fredag, maj 30, 2014

MP, S, V och Coop och Krav - Mer till eko från hela jordbruket..

Svenskt jordbruk står vid ett viktigt vägskäl. Ska de senaste decenniernas kräftgång för mjölk, nötkött och griskött nu kunna brytas. Jag har i några blogginlägg angivit det åtgärdspaket som jag anser vara helt nödvändigt, med huvudfokus med det vanliga miljövänliga jordbruk som står för 95 % av produktionen och som tappat ca 25 % samtidigt som importmaten fördubblats från 25 till 50 %, högst andel i Europa.

De rödgröna partierna vill istället förstärka det starka fokus som redan finns på just att öka stöden till och produktionen av ekomat i Sverige, här Miljöpartiets dagsfärska krav ( a la Vänsterpartiet) på 30 % ekoareal och 50 % eko i offentlig sektor. Det är mycket höga målsättningar som förutsätter omfördelning av statens stöd från det vanliga jordbruket och till eko, och som innebär en betydligt minskad matproduktion per hektar.

Coop, Naturskyddsföreningen och Krav har ungefär samma krav.

Jag är djupt oroad över dessa orealistiskt höga politiska ekomål, som jag befarar kan slå tillbaka mot ekobönderna själva genom överskott och prispress. Nu ska bönderna tvingas att ställa om genom att piskor (skatter, EU-stöd omfördelas till eko från det vanliga jordbruket) och morötter (högre ekostöd, än mer gratisrådgivning, än mer eko i off sektor). Naturligtvis slår detta också mot det miljövänliga jordbruk som står för 95 % av produktionen och som tappar mot importen och som kommer att tappa än kraftigare.

Visst ska ekojordbruket behålla sina generösa miljöersättningar och kunna tillväxa på marknadens villkor, men viktigast för att öka den svenska matproduktionen är att sätta upp nya politiska riksdagsmål för hur hela den svenska livsmedelsproduktionen ska utvecklas och öka!

Jag har redan förra veckan på Brännpunkt kritiserat krafterna ovan för att svartmåla jordbruket, de har replikerat och jag slutreplikerat.

Jag avser nu att söka replikera på MP och Coop enligt nedan. Jag tycker att detta vore en klockren centerlinje för Centerpartiet, det moderna miljöpartiet! Jag har dock förstått att en del även Centerpartister, och säkert krafter i andra allianspartier, snarare vill överbjuda MP och Coop än att ta miljömatchen om jordbruket på det sätt jag gör. Vad tycker du, ska vi vara med i kampen för väldigt höga ekomål och ekonomisk omfördelning från det vanliga jordbruket vilket jag tror kommer att öka matimporten kraftigt, eller är nedanstående text en OK Centerlinje? Kommentera gärna:

 Representanter från Coop, Naturskyddsföreningen och Krav kräver i debattartiklar att statens insatser för ekomatskonceptet ska öka ytterligare, trots att dessa redan ligger väl till internationellt. Man angriper också bl a världens mest miljö- och djurvänliga vanliga jordbruk, det svenska, för att det har ”rester av gifter och bekämpningsmedel” i sin mat. Det är en trist svartmålning som bidrar till att dess varumärke solkas och till att många som finner ekomaten alltför dyr likställer svenskproducerat med import och köper den lite billigare importmaten.

Det svenska jordbruket omgärdas av världens strängaste miljö- och djurskyddsregler. Genom att köpa ursprungsmärkt svenskt bidrar man till att sluta kretsloppen och till biologisk mångfald samtidigt som man vet att djuren haft det bra och åkrarna brukas miljöinriktat.

Tyvärr har den svenska mjölk- och köttproduktionen minskat kraftigt de senaste decennierna. Importmaten har fördubblats och står idag för över hälften av de livsmedel vi varje dag konsumerar i Sverige, mest i Europa.

Det behövs därför en nystart för världens bästa livsmedelsproduktion! Det behövs en ny stolthet över hur långt Sverige har kommit för att med modern miljö- och djurvänlig teknik producera mycket bra livsmedel.  Matlarmen om multiresistena bakterier från Danmark visar på det svenska miljöjordbrukets stora förtjänster genom låg antibiotikaanvändning, ingen klordoppning och ingen salmonella.

Vill man handla mat miljöinriktat finns två rätt likvärdiga alternativ i Sverige, livsmedel från det moderna miljöinriktade svenska jordbruket eller från det radikala ekojordbruket. Importerad mat från andra länder med sämre miljö- och djurskyddsregler är steget efter eller mer. Därför är ursprungsmärkningen av livsmedel oerhört viktig.

