onsdag, maj 31, 2006

LRF gillar läget och Djurskyddsmyndigheten

Hm inte så dumt med att blogga..! jag följer ju med intresse Lantbruksmedias rapporter från LRF-stämman, så klart. Och då kan man ju kommentera ett och annat.

Djurskyddsfrågorna var tidigare integrerade i Jordbruksverket och det fungerade bra. Mp drev fram sin egen myndighet med ett f.d språkrör som GD. Man ligger ibland nära djurrättsanalyser men har ibland också bitit ihop och visat realism, t ex uppenbarligen vad gäller regelverken för grisar.

I sakfrågan vill tre partier i alliansen att djurskyddsmyndigheten läggs ned och frågorna återförs till Jordbruksverket, medan fp än så länge nöjer sig med att kräva en ny GD.

LRF-stämman tar nu ställning för regeringens och mp:s uppfattning att djurskyddsfrågorna bör hanteras av en egen myndighet, och går emot Alliansens uppfattning. LRF har ändrat sin tidigare uppfattning.

Jag kan inte tänka mig att det handlar om någon gentjänst för den rejäla ökningen av LBU-pengarna, och inte heller att man investerar i en ev ny trepartiregering med s-v-mp.

Men vad handlar det då om?

tisdag, maj 30, 2006

segraren skriver historien, även i LRF

ATL har en stor intervju med Caroline Trapp, som blev LRF-ordförande i ytterligare ett år trots att valberedningen enhälligt föreslog mig. "Det där är gammalt nu", säger hon, och jag instämmer. Min bild var ju att styrelsearbetet inte fungerade, och jag (och även nog delvis Caroline) förespråkade Lars-Göran Pettersson. Men valberedningen vågade eller ville då inte föreslå honom, och valet föll på mig.

Caroline har alltid uttryckt sig balanserat under och efter striden, och även jag, hoppas jag.
Och naturligtvis är det gång på gång hennes bild av vad som skedde som lyfts fram. "Lite för mycket prat i styrelsen, kanske, och visionsarbetet hotades". Jag tycker varken att Caroline pratade för mycket i styrelsen eller att någon oenighet förelåg om visionsarbetet.

Caroline säger i intervjun att "jag kunde väl i princip fått vad jag begärt om jag hade avgått". Det stämmer rätt bra, hennes kapacitet och många goda sidor hade vi säkert tagit till vara i en bra dialog.

Men det pensionsavtal som en besvärad stämma hade givit henne med en årlig inbetalning på ca 2 mkr -totalt 8 mkr - hade inte fallit ut detta ytterligare år.

(Dockered hade ju tillskansat sig ett orimligt avtal utan stämmans insyn, Jonsson fick ett ännu bättre av den styrelsen, och Caroline detsamma, men inte av styrelsen. Inte hennes fel, ansvaret tog den beslutande stämman).

Jag deltog inte i det beslutet eftersom det rörde min ordförande. Jag hade nog aldrig kunna drömma om att en LRF-stämma kunde bevilja ett så generöst avtal, med en fallskärm för 4 års ordförandeskap på 8 mkr. Och var kanske lite förvånad att berörda accepterade det som rimligt.

Lars-Göran får 1,5 mkr när han slutar, en rimligare nivå.

Orsaken till att Dockered ville ha en rätt dold fallskärm var givetvis att stämman aldrig hade godkänt flera mkr per år i arvode. Därför pensionstrixandet.

En styrelseordförande bör principiellt ha ett rejält arvode, och sedan själv avgöra hur mycket som man avsätter av det till pension. LRF-ordförandeskapet är ett tufft jobb, och arvodet/lönen borde vara väsentligt högre än den knappa miljon som utgår idag.

fredag, maj 26, 2006

"svensk sommar" i Norsholm!

Denna fredag eftermiddag tillbringade jag några trevliga timmar i Östergötlands mitt - vid Göta Kanal - där gamla riksettan, X2000 och Kanalen möts. Någon flygplats finns dock ej, tack vare centerpartiets envetna motstånd för några decennier sedan.

