söndag, september 27, 2009

Visst värnar regeringen ekomaten!

Sverige har ett av EUs och världens mest generösa stöd till det "ekologiska" jordbruket. (Jag har alltid svårt för att en odlingsform får ta patent på ett bregrepp, men visst är det smart!).

Ersättningarna utöver de som går till alla bönder är betydande och "eviga", dvs det handlar inte om omställningsstöd.

Kombinationen av marknadens merpris på 30-40 procent och av ekostöden fungerar och gör att lönsamheten i ekoproduktionen idag är generellt sett bättre än i det vanliga jordbruket. För 20 år sedan var situationen den omvända.

Det stora bekymret för det svenska jordbruket är att lönsamheten nu är dålig, och att den svenska livsmedelsproduktionen stadigt minskar sedan flera decennier. Det är självfallet ett misslyckande och oerhört trist.

Inom ramen för den minskningen har just ekoproduktionen på 20 år kanske 50-dubblats, från nästan ingenting till kanske 15 procent av åkerarealen, 10 procent av mjölken eller mer(?) men fortfarande mkt lite av nötkött och framförallt griskött.

Nu tar regeringen bort en tung kostandspålaga på jordbruket genom att handelsgödselskatten - den enda i världen vad jag vet - avskaffas. Det är utmärkt.

Jag noterara att Miljöpartiet och Svenska Naturskyddsföreningen och KRAVs VD alla är mycket kritiska till detta.

Liksom överraskande nog ATLs reporter Dan Birgerson...

Jag vet inte om alla dessa också stöder regeingens dubblering av CO2-skatten på traktordiesel, men det är väl troligt...Med sådana pålagor kommer det svenska jordbruket snabbt att rasa ytterligare, och hur det kan gagna miljön i Sverige att produktionen flyttar ut till länder med lägre miljö- och djurskyddskrav, det fattar jag inte.

Kanske Tina Ehn, Svante Axelsson eller Dan Birgerson kan förklara?

Nåväl, tänker regeringen inte längre på ekoodlingen, då?

Jomenvisst!

De nya miljöersättningarna i landsbygdsprogrammet omfördelar pengar från dagens gårdsstöd till vadå? Jo, i hög grad till ekojordbruket.

Arealersättningen för spannmål höjs med 150 kr/ha till 1.450 kr/ha, en ny ersättning införs för certifierad ekologisk vall på 400 kr/ha och ersättningen till extensiv vallodling höjs med 200 kr/ha.

Totalt omfördelas 243 milj. kr till till framförallt ekojordbruket ifrån hela jordbruket, att jämföra med de drygt 300 mkr som handelsgödselskatten utgjorde.

Summering; en skattesänkning för det vanliga jordbruket och en höjning av ekostödet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,