Jag har respekt för den ekologiska nischen/delen av det svenska jordbruket som på 25 år mångdubblat sin produktion från nästan inget (”alternativ odling”) till nuvarande 4-5 % (”Ekologisk odling”). Dock är skördarna 30-40 % lägre och konsumentpriserna 30-60 % högre samtidigt som stat och kommuner satsar årliga miljardbelopp på miljöersättningar och merpriser. En ytterligare fördubbling kommer att ta tid och skulle fördubbla merkostnaderna.

Coop m fl pekar på att hälften av ekomaten importeras och därför ekostödet bör öka liksom de politiska ekoplansmålen. Visst ska den hälft av ekomatsimporten, som kan produceras i Sverige, gärna produceras här. Men detta gäller ju i lika hög grad för den mångdubbelt större hälft av hela vår matkonsumtion som importeras från länder med sämre miljö- och djuromsorg. Och där saknar jag debattörernas precisa krav på riksdagens partier. Nog vill era medlemmar också att närodlat från hela det svenska jordbruket i Sverige ska kunna pressa tillbaka den olagliga importmaten?! Och då kan inte det jordbruket straffbeskattas och fråntas EU-stöd, det försvagar ju istället för att stärka.
Ta till exempel grisköttet. Skulle alltså den svenska ekogrisen, all respekt för den, med nästan dubbelt pris och med ca 1 % av grisköttsmarknaden, kunna tränga tillbaka grisköttsimporten från Danmark och Tyskland? Nej, naturligtvis inte. Ekogrisen är en viktig nisch för de som har råd och övertygelse, men för att de stora konsumentgrupperna ska äta mer svenskt griskött måste huvudfokus riktas mot hela den svenska grisproduktionen.
 

torsdag, maj 29, 2014

Federley kryssar sig till Bryssel, mycket starkt!

Centerpartiet är på god väg ur sin svacka! Vi står samlade bakom ett bra idéprogram, EU-valplattform och valplattform! Vi fokuserar på våra kärnfrågor och våra ledande företrädare med ministrar och talespersoner och EU-toppkandidater i spetsen kommer ut väldigt bra kring dessa.

Både väljare och medlemmar känner igen partiet och en trygghet sprider sig! Detta resulterade i ett bra EU-val med 6.5 % av rösterna vilket ger en utmärkt grund inför riksdagsvalet i september. Vår partiledare Annie Lööfs insatser i valkampanjen kan heller inte överskattas, hon gjorde allting rätt vilket spelade stor roll!

Våra 3 toppkandidater till EU Kent Johansson, Kristina Yngwe och Fredrick Federley har alla gjort starka kampanjer som resulterat i väldigt många kryss och en mycket jämn krysskamp. Fredrick fick flest, över 31.000 och Kent och Kristina tätt inpå med över 28.000 respektive över 27.000. I procent ändå jämnare, Fredrick över 13 %, Kent runt 12 och Kristina över 11 (några kretsar kvar att räkna).

Ett stort tack till alla 3 och jag ser fram mot fortsatt stort engagemang och ansvar i Centerpartiet för både Kent och Kristina, fast i Sverige. Kent laddar säkert om efter många år i Bryssel och Kristina är ju i början av en strålande "Centerkarriär", vi får se vad som händer redan i höst t ex!

Och så denne Federley, som har gjort en lysande valkampanj och nått ut mycket brett i kraft av sitt redan starka varumärke och genom sina tuffa och välavvägda utspel i t ex djurskyddsfrågor under valkampanjen.

Fredrick Federley är en mycket skicklig centerpolitiker som jag gillar, och som kommer att göra stor nytta i Bryssel. Har kommer att med framgång driva Centerpartiets linje i alla de frågor som EU har att hantera!

Vi har haft några duster i några sakfrågor, så är det och ska vara i politiken eftersom man inte alltid tycker precis lika. Men vi har nog båda, hoppas jag, tagit lite intryck av varandra, vi har en ömsesidig respekt för varandra och jag ser fram mot att samarbeta och göra inspel till Fredrick i hans viktiga nya roll i EU-parlamentet, inte minst vad gäller min hjärtefråga om goda förutsättningar för det svenska jordbruket.

