torsdag, juli 25, 2013

LO och jag sågar S livsmedelspolitik

Socialdemokraternas båda ledande företrädare i Miljö- och jordbruksutskottet begår en cirkulärartikel i många tidningar om hur jobben skulle öka i jordbruket med en S-regering, sannolikt med stöd av V och MP. Jag replikerar i flera östgötatidningar enligt nedan.

Man skriver naturligtvis inget om sina förslag på ökade skatter och kontrollkostnader i halvmiljardklassen för jordbruket, men står fast vid sin märkliga formulering att "Vi tror inte att vägen går via sänkta djurskydds och miljökrav. I så fall försvinner anledningen och möjligheten för svenska kommuner och landsting att upphandla svensk mat".

Det Socialdemokraterna alltså menar är att om kommuner och landsting kan välja mellan mat som är producerad med höga miljö- och djurskyddshänsyn i Sverige eller från t ex certifierade gårdar i USA eller Polen eller Argentina ( i den mån sådana finns) så finns ingen anledning för kommunen att köpa närproducerat från Sverige.

För att en kommun, och en barnfamilj, antar jag, ska vilja köpa mat från svenska gårdar måste miljö- och djurskyddskraven vara högre än i andra länder, annars kan det kvitta.

Betyder det alltså ingenting att maten är närproducerad i Sverige och ger möjligheter att sluta kretsloppen i Sverige och att hålla våra landskap öppna samt ge jobb i jordbruk och i Sverige 4:e största industrisektor, livsmedelsindustrin? Nej, säger Socialdemokraterna.

Det är skandalöst, faktiskt.

Socialdemokraterna vill istället fördubbla produktionen av ekologisk mat i Sverige, trots risken för att prispressande överskott kan uppstå.

Jag försttår att Livsmedelsindustriarbetarnas ordförande Hans-Olof Nilsson sliter sitt hår och sågar det gamla arbetar- och industripartiets nya profil under rubriken "Socialdemokraternas livsmedelspolitik duger inte". Sedan dess har S lagt till några förslag om varumärken och innovationer men den orealistiska huvudinriktningen ligger kvar, det är genom skatte- och kontrollkostnadshöjningar och genom en storsatsning på mat som är 30 till 60 procent dyrare som jobben ska öka i jordbruk och livsmedelsindustri...Tyvärr har Livs rätt, S-V-MP-linjen skulle accelerera nedläggningen av jordbruk och livsmedelsindustri och istället öka inflödet av importmaten ytterligare.

Centerpartiet och landsbygdsministern är däremot på rätt väg i sin nya fyrpunktsplan för jordbruket. Och Socialdemokraterna har en ljus idé om en sammanhållen livsmedelsstrategi. Det är en god tanke givet att den inte innehåller flera av Socialdemokraternas bärande förslag..

Jag har lanserat flera nödvändiga förslag, nu senast på DN debatt, vilka framgår av detta blogginlägg. Det gäller nu att driva fram detta inom regeringen. Tyvärr vill inte Moderaterna - obegripligt nog - se någon livsmedelsstrategi för Sverige (den ska utarbetas för hela EU...) eller några nya riksdagsmål för jordbruket mm.

Jag replikerar Ernkrans/Löfstrand i bla Norrköpings tidningar.