onsdag, februari 22, 2017

Bucht o MP vill se ekomat före svenskt, IP-debatt

Igår diskuterade jag regeringens livsmedelsstrategi och deras orimligt höga mål för just den organiskt/biologiskt certifierade maten från hela världen, som i Sverige kallas "ekologisk".

Moderaternas talesperson Jörgen Jacobsson Gjörtler hade ställt 2 interpellationer och Monica Haider (S) deltog också.

Här är riksdagens protokoll och web-TV. (Web-TV verkar ha problem, här länk till protokollet, scrolla ner till sidan 18)

Jag kritiserade starkt att regeringen först gör upp om mål för svensk livsmedelsproduktion, att den ska öka, vara konkurrenskraftig och hållbar mm. Hela livsmedelsproduktionen ska öka, både den dominerande miljövänliga och den ekologiskt certifierade. Både är rätt likvärdiga bra miljöalternativ, i världsklass.

Sedan lägger regeringen en proposition till riksdagen som talar rätt lite om hela det svenska jordbruket relativt hur ekomat från hela världen lyfts fram, där det svenska vanliga miljövänliga jordbruket livsmedel som står för över 90 % av livsmedelsproduktionen bara ska få köpas in av kommuner och regioner till bara 10-15 % medan ekomatens andel av det man köper in ska vara hela 60 %...
Signalen till konsumenter och lantbrukare är uppenbar, ekomaten är bäst medan världens bästa miljövänliga jordbruk är på utgående.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Monica Haider talade nästan enbart om ekomaten förtjänster och målade upp en bild av den enorma efterfrågan som gav en stor lönsamhet för både bönder och livsmedelsindustri och handel.  Trots att de båda koncepten är rätt likvärdiga så ska nu kommuner och landsting uppmanas att mer än fördubbla sina ekomatsinköp trots att maten är 25-60 % dyrare och till dels kommer från länder långt bortifrån.

Jag har stor respekt för de båda miljöalternativen men anser att närodlat från Sverige är miljövänligare än organiskt/biologisk/ekologisk mat från hela världen.

Visst ska marknadens efterfrågan och kommunernas egna val avgöra hur matproduktionen utvecklas, självklart men ska verkligen Staten peka kommunerna på näsan hur de ska köpa in sin mat. Och ska detta ske så ska enligt min mening det främsta målet vara närodlad mat producerad efter Sveriges stränga miljö-och djurskyddslagar, inte importerad mat från t ex Italien, Argentina eller Thailand.

Östergötland har i sin regionala livsmedelsstrategi satt målet att offentliga sektorn ska upphandla 80 % av sin mat från det svenska jordbruket, klockrent!

Här några länkar till vad jag tidigare skrivit i dessa frågor. Även här.