Fredrick har redan en lång bana bakom sig i ungdomsförbundet, i partistyrelsen och som riksdagsledamot från Stockholms stad. Han är redan en stark och tongivande stämma i de sammanhangen och på riksnivån, men jag skulle ändå vilja säga att han med denna valkampanj och med stort kryss-förtroende över hela Centersverige har fått ett nytt genombrott!

Det ska bli mycket intressant att följa Fredricks insatser och arbete för hela Sverige och för hela Centerpartiet i EU-parlamentet, han kommer att sätta stora avtryck.

Och vad som månde bliva i framtiden, det får vi se! Jag vet inte om Fredrik har något motto, men det är ju faktiskt the sky som är the limit! 

fredag, maj 23, 2014

Mitt förhållande till Coop och jordbruket!

Jag kämpar sedan flera decennier för att livskraftigt och växande svenskt jordbruk med en miljö- och djurvänlig produktion av bra mat! Det har gått så där.

Ekojordbruket har mångdubblats från nästan ingenting till 4-5 % av produktionen medan det vanliga miljövänliga jordbruket (mjölk, nötkött, griskött) har minskat sin produktion med ca 25 %, samtidigt som importmaten fördubblats till över 50 % av marknaden, högst andel i Europa.

Min övertygelse är att huvudfokus, som för många sedan länge oftast ligger på att öka ekomaten, borde ligga på att välja Närodlat från Sverige.

Jag skriver idag en debattartikel på SvD Brännpunkt om att det behövs det en nystart för världens bästa livsmedelsproduktion! Det behövs en ny stolthet över hur långt Sverige har kommit för att med modern miljö- och djurvänlig teknik producera mycket bra livsmedel! Därtill var jag kritisk mot de rödgrönas orealistiskt höga politiska planmål för ekojordbrukets expansion.

Jag kommenterade också livsmedelkedjan Coops stora kampanj Ekolöftet, att nära 40 % av deras medlemmar vill att riksdagens politiska partier vidtar åtgärder för att ytterligare stimulera produktionen och konsumtionen av ekologiskt mat.

Jag skrev så här: "Livsmedelskedjan Coop hakar nu på med helsidesannonser i dagspressen där man propagerar för ekologisk mat, och där en av två bönder framställs med giftspruta och gasmask. Man avser sannolikt främst bönder i andra länder men även svenska bönder torde inbegripas. Hur ser man på den majoritet av sina kunder som förhoppningsvis frågar efter närodlat från Sverige och varför vill man inte ersätta den väldiga matimporten med svensk miljövänlig mat, utan bara den mycket mindre ekodelen?"

I ingressen på min debattartikel skrivs att jag anser Coops kampanj vara "ansvarslös". Det har jag inte skrivit och det tycker jag heller inte.

Däremot är jag kritisk till att Coop endast lyfter att ekomaten bör stimuleras av politikerna, det grundläggande är att lyfta all närodlad mat från Sverige enligt min uppfattning. Och jag är kritisk till att Coop i en bild torde framställa även det svenska vanliga miljövänliga jordbruket som ett "giftjordbruk".

På Coops hemsida dominerar också vikten av att köpa just ekologisk mat, t ex i dessa 10 konkreta råd, där endast ekologiskt nämns som bra för biologisk mångfald och där vikten av att välja närodlat från Sverige inte alls nämns, vilket jag ser som en stor brist.

Jag är positiv till att Coop på sin hemsida i annat sammanhang hänvisar till att man också prioriterar svenskproducerad mat!

"Just nu jobbar vi med
Hög andel svensktMöta efterfrågan och hålla en hög andel svenskt kött i våra diskar. Fläskkött ligger i dag på cirka 75% och kunderna efterfrågar dessa produkter. All julskinka var 2013 liksom även 2012 av svenskt ursprung.
Svenskt kött – ett initiativ som lyfter fram svenska mervärden i köttproduktionFördjupat engagemang i initiativet ”Svenskt kött”. Märket syns på allt fler av våra egna varumärkesprodukter och också hos andra leverantörer. Vi engagerar oss aktivt i uppföljningen av märket och hur information kan spridas.
Coop ursprungsmärker – ärlighet och transparensMärkning av ursprung på kött och animaliska produkter går längre än lagstiftning för våra egna varumärken. Konsumenten ska alltid kunna se var en köttingrediens kommer ifrån och vi ska alltid vara ärliga och transparenta med sådan information. Leverantörer måste alltid oavsett ursprung kunna redogöra för vilka produktionsmetoder som används.
Resistenta bakterier – ett globalt hållbarhetsproblemAlltför stor användning av antibiotika är ett globalt problem. Vi har tagit ställning, våra leverantörer ska inte använda antibiotika för att få djuren att växa bättre eller för att hålla djuren ”friska” i en bristfällig miljö. Vårt ställningstagande är långtgående och det ger mycket stora utmaningar att följa upp och verkställa – men vi ser att det inte finns någon annan väg. Alla i samhället måste dra sitt strå till stacken i denna viktiga globala fråga."