"Topp 5"- kandidaterna på vår riksdagslista sammanstrålade för diverse fotoaktiviteter, vädret var skurigt med viss sol och humöret var mycket gott. Visst är vi lite personvalskonkurrenter men mest listkollegor ändå! Så tvekar ni att kryssa mig så välj mellan Karin, Muharrem, Britta och Michael! Med flera! Det känns hedrande att få vara förstanamn på en så bra lista!

Corren ägnade åter centerpartiet en ledare idag, "på rätt väg men är väljarna med". Vi tar nog replik, återkommer om det!

torsdag, maj 25, 2006

Offentlig upphandling av miljövänlig mat!

Jag och Leif Zetterberg, tvåa på centerns riksdagslista i Uppland, hade förra veckan (20 maj) en debattartikel i Dagens Samhälle om offentlig upphandling av mat, vilken klistras in nedan.
Jag fick stark kritik i Land lantbruk den 14 maj av Anders Munters, Krav-lantbrukare från Dalarna. Och jag träffade en Bleking, numera Krav-producent, som tyckte jag var fel ute och inte bara gladdes över att ekostöden blir allt större när odlingen växer.

Det är inte lätt att "svära i kyrkan", vilket många hedervärda ekoodlare uppenbarligen tycker att jag gör. Jag hoppas få in min replik i Land, och återkommer i denna fråga. Det jag diskuterar är alltså dels hur miljöersättningarna ska utformas och fördelas på olika olika åtgärder, där ekostöd är en viktig åtgärd bland flera viktiga åtgärder , samt dels om och ev.hur staten ska anvisa för kommuner och landsting hur de ska upphandla sin mat.

Jag återkommer om ett mycket bra uttalande från jordbruksministern i fråga om offentlig upphandling!!

Vänd på kuttingen. (debattartikel i Dagens Samhälle)

Sverige är jämte Frankrike det mest centralstyrda landet i Europa. Vi har också en regering som gillar att ge pekpinnar och dela ut ”godis” till de som lydigt följer regleringsbrev, förordningar och allmänna politiska påbud.

Ett i raden av dessa påbud har kommunerna nyligen fått uppleva i ett dekret från jordbruksministern där hon uppmanar alla skolor – och den offentliga sektorn - att öka sin andel av livsmedelsmenyn till 25% ekomat. Dock utan att nämna något om hur det ska finansieras, merkostnaden för att tiodubbla ekomaten är över en miljard kronor.

Vi är övertygade om att landets elever skulle mer uppskatta att ”riktig” mat kunde serveras varje dag. Många kommuner tvingas idag av ekonomiska skäl att servera fil och gröt för att fylla ut menyn och för att hålla nere råvarukostnaden.

Självklart ska den ekologiska produktionen stödjas efter sina miljöfördelar. Genom ett omfattande miljöprogram och stöd för ekologisk produktion är merpriserna för ekoodlat lägre än på de flesta andra håll i Europa. KRAV märket har en mycket stark ställning på marknaden.

Regeringens miljöutredare Stefan Edman framhöll för sin del vikten av att öka konsumtionen av svensk basmat, och att stödja den extensiva köttproduktionen på våra betesmarker, innan han yxade till den ekologiska 25% kvoteringen.
Om ambitionen är att stödja de svenska miljömålen är det angeläget att de offentliga livsmedelsinköpen i första hand upphandlas efter kriterier som främjar regionalt och svenskproducerad mat, d v s närproducerad mat från svenska jordar och betesmarker.

Den kommun som anser sig bäst främja angelägna miljömål genom mer ekologiska inköp ska givetvis göra detta och värdera nytta mot merkostnader. Och de som tror mer på t ex regionalt producerat, svenskproducerat eller svenskt sigill ska sträva efter upphandlingskriterier som främjar detta. Att den importerade maten är den som sämst svarar mot våra miljömål torde de flesta vara överens om.

Exemplet med skolmaten är bara ett i raden av exempel på hur vi i vårt land ser på frågorna uppifrån och ner. Nej vänd på kuttingen. Utgå från individen, köksbordet, nätverket och det lokala. Ge kommunerna möjlighet att påverka sin situation genom mindre detaljreglering. Allt behöver inte skötas på samma sätt i alla delar av landet. Vi behöver inte ängsligt fundera över samma lösning till alla. Då blir det ofta den mest kostnadskrävande lösningen som blir norm. Och trycket på kommunalskatten stiger oavbrutet genom detaljregler och normer utan att konsumenten upplever att kvalitet och service har ökat.


