång och kostsam resa som självfallet inte många ungdomar i Afghanistan kan göra. Det finns säkert hundratusentals till i samma belägenhet som de som lyckas komma hit, och som vi också har ett ansvar att hjälpa.

Huvudspåret måste vara, tycker jag, att sätta in insatser i Afghanistan för människorna som har det svårt.

Därför är det relevant att kunna diskutera hur vi på bästa sätt ska kunna agera i denna svåra situation, och att även kunna ställa frågan om det är rimligt att Sverige i längden klarar att ta emot en så stor andel av de som kommer till EU.

Jag har inte svaret på dessa frågor, och självfallet ska Sverige alltid respektera FNs flyktingkonvention och våra egna regelverk inom ramen för detta. Det jag försöker göra är att bryta mark för en mer öppen och saklig dialog i dessa viktiga frågor än som idag är "tillåten". Och jag gör det i övertygelse om att öppnar vi inte för detta så gagnar det i längden just de invandringskritiska krafter som vi alla hoppas ska försvagas.

Jag tror också att det är till fördel för debatten på vår stämma att det redan innan har förts en dialog. Jag tror att debatten på stämman blir bättre, och jag hoppas att stämman kan samla sig till ett bra beslut, vare sig det innebär fördjupning och återemittering till kommande extrastämma eller något annat.

Uppenbarligen är de konkreta att-satserna en sak, medan brödtextens visoner är något annat.

Jag vill också säga att jag uppskattar Fredrick Federley som en skicklig och engagerad politiker, och jag uppskattar hans sätt att diskutera dessa frågor med mig och andra. Han har en vision, men också en lyhördhet för kritik och en respekt för oss som vågar ge uttryck för den.

Svenska Dagbladet ger också uttryck för den kritik jag har fört fram, och Fredrick kommenterar den på sin blogg. Han har också skrivit två debattinlägg på Newsmill, här och här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

onsdag, september 14, 2011

Bra Correnledare om invandringsregler i Sv, DK och Canada!

Östgöta Corren har idag en tänkvärd ledare om invandringen och dess utveckling och regelverk i Danmark, Sverige och Canada!

Jag har t ex inte haft klart för mig bakgrunden till att Danmarks restrikta regelverk växte fram. Eller hur Canadas regelverk, som Centerpartiets styrelse med gillande hänvisar till, ser ut.

Fredrick Federley replikerar nu på Newsmill, där faktiskt kommentarsdebatten är sansad och intressant! Det vore ett stort steg framåt om dessa laddade och viktiga frågor äntligen kunde få börja diskuteras i mer gråmelerade nyanser, och inte bara i snövitt eller sotsvart! Se även tidigare inlägg här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

tisdag, september 13, 2011

Vem har rätt om ökad invandring - C-styret eller Lars J Eriksson?

Jag gillar ju sociala medier för dialog och debatt.

Läsaren av tidigare inlägg senaste veckan här på bloggen vet att jag på Newsmill krtiserat partistyrelsens förslag om "Nybyggarlandet Sverige", med förslag om en kraftigt ökad invandring som enligt partistyrelsen är lönsam och ger fler jobb och bättre ekonomi.

Högskoleförbundets tidigare ordf Ilan Sadé är också kritisk, och nu har Skånska Dagbladets politiske redaktör Lars J. Eriksson, som jag har gott förtroende för, i en lång analytisk artikel mosat sönder partistyrelsens tunna argumentation.

Eller har han inte gjort det, är han helt ute och cyklar och har fel..?

Jag hittar inte riktigt felen, utan tycker att det ligger mycket i det Lars J. anför.

Hjälp mig nu, om Lars J:s analys har fel och brister, så visa för mig vilka de svaga eller felaktiga punkterna är! Antingen i kommentarer här på bloggen, eller skriv till min epost staffan.danielsson@riksdagen.se.

Bra med sociala medier att man kan fördjupa en intressant dialog så att stämmodebatten sedan kan bli ännu bättre!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

måndag, september 12, 2011

Klarar Sverige flera miljoner nya medborgare?