tillagt 24 maj.
Här svarar Socialdemokraterna på Brännpunkt. Notera att inte ett (1) gott ord sägs om det vanliga miljövänliga svenska jordbruket utan S lyfter enbart eko. Jag har respekt för både eko och världens bästa miljö- och djuromsorgsvänliga jordbruk, det svenska!

Tillagt 27 maj. Coop har också svarat och här är min slutreplik i SvD,

Tillagt den 28 maj. Företrädare för Coop och Krav m fl kräver mer statliga ekosatsningar i GP och i Dagens Arena, liksom Vänsterpartiet i Dagens arena. Jag svarar V i Dagens Arena.torsdag, maj 22, 2014

Hylla det svenska jordbruket, sluta svartmåla!

Hylla det svenska jordbruket, sluta svartmåla!

Äntligen har, i EU-valskampanjen, livsmedelsfrågorna och djuromsorgen blivit glödheta! Plötsligt intresserar sig alla toppkandidater för detta, och alla köper svenskt griskött och ingen danskt eller tyskt. Utlösande faktor torde vara att 4 danskar dött av multiresistenta bakterier, som finns där och i övriga världen men knappast alls i Sverige, eftersom vårt miljö- och djuromsorgsvänliga jordbruk ju är bäst i världen på låg antibiotikaanvändning, ingen salmonella, inga fixerade suggor och inga avskurna grissvansar mm.

Centerpartiet är ju det parti som i särklass främst drivit dessa frågor i decennier och sekler, och våra toppkandidater, flera stycken,  och vår partiledare är verkligen på hugget i debatten! Se även denna lysande kortvideo!

Jag bidrar till debatten med min käpphäst genom denna artikel på SvD Brännpunkt, att svartmålningen av det vanliga miljö- och djuromsorgsvänligaste jordbruket i världen, det svenska, måste upphöra! Istället behövs det en nystart för världens bästa livsmedelsproduktion! Det behövs en ny stolthet över hur långt Sverige har kommit för att med modern miljö- och djurvänlig teknik producera mycket bra livsmedel!

Jag kritiserar också de rödgröna - och Naturskyddsföreningen - för att fokusera oproportionerligt mycket på ekomaten, och att de politiska planmål man föreslår skulle riskera att importmaten istället skulle öka ännu kraftigare.

Om de rödgröna och NSF och Coop endast skulle lyfta fram de svenska ekogrisarna mot den danska och tyska grisproduktionen skulle resultatet bli mycket magert, eftersom ekogrisen är nästan dubbelt så dyr och endast står för ca 1 % av grisköttskonsumtionen i Sverige. Ekoproduktionen är ett bra miljöalternativ som idag står för  4,3 % av den svenska matmarknaden och som kan växa ytterligare.

Den växande matimporten av mjölkprodukter, nötkött och griskött har fördubblats på några decennier och har tillväxt på det vanliga miljövänliga jordbrukets bekostnad. Ska detta världsbästa miljöjordbruk kunna ta tillbaka förlorad mark måste huvudfokus ligga på att stärka konkurrenskraften hos det svenska jordbruket i sin helhet! Därför är dagens grisdebatt så glädjande eftersom den åter fokuserar på den miljövänliga svenska jordbruksmodellen i sin helhet!

Här och här och här och här och här några länkar till tidigare blogginlägg där jag diskuterar dessa viktiga mat- och jordbruksfrågor! Här också ett inlägg riktat till ekolantbrukarna, som jag har minst lika stor respekt för som för de vanliga miljövänliga svenska lantbrukarna!

OBS att rubriken är lite tillspetsad med fokus på Coop. Jag kritiserar främst de rödgröna och Naturskyddsföreningen! Coop må självfallet lägga sin huvudkraft på att sälja mera svensk ekomat, det jag pekar på att risken är att det miljövänliga svenska jordbruk som står för ca 95 % av produktionen och som backat kraftigt då kommer att fortsätta backa.

