måndag, maj 12, 2014

COOP ställer eko mot gasmasksjordbruk

Jag har skrivit en hel del om den ensidiga fokuseringen på ekokonceptet från de rödgröna och SNF.

Ekologisk odling är ett radikalt miljökoncept, som ger 30-40 % lägre skörd och trots betydande miljöersättningar är merkostnaden i handeln ca 30-60 %.

Efter 25 års mångdubbling från nästan ingenting svarade det ekologiska för 4,3 % av livsmedelsmarknaden under 2013. Det är sannolikt att andelen ökar ytterligare under kommande år.

Livsmedelkedjan COOP vill nu göra krafttag för detta. I annonser över hela uppslag i dagspressen trummar man nu ut att 40 % av COOPs medlemmar (totalt 3,3 miljoner) vill att det politiska stödet för svensk ekomat ska öka, trots att det redan är ett av de mest generösa i världen.

Är COOP så övertygade om att deras kunder vill att maten ska bli så mycket dyrare?

I annonserna ställer man frågan "Hur ska framtidens jordbruk se ut" under en bild av två bönder, den ena glad och i keps, den andra i gasmask och giftspruta. Möjligen menar man främst gasmasksmannen som en bonde i andra länder varifrån vi importerar över hälften av den mat vi äter. Men naturligtvis får också vanlige svenska bonden en släng av sleven, eftersom denne använder en del kemiska bekämpningsmedel ibland, låt vara att de är färre och mildare än i andra länder och används mindre frekvent. (Och jag är gärna med på miljöersättningar som premierar bönder som vill reducera eller avstå från den kemiska bekämpningen).

Det svenska jordbruket är världens mest miljö- och djuromsorgsvänliga vanliga jordbruk, och vill man köpa mat miljövänligt bör man, menar jag, köpa närodlat från Sverige. COOP borde därför i första hand propagerat för ursprungsmärkt svensk mat, och sedan gärna i andra hand för ekologisk sådan. Ska importmaten kunna trängas tillbaka måste konkurrenskraften öka i hela det svenska jordbruket.

Som COOP nu propagerar så sågar man tyvärr inte bara importmaten, som förtjänar kritik, utan många uppfattar säkert att kritiken gäller även närodlat från Sverige, som inte är Kravcertifierat.

COOP pekar på att det importeras en del ekomat som kunnat producerats i Sverige. Jag är gärna med på att den svenska ekoproduktionen bör täcka behoven, men det gäller ju i än mycket högre grad för den vanliga maten, där över hälften importeras, dvs oerhört mycket större volymer än den lilla ekoimporten. Här behövs det verkligen också massiva kampanjer, men det säger COOP ingenting om.

Nu undrar man hur COOP ser på den dominerande andel av sina kunder som frågar efter närodlad mat från Sverige. Vet de inte sitt eget bästa, kanske?

COOP har tydligen ett mål att 20 % av all mat man säljer år 2020 ska vara ekologiskt, sannolikt från hela världen. SNF och MP är tyvärr tydliga med att de föredrar ekologiskt från hela världen före närodlat från Sverige. Min slogan är den motsatta vad gäller den mat som kan produceras i Sverige:

"Välj närodlat från Sverige före ekologiskt från hela världen"!

Ekologiskt från kontinenten eller från andra kontinenter kan aldrig bidra till biologisk mångfald eller till att sluta kretsloppen i Sverige!