Debatten om partistyrelsens (C) förslag till nytt förnyelseprogram för integration - Nybyggarlandet Sverige - fortsätter på debattsajten Newsmill.

Den politiske redaktören på Skånska Dagbladet Lars J. Eriksson anser att partistyrelsens förslag om en kraftigt ökad invandring är orealistiskt.

Och jag själv ställer frågan i rubriken i ett nytt debattinlägg.

Jag har ju verkligen försökt att redovisa varför jag menar att det här är viktigt att våga diskutera i ett tidigare blogginlägg.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

lördag, september 10, 2011

Försvarsutskottet i Helsingfors

En grupp ur försvarsutskottet har i två dagar gjort ett intressant besök i Helsingfors.

Ambassaden med ambassadör Johan Molander och försvarsattaché Ingemar Adolfsson i spetsen hade gjort ett givande program med många intressanta möten.

Finlands parlamentariska situation och tradition är ju klart olik den svenska, med ständigt breda majoritetsregeringar. Efter senaste valet och sannfinländarnas (f.d Landsbygdspartiet)osannolika framgång från 5 till 39 riksdagsmandat (!) bildades så småningom en regering med 6 partier ("sixpack"), S, M, De Gröna, Svenska Folkpartiet (oavbrutet i regering sedan 1979, tror jag..), Kristdemokraterna och ett till (Vänsterförbundet).

Oppositionen utgörs av två partier, det försvagade Centerpartiet och det uppblossade Sannfinländska.

Ordförande i Försvarsutskottet kom från Sannfinländarna, Jussi Niinistö. De är EU-negativa och vill inte samarbeta mycket med andra heller militärt.

På grund av Sannfinländarna håller Finland på att överge sin traditionella politik att agera konstruktivt i EU och optimera finska intressen. Nu är de bråkstakar genom att de inte vill att EU ska stödka Grekland ut ur krisen, och genom att Finland vill ha säkerhet i Grekland för att medverka.

Försvarsminister är Stefan Wallin från Svenska Folkpartiet, som gjorde ett mycket gott intryck. Hans situation är dock mycket besvärlig då den nya regeringen vill spara ca 3,5 miljarder kronor på försvarsbudgeten till 2015, som omfattar ca 25 miljarder.

Samtidigt råder enighet om att behålla värnplikten, ha kvar ett invasionsförsvar över hela landet samtidigt som man ska förnya allt dyrare försvarsmateriel. T ex behöver nog nya stridsflygplan upphandlas framot år 2025 när de nuvarande F 18 tjänat ut.

Man måste nog trolla med knäna för att få detta att gå ihop. Försvaret omfattade 750.000 man på 1980-talet, nu ca 350.000 och man ska minska till 250.000 eller mindre.

80 procent av killarna gör värnplikten på minst 6 månader.

Den nya regeringen har lite dubbla budskap i Natofrågan. Inga initiativ ska tas under mandatperioden, men frågan ska följas noga, ungefär. Man är alltså kraftigt splittrad.

De finsk-ryska relationerna har "never been so good". Vi träffade flera analytiker. En synpunkt var att Ryssland idag inte utgör något militärt hot, eller har någon agenda mot Finland. De har fullt upp med inte minst Kina. Rysslands modernisering av försvaret sågs inte som någon stor sak. Rysslands närvaro i Östersjön sågs som helt oberoende av Nordstreams tillkomst.

Se också Johan Forsell (M)
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

onsdag, september 07, 2011

Viktig stämmodebatt (C) - Klarar Sverige flera miljoner nya medborgare?

Centerpartiets styrelse föreslår partistämman den 22-24 september att anta ett nytt förnyelseprogram för Integration - Nybyggarlandet Sverige. Det är mycket nydanande och radikalt.

Förre ordförande i Centerpartiets högskoleförbund Ilan Sadé kritiserar det starkt i en debattartikel på Newsmill, där sedan flera inlägg gjorts, även av mig.

Jag kan säkert ha uttyckt mig provokativt och fel. Men jag är övertygad om att det måste vara möjligt att diskutera dessa frågor på annat sätt än snövitt eller sotsvart.