Min slogan är att vill man köpa miljövänlig mat bör man välja Närodlat från Sverige (gärna eko), före ekologiskt från hela världen! (vad gäller mat som produceras i Sverige, så klart).
fullständigar bilden.
Tillagt den 30 maj: Här länkar till några debattartiklar efter detta blogginlägg, som fullständigar bilden.

 

torsdag, maj 15, 2014

Staffan Danielsson kommenterar försvarsberedningens rapport


Staffan Danielsson kommenterar försvarsberedningens rapport den 15 maj:
http://www.regeringen.se/sb/d/18692/a/240414

 Osäkerheten i vår omvärld har ökat efter Rysslands exempellösa kränkning av Ukrainas suveränitet i strid med folkrätt och ingångna avtal. En enig Försvarsberedning talar klarspråk om detta, vilket är mycket bra.
Denna försvarsberedning har varit annorlunda genom att utöver många goda åtgärdsförslag även vara precis i fråga om budgetramar och finansiering. Centerpartiet ser ett stort värde i en bred samsyn om Sveriges försvars- och säkerhetspolitik, och det är glädjande att en sådan också har uppnåtts. Två partier skiljer dock ut sig i hög grad och det finns 5 specifika avvikande meningar därtill.

Jag beklagar att Socialdemokraterna skiljer ut sig genom att driva finansieringsförslag som vi anser skadliga för jobb och företagande.

Omvärldsläget gör att det är bra och nödvändigt att försvarets resurser successivt förstärks under de kommande åren på en rad områden, att övningsverksamheten prioriteras och att Gotland ges ett ökat fokus.

Det är också bra att försvarsberedningen så starkt lyfter fram vikten av att Sverige utvecklar sina militära samarbeten med andra demokratier, i EU, med Nato och med de nordiska länderna och länderna runt Östersjön. Beredningen lägger en rad konkreta förslag hur dessa samarbeten kan utvecklas, vilket är utmärkt. En stark tonvikt ligger på de nordiska länderna, särskilt Finland, men samarbetet med Nato inom ramen för det svenska partnerskapet nämns också som avgörande för försvarets utveckling. Sverige bör också sträva efter att det utvecklas ett differentierat partnerskap inom Nato. Den pågående utredningen om Sveriges militära samarbeten är naturligtvis högaktuell och jag hoppas att den kan ge en god grund till en konstruktiv dialog i partierna och med medborgarna.

På personalförsörjningsområdet läggs en rad konstruktiva förslag, vilket Centerpartiet välkomnar.
Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna utgör en stor del av arméstridskrafterna och är en mycket viktig resurs för försvaret av det svenska territoriet. Det är utmärkt att försvarsberedningen föreslår att hemvärnsförbanden bör utvecklas för att kunna lösa mer kvalificerade uppgifter, t ex med granatkastare och burna luftvärnsrobotar, liksom att hemvärnets numerär på sikt bör bli högre än dagens mål om 22.000 soldater.

De frivilliga försvarsorganisationerna har flera viktiga uppgifter i försvaret med stark koppling till rekrytering och folkförankring. Det är bra att beredningen anser det viktigt att långsiktigt säkerställa de frivilliga försvarsorganisationernas möjlighet att bidra till försvaret och samhällets krisberedskap.
Här och här och här och här några länkar till mina tidigare blogginlägg om försvarsfrågor.

måndag, maj 12, 2014

COOP ställer eko mot gasmasksjordbruk

Jag har skrivit en hel del om den ensidiga fokuseringen på ekokonceptet från de rödgröna och SNF.

Ekologisk odling är ett radikalt miljökoncept, som ger 30-40 % lägre skörd och trots betydande miljöersättningar är merkostnaden i handeln ca 30-60 %.

Efter 25 års mångdubbling från nästan ingenting svarade det ekologiska för 4,3 % av livsmedelsmarknaden under 2013. Det är sannolikt att andelen ökar ytterligare under kommande år.

Livsmedelkedjan COOP vill nu göra krafttag för detta. I annonser över hela uppslag i dagspressen trummar man nu ut att 40 % av COOPs medlemmar (totalt 3,3 miljoner) vill att det politiska stödet för svensk ekomat ska öka, trots att det redan är ett av de mest generösa i världen.

Är COOP så övertygade om att deras kunder vill att maten ska bli så mycket dyrare?

