tisdag, september 20, 2011

Ta strid för jordbruket, Centerpartiet!

Centerpartiets stämma med 1.100 anmälda i Åre närmar sig. Annie Lööf väljs till partiledare fredag den 23 november. Hon vill se en livsmedelsstrategisk kommitté för att kraftsamla och bryta livsmedelsproduktionens mångåriga krympning.

I en debattartikel i dagens (20 september) ATL utvecklar jag argumenten för detta och uppmanar Centerpartiet att ta strid i regeringen i frågan! Vi måste våga se sanningen i vitögat och inse det allvarliga läget för den svenska livsmedelsproduktionen.

Ta strid för jordbruket, Centerpartiet!

Situationen för den svenska livsmedelsproduktionen är mycket allvarlig. Den har minskat kraftigt och Sveriges självförsörjningsgrad är tillsammans med Norges bland Europas lägsta, ca 50 procent.

Importen av mat från länder med sämre miljöhänsyn och djuromsorg väller in.

Detta är ett stort livsmedelshyckleri, att ställa höga krav i Sverige och sedan inte bry sig när produktionen flyttar ut. Är den svenska jordbruksmodellen en succé, eller snarare ett fiasko?

SNF och MP har ett stort ansvar som driver allt högre krav, men som är blinda för att de motverkar sina syften.

Alliansregeringen bjuder till och gör en hel del, det är bra. Motkrafterna till Centerpartiet är dock ibland betydande, statsministern har offentligt beklagat att handelsgödselskatten sänktes, och finansministern gläds i riksdagen över att han lyckades driva igenom kommande starka dieselskattehöjningar som försämrar konkurrenskraften.

LRF – med stöd av de rödgröna (!) - vill se en livsmedelspolitisk kommitté, där berörda parter – politiker, industri, handel, myndigheter – analyserar krisläget och arbetar fram en samlad livsmedelsstrategi för att gemensamt kunna vända utvecklingen, självfallet inom ramen för EUs och WTOs regelverk.

Det är ett bra förslag! Då synas korten och man måste ta ställning. Att öka skatter vore orimligt, de måste sänkas. Nya politiska riksdagsmål ser jag som en självklarhet, de nuvarande är mycket ekokoncentrerade. All respekt för ekonischen, men nu måste fokus riktas på det moderna miljövänliga jordbruket som alltmer ersätts av import! Det behövs mål för den offentliga upphandlingen och en bättre ursprungsmärkning med mera.

Till Centerstämman om några veckor föreslår partistyrelsen att Landsbygdsdepartementet inom sig ska ta fram en livsmedelsstrategi. Det är bra men det räcker inte. Sannolikt bedömer man att M och finansen inte vill ha en parlamentarisk kommitté som kan kosta pengar.

Här måste Centerpartiet ta strid! Regeringen använder utredningsinstrumentet för lite. Och är läget dramatiskt och det krävs gemensamma kraftansträngningar för att vända utvecklingen, då sker det bäst i en kommitté som analyserar och föreslår ett batteri av åtgärder inklusive nya riksdagsmål! Skulle regeringen göra det på egen hand blir det mycket svårare att få en bred förankring.

Självfallet måste det parallellt vidtas åtgärder även på kortare sikt, typ regeringens utmärkta förslag att anpassa livsmedelsindustrins kontrollkostnader till andra EU-länders.

Min maning till ombuden på Centerstämman är att våga ta matchen med moderaterna, och att därför bifalla Lars Vikinges (Linköping) motion om en parlamentarisk livsmedelskommitté!

Skulle jag ha fel och M också deklarerar att man vill kraftsamla kring livsmedelsproduktionen genom en kommitté, desto bättre! Men även då är centerstämmans beslut viktigt!

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

5 kommentarer:

Paula sa...

Mycket bra och tydligt skrivet. Det är sannerligen dags att Centerpartiet går före och försöker rädda svenskt jordbruk. Speciellt tycker jag om kommentaren att "fokus riktas på det moderna miljövänliga jordbruket".

mjölkbonde i Sörmland

Börjesson sa...

Bra inlägg! Det påminner lite om det Centerparti jag röstade på för många år sen. I dag skulle jag aldrig komma på tanken, då Centern tyvärr tycks stå för helt andra saker än man gjorde då.

Det där med rikets livsmedelsförsörjning tror jag är en oerhört mycket viktigare fråga än den i nuläget upplevs som. I de mörka tider som världen tycks vara på väg ner i kan det rent av vara en fråga om liv och död.

Det gläder mig att höra att de rödgröna vill få till en översyn. Utan att veta inbillar jag mig att SD också är positiva till det, så det finns nog gott hopp om att få till stånd en sådan översyn oavsett hur Centern ställer sig. Men det hade ju varit genant om lantbrukspartiet framför andra hamnade på fel sida i den här frågan.

Cornucopia har ett intressant inlägg i dag om en enkel och kostnadsfri politisk åtgärd för att öka köttproduktionen. Rekommenderas!

kriesse sa...

Ni kan ju börja med det här:

http://cornucopia.cornubot.se/2011/09/hemslakt-viktigare-hemjasthembrant.html

Läs hela Staffan! Det finns mycket logik i det han skriver!

Robban sa...

Härligt Staffan! Allt stöd till er argumentation. Riksdagen kan ju rivstarta med att slopa 12 kapitlet i Miljöbalken, det skulle vara både en mental och fysisk seger för svensk matproduktions framtid!

Anonym sa...

Ni kan ju förhandla med Moderaterna och Fp om detta:

http://www.dn.se/ekonomi/klausul-stoppar-nya-reaktorer-i-sverige