På min blogg har jag i två inlägg gott jag kunnat beskrivit varför jag är övertygad om att det är så viktigt att en del röster inom etablerade partier tillåts att ställa frågor och resonera utan att bli sågade vid fotknölarna:

Jag har nu noggrannt läst igenom partistyrelsens förslag om "Nybyggarlandet Sverige".
Det är mångordigt och välkomnar en mycket snabb och stor ökning av invandring och flyktingmottagande. Det föreslår en rad förbättringar för nyanlända i Sverige så att de snabbt omfattas av alla generella regelverk och snabbare kan bli svenska medborgare.
Integrationspolitiken ska ersättas av en inkluderingspolitik och Little Italys och Chinatowns vore positivt (även om det ju är andra nationaliteter som invandrar idag).

Hur en snabbt ökad svensk befolkning ska skapa fler jobb och inkluderas anges mycket oklart, huvudreceptet är att det ska ske inom och med en bättre utbildningspolitik, bostadsmarknadspolitik, företagarpolitik- och arbetsmarknadspolitik.

Partistyrelsen pekar med stort gillande på att om Sverige hade haft Canadas migrationspolitik så hade vi varit 40 miljoner medborgare i Sverige idag. Och inför framtiden vill partistyrelsen se långt fler svenskar än idag. Som skrivningarna är torde en tolkning kunna vara att partistyrelsen vill se en ökning av Sveriges befolkning med flera miljoner på ett fåtal år. Eller med 5-10 miljoner på några decennier.

Dagens problem med utanförskap och integration behandlas i förbigående, och genom att istället snabbt öka antalet svenskar kommer Sverige att med en förbättrad politik inom traditionella politikområden att både bryta dagens utanförskap och välkomna flera miljoner fler invandrare och flyktingar.

Det är möjligt att partistyrelsens visioner är modiga och framsynta och bryter invanda tankemönster.

Det är möjligt att detta är en valvinnande fråga för Centerpartiet.

Men det är inte säkert. Jag tycker att skrivningarna är välmenta men rätt substanslösa, och jag tycker att det är viktigt att andra röster än partistyrelsens kan höras inför stämmodebatten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

tisdag, september 06, 2011

Nazisternas illgärningar ofattbart fasansfulla

Vi har nu haft tunga men oerhört givande dagar i Östra Polen. Vår kunnige och fängslande "historielärare" är Christer Mattson från Forum för levande historia, lärare från Kungälv med stora pedagogiska kvaliteter och ett brinnande engagemang.

Nazisternas folkmord växte fram successivt, planläggningen var ofta i mproviserad men slutade i en närmast industriell jakt och massmord på många miljoner oskyldiga människor, de flesta judar, som hämtades och jagades - män, kvinnor och barn -, som sköts vid massgravar, i ghetton och som slavarbetade och transporterades till dössläger där de gasades ihjäl. Målet var att får bort alla judar och medlet blev att mörda dem.

Jag rapporterar även på Facebook där jag också lägger in bilder. (Ska nog börja göra det här också).

Dessa statusrader har jag lagt in på facebook:

I Polen lyckades inte kommunismen deportera bönderna och bilda statliga storjordbruk. Fortfarande brukas åkrarna i små tegar vilket syns väl uppifrån.

På den här vägen i utkanten av byn Koch i östra Polen föstes den judiska bybefolkningen av 500 soldater till gropar de de nakna sköts i lager på lager. Fasansfullt.

Trista inlägg, jag vet. Men vi får aldrig glömma. Här ugnarna på Majdanek där människorna brändes upp efter att ha svultits, gasats eller skjutits ihjäl.

Gaskammare i Majdanek, Lublin. Idag i staden Zamosc, där nazisterna bl a mördade och deporterade föräldrarna till 30.000 barn som fördes till barnhem eller till tyska styvföräldrar. Ondska.

Jag hänvisar också till några andra reskamrater som också bloggrapporterar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

söndag, september 04, 2011

riksdagsresa "i Förintelsens spår"

För den som vill ta del av våra upplevelser och intryck här så lägger jag in länkar till fler som bloggar, och jag börjar med mina centerkollegor Anders W Jonsson, Ola Johansson och Fredrick Federley

Nazisternas fasansfulla förintelse

Sverige - på Göran Perssons initiativ - startade 2003 - tror jag - Forum för levande historia, en liten myndighet som ska lyfta fram folkmorden under Hitlertyskland och av ett antal kommunistiska regimer. Och fokusera på vikten av att respektera demokrati och mänskliga rättigheter.