I annonserna ställer man frågan "Hur ska framtidens jordbruk se ut" under en bild av två bönder, den ena glad och i keps, den andra i gasmask och giftspruta. Möjligen menar man främst gasmasksmannen som en bonde i andra länder varifrån vi importerar över hälften av den mat vi äter. Men naturligtvis får också vanlige svenska bonden en släng av sleven, eftersom denne använder en del kemiska bekämpningsmedel ibland, låt vara att de är färre och mildare än i andra länder och används mindre frekvent. (Och jag är gärna med på miljöersättningar som premierar bönder som vill reducera eller avstå från den kemiska bekämpningen).

Det svenska jordbruket är världens mest miljö- och djuromsorgsvänliga vanliga jordbruk, och vill man köpa mat miljövänligt bör man, menar jag, köpa närodlat från Sverige. COOP borde därför i första hand propagerat för ursprungsmärkt svensk mat, och sedan gärna i andra hand för ekologisk sådan. Ska importmaten kunna trängas tillbaka måste konkurrenskraften öka i hela det svenska jordbruket.

Som COOP nu propagerar så sågar man tyvärr inte bara importmaten, som förtjänar kritik, utan många uppfattar säkert att kritiken gäller även närodlat från Sverige, som inte är Kravcertifierat.

COOP pekar på att det importeras en del ekomat som kunnat producerats i Sverige. Jag är gärna med på att den svenska ekoproduktionen bör täcka behoven, men det gäller ju i än mycket högre grad för den vanliga maten, där över hälften importeras, dvs oerhört mycket större volymer än den lilla ekoimporten. Här behövs det verkligen också massiva kampanjer, men det säger COOP ingenting om.

Nu undrar man hur COOP ser på den dominerande andel av sina kunder som frågar efter närodlad mat från Sverige. Vet de inte sitt eget bästa, kanske?

COOP har tydligen ett mål att 20 % av all mat man säljer år 2020 ska vara ekologiskt, sannolikt från hela världen. SNF och MP är tyvärr tydliga med att de föredrar ekologiskt från hela världen före närodlat från Sverige. Min slogan är den motsatta vad gäller den mat som kan produceras i Sverige:

"Välj närodlat från Sverige före ekologiskt från hela världen"!

Ekologiskt från kontinenten eller från andra kontinenter kan aldrig bidra till biologisk mångfald eller till att sluta kretsloppen i Sverige!

tisdag, maj 06, 2014

Miljöpartiets extremism hotar svenskt jordbruk

Det kan bli en S-V-MP-regering efter valet, eventuellt "förstärkt" med FI..

Jag hoppas ju absolut inte det, men det kan inte uteslutas.

Miljöpartiet har sedan länge en gräddfil i politiken och i medias okritiska behandling.

Jag har skrivit en del om hur radikal deras politik är ifråga om svenskt jordbruk och livsmedelsindustrin. Här ett ironiskt blogginlägg och här ett mera pang på rödbetan.

PM Nilsson skriver i dag i Dagens industri att Miljöpartiet gör sig bättre som livsstil än som politik (länk kommer här vartefter).

Två inflytelserika bloggare behandlar idag Miljöpartiets extrema politik för svenskt jordbruk och svensk livsmedelproduktion.

Johan Westerholm med bloggen Ledarsidorna (tidigare "Mitt i steget") är ofta läsvärd och behandlar idag Miljöpartiets jordbrukspolitik under devisen "Och Miljöpartiet är, de facto, det ännu levande lantbrukets största enskilda hot utöver vädrets makter".

Lars Wilderäng driver en av landets stora och mycket lästa bloggar inom ekonomi och politik under signaturen "Cornucopia". Han summerar Miljöpartiets alla nya pålagor på jordbruket och summerar resultatet om de genomförs så här: "Resultatet blir att svensk självförsörjningsgrad, samtidigt som Europa ser ut att kastas in i ett halvljummet krig med ett aggressivt och expansivt Ryssland, kommer falla till ca 10%. Istället för Sveriges antibiotikafria djuruppfödning ska vi importera antibiotikauppfött kött från utlandet och i Sverige förkastliga förhållanden".

Detta behöver verkligen uppmärksammas inför valet. vad som är mindre känt är att Socialdemokraterna följer Miljöpartiet tätt i spåren i dessa frågor och faktiskt går till val på att kraftigt öka matkostnaderna för både medborgare och kommuner. Mer om detta i ett kommande inlägg.