onsdag, november 11, 2009

Bloggdebatt med Kalle Larsson (V)

Så här skrev jag i ett tidigare blogginlägg om kommunismen:

"Det svenska kommunistpartiet hade ett mycket nära samarbete med Sovjetkommunisterna, hade ett stort utbyte med dem, fick pengar från dem, besökte deras förtryckarstyren med mängder av delegationer på både hög och lägre nivå långt in på 1970- och 1980-talen.

Lars Ohly - tilltänkt minister i en ev rödgrön regering - har säkert varit i Sovjet många gånger och är kommunist även om han tvingades i ord ändra detta för bara några år sedan, 2005.

Kalle Larsson, säkert med en liknande bakgrund fast yngre, ömmar i riksdagsdebatter för integritet, flyktingmottagande och demokrati med mera. Det är bra, men den rörelse han representerar har den ideologiska bakgrund som jag har redovisat och har mängder med lik i lasten genom så långt nära samarbete med så många kommunistiska diktaturer där yttrande- och tryckfrihet och fria val var förbjudet och straffades blint med fängelse eller döden."

I ett "anonymt" inlägg undertecknat Kalle Larsson (V) - jag utgår ifrån att det är du - skrevs följande:

"Staffan, försök nu vara lite seriös när du skriver. Vad vet du om mig? Vad vet du om vad jag har varit? Och om du skriver så slarvigt och utan koll om detta, vad i övrigt har du noll koll på? resten av innehållet. Ja, faktiskt.

Kalle Larsson (V)"

Och jag har replikerat:

"Hej Kalle Larsson!

Jag tror och utgår ifrån att det är du!

Jag vill ha en saklig och ärlig debatt, inget annat, och har jag påstått något som är fel så kan jag givetvis backa.

Så här skrev jag:
"Lars Ohly - tilltänkt minister i en ev rödgrön regering - har säkert varit i Sovjet många gånger och är kommunist även om han tvingades i ord ändra detta för bara några år sedan, 2005.

Kalle Larsson, säkert med en liknande bakgrund fast yngre"...osv.

Jag vet inte säkert om du har kallat dig kommunist eller om du har besökt kommunistländer i dåvarande Östeuropa eller Cuba eller andra, men det är vad jag tror efter att ha läst media kring v, vpk och även dig sedan många år.

Övertyga mig gärna om motsatsen!

Sedan välkomnar jag självfallet att Vänsterpartiet idag har kommit ut som väldiga förkämpar för demokrati och integritet med mera, men jag anser att respekt för detta kan och bör förenas med att visa på de rötter ni ändå har."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Vattenfalls elnät - är du kund?

Vattenfall tog under s-regeringen ett avgörande strategiskt beslut. Vi behöver bli större för att vara en kraftfull aktör på Europas energimarknader, var analysen, och i fullt samförstånd med ägaren - Staten - köpte man mycket energiproduktion i form av kol och kärnkraft mm i Tyskland. Jag tror nog att detta kan vara en riktig strategi, men Vattenfall blir ju med detta ett internationellt energibolag mera än ett energibolag i Sverige.

Jag är övertygad om att Vattenfall nu arbetar hårdare än andra energibolag för att öka sina förnybara energikällor, och jag tror också att man arbetar ifrån tydliga miljöutgångspunkter även med hur man utvinner kolkraften.

Det råder en bred politisk enighet mellan alliansregeringen och oppositionen att Vattenfall ska förbli ett statligt energibolag. Jag tycker att det är bra att förvaltningen av de svenska älvarnas vattenkraft ägs av staten genom Vattenfall, men att tillämpa samma principiella resonemang på ägandet av kol- och kärnkraft i Tyskland m fl länder är ju inte alls lika rimligt..

Hur löser man då motsättningen mellan att gilla att Vattenfall äger den svenska vattenkraften medan det är mer tveksamt att investera i utländsk kol- och kärnkraft?

Tja, ett sätt är att äga Vattenfall som nu, ett expanderande och starkt energibolag i Sverige och Europa. Och ha analysen att de stora investeringar i energiproduktion utanför landet som svenska skattebetalare gör kommer att ge god avkastning på kapitalet.

Ett annat sätt är att behålla majoritetsägandet, men att dyrt (!) släppa in minoritetsägare. Vattenfall är ju värt oerhört stora pengar.

Att sälja hela Vattenfall kan vara ett tredje alternativ, men är ju inte aktuellt eftersom både majoritet och minoritet vill behålla Vattenfall. I ett millennieperspektiv måste det ändå vara rätt att också nämna denna principiellt möjliga väg.

Så till dagens braskande nyhet, Vattenfall lär överväga att sälja sitt svenska elnät.
Oppositionen rasar.

Tja, enligt morgonnyheterna svarar Vattenfall för elnätet till 890.000 svenska hushåll. Kanske för två miljoner människor.

Hur får övriga 8 miljoner invånare, däribland jag, vår ström. I mitt fall är det Eon som sköter detta, det kan vara Fortum eller en rad regionala aktörer som också svarar för detta i sina områden.

Uppenbarligen fungerar strömförsörjningen även när icke-statliga aktörer äger och förvaltar ett elnät. Bättre eller sämre? Tja, kraven från samhället och abonnenterna är stora på alla elnäts"operatörer", och jag vet inte om Vattenfall fungerar bättre och billigare än de andra, sannolikt inte (?). För egen del var min strömnätsleverantör mycket länge det lokala Forskraft som sedan sålde till Vattenfall som snabbt sedan sålde till Eon..

Jag kan visst tro att det kan vara bra att Vattenfall fortsätter att äga sitt nuvarande elnät, men jag vill heller inte utesluta att det kan fungera även med andra aktörer. Det avgörande blir ju då varför man ev vill sälja och hur de frigjorda pengarna i så fall bättre skulle kunna användas.

Självfallet låter det för mig bättre och mer framtidsinriktat om investeringar istället skulle ske i stor skala i förnybar energi. Ordet "engelsk kärnkraft" framkallar inte alls samma positiva vibbar, vilket ju heller "tysk kolkraft" aldrig gjort.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,