Staffan Danielsson (c ) Leif Zetterberg ( c )
Riksdagsledamot , Östergötland Riksdagskandidat, Uppland

lördag, maj 20, 2006

allt färra tar allt dyrare körkort- agera Messing!

Jag har följgt och lagt flera motioner om körkort, och lägger nu en interpellation till Messing enligt nedan. Interpellation hittas t ex under "sagt och gjort i riksdagen" i högerspalten.

Min ingång är att dagens teori- och uppkörningsprov inte fungerar så bra, alltför mycket fokus på att tentera med stor nervositet, och där t ex många killar utan studievana kan ha stora bekymmer att klara det rätt speciella teoriprovet.

Vi har ju en svensk tradition att utan krav på obligatoriska timmar i trafikskola kunna tentera och köra upp på egen hand. Våra grannländer i Norden har större krav på obligatoriska teori- och körtimmar. (Danmark tillåter faktiskt inte privat körning och Finland har krav på dubbelkommando...)

Visst ska vi kunna övningsköra privat, men jag undrar om inte man faktiskt är på rätt väg med den uppstart med trafiklärare som nu blir obligatorisk. Att ta körkort måste kunna ske till rimliga kostnader, men också så att de som börjar köra gör det på ett trafiksäkert sätt.

Kanske kunde man erbjudas en "coach/mentor", en trafiklärare man har löpande kontakt med vid några tillfällen under sin övningskörning. Jag tror också att trafikskolorna bättre vet när eleverna är mogna att köra själva, kanske kunde certifierade trafikskolor ges rätten att utfärda "prövokörkort" som blir slutliga efter vissa tider utan förseelser.

Ett körkort med fler obligatoriska timmar kanske kommer att kosta uppåt 10.000 kr i en framtid, men kombineras det med flexiblare regelverk där trafikskolorna kan ta ett större ansvar kanske provfokuseringen kan minska en del, trafiksäkerheten vara fortsatt i fokus och fler ta körkort till rimliga kostnader.

”Fler måste kunna ta körkort”
Vid Sveriges Trafikskolors riksmöte i Norrköping på fredagen krävde riksdagsman Staffan Danielsson (c) att regeringen vidtar åtgärder mot att allt färre tar allt dyrare körkort.

– Körkort och rätt att utnyttja vårt gemensamma vägnät får inte vara något som alltmer förbehålls dem som har god studievana och goda ekonomiska resurser, sade Staffan Danielsson (c).

Han kräver nu i en interpellation i riksdagen att infrastrukturminister Ulrika Messing vidtar åtgärder mot att allt färre tar allt dyrare körkort.

– Det behövs en översyn av dagens regelverk, sade Staffan Danielsson, så att fler kan ta körkort på ett mer flexibelt sätt, med successiv inlärning och praktik och till rimliga kostnader.

– Mina förslag är bl a att trafikkunskap införs som ett tillvalsämne i alla gymnasieskolor, att certifierade trafikskolor ska kunna utföra körkortsprov, att teoriprovets utformning ses över och att körkortsutbildningen sker i flera steg och med en strängare prövotid.

onsdag, maj 17, 2006

Nej till E.Ons fossilgasledning - Skynda på!

E.Ons planering för en storskalig fossilgasintroduktion i Mellansverige fortsätter. Jag har därför lämnat in två frågor till Statsrådet Mona Sahlin.

Den ena efter statsministerns märkliga svar på en fråga i riksdagen, där han menade att om E.on ges koncession till nya gasledningar "har regeringen mycket svårt att stoppa det".

Hur kan regeringen som enligt naturgaslagen beslutar om E.On ska erhålla koncession samtidigt ha mycket svårt att påverka sitt eget beslut?

Och jag frågar när regeringen beräknar att avgöra denna segdragna fråga.

Den andra frågan handlar om det väldiga arbete som E.On, myndigheter och markägare nu lägger ned på ledningsdragningsplaner som blir helt bortkastade om regeringen inte beviljar E.On någon koncession (tillstånd).

