tisdag, december 17, 2019

BRÅs politiska lyhördhet har jag länge kritiserat

Jaga har i riksdagsmotioner och interpellationer, i debattartiklar och blogginlägg, och i Uppdrag Granskning, i rätt många år, kritiserat Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) och kriminologen Jerzy Sarnecki, för att de närmast mörkar verkligheten vad gäller brottsligheten i Sverige. De slutade efter 2005 att analysera brottslighetens utveckling även kopplat till den rekordstora migrationen från väldigt många länder och flera världsdelar, och menade att statistik och analys från förra seklet gav svaren även på brottsutveckligen även de senaste 15 åren.

Nu visar en forskningsrapport från Linköping att BRÅs chefer, sannolikt även efter dialog med regeringen (justitiedepartementet), aktivt gått in och påverkat rapporter och texter från BRÅ som speglat verkligheten men varit typ politiskt inkorrekta.

Detta är oerhört allvarligt och i så fall ett brott mot grundlagen, vår konstitution, som utgår ifrån självständiga myndigheter oberoende av regeringen i sitt dagliga arbete.

Jag anser att konstitutionsutskottet (KU) rimligen måste granska justitieminister Morgan Johanssons fögderi vad gäller BRÅ, och det är utmärkt att Sverigedemokraterna redan har lämnat in en anmälan, jag vill tro att det kommer flera.

Det är glädjande att flera medier, och politiker, reagerar mycket starkt på vad som framkommit och som bekräftar den kritik mot BRÅ som länge funnits. 

måndag, december 16, 2019

Smutskastad av MagasinetParagraf tillsammans med bl a Widar Andersson

Jag oroas över den grova brottsligheten i Sverige, och anser att den tyvärr ökar på en del områden. Detta anser många debattörer är helt fel, Sverige har typ aldrig varit tryggare, och citerar gärna Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) och Jerzy Sarnecki.

Jag har interpellerat justitieministern och jag har skrivit debattartiklar, här en i Expressen 2017. Jag krävde i den att BRÅ åter ska analysera brottsutvecklingen som i tidigare rapporter 1996 och 2005, vilket faktiskt nu ska ske.

För att kunna följa brottsligheten i Sverige och dess utveckling har jag startat en Facebooksgrupp, Brottsligheten i Sverige - Rapportgrupp, som redan har fått ca 1.600 medlemmar. Där länkas varje dag till brott som uppmärksammas i media, i första hand i normalmedia men undantagsvis även från nätsajter med tvivelaktigt rykte om artikeln är saklig och informationen inte finns i vanliga media.

Forumet har varit igång någon månad och det är intressant att följa brottslighetens "puls" dygn för dygn. Uppenbart är att det händer grova brott tyvärr rätt regelbundet och att en del brott, t ex överfall och rån, uppenbart ökar. Sådana här öppna grupper på Facebook i laddade ämnen drar till sig många "extremister", därför är vi 4 som strängt modererar gruppen. I gruppen beskrivning, och i diskussionerna, presenteras gruppens syften och moderering mm. Välkommen med och bilda dig en uppfattning. Här är en länk till FB-gruppen.

Om denna lilla facebooksgrupp oroar sig för brottsligheten är det tvärtom med en annan nätsajt, verksam sedan länge, på vänsterkanten som diskuterar brott och som bl a inte vill intervjua poliser eftersom de är partiska m fler beteckningar. Den heter MagasinetParagraf, och den har en lärare från Kungsbacka , Andreas Magnusson, som krönikör. Han hänger gärna ut personer som han menar är typ högerinriktade.

Nu är turen kommen även till mig och jag totalsågas vid fotknölarna som typ främlingsfientlig. Ingenting kan vara mera fel, jag är en varm humanist,  varsågod och läs. (Här redovisar jag i ett blogginlägg tidigare falska påståenden om mig).

När Andreas Magnusson ska exemplifiera vidden av min extremism lyfter han fram Widar Andersson, Jimmy Jansson (kommunalråd (S) i Eskilstuna och Tino Sanandaji. Jag håller två av dessa högt och har respekt för modet hos den tredje i migrationsfrågan (Jimmy Jansson).

Jag har även tidigare ibland beskyllts som t ex främlingsfientlig, eller värre, när jag talat för att  svensk migrationspolitik måste anpassas i EU-riktning. Även röster i mitt eget parti har kritiserat mig, vilket naturligtvis varit extra tungt. Därför är jag naturligtvis glad över att Centerpartiet sedan november delar min uppfattning att Sverige kan inte i nämnvärd grad avvika från övriga EU-länders migrationspolitik.
Här summerade jag tidigt 2018 Sveriges vägval i migrationspolitiken. Jag har på senare tid kritiserat de 7 partier som länge vägrade att lyssna på en bred folkopinion i migrationspolitiken som är för en EU-anpassad och mer restriktiv migrationspolitik, utan istället gjorde tvärtom, för att "vara SDs bästa valarbetare".