Ett mycket bra initiativ, alldeles för många i Sverige och världen vet alldeles för lite om de fasor och förtryck och ondska och oförrätter och namnlösa lidanden som drabbat många tiotals miljoner människor under andra världskriget och 1900-talet. Vi kan aldrig inse den hemska mardrömslika vägen till ständigt större oförrätter, sömnlösa nätter, fängslanden, lidanden, svälta, frysa, epidemier, skiljas från varandra osv

Under nazismens diktatur och under kommunismens diktaturer i t ex Sovjet, Cambodja, Kina, Nordkorea osv.

Det mest fasansfulla är det planerade massmördandet av judar och andra grupper i Ghetton och koncentrationsläger och gaskammare i Tyskland, i Polen och i många andra länder där Hitlertysklands nazidiktatur drog fram.

Men Stalins kommunistiska diktatur med deportationer och massavrättningar och utsvältningar av miljoner på landsbygden och GULAG-läger osv orsakade många miljoners död under namnlösa fasor. Skräck och lidanden.

Vi är nu 16 riksdagsledamöter från 5 partier som under Forumets ledning besöker Polen, en resa i förintelsens spår. Idag har vi under mycket sakkunig ledning gått igenom de 178 hektaren ghetto i Warshawa, där 350.000 judar bodde och föstes ihop. Mycket lite återstår av kvarteren, där nazisterna hösten 1940 stängde in dem med en mur och där män, kvinnor och barn under outsägliga lidanden svalt ihjäl, och där sommaren 1941 5.000 per dag skickades iväg till dödslägret Treblinka, där nära en miljon människor gasades ihjäl, från Warshawa och från andra håll i Polen.

Det fanns 40 miljoner polacker då. Av dessa mördadades och dog 3 miljoner judar och 2 miljoner polacker. De 300.0000 som återstod efter kriget attackerades under kommunistdiktaturen, en del mördades och de flesta tvingasdes fly till andra länder. Idag finns det kanske uppåt 10.000 judar i Polen....

Vi är 5 centerpartister som deltar, med en eventuell 1:e partiordförande i spetsen.

Min kollega Ola Johansson från Kungsbacka i Halland skriver om detta på sin blogg, som jag gärna hänvisar till!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

lördag, september 03, 2011

äldrediskriminering i riksdagen - SvD

jag skrev ett blogginlägg i februari, om min lätta överraskning (...stora chock) när jag upptäckte att jag var en av de 12 äldsta i riksdagen..

Efter åldersdebatten med anledning av Annie Lööfs kommande partiledarskap, och Alf Svenssons synpunkter, gör SvD en uppföljande artikel där jag intervjuas, här.

Se där, en blogg läses ju inte av så många, men inlägget finns där, sökbart!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

En förbjuden debatt - sågad vid fotknölarna

Jag är ju väl medveten om hur laddat det är att sansat försöka diskutera invandring och integration, som i denna Newsmillartikel. De allra flesta avstår från att diskutera, eller ansluter sig till de två motpoler som finns i debatten, en mycket positiv (dominerande) om vikten av en öppen och generös invandrar- och flyktingpolitik, och en mycket negativ.

Min grundsyn är ju öppen och generös, men jag är övertygad om att frågor måste få ställas, så att verkligheten kan diskuteras och politiken förankras.

Jag menar att det är ärligt och riktigt att säga som det är, att Sveriges endast kan ta emot en del av världens flyktingar och att det måste finnas regelverk som bestämmer detta. Integrationen har stora brister och här behövs krafttag. Och jag ställer en enkel fråga om de ensamkommande flyktingbarnen, tar Sverige verkligen emot en så oproportionerligt stor andel och är detta i längden i så fall rimligt?