Borde inte regeringen uppmana energimyndigheten att först bedöma och föreslå om gasprojektet i sin helhet ska släppas fram eller ej, så att onödiga ansträngningar inte behöver läggas ned på delsträckor som så fall inte behöver detaljprövas vad gäller sträckningsdragningar osv.

Och min fråga är om statsrådet anser att nuvarande mycket utdragna process är tillfyllest, eller avser att skynda på den övergripande tillståndsprövningen?

Vill Du läsa hela frågan - och svaret om någon vecka - så klicka på "sagt och gjort i Riksdagen" på mina länkar till höger.

söndag, maj 14, 2006

Rätt fackförbund!

Kommunal är ett stort fackförbund, Handels ett lite mindre. Det är tydligen handels som lagt förslaget om deltidspension och nyanställning av ungdomar, rätt ska vara rätt.

Ungdomsarbetslösheten i fokus (c)

Efter 65 år av s-styre de senaste 74 åren, och med en tidigare avtalssekreterare i LO som arbetslivsminister, bör frågan ställas om balansen mellan arbetsmarknadens parter är perfekt avpassad eller om möjligen någon lite slagsida har uppkommit åt något håll...
jag är övertygad om att dagens verklighet kräver ett lite flexiblare regelverk, även om den konservativa socialdemokratins ser detta som att svära i kyrkan. Och det är utmärkt att centerpartiet vågar ifrågasätta och föreslå!

En kritik mot vårt förslag om ett särskilt ungdomsavtal är att det särbehandlar ungdomar och inte är generellt. Men avsikten är ju just att hjälpa ungdomarna att få en en fot på arbetsmarknaden.

Vårt driv i denna fråga tvingar ändå upp allt flera på plan. Idag lägger kommunal ett förslag om att återinföra deltidspension, om sedan arbetsgivaren anställer en ungdom mellan 18 och 24 år. Tala om att särbehandla ungdomar...!

Bra att olika förslag kommer upp på bordet, vi lyssnar och analyserar! Det borde flera göra!

fredag, maj 12, 2006

ursprungsmärkt svenskt den bästa miljömaten!

Efter regeringen famösa mål om att stat, kommuner och landsting på några år ska tiodubbla sina inköp av ekologiskt cerifierad mat (till en merkostnad på över en miljar kronor)skrev jag och Jörgen Johansson en motion som krävde djupare analyser om hur de svenska miljömålen bäst kan uppfyllas, och yrkade avslag på uppifrån-kravet på offentliga sektorn att upphandla 25 procent av sina matinköp ekologiskt.

Flera ekoodlare har kritiserat mig för att våga ifrågasätta regeringens agerande, och en tidningsdebatt pågår nu i lantbrukstidningarna ATL och Land Lantbruk. Jag har det svenska lantbrukets bästa för ögonen, och tror att den här debatten är nödvändig. Jag lägger in mitt andra debattinlägg i ATL här nedan, som rätt koncentrerat redovisar min analys och uppfattning.
Välkommen att diskutera detta, en öppen dialog och debatt för utvecklingen framåt!Staten bör informera om olika odlingskoncept!

Peter Einarsson påstår att jag har fördomar och för en kampanj mot ekolantbruket. Så är det givetvis inte, och det är trist att en viktig diskussion om miljöersättningar och matkvotering avfärdas på det billiga sättet. Ekokonceptet är så etablerat idag att det måste tåla en öppen dialog om stödnivåer och utformning relativt andra miljöinsatser.

Jag driver sedan vuxen ålder en ständig kampanj för en levande landsbygd och ett livskraftigt svenskt lantbruk. Där ingår självfallet även ekolantbruket, som självfallet ska stödjas efter sina miljöfördelar.

Jag oroas djupt över att den svenska mjölk- och köttproduktionen minskar, vilket är ett akut hot mot våra skogs- och mellanbygder och mot våra öppna åkrar och betesmarker. Detta hotar även flera viktiga miljömål, och åtgärder behövs för att förbättra lönsamheten så att svenska mjölk- och köttkor blir fler och inte ständigt färre.