Jag avslutade min tid i Sveriges riksdag med ett punktsättartal där jag summerar mina insatser. Jag har också skrivit mina "memoarer" i en bokantologi samt i fem blogginlägg.
Här diskuterar jag i ett blogginlägg om man kan och får läsa sajter på vänster- eller högerkanten.
Här diskuterar jag brottsligheten i Sverige i riksdagen med justitieminister Morgan Johansson. Här skriver jag i SvD.

Den skarpa samhällsdebattören Rebecca Weidmo-Uvell har granskat Anders Magnussons krönikor i ett blogginlägg. 
Den likaledes skarpa juristen och samhällsdebattören mm Paulina Neuding har också hängts ut av MagasinetParagraf och ger här lite fakta kring sajten.

Jag sågas nu alltså av Vänstersajt specialiserad på brottslighet. Jag sågas även av Egor Putilov på Samhällsnytt, f.d Avpixlat. Jag tar risken att länka även till denna sågning. Jag kommenterade den i ett blogginlägg.

Andreas Magnusson sågar mig för att jag menar att grova brottslingars nationalitet är rimligt att informera om av polis och i media, t ex i fallet med den grova gruppvåldtäkten där tre medborgare i Eritrea har dömts. I Sverige har polis och normalmedia utvecklat en praxis där denna information tydligen anses kränkande för brottslingarna och undanhålls medborgarna, medan i väl alla andra länder detta är en självklarhet att informera om.

Jag har i några inlägg i den nya Facebooksgruppen beskrivit dess syfte:

Visst skulle denna FB-grupp Brottsligheten i Sverige - Rapportgrupp kunna bli en i mängden av Nya Tider och Fria tider och så vidare. Då hade jag inte startat den. Den ska sakligt rapportera om, och diskutera, brottsligheten i Sverige, öppen för alla sansade personer som vill göra det utan övertoner åt något håll. Vi är medvetna om att gruppen säkert blir ointressant för de som redan har facit och som tar ut svängarna, men å andra sidan bör den vara intressant för väldigt många andra, som seriöst och utan övertoner vill rapportera och diskutera dessa viktiga och aktuella frågor. Dela gärna och välkomna med, ni som seriöst vill delta!
Är Sverige tryggare än någonsin, eller ökar brottsligheten på en del områden? Var frekvensen gängmord, åldringsrån, rån mot barn och ungdomar och vuxna ofta begångna av ungdomsgäng, vägpirater, sexualbrott, masstölder av båtmotorer och sadlar och lyxbilar och traktordelar osv, lika hög på 1980-talet som idag?
Jag har diskuterat detta i media och sociala medier i ett antal år.Jag anser att otryggheten ökar i Sverige vilket många opinionsundersökningar entydigt visar, men många andra (politiker, media, BRÅ) hävdar motsatsen. Det är bara nyhetsrapporteringen som är intensivare, menar de, det är tryggare idag än då.
Ett fåtal röster i sociala medier gör regelbundet dags- och veckofärska summeringar av brottslighet i närtid, t ex Tino Sanandaji på sin FB-sida.
Denna fråga, om brottsligheten i dagens Sverige, tar alltmer plats i samhällsdebatten och trots den påstått oförändrade situationen jämfört med tidigare så engagerar den medborgarna.
Därför startar nu denna FB-grupp öppen för alla som diskuterar i sak och i respekt för person och utan extremism och övertramp. Här kan dem som vill lägga in länkar om brott som begås i Sverige idag.
Avsikten är att få en sammanhållen nyhetspuls så att både de som anser att brottsligheten är allvarlig och ökar på en del områden kan länka till denna rapportgrupp, men givetvis även de som menar att brottsligheten är mindre än förr.
Det sker mycket brott och vi speglar naturligtvis bara en del, men ändå ett urval som ger bredd. För att få överblickbarhet testar vi att varje dag lägga in ett datuminlägg från brott i närtid och från artiklar i närtid. Ytterligare brott denna dag rapporteras sedan som kommentarer till detta inlägg. Då ges en bild över brottsligheten daga för dag. Brott som sticker ut, och grova brott kan publiceras som egna inlägg. Vänligen sök respektera detta!
Staffan Danielsson 27 oktober 2019, medborgare och samhällsdebattör och tidigare riksdagsledamot, Linköping.
Moderator är också Bertel Kevin, med finska rötter, född 1955, med rika arbetslivs- och idrottsrörelseengagemang.
Moderator är också Dag Isgör, samhällsengagerad stockholmare (som Bertel). Och moderator är också Christina Torstensson, alltmer samhällsintresserad och med oro för brottsutvecklingen.
OBS! Öppna FB-grupper i laddade ämnen kommer alltid att innehålla ett och annat inlägg, eller kommentar, över gränsen. Vår linje är att kunna diskutera även laddade frågor på nätet, som t ex i denna grupp. Förutsättningen är närvarande och aktiva moderatorer, och även medlemmar som genast anmäler extrema inlägg. Med tanke på dessa frågors laddning kommer vi moderatorer att moderera strängt, tänk på det i era inlägg och kommentarer!


söndag, december 08, 2019

Vilka är SDs bästa valarbetare, paradoxalt nog..

