söndag, februari 13, 2011

Julian Assange, våldtäkt,ofredande,mediastorm

Jag skrev följande på Facebook för två dagars sedan:

"Staffan Danielsson tar väldiga risker ibland, testar nu reaktionerna på följande konstaterande efter att ha sett Rapports detaljerade beskrivning av Julian Assanges våldtäkt (som byggde på ömsesidig frivillighet men olika syn på trasig eller ingen kondom); Assanges straff genom all publicitet torde i alla fall redan nu vara åtminstone i nivå med hans eventuella brott."

Jag fick några kommentarer på temat Domstolen dömer, och svarade:

"(Instämmer). Frågan kanske är mer generell när någons ev brott får enorm negativ publicitet över hela världen (och där innebörden av begreppet våldtäkt säkert varierar en del). Men Sveriges , säkert korrekta, definition kommer att ges stor spridning."

En kommentar till: "Ta det lite vackert med hänsyn till alla de kvinnor som anmäler våldtäkt och aldrig blir trodda av polis eller domstol."

Och mitt svar: "Det här är svårt när ord står mot ord och ingen annan är med..Även för berörda kvinnor torde uppmärksamheten vara mycket påfrestande, jag är lite oklar om det var de eller åklagaren som väckte frågan. Och första åklagaren lade väl ner. Domstolen dömer, vi får se resultat och straff, publiciteten är ett faktum och blir mycket mer".

En kommentar till: "Efter direkt inbjudan och ett antal överenskomna samlag ena dagen blir det svårt att bevisa uppsåt och våldtäkt på morgonen dagen därpå. Av samma skäl (ungefär) blir det svårt att bevisa uppsåt och medvetet sönderslitande av kondom som grund för utnyttjande. En något "fundamentalistisk" åklagare har nog skadat Sveriges anseende som rättsstat i många länder. Reinfeldt skulle ha låtit bli att kommentera.".

Em kommentar tipsade om följande artikel på Newsmill: skriven av Helena Bergman, tidigare mångårig redaktör för det legendariska (?)kvinnoprogrammet Radio Ellen.
Artikeln har inte någon millningsmöjlighet, men av 145 kommentar ger nog den här lite uttryck för vad jag är ute efter i denna debatt:

"Nej problemet ligger inte i att Assange är oskyldigt anklagad för det är han uppenbarligen inte. Problemet ligger i lagstiftningen och brottsbeskrivningen våldtäkt. Ordet våldtäkt har en extremt stark laddning och betydelse för de flesta människor män som kvinnor och betraktas av de flesta som ett av de värsta, mest skamfyllda, mest straffvärda brott man kan begå, möjligtvis med undantag för barnsexbrott. Och rätt så.
Problemet är att lagstiftare nu klumpar ihop ALLA tänkbara former av sexuella kränkningar mot kvinnor till ett begrepp, högt som lågt, nämligen våldtäkt. Detta urvattattnar begreppet våldtäkt till att betyda allt och ingenting vilket är olyckligt. Det blir också en stor skillnad mellan populasens bild av brottet, för dem betyder våldtäkt något väldigt bestämt, i förhållande till domstolens behandling där våldtäkt kan betyda lite vad som helst. Jämför Bjästafallet.
I denna betydelseglidning kan man nog troligen hitta orsaken till att det blir så konstiga reaktioner i allt från det engelska rättsväsendet till den s.k. feministen Helene Bergman.
Min rekommendation är att man snarast ändrar definitionen av våldtäkt tillbaka till den tidigare. För andra övergrepp, får man hitta på mer lämpliga brottsrubricering. Assange borde t ex anklagas som hans tidigare gelikar HIVmännen vare sig han har smittat eller inte då uppsåtet borde vara det som räknas."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,