LRF i Västerbotten har tagit ett hedrande initiativ genom att kräva att kommuner och landsting upphandlar sådan mat som uppfyller minst samma krav som myndigheterna ställer på de svenska jordbruken. Regeringen nöjer sig däremot med att uppmana kommuner och landsting att kvotera minst 25 procent av sina livsmedelsinköp som ekologiskt certifierade, oavsett ursprungsland. Och statliga myndigheter ska genom en massiv informationskampanj och olika stödinsatser förmå konsumenterna att handla mer ekomat.

Denna ensidiga fokusering från staten på ett certifieringskoncept är tveksam, staten bör informera om miljöaspekterna för även andra odlingskoncept än ekomat. Jag tror att regionalt producerad och ursprungsmärkt svensk mat – ekologisk eller inte - är grunden för att uppfylla flera miljömål. Att den importerade maten svarar sämst mot våra miljömål är uppenbart, och där är jag och Einarsson överens.

Om ekoproduktionen snabbt skulle flerdubblas genom statliga morötter och piskor i båda ändar är risken uppenbar att marknaden kan blåsas upp och sedan sjunka med överskott och prisfall som följd. Det är bättre med en successiv och marknadsdriven utveckling. Dessutom blir oundgängligen utrymmet för regionala stöd och riktade miljöersättningar mindre, om det generella ekostödet tar allt större plats. Här behövs djupare analyser om hur stödmiljonerna kan göra största miljömålsnytta än de ytliga ordkaskader regeringen nöjer sig med. Einarsson har själv tidigare varit inne på mer riktade stöd och ett lägre generellt ekostöd, men har nu tydligen ändrat sig.

Peter Einarssons egna exempel visar att det svenska ekostödet är generöst, om hänsyn tas till de rätt förspillda medlen till stora arealer lågproducerande vallar. Att ”bidragsoptimeringar” utan egentlig produktion nu försvåras är bra.

Skillnaden mellan det vanliga miljövänliga svenska jordbruket och det ekologiska är också betydligt mindre i Sverige än på kontinenten där miljö- och djurskyddsregelverken inte är lika hårda.

Staffan Danielsson

fredag, maj 05, 2006

mord på oskyldiga kan aldrig accepteras

Jag har i några frågor och motioner tidigare föreslagit att s.k "självmordsbombare" istället borde betecknas som massmordsbombare. Det är fruktanvärda dåd mot oskyldiga barn, kvinnor och män. Ordet "självmord" sätter fokus på den som utför dådet, vilket vissa rörelser faktiskt glofifierar. Massmord talar mera om vad det handlar om, att det som utför sådana dåd med berått mod mördar oskyldiga vanliga människor. Utifrån denna avsky för medvetna massmord har jag nu skrivit en aktuell fråga till utrikesminister Jan Eliasson.

Fråga till utrikesministern om Palestinas regering och synen på terrordåd.

Vi är människor och lever våra liv här på jorden. Vi har på olika sätt – t ex i FN - satt upp regelverk för hur vi ska verka och leva tillsammans, och de finns också i olika religioners levnadsregler och i humanismens ideal.

En enkel regel som jag anser okränkbar är att vi inte – som enskilda, som grupp, som organisation eller som land – under några omständigheter får döda vanliga civila människor. Det finns inget som kan ursäkta medvetna mord och terrorhandlingar mot vanliga barn, kvinnor och män i en civilbefolkning.

Därför är det så oerhört viktigt att vi som människor och Sverige som land är fullständigt entydiga i att inte acceptera människor eller organisationer som utför och försvarar sådana dåd och handlingar.

Inte ens om sådana rörelser skulle röstas fram till makten i demokratiska val kan en sådan inställning – att överlagda mord på många oskyldiga civilpersoner är något som kan försvaras och vara berättigat – under några omständigheter accepteras.

Idag mördas brutalt många oskyldiga människor genom besinningslösa dåd av massmordsbombare (s.k självmordsbombare).

Dessa massmord förhärligas och understöds av rörelser som anser dem legitima. Detta fruktansvärda och på alla vis förkastliga sätt att mörda oskyldiga har spridit sig till t ex Irak, till USA och nu senast till Egypten.

Regeringen i Palestina har försvarat dåd mot oskyldiga i Israel, men tar nu avstånd från samma typ av dåd i Egypten.

Avser utrikesministern att uppmärksamma Palestinas regering på att samma entydiga avståndstagande från terrordåd måste göras, var de än inträffar?