‪Vilka bär stort ansvar för SDs enorma tillväxt? Vi några stycken som för 6-7 år sedan ville EU-anpassa Sveriges migr.pol? (Och skälldes för rasister, typ). Eller de 7 partier som vägrade lyssna på folkopinionen och istället med MP som härförare drev igenom en mkt liberal politik på detta område.

Om alla partier alltjämt med MP i täten skulle driva igenom en mer generös migrationspolitik än övriga EU-länder i strid med folkopinionen, och vägra alla samtal/ förhandlingar med SD, vore det att bjuda SD på ytterligare opinionsframgångar och kanske på sikt regeringsmakten.

Paradoxalt nog är det så, tror jag, att om vi realister hade fått styra migrationspolitiken de senaste 6-7 åren så hade SD legat på kanske 10 %.

De starka krafter som I de bästa avsikter till varje pris skulle driva EUs mest öppna migrationspolitik i strid med folkopinionen och så långt från SD som möjligt, har tyvärr varit SDs bästa valarbetare, tror jag.
Ni som vill såga min analys vid fotknölarna, gör gärna det. Jag är nyfiken på era argument för att jag har fel.
Sverige är en demokrati. Folkviljan tolkas genom politiska partiet och fria demokratiska val. Om 7 partier i en viktig fråga vägrar att lyssna till och respektera en rätt entydig folkopinion, utan driver en godhjärtad politik utan knappt några analyser om dess tänkbara effekter, är det då så förvånande om det åttonde partiet, oavsett mörka rötter och hårdragna ståndpunkter, tillväxer enormt genom proteströster?
Ulf Kristersson har visat ödmjukhet genom genom att oförbehållsamt be de som vågade föra en realistisk debatt och blev utskällda om ursäkt.
För detta skälls han nu ut av partier och ledarsidor som själva bär ett tungt ansvar för sakernas tillstånd. Där finns ingen ödmjukhet eller självrannsakan, de har haft fullständigt rätt hela tiden och även allt framgent.
Det är inte bara jag som säger detta. Anna Dahlberg i Expressen skriver i denna färska ledare ungefär detsamma, och alltfler stämmer in. Eller hör jag fel?
Några tidigare blogginlägg av mig kring migrationen, och här

söndag, december 01, 2019

Sveriges slapphet med ID-nummer mycket allvarligt.

Detta är en politisk skandal, tycker jag. Håller du med, eller har jag fel? Om ett land tappar kontrollen över vilka som finns i landet, och tillåter personer utan rätt att vistas i landet att arbeta och få del av de sociala trygghetssystemen, med växande gråzoner och skuggsamhälle, har regeringar då klarat sitt uppdrag eller förtjänar man misstroende eftersom man inte klarat en grundläggande del av sin uppgift?

"”Vi har helt tappat kontrollen över vilka som är här”, kommenterade Marit Murphy Handelsberg vid gränspolisen (DN 28/11)."

Expressens Anna Dahlberg har tidigt uppmärksammat misskötta samhällsfrågor, så även denna (2017). Samhällsdebattören Rebecca Weidmo Uvell slog larm om detta för flera år sedan. 

Sedan år 2000 tilldelas personer som vistas i Sverige utan att vara svenska medborgare ”samordningsnummer”, som gör att man ändå kan arbeta här och få del av en del av våra trygghetssystem. En del går till asylsökande som kan arbeta medan deras sak prövas. Men många går till personer man inte ens vet vilka de är, kontrollen är typ obefintlig. Numren är tänkta att gälla ett år, men det har myndigheterna noll koll på. Inte heller har man koll på om de som fått samordningsnumren är kvar i Sverige eller ej. Personer ”ej folkbokförda” står för en betydande del (13 %) av brottsligheten i Sverige, enligt Håkan Boström på Göteborgs-Posten. Jacob Sidenvall på Smålandsposten är skarp i sin kritik.
Denna slapphet innebär att regering och riksdag har tappat kontrollen över hur många invånare som Sverige har, kanske är vi 10,5- 11 miljoner invånare istället för uppgivna 10,3. Att myndigheterna inte längre genomför folkräkningar är lätt att förstå. Att resurserna i Sverige på flera områden är ansträngda till bristningsgränsen (sjukvård, polis, bostäder mm) är lätt att förstå, noll koll.


Efter 20 år med växande gråzoner och ofta usel kontroll över utdelandet av "samordningsnummer" (ett personnummer light) börjar t o m ansvariga myndigheter nu få kalla fötter.

Boriana Åberg (M) frågande finansministern om samordningsnummer den 26 november. 

Expressen kritiserar starkt i en ledare regeringens senfärdighet med att bromsa slappheten med "ID-fuskarna". 

Polis och myndigheter försöker arbeta mot missbruk av bidragssystem och brott mot välfärdssystemen. 

Ett sätt att få bättre kontroll över vilka som finns i Sverige är att regelmässigt använda fingeravtryck och ansiktsavläsning för att identifiera personer, samt genom att samköra personuppgifter mellan olika myndigheter, vilket idag ofta är förbjudet av integritetsskäl, dvs i praktiken också deras integritet som missbrukar systemen. Anna Dahlberg driver också på om detta.