För detta hängs jag genast ut som närmast nazist (S-bloggaren Johan Westerholm m säkert flera), sågas jämns med fotknölarna av de som vill ha ett Sverige fritt från Alliansen (Alliansfritt Sverige) och kommer säkert att få långt mer på pälsen framöver. Farmor Gun kommenterar mig kort, inte lika sågande, men redovisar varför jag är ute och cyklar.

Borde jag alltså inte skrivit mitt debattinlägg? Borde rubriken istället ha varit: "Det finns ingen gräns för hur många flyktingar Sverige kan integrera"? Borde jag inte ställt frågan om rimligheten i att Sverige tar emot en så hög andel av de ensamkommande flyktingbarnen.

Det oroar mig, att dessa viktiga frågor inte ska tillåtas att diskuteras på ett sansat sätt utan det får bara vara svart eller vitt. Jag begriper inte poängen med att stämpla mig med allehanda grundfalska epitet för att förhindra en viktig och nödvändig dialog i angelägna frågor. För vem vågar väl försiktigt att ställa frågor eller diskutera kring detta när debattklimatet är så här? Vem kan få sina frågetecken uträtade eller få igång en givande och befruktande dialog?Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

fredag, september 02, 2011

Det finns en gräns för hur många flyktingar som Sverige kan integrera

Jag publicerar idag en debattartikel på Newsmill i de mycket laddade frågorna kring invandring/flyktingmottagande och integration.

Utifrån principen om en öppen och generös svensk politik på dessa områden menar jag ändå att det behöver diskuteras hur många som Sverige klara av att ta emot och integrera på ett bra sätt, och att det är uppenbart att världens flyktingar är så oerhört många att Sverige måste sätta upp gränser för hur många man uthålligt klarar av att välkomna och integrera.

Jag lyfter särskilt det snabbt ökande antalet ensamkommande flyktingbarn, där Sverige faktiskt och relativt sett tar emot fler- och mångdubbelt fler än andra länder i EU.

"Det kommer allt fler ensamkommande flyktingbarn från andra världsdelar till EU, och relativt sett allra flest till Sverige. De är i de senare tonåren och ibland kanske äldre, eftersom de flesta saknar alla identitetshandlingar. Transporterna hit är ibland organiserade på olika sätt, och kan också ibland syfta till att möjliggöra en anhöriginvandring. Sverige ska självfallet ha en generös inställning till ensamkommande barn, men även här bör förutsättningarna kunna granskas och integrationen måste fungera.

Det är också anmärkningsvärt att dessa ungdomar i så hög utsträckning söker sig just till Sverige. Sverige tog år 2010 emot ca 2.400 stycken medan t ex Tyskland och Frankrike tog emot ca 500 var liksom Danmark, medan Norge och Nederländerna tog emot ca 800 var. En diskussion om rimligheten i att Sverige uthålligt ska klara att ta ett så mycket större ansvar än andra länder måste kunna få föras. Vi vet också hur ansträngd den svenska mottagningen är."

Jag har låtit riksdagens utredningstjänst utreda antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till olika länder i EU, se nedan. Jag tycker att Sverige tar emot oproportionerligt många relativt övriga länder, vår mottagningsapparat är av förklarliga skäl mycket ansträngd och vi behöver därför diskutera våra regelverk i relation till andra länders.

Tabell 1. Antal ensamkommande asylsökande barn i ett antal IGC-länder åren 2006 - 2011
År 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Belgien 633 519 470 511 1081 483
Danmark 104 84 297 542 428 110
Finland 108 98 706 557 329 47
Frankrike … … … 447 610 159
Irland 136 94 73 56 37 6
Nederländ 410 433 726 1039 701 143
Norge 349 403 1374 2500 892 203
Sverige 822 1264 1510 2250 2393 558
Schweiz 267 231 606 449 213 58
Tyskland 186 180 305 375 499 197
Storbrittann 3247 3138 3300 2991 1364

Totalt 6262 6444 9367 11917 8547 1964

Sveriges andel 13,1 % 19,6% 16,1% 18,9% 28,0% 28,4%

Noteringar: IGC har inga uppgifter om antalet ensamkommande till Frankrike för åren 2006-2008 och Storbritannien för 2011. 2011 avser